Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το PowerPoint 2002: 11 Ιουλίου 2006

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft PowerPoint 2002. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης. Ακόμη, αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιλύονται από την ενημερωμένη έκδοση, τα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης και τον τρόπο εξακρίβωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft PowerPoint 2002 παρέχει το πλαίσιο ενός πακέτου συμβατότητας για το άνοιγμα και την αποθήκευση αρχείων, χρησιμοποιώντας τη μορφή αρχείου Open XML, η οποία είναι νέα στο σύστημα του Microsoft Office 2007.
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Η ενημερωμένη έκδοση 917153 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων:
917292 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2002 μετά το Service Pack 3: 4 Μαΐου 2006

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση 917153 περιλαμβάνει την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση που είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα:
916519 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft PowerPoint 2002: 13 Ιανουαρίου 2006

Γνωστά θέματα

Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 917153, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα αρχείο που είχε αποθηκευτεί στο παρελθόν στο Microsoft Office Word 2007:
Αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε από μια νεότερη έκδοση του Microsoft Word. Θέλετε να κάνετε λήψη ενός πακέτου συμβατότητας έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε με αυτό το αρχείο;

(This file was created by a newer version of Microsoft Word. Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
919026 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Microsoft Office 2007: "Θέλετε να κάνετε λήψη ενός πακέτου συμβατότητας έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε με αυτό το αρχείο"

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Σημείωση Ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση από την ενότητα "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης συγκεκριμένων ενημερωμένων εκδόσεων του Office, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
903771 Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα κατάργησης της εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων του Office

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση 917153 βρίσκεται στο "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης και για να προβάλετε οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση 917153 περιέχει το αρχείο της έκδοσης που παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση
Powerpnt.exe10.0.6804.0
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στην περίπτωση που έχετε μια νεότερη έκδοση του αρχείου που παρατίθεται στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Office XP που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291331 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Η ενημερωμένη έκδοση 917153 αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp). Το αρχείο .msp περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση διανέμεται το παρακάτω αρχείο .msp:
Powerpntff.msp

Δυνατότητες για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και επανεγκαταστήσετε το PowerPoint 2002 στους υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που θα περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων]. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία του PowerPoint 2002 από το διαχειριστικό είδωλο. Για την ενημερωμένη έκδοση 917153, η τιμή για την ιδιότητα [λίστα_δυνατοτήτων] είναι η εξής:
PPTFiles
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο REINSTALL=ALL για να επανεγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του Microsoft Office στον υπολογιστή-πελάτη.

Το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center) για τους επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpoint10 ppt2002 ppt2k2 ppt10 office ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη_έκδοση λήψη metro μορφή αρχείου xp 2002 fix
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 917153 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 05:17:48 - Αναθεώρηση: 1.5

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbdownload kbpubtypekc kbsavefile kbopenfile kbconversion kbfix kbupdate kbqfe atdownload kbexpertisebeginner KB917153
Σχόλια