Προσέξτε μια καθυστέρηση όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων για να συνδεθείτε σε τοποθεσίες Web

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 916459
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Προσέξτε μια καθυστέρηση όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Fingerprint Reader για να συνδεθείτε σε τοποθεσίες Web.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει όταν Lavasoft Ad-παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, απενεργοποιήστε Ad παρακολούθησης όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Fingerprint Reader για να συνδεθείτε σε τοποθεσίες Web.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι πληροφορίες και η λύση σε αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύει την τρέχουσα προβολή της Microsoft Corporation για αυτά τα θέματα από την ημερομηνία δημοσίευσης. Αυτή η λύση είναι διαθέσιμη μέσω της Microsoft ή μέσω μιας υπηρεσίας παροχής άλλου κατασκευαστή. Η Microsoft δεν συνιστά ειδικά οποιαδήποτε τρίτη υπηρεσία παροχής ή λύση άλλου κατασκευαστή που ενδέχεται να περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν άλλοι προμηθευτές ή λύσεις τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο. Επειδή η Microsoft πρέπει να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, πληροφορίες πρέπει δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως δέσμευση από τη Microsoft. Η Microsoft δεν εγγυάται ή θεωρεί την ακρίβεια των πληροφοριών ή οποιαδήποτε λύση που παρουσιάζεται από τη Microsoft ή από οποιονδήποτε τρίτο πάροχο που αναφέρθηκαν.

Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση και αποκλείει όλες τις παραστάσεις, εγγυήσεων και συνθήκες ρητή, σιωπηρή ή εκ του νόμου. Αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε παραστάσεις, εγγυήσεις ή συνθήκες τίτλων, μη παραποίηση/απομίμηση, ικανοποιητική κατάσταση, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, με οποιαδήποτε υπηρεσία, λύση, προϊόν, ή άλλο υλικό ή πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση Microsoft θα ευθύνη για οποιαδήποτε λύση άλλου κατασκευαστή που αναφέρει το άρθρο αυτό.

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
καθυστέρηση παύση αργής σύνδεσης γνωρίζει ad

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 916459 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 16:43:02 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Fingerprint Reader

  • kbnosurvey kbarchive dftsdahomeportal kbprb kbmt KB916459 KbMtel
Σχόλια