Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office XP, της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Project 2002 και της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Visio 2002: 11 Ιουλίου 2006

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-038. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα αν είστε χρήστης κατ' οίκον ή επαγγελματίας τεχνολογιών πληροφορικής:

Ζητήματα που επιλύει αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Εκτός από τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Office XP (ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917150) αντιμετωπίζει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
888424 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 31 Οκτωβρίου 2004
892094 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 10 Ιανουαρίου 2005
892554 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 24 Ιανουαρίου 2005
897069 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 4 Απριλίου 2005
899414 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 20 Μαΐου 2005
903875 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP για το Service Pack 3: 1 Ιουλίου 2005
905862 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 6 Σεπτεμβρίου 2005
908125 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 5 Οκτωβρίου 2005
911729 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 16 Δεκεμβρίου 2005
912608 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 20 Δεκεμβρίου 2005
913374 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 3: 13 Ιανουαρίου 2006
913430 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 5 Απριλίου 2006
917584 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 3: 31 Μαρτίου 2006

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα γνωστά ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office XP (ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917150).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
922384 Το αρχείο Ietag.dll δεν ενημερώνεται όπως αναμένεται κατά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης για το Office XP

Γνωστά ζητήματα μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εισάγει ένα όριο 512 KB στο μέγεθος της ροής ιδιοτήτων εγγράφου. Όταν γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου, οι προσαρμοσμένες ιδιότητες του εγγράφου καταργούνται από το αρχείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί μητρώου για την παράκαμψη αυτού του ορίου:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common] “MaxPropsStreamSize” = dword:08000000
Αυτό θα ρυθμίσει το όριο σε 128 MB. Αυτό το όριο είναι η μέγιστη τιμή που επιτρέπεται από το κλειδί. Οποιαδήποτε τιμή άνω των 128 MB θα αντιμετωπίζεται ως 128 MB. Επίσης, οποιαδήποτε τιμή κάτω των 512 KB θα αντιμετωπίζεται ως 512 KB.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
officexp office2002 office2k2 office10 offxp off2002 off2k2 off10 access2002 access2k2 accessxp access10 acc2002 acc2k2 accxp acc10 excel2002 excel2k2 excelxp excel10 xl2002 xl2k2 xlxp xl10 frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp frontpage10 fp2002 fp2k2 fpxp fp10 outlook2002 outlook2k2 outlookxp outlook10 ol2002 ol2k2 olxp ol10 project2002 project2k2 projectxp project10 prj2002 prj2k2 prjxp prj10 powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp powerpoint10 ppt2002 ppt2k2 pptxp ppt10 publisher2002 publisher2k2 publisherxp publisher10 pub2002 pub2k2 pubxp pub10 visio2002 visio2k2 visioxp visio10 vso2002 vso2k2 vsoxp vso10 word2002 word2k2 wordxp word10 wd2002 wd2k2 wdxp wd10 ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλο εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 917150 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:53:20 - Αναθεώρηση: 2.1

 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition για Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate kbpubtypekc atdownload kbexpertisebeginner KB917150
Σχόλια