Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Μαρτίου 2006

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 14 Μαρτίου 2006.

Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να εφαρμοστούν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft.

Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
 • Office Detection Tool (ODT)
 • Security Update Inventory Tool (SUIT) for Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0
 • Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) for Microsoft SMS 2003
 • Extended Security Update Inventory Tool
 • Enterprise Scan Tool (EST)
 • Υπηρεσίες Software Update Services (SUS)
 • Windows Server Update Services (WSUS)
Προς το παρόν, οι οδηγίες αυτού του άρθρου δεν ισχύουν για λειτουργικά συστήματα 64-bit που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ή για λειτουργικά συστήματα 64-bit που βασίζονται σε επεξεργαστή x64. Η Microsoft σκοπεύει να προσθέσει πληροφορίες σε μελλοντικές κυκλοφορίες αυτού του οδηγού.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 14 Μαρτίου 2006 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών στο Web.

Τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο WebΠροϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Window XP
 • Microsoft Windows 2000
Τοποθεσία του Microsoft Update στο WebΠροϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Window XP
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Office
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Microsoft SQL Server
Τοποθεσία του Office Update στο WebΠροϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2000
Τοποθεσία της Mactopia στο Web (στα αγγλικά)Προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Office 2004 για Mac
 • Microsoft Office v. X για Mac
 • Microsoft Office 2001 για Mac
Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε μία από αυτές τις τοποθεσίες Web.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA 2.0 ή το MBSA 1.2.1

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 ή το MBSA 1.2.1 για την ανίχνευση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Μαρτίου 2006.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT). Το μέρος του ODT του MBSA 1.2.1 περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις μόνο.
 • Το MBSA 2.0 δεν εντοπίζει ούτε αναπτύσσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 905413 για τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Office 2000 και τα σχετικά MUI (Multilingual User Interfaces)
  • Works Suite 2003, Works Suite 2002, Works Suite 2001 και Works Suite 2000
 • Τα προγράμματα Office v. X για Mac και Office 2004 για Mac δεν υποστηρίζονται από το MBSA 2.0 ή το MBSA 1.2.1.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Μαρτίου 2006.
 • Το SUS δεν υποστηρίζει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 905413. Το SUS δεν σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει την ενημέρωση οποιουδήποτε προϊόντος του Office.
 • Το WSUS δεν εντοπίζει ούτε αναπτύσσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 905413 για τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Οποιαδήποτε έκδοση του Works Suite
  • Office 2000

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας το SUIT για SMS 2.0 ή το ITMU για SMS 2003

Εάν χρησιμοποιείτε το ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) για SMS 2003 ή το SUIT (Security Update Inventory Tool) για SMS 2.0 για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Μαρτίου 2006.

Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας μπορεί να ανιχνεύονται πλήρως με τη χρήση του SUIT για SMS 2.0, μόνο αν χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο αθροιστικό εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίο ασφαλείαςΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2.1 και ODTMBSA 2.0SUSWSUSESTSUITITMU
914798MS06-011DACLΔεν εφαρμόζεται.Ανιχνεύει και αναπτύσσει.Ανιχνεύει και αναπτύσσει.Μόνο ανίχνευση.Μόνο ανίχνευση.Ανιχνεύει και αναπτύσσει.Ανιχνεύει και αναπτύσσει.Δεν εφαρμόζεται.Ανιχνεύει και αναπτύσσει.Ανιχνεύει και αναπτύσσει.
905413MS06-012Office Ανιχνεύει και αναπτύσσει.Δεν εφαρμόζεται.Μερική ανίχνευση και ανάπτυξη.Μόνο ανίχνευση. Μόνο τοπική σάρωση ODT.Η ανίχνευση υποστηρίζεται μόνο μερικά.Δεν εφαρμόζεται.Μερική ανίχνευση και ανάπτυξη.Δεν εφαρμόζεται.Ανιχνεύει και αναπτύσσει.Ανιχνεύει και αναπτύσσει.
Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μερική ανίχνευση ή ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου εργαλείου, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Δεν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που να επανεκδίδονται για αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιο τρόπο παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 15 Μαρτίου 2006 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Το EST είναι επίσης αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;

A2: Όχι, το εργαλείο Enterprise Scan Tool (EST) δεν είναι αθροιστικό. Το EST δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 2.0 και 1.2.1 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη έκδοσης των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Μαρτίου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται:
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίο ασφαλείαςΣτοιχείοΔυνατότητες ανίχνευσης
914798MS06-011DACLΔεν εφαρμόζεται
905413MS06-012 Office Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA 2.0 ή το MBSA 1.2.1 που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν ανιχνεύονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1 (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 είναι διαθέσιμο
Ε4: 4. Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου EST σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για τον καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4: Κανένα από τα ενημερωτικά δελτία που κυκλοφόρησαν στις 14 Μαρτίου 2006 δεν απαιτεί το EST για ανίχνευση.

Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το SMS 2003 και το SMS 2.0 μαζί με το SUIT χρησιμοποιούν για ανίχνευση την τεχνολογία MBSA 1.2.1 . Επομένως, το SMS 2003 και το SMS 2.0 μαζί με το SUIT έχουν παρόμοιους περιορισμούς, όπως το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο SUIT με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτείται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του SUIT, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ITMU για SMS 2003 για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 916557 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:54:32 - Αναθεώρηση: 1.4

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB916557
Σχόλια