Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στον αριθμό-κλειδί προϊόντος" (Product Key Inaccessible) ή "0x80080212" κατά την προσπάθειά σας να επικυρώσετε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, χρησιμοποιώντας το Windows Genuine Advantage

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε το Windows Genuine Advantage στα Microsoft Windows XP, εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα λάθους. Αυτό το άρθρο περιέχει αναλυτικές οδηγίες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα και για να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία επικύρωσης Windows Genuine Advantage.

Το άρθρο αυτό προορίζεται για αρχάριους έως μέσους χρήστες υπολογιστών.

Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τα βήματα εάν εκτυπώσετε πρώτα αυτό το άρθρο.
Συμπτώματα του προβλήματος
Κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε την επικύρωση Windows Genuine Advantage σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, η διαδικασία επικύρωσης αποτυγχάνει. Επιπλέον, εμφανίζεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

Μήνυμα λάθους 1
Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στον αριθμό-κλειδί προϊόντος

(Product Key Inaccessible)
Μήνυμα λάθους 2
0x80080212
Βήματα για την επίλυση του ζητήματος
Αυτό το πρόβλημα προκύπτει όταν δεν διαθέτετε τα σωστά δικαιώματα για την εκτέλεση του Windows Genuine Advantage. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Κάντε επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)

 • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 • Όταν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, πιέστε το πλήκτρο F8.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε τη δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας (Safe Mode) για την εγκατάσταση των Windows XP και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Βήμα 2: Προσαρμογή των δικαιωμάτων του Windows Genuine Advantage για τους χρήστες

 • Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  %systemdrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
 • Στο παράθυρο του φακέλου Windows Genuine Advantage, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Δεδομένα (Data) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 • Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες δεδομένων (Data Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες (όνομα_χρήστη/Χρήστες) (Users (username\Users)) της ενότητας Ονόματα ομάδων ή χρηστών (Group or user names).
 • Στην ενότητα Δικαιώματα για χρήστες (Permissions for Users), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα όλα τα πλαίσια ελέγχου στη στήλη Αποδοχή (Allow) για τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read & Execute)
  • Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents)
  • Ανάγνωση (Read)
 • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Βήμα 3: Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία επικύρωσης Windows Genuine Advantage

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Genuine Advantage και την εκκίνηση της διαδικασίας επικύρωσης Windows Genuine Advantage, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 917050 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/19/2007 13:13:05 - Αναθεώρηση: 4.1

 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo kbceip kbvalidation kbprb kberrmsg KB917050
Σχόλια