Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας του Internet Explorer ActiveX για το Mshtml.dll

Σημείωση
Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο έχει αντικατασταθεί από νεότερη ενημερωμένη έκδοση. Για να επιλύσετε το ζήτημα που περιγράφει αυτό το άρθρο, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Αυτό το άρθρο προορίζεται για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Οι χρήστες κατ' οίκον μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web σχετικά με τα συμπτώματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν (στα αγγλικά):
Εισαγωγή
Η Microsoft θα κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας που θα απενεργοποιήσει τη συμπεριφορά της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του στοιχείου ελέγχου ActiveX του Microsoft Internet Explorer, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά στις 28 Φεβρουαρίου 2006. Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα του στοιχείου ελέγχου ActiveX του Internet Explorer περιλαμβάνεται επίσης στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Internet Explorer 912812 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS06-013). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επηρεάζει τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
 • Windows Server 2003, με SP1, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν ισχύει για τα Windows Vista.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εξετάστηκε στο συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft (912945): Ενημερωμένη έκδοση που δεν αφορά θέματα ασφαλείας για τον Internet Explorer Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912945 Ενημερωμένη έκδοση ActiveX για τον Internet Explorer
Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις:
 • Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για το Windows XP SP2
 • Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για το Windows Server 2003 SP1
 • Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για το Windows Server 2003 SP1, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
 • Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για το Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
 • Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για Windows XP Professional, έκδοση x64

Πληροφορίες επανακυκλοφορίας

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας επανακυκλοφόρησε στις 20 Απριλίου 2006. Εάν έχετε ήδη αναπτύξει την αρχική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα συμβατότητας και δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, δεν χρειάζεται να αναπτύξετε ξανά αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας που επανακυκλοφορεί επιλύει ένα ζήτημα προβολής για στοιχεία ελέγχου ActiveX που αναπτύχθηκαν με τη χρήση της Microsoft Visual Basic. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 912812 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS06-013) ενδέχεται να μην επιτρέπει σε μια δέσμη ενεργειών VBScript να ελέγχει την ορατότητα αυτών των στοιχείων ελέγχου ActiveX. Για παράδειγμα, εάν το στοιχείο ελέγχου ActiveX ήταν αρχικά κρυμμένο χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό visibility:hidden (Ορατότητα:κρυφή) του στοιχείου DHTML, και αργότερα η ιδιότητα του χαρακτηριστικού ορίστηκε σε visibility:visible (ορατότητα:ορατή) από μια δέσμη ενεργειών, το στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν θα εμφανιστεί.

Αυτό το ζήτημα εμφάνισης για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που δεν αναπτύχθηκαν μέσω της Microsoft Visual Basic βρίσκεται υπό εξέταση και σε μελλοντική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer μπορεί να συμπεριληφθεί κάποια ενημέρωση κώδικα για το ζήτημα αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν αναπτύξετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, θα απενεργοποιηθεί η συμπεριφορά της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του στοιχείου ActiveX του Internet Explorer η οποία περιέχεται στην ενημερωμένη έκδοση KB912812. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που περιέχονται στην ενημερωμένη έκδοση KB912812 εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν. Μόνο η συμπεριφορά της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του στοιχείου ActiveX του Internet Explorer που περιγράφεται στην ενημερωμένη έκδοση KB912945 θα απενεργοποιηθεί. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση KB912812, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912812 MS06-013: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε συστήματα που εκτελούν την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Απριλίου του Internet Explorer (KB912812). Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα σε συστήματα χωρίς την ενημερωμένη έκδοση 912812, η εγκατάσταση θα αποτύχει.

