Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS06-021: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-021. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web: Σημειώσεις
 • Στοιχεία ελέγχου που εμφανίζουν ερώτηση πριν να φορτωθούν
  Σημείωση Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε τοποθεσίες Web που δεν χρησιμοποιούν τις συνιστώμενες τεχνικές. Αυτό το ζήτημα επιλύεται χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που περιγράφονται στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft (στα αγγλικά): Όταν φορτώνονται ορισμένα στοιχεία ελέγχου σε μια ιστοσελίδα, τα στοιχεία ελέγχου δεν φιλτράρονται σωστά από τη λειτουργικότητα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνονται στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται στο Macromedia Shockwave Director, το Apple QuickTime Player και το Virtools Web Player. Όταν τα Windows προσδιορίσουν ότι ένα στοιχείο ελέγχου είναι ανενεργό, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη πριν από τη φόρτωση του στοιχείου ελέγχου.
 • Προγράμματα Siebel που χρησιμοποιούν στοιχεία ελέγχου ActiveX
  Η ενημερωμένη έκδοση 912945 επηρεάζει όλα τα προγράμματα-πελάτες Siebel 7 High Interactive. Αφού εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να κάνετε αρκετές φορές κλικ, για να αλληλεπιδράσετε με το πρόγραμμα Siebel, μία φορά για κάθε στοιχείο ελέγχου ActiveX που υπάρχει στο πρόγραμμα. Η Siebel συνεργάζεται με τη Microsoft για να βρεθεί μια λύση. Μια ενημερωμένη έκδοση προϊόντος Siebel αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή την άνοιξη του 2006. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις για προϊόντα Siebel, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία υποστήριξης της Siebel στο Web (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
 • Στοιχεία ελέγχου ActiveX που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition 1.3 ή Standard Edition 1.4
  Όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής ActiveX στο πρόγραμμα που εκτελεί το στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ή J2SE 1.4, η εστίαση δεν μετακινείται στο στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής. Πρέπει να κάνετε για δεύτερη φορά κλικ στο στοιχείο ελέγχου, για να γίνει η εστίαση. Η συμπεριφορά της εστίασης λειτουργεί σωστά στην πλατφόρμα J2SE 1.5. Για να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας J2SE, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Sun Microsystems, Inc. στο Web (στα αγγλικά): Για τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ελέγχου ActiveX θα λειτουργούν χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 910620 περιλαμβάνει τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που τεκμηριώνονται στο ενημερωτικο δελτίο ασφαλείας ασφαλείας MS06-004
  Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων περιλαμβάνει επίσης επείγουσες επιδιορθώσεις για τον Microsoft Internet Explorer, οι οποίες κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του ενημερωμετικού δελτίου ασφαλείας MS04-004 και μετά την κυκλοφορία του ενημερωμετικού δελτίου ασφαλείας MS04-038.
 • Εάν δεν έχετε εγκαταστημένες τις συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων 873377, 889669 ή κάποια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer που έχει κυκλοφορήσει μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 και θέλετε να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 896727, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του άρθρου 897225 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Διαφορετικά, όλες οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer που έχετε εγκαταστήσει θα καταργηθούν.
  897225 Τρόπος εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • Το ζήτημα επιδόσεων επιλύθηκε
  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν μια σελίδα περιέχει πολλά στοιχεία ελέγχου ActiveX που απαιτούν ενεργοποίηση, η απόδοση της σελίδας ενδέχεται να είναι σημαντικά πιο αργή. Αυτό το θέμα επιλύθηκε και έχει αντιμετωπιστεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer, 916281.
 • Το ζήτημα με τα στοιχεία ελέγχου Microsoft .NET επιλύθηκε
  Έχουν αναφερθεί σφάλματα παραβίασης πρόσβασης σε σελίδες που περιλαμβάνουν τα στοιχεία ελέγχου .NET WinForms. Αυτό το θέμα επιλύθηκε και αντιμετωπίστηκε στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer, 916281.
 • Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης ασφαλείας για ανάμεικτο περιεχόμενο όταν ανοίγετε αρχεία PDF χρησιμοποιώντας τα URL HTTPS
  Το ζήτημα αυτό επιλύθηκε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 912945, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης ασφαλείας για ανάμεικτο περιεχόμενο. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα αρχείο PDF χρησιμοποιώντας URL HTTPS. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer, 916281.
 • Ο Internet Explorer δεν ενεργοποιεί στοιχεία ελέγχου ActiveX τα οποία έχουν εισαχθεί δυναμικά σε μια σελίδα HTML από μια δυαδική συμπεριφορά
  Το ζήτημα αυτό επιλύθηκε. Μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 912812 (MS06-013), ο Internet Explorer δεν ενεργοποιεί στοιχεία ελέγχου ActiveX τα οποία έχουν εισαχθεί δυναμικά σε μια σελίδα HTML από μια δυαδική συμπεριφορά. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer, 916281. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  917783 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ο Internet Explorer δεν ενεργοποιεί στοιχεία ελέγχου ActiveX τα οποία έχουν εισαχθεί δυναμικά σε μια σελίδα HTML από μια δυαδική συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS06-013

Οι ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε όλα τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 910620

 • 896156 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ο Internet Explorer 6 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους κατά την δυναμική κατάργηση ενός στοιχείου HTML από μια ιστοσελίδα
 • 917772 Ο Internet Explorer 6 τερματίζεται απροσδόκητα όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ένα στοιχείο ελέγχου Web για να επαναλαμβάνεται σε ένα περιβάλλον IHTMLStyleSheetsCollection
 • 905498 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το συμβάν onbeforeunload παρουσιάζεται απροσδόκητα κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας στον Internet Explorer 6, σε έναν υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το Windows XP Service Pack 2 ή το Windows Server 2003 Service Pack 1
Γνωστά θέματα
 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι εφαρμογές Web που βασίζονται σε δέσμες ενεργειών στις σελίδες τους, ενδέχεται να διακοπούν εξαιτίας ενός θέματος ευπάθειας στο JScript. Το ζήτημα αυτό επιλύθηκε. Η ενημέρωση κώδικα περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση JScript. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  917344 MS06-023: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft JScript θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • Στα Microsoft Windows XP με Service Pack 2 και στον Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 1, το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) παραθέτει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού. Το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού κάτω από το όνομα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται. Στα Windows XP με Service Pack 2, το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) παραθέτει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κάτω από το στοιχείο "Windows XP – Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού" (Windows XP – Software Updates). Στα Windows XP με Service Pack 2, το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) δεν εμφανίζει την ένδειξη "Έχει εγκατασταθεί στο" (Installed On) για τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση. Επομένως, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν εμφανίζεται στη σειρά εγκατάστασης. Αντίθετα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας Windows XP – Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού (Windows XP – Software Updates).
 • Έπειτα από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, σε ορισμένα DVD του Windows Media High Definition Video (WMV HD), δεν αναπαράγονται τα κεφάλαια στα οποία κάνετε κλικ στο Microsoft Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  884487 Στο Windows Media Player, σε ορισμένα DVD WMV HD δεν γίνεται αναπαραγωγή κεφαλαίου όταν κάνετε κλικ επάνω του
 • Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909889 Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)
 • Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνεται όπως αναμένεται στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909738 Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτωθεί όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)
 • Η χρήση αναγνωριστικών δεν υποστηρίζεται πλέον στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  906294 Η χρήση αναγνωριστικών δεν υποστηρίζεται πλέον στον Internet Explorer μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που παρέχονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896727 (MS05-038)
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 916281 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 02:32:00 - Αναθεώρηση: 3.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB916281
Σχόλια
/html>