Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 11ης Απριλίου 2006

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να παρουσιαστούν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Scan Tool (EST). Προς το παρόν, οι οδηγίες σε αυτό το έγγραφο δεν ισχύουν για συστήματα 64 bit. Η Microsoft σκοπεύει να προσθέσει πληροφορίες σε μελλοντικές κυκλοφορίες αυτού του οδηγού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για την ανίχνευση και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 11 Απριλίου 2006.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 11 Απριλίου 2006 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών στο Web. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web που είναι κατάλληλη για την περίπτωσή σας:
 • Microsoft Update
  • Microsoft Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003
   • Το Windows Update δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένα τμήμα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 917627 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-017).
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003
  • Microsoft Office 2002, Office XP και Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 και Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • Για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917627 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-017), το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το τμήμα των FrontPage Server Extensions 2002 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Office Update
  • Office 2000, Office 2002, Office XP και Office 2003
   • Το Office Update δεν υποστηρίζει το τμήμα των FrontPage Server Extensions 2002 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 917627 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-017).
 • Mactopia
  • Office 2001 για Mac
  • Office X για Mac
  • Office 2004 για Mac

  Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοση 1.2.1 ή χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοση 2.0

Εάν χρησιμοποιείτε το MBSA έκδοση 1.2.1 ή το Microsoft Baseline Security Analyzer έκδοση 2.0 για να ανιχνεύσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 11 Απριλίου 2006. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το MBSA έκδοση 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT).

Σημείωση Το τμήμα του εργαλείου Office Detection Tool του MBSA 1.2.1 εκτελεί μόνο τοπικές σαρώσεις.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917627 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-017)
  Το MBSA 1.2.1 υποστηρίζει το τμήμα των υπηρεσιών SharePoint Team Services 2002 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη έκδοση του ODT μόνο για τοπικές σαρώσεις. Το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζουν το τμήμα των FrontPage Server Extensions 2002 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το τμήμα των FrontPage Server Extensions 2002 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας υποστηρίζεται χρησιμοποιώντας το εργαλείο Enterprise Scan Tool του Απριλίου 2006.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 911567 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-016)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει το Microsoft Outlook Express. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας υποστηρίζεται χρησιμοποιώντας το εργαλείο Enterprise Scan Tool του Απριλίου 2006.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 911562 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-014)
  Το MBSA 1.2.1 δεν μπορεί να ανιχνεύσει αν χρειάζεστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σε υπολογιστές που εκτελούν το Windows XP Service Pack 1 (SP1) ή το Windows 2000 SP4. Τα τμήματα του Windows XP SP1 και του Windows 2000 SP4 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας υποστηρίζονται χρησιμοποιώντας το εργαλείο Enterprise Scan Tool του Απριλίου 2006. Το MBSA 1.2.1 υποστηρίζει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για όλα τα άλλα προϊόντα που επηρεάζονται.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Scan Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 11 Απριλίου 2006. Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα τμήμα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 917627 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-017). Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το τμήμα των FrontPage Server Extensions 2002 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates

Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU), για να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 11 Απριλίου 2006. Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας μπορεί να ανιχνεύονται πλήρως μόνο με τη χρήση του SMS 2.0 με το εργαλείο SUIT, αν χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο αθροιστικό εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ο SMS με το εργαλείο ITMU δεν υποστηρίζει το τμήμα των FrontPage Server Extensions 2002 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 917627 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-017).

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Αυτόνομο εργαλείο Enterprise Scan Tool Εργαλείο SMS Security Update Inventory Tool Εργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
912812 MS06-013 Internet Explorer Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
911562 MS06-014 MDAC Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "MBSA". Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
908531 MS06-015 Κέλυφος Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
911567 MS06-016 Outlook Express Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
917627 MS06-017 FrontPage 2002 Server Extensions και υπηρεσίες SharePoint Team Services Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Office Update". Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Windows Update". Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Microsoft Update". Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "MBSA". Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "MBSA". Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών SUS. Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "SUS". Ναι Ναι Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "SMS".

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 911565 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-005) για το Windows Media Player 10 κυκλοφόρησε ξανά, εξαιτίας των ζητημάτων που τεκμηριώνονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912226 Μετά την εφαρμογή ορισμένων ενημερωμένων εκδόσεων, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα ζητήματα κατά την προσπάθειά σας να κάνετε αναζήτηση, γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση στο Windows Media Player 10
Δεν υπήρχαν αλλαγές στην ανίχνευση ή την ανάπτυξη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
914442 Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Φεβρουαρίου 2006
Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2006 θα ενημερωθεί. Μπορείτε να κάνετε λήψη του από την ίδια θέση.
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή στο Web για κάθε ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας συνήθως βγαίνει στον αέρα στις 11:00 π.μ. Ώρα Ειρηνικού στην επομένη της κυκλοφορίας της έκδοσης ασφαλείας. Για να βρείτε και να εγγραφείτε συνδρομητής σε μια εκπομπή για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία των συμβάντων της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2. Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;

A2: Όχι, το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0, για να εντοπίσετε πλήρως αν χρειάζεστε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις κυκλοφόρησαν στις 11 Απριλίου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνεται.
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου αριθμός Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
908531 MS06-015 Κέλυφος
917627 MS06-017 FrontPage Server Extensions και υπηρεσίες SharePoint Team Services Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA.
911562 MS06-014 MDAC Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA.
911567 MS06-016 Outlook Express Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA.
912812 MS06-013 Internet Explorer
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1(MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 είναι διαθέσιμο
Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται σε ένα σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για τον καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4: Για πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που απαιτούν τη χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool με το MBSA για προσδιορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυο, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αριθμός αναγνωριστικού ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείο
917627MS06-017FrontPage 2002 Server Extensions και υπηρεσίες SharePoint Team Services
911562MS06-014MDAC
911567MS06-016Outlook Express
Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν τεχνολογία MBSA 1.2.1 για ανίχνευση. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο Security Update Inventory Tool με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία των ενημερωμένων εκδόσεων της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 917767 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:53:50 - Αναθεώρηση: 2.5

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB917767
Σχόλια