Συνιστάμε να αναπτύξετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας μόνο σε συστήματα που επηρεάζονται από τη νέα λειτουργία που εισήχθη από την ενημερωμένη έκδοση του στοιχείου ελέγχου ActiveX του Internet Explorer. Επηρεαζόμενα συστήματα είναι εκείνα όπου ο χρήστης στηρίζεται σε μια σελίδα στο Web ή σε μια εφαρμογή που επηρεάστηκε από την ενημερωμένη έκδοση του στοιχείου ελέγχου ActiveX του Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επηρεάζονται οι ιστοσελίδες ή οι εφαρμογές, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912945 Ενημερωμένη έκδοση ActiveX για τον Internet Explorer
Προτρέπουμε τους συνεργάτες μας να ελέγχουν και να επανασχεδιάζουν τις επηρεαζόμενες εφαρμογές Web. Οι κάτοχοι εφαρμογών που απαιτούν αλληλεπίδραση χρήστη με τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για να αποφεύγουν την ενεργοποίηση από το χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web (στα αγγλικά):

Έλεγχος

Για τον έλεγχο, υπάρχει ένα δευτερεύον κλειδί μητρώου ελέγχου δυνατοτήτων που ενεργοποιεί τη συμπεριφορά του στοιχείου ελέγχου ActiveX του Internet Explorer. Αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου και η τιμή του είναι το εξής:
HKEY_LOCAL_MACHINE (ή HKEY_CURRENT_USER)\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\<όνομα_διαδικασίας.exe>=(DWORD) 0x00000001
Πρέπει να αντικαταστήσετε το <όνομα_διαδικασίας.exe> με το όνομα της διαδικασίας για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά της ενημερωμένης έκδοσης του στοιχείου ελέγχου ActiveX. Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά της ενημερωμένης έκδοσης του στοιχείου ελέγχου ActiveX για τον Internet Explorer, πρέπει να αντικαταστήσετε το <όνομα_διαδικασίας.exe> με το iexplore.exe.

Ανάπτυξη

Συνιστάμε να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα μόνο σε υπολογιστές που έχουν δυσκολία συμβατότητας ανάμεσα σε μια υπάρχουσα εφαρμογή και τη νέα συμπεριφορά που εισήχθη με την ενημερωμένη έκδοση 912945 και περιγράφεται στο άρθρο 912812 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Η ενότητα αυτή αναφέρει αρκετές επιλογές ανάπτυξης, όχι όμως όλες τις επιλογές. Πρέπει να ακολουθήσετε την τυπική διαδικασία ανάπτυξης επείγουσας επιδιόρθωσης για το περιβάλλον σας. Αυτό το άρθρο περιέχει ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτό το άρθρο προορίζεται ως αναφορά για ορισμένες, όχι όμως όλες, τις επιλογές ανάπτυξης.

Η διαδικασία ανάπτυξης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:
 1. Αναγνώριση κατάλληλων υπολογιστών.
 2. Εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης σε αυτούς τους υπολογιστές.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα συμβατότητας μπορεί να χρειαστεί επανεκκίνηση, σε περίπτωση που το αρχείο Mshtml.dll χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση.

Αναγνώριση κατάλληλων υπολογιστών

Το άρθρο 917425 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) (KB917425) μπορεί να εφαρμοστεί σε υπολογιστή όπου η συμπεριφορά του στοιχείου ελέγχου ActiveX του Internet Explorer παρουσιάζει δυσκολία συμβατότητας με κάποια εφαρμογή του υπολογιστή. Για να προσδιορίσετε εάν το άρθρο KB917425 ισχύει για υπολογιστή μέσω προγραμματισμού, πρέπει να έχετε μια εγγυημένη μέθοδο προσδιορισμού εάν κάποιος υπολογιστής διαθέτει το επηρεαζόμενο λογισμικό ActiveX. Συνεργαστείτε με τον πωλητή της εφαρμογής λογισμικού για να προσδιορίσετε αυτήν τη μέθοδο. Για να προσδιορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν το KB917425 ισχύει για κάποιο υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους.
 • Χρήση των οργανικών μονάδων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
  Εάν ένα περιβάλλον υποστηρίζεται από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και εάν μια υπάρχουσα οργανική μονάδα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory περιέχει όλους τους κατάλληλους υπολογιστές, εφαρμόστε το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού του Microsoft Systems Management Server (SMS) στην οργανική μονάδα.

