Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS06-017 για τα FrontPage Server 2002 Extensions, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool του Systems Management Server

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS06-017 χρησιμοποιώντας το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool του Microsoft Systems Management Server (SMS). Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool παρέχει δυνατότητα εντοπισμού μόνο για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS06-017. Για την ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα τυπικά βήματα διανομής λογισμικού του SMS.

Σημειώσεις
  • Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για τα FrontPage 2002 Server Extensions από το στοιχείο λήψης της Microsoft στο Web όταν το στοιχείο λήψης εγκατασταθεί στα λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, ή την έκδοση των 64-bit του Microsoft Windows Server 2003.
  • Το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool είναι η έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool για τον SMS. Από το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που περιγράφει το εργαλείο Enterprise Scan Tool θα βρείτε σύνδεση με την ιστοσελίδα της Microsoft από την οποία μπορείτε να κάνετε λήψη του εργαλείου Extended Security Update Inventory Tool.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος χρήσης του εργαλείου Extended Security Update Inventory Tool

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool για εντοπισμό, εγκαταστήστε το εργαλείο ή αναβαθμίστε το σε περίπτωση που είναι ήδη εγκατεστημένο.

Αφού ενημερωθούν τα σημεία διανομής, βεβαιωθείτε ότι η αγγελία του Extended Security Update Inventory Tool εκτελέστηκε με επιτυχία για τη συλλογή Όλα τα συστήματα (All Systems) ή για τη συλλογή που σχεδιάστηκε από την τοπική πολιτική.

Τρόπος προσδιορισμού εάν απαιτείται η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS06-017

Για να προσδιορίσετε σύντομα εάν για τους υπολογιστές του περιβάλλοντός σας απαιτείται η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS06-017, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Ανοίξτε τον οδηγό Distribute Software Updates Wizard. Στη συνέχεια επαληθεύστε ότι το 911831 αναφέρεται ότι ισχύει (Applicable) στο πεδίο Αριθμός Q (QNumber) στη σελίδα Προσθαφαίρεση ενημερωμένων εκδόσεων (Add/Remove Updates).
  • Εκτελέστε την αναφορά Συμμόρφωση με το αναγνωριστικό δελτίου και τον αριθμό Q (Compliance by Bulletin-ID and Qnumber) στον SMS, και στη συνέχεια επαληθεύστε ότι το 911831 αναφέρεται ότι ισχύει (Applicable).
Εάν το 911831 αναφέρεται ότι ισχύει (Applicable), οι υπολογιστές του περιβάλλοντός σας απαιτούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS06-017. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη ερώτηση για να δημιουργήσετε μια δυναμική συλλογή που θα περιέχει όλους τους υπολογιστές που αναφέρει το 911831 ότι ισχύουν (Applicable):
select SMS_R_System.ResourceID,SMS_R_System.ResourceType,SMS_R_System.Name,SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_System.Client from SMS_R_System inner join SMS_G_System_PATCHSTATE on SMS_G_System_PATCHSTATE.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_PATCHSTATE.QNumbers = "911831" and SMS_G_System_PATCHSTATE.Status = "Applicable"

Τρόπος ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS06-017

Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS06-017, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  1. Κάντε λήψη με μη αυτόματο τρόπο της ενημερωμένης έκδοσης από τη σύνδεση που παρέχει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας.
  2. Δημιουργήστε ένα κανονικό πακέτο διανομής λογισμικού του SMS.
  3. Δημιουργήστε μια αγγελία που χρησιμοποιεί τη δυναμική συλλογή που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το ερώτημα.
Όταν δημιουργείτε το πρόγραμμα λογισμικού που αναγγέλλει ότι εκτελεί το εργαλείο, πρέπει να κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αλληλεπίδραση χρηστών με το πρόγραμμα (Allow users to interact with program) στην καρτέλα Περιβάλλον (Environment).

Συνιστάμε να προγραμματίσετε την τακτική εκτέλεση αυτής της αγγελίας, για να διασφαλίσετε το γεγονός ότι θα ενημερώνονται όλοι οι ευάλωτοι υπολογιστές.

Μόλις η αγγελία εκτελεστεί με επιτυχία, μπορείτε να επαληθεύσετε την κατάσταση ενημέρωσης των υπολογιστών προορισμού χρησιμοποιώντας τη συλλογή που δημιουργήσατε. Αφού ενημερωθούν όλοι οι επηρεαζόμενοι υπολογιστές, ο αριθμός των υπολογιστών στη συλλογή πρέπει να είναι μηδενικός.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επαληθεύσετε την κατάσταση ενημέρωσης των υπολογιστών προορισμού εκτελώντας την αναφορά Συμμόρφωση με το αναγνωριστικό δελτίου και τον αριθμό Q (Compliance by Bulletin-ID and Qnumber) στον SMS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των τυπικών βημάτων διανομής λογισμικού του SMS, ανατρέξτε στον οδηγό "Systems Management Server 2003 Operations Guide." Για να βρείτε αυτόν τον οδηγό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημαντικό Μπορεί να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό Distribute Software Updates Wizard του SMS για να αναπτύξετε και να εγκρίνετε άλλες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που χρησιμοποιούν τον τύπο σάρωσης του εργαλείου Extended Security Update Inventory Tool. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρέπει να συμπεριλάβετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS06-17 στο πακέτο ανάπτυξης. Η ενημερωμένη έκδοση δεν θα εγκατασταθεί σωστά.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Extended Security Update Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool, δείτε τον οδηγό "Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 Security Update Scan Tool Installation Guide." Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνεται στο στοιχείο λήψης του εργαλείου Extended Security Update Inventory Tool.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 917138 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/15/2015 17:48:26 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbsmsdistribution kbexpertisebeginner kbhowto KB917138
Σχόλια