  Σημείωση Ο εντοπισμός της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του SMS πρέπει να είναι ενεργοποιημένος για να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος.
 • Χρήση του καταλόγου λογισμικού του SMS για τη δημιουργία προσαρμοσμένης συλλογής
  Για περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τον SMS για την ανάπτυξη λογισμικού σε υπολογιστές, ένας διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένη συλλογή που θα βασίζεται σε οποιοδήποτε αριθμό παραγόντων. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνεται ένα ερώτημα υπολογιστών που διαθέτουν το επηρεαζόμενο πακέτο λογισμικού. Το ερώτημα αυτό μπορεί να βασίζεται στα αποτελέσματα του καταλόγου λογισμικού του SMS. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του καταλόγου λογισμικού που περιλαμβάνει δημιουργία προσαρμοσμένων συλλογών, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Δημιουργία προσαρμοσμένου εργαλείου εντοπισμού που αναγνωρίζει κατάλληλους υπολογιστές
  Δημιουργήστε μια δέσμη ενεργειών ή ένα μικρό εκτελέσιμο πρόγραμμα που θα προσδιορίζει εάν ο υπολογιστής διαθέτει το επηρεαζόμενο πακέτο λογισμικού. Το εργαλείο αυτό μπορεί να εκτελεστεί ως τμήμα δέσμης ενεργειών σύνδεσης, μπορεί να παραδοθεί ως πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού του SMS ή μπορεί να τεθεί σε κοινόχρηστο χώρο εσωτερικού δικτύου στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες.

Εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης σε κατάλληλους υπολογιστές

Τρόπος χρήσης του SMS

Εάν χρησιμοποιείτε οργανικές μονάδες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή κατάλογο λογισμικού του SMS για την αναγνώριση υπολογιστών που θα ενημερωθούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SMS 2.0 και το SMS 2003 για την ανάπτυξη του πακέτου 917425 σε επηρεαζόμενους υπολογιστές. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα διανομής λογισμικού του SMS. Για να δείτε την εξέλιξη της διαδικασίας σε υψηλό επίπεδο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό Systems Management Server 2003 Operations Guide. Για να προβάλετε αυτόν τον οδηγό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Αρχείο ορισμού πακέτου

Για να βοηθήσουμε τους πελάτες να χρησιμοποιήσουν τον SMS για την ανάπτυξη του πακέτου 917425, συμπεριλαμβάνουμε τα περιεχόμενα ενός δείγματος αρχείου (PDF) ορισμού πακέτου του SMS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πακέτου διανομής λογισμικού και των προγραμμάτων στην κονσόλα διαχειριστή του SMS.

Για να χρησιμοποιήσετε το δείγμα PDF, αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο σε αρχείο του Σημειωματάριου (Notepad) και στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο ως KB917425.SMS. Αντιγράψτε αυτό το αρχείο στον ίδιο κατάλογο όπου αποθηκεύσατε την ενημερωμένη έκδοση που κάνατε λήψη.
[PDF]Version=2.0[Package Definition]Publisher=MicrosoftName=Compatibility Patch for Internet Explorer (KB917425)Language=ALLPrograms=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64[WinXPx86]Name=(KB917425) Windows XP SP2CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999[WS03x86]Name=(KB917425) Windows Server 2003 CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WS03IA64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium EditionCommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (IA-64)Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WinXPWS03x64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 and Windows XP x64 Edition CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (x64)Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999
Μετά την αποθήκευση του PDF και των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων στον ίδιο κατάλογο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Εκτελέστε τον οδηγό Create Package from Definition Wizard. Για να γίνει αυτό, κάντε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε υπάρχον πακέτο, κάντε κλικ στην εντολή Όλες οι εργασίες (All Tasks), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πακέτου από ορισμό (Create Package from Definition).
 2. Κάντε εισαγωγή του αρχείου PDF για να δημιουργήσετε το πακέτο και τα προγράμματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ανάπτυξη.
Σημειώσεις
 • Οι αναπτύξεις σε υπολογιστές-πελάτες 64-bit υποστηρίζονται μόνο από το SMS 2003 SP2 και νεότερων εκδόσεων. Εάν έχετε παλαιότερες εκδόσεις του SMS, πρέπει να διαγράψετε τις δύο τελευταίες ενότητες (WS03IA64, WinXPWS03x64) του PDF. Πρέπει επίσης να αφαιρέσετε τα WS03IA64 και WinXPWS03x64 από τη γραμμή "Programs=" στην ενότητα "[Package Definition]=".
 • Εάν χρησιμοποιείτε τον SMS για να αναπτύξετε οποιαδήποτε από τις μεταφρασμένες εκδόσεις αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, θα χρειαστείτε ξεχωριστή έκδοση του PDF για κάθε γλώσσα. Για να δημιουργήσετε PDF για άλλη γλώσσα, αντικαταστήστε την τιμή CommandLine στο δείγμα PDF με το όνομα του ειδικού πακέτου της γλώσσας. Για παράδειγμα, για τη γερμανική έκδοση του Windows XP SP2 (x86) , χρησιμοποιήστε την εξής τιμή.
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης πακέτων, ανατρέξτε στον οδηγό Microsoft Systems Management Server 2003 Operations Guide.

Τρόπος χρήσης προσαρμοσμένης μεθόδου για την εφαρμογή του πακέτου 917425

Υποθέστε ότι η δέσμη ενεργειών ή το εκτελέσιμο πρόγραμμα που αναπτύξατε για να προσδιορίσετε εάν το πακέτο 917425 είναι κατάλληλο, εντόπισε επηρεαζόμενο υπολογιστή. Στο σημείο αυτό, η δέσμη ενεργειών ή το εκτελέσιμο πρόγραμμα θα μπορούσαν να :
 • Εκτελέσουν το πακέτο 917425 από κοινόχρηστο χώρο εσωτερικού δικτύου όπου έχετε αποθηκεύσει το πακέτο.
 • Κάνουν λήψη του πακέτου 917425 από μια τοποθεσία λήψης της Microsoft. Στην περίπτωση αυτήν, ο χρήστης πρέπει να επιτρέψει την εκτέλεση του πακέτου.
 • Οδηγήσουν το χρήστη στην τοποθεσία λήψης του πακέτου 917425, για να κάνει την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο.

Πληροφορίες λήψης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για Windows XP Professional με Service Pack 2 (SP2) και για Windows XP Home Edition με SP2 Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για το Windows Server 2003 SP1 Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για το Windows Server 2003 SP1, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για το Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64 Ενημερωμένη έκδοση κώδικα συμβατότητας για τον Internet Explorer για Windows XP Professional, έκδοση x64 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απριλίου 2006

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Internet Explorer για το Windows Server 2003 SP1, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll6.0.3790.26789.364.99212-Απρ-200603:50IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783.150.84812-Απρ-200603:50x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26789.367.55212-Απρ-200603:47IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783.152.38412-Απρ-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638.68812-Απρ-200603:55IA-64ΚαμίαΔεν εφαρμόζεται

Internet Explorer για Windows XP SP2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll6.0.2900.28833.053.56810-Απρ-200604:22x86SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.28833.056.12810-Απρ-200604:18x86SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371.42412-Οκτ-200523:12x86ΚαμίαΔεν εφαρμόζεται

Internet Explorer για το Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll6.0.3790.26785.987.84012-Απρ-200603:49Δεν εφαρμόζεταιSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783.150.84812-Απρ-200603:49x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26785.988.86412-Απρ-200603:47Δεν εφαρμόζεταιSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783.152.38412-Απρ-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462.04812-Απρ-200603:55Δεν εφαρμόζεταιΚαμίαΔεν εφαρμόζεται

Internet Explorer για Windows Server 2003 SP1
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll6.0.3790.26783.150.84808-Απρ-200603:11x86SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.26783.152.38408-Απρ-200604:05x86SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371.42412-Οκτ-200523:13x86ΚαμίαΔεν εφαρμόζεται

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις των Microsoft Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64

Εάν το υλικό σας συνοδεύεται από μια έκδοση των Microsoft Windows με αρχιτεκτονική x64 η οποία είναι ήδη εγκατεστημένη, ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για την έκδοση των Windows με αρχιτεκτονική x64. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης x64 των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με μια έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό. Εάν αγοράσατε ξεχωριστά μια έκδοση x64 των Windows, όπως ο Microsoft Windows Server 2003 x64, επικοινωνήστε με τη Microsoft για τεχνική υποστήριξη.

Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με το Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Winx64 Windowsx64 64bit 64 bit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 917425 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/15/2011 08:39:00 - Αναθεώρηση: 9.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbinfo KB917425
Σχόλια