Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή των αλλαγών στο περιεχόμενο των Software Update Services και των Windows Server Update Services για το 2005

Σημαντικό Είναι καιρός να μεταβούμε στις υπηρεσίες Microsoft Windows Server Update Services (WSUS). Η χρονική περίοδος υποστήριξης των υπηρεσιών Software Update Services (SUS) 1.0 εξαντλείται. Εκτός από τις τρέχουσες δυνατότητες των SUS 1.0, το WSUS κάνει τα εξής:
 • Ενημερώνει περισσότερα από ό,τι μόνο τα Windows
 • Παρέχει δυνατότητες αναφοράς, δυνατότητες προορισμού
 • Παρέχει στους διαχειριστές μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου στη διαδικασία ενημέρωσης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες WSUS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει στην τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web. Αυτό το άρθρο δεν ισχύει για εκδόσεις ασφαλείας που αφορούν προϊόντα τα οποία δεν υποστηρίζονται από το Windows Update.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές διακομιστών SUS (Microsoft Software Update Services) και WSUS (Windows Server Update Services). Αυτό το άρθρο περιέχει μια συγκεντρωτική λίστα αλλαγών στο περιεχόμενο, οι οποίες έχουν γίνει διαθέσιμες για διακομιστές SUS και WSUS. Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίστα τόσο ως γρήγορη αναφορά σε αλλαγές περιεχομένου που έχουν γίνει στη διάρκεια συγχρονισμών ρουτίνας όσο και ως μέσο ερμηνείας αυτών των αλλαγών. Οι πληροφορίες αυτές θα ενημερωθούν είτε στη διάρκεια της τακτικής κυκλοφορίας ενημερωμένων εκδόσεων τη δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα είτε όποτε κυκλοφορήσει μια μη προγραμματισμένη ενημερωμένη έκδοση. Αυτό το άρθρο παραθέτει αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 8 Φεβρουαρίου του 2005. Δεν περιέχει αλλαγές που έγιναν πριν από αυτήν την ημερομηνία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει μια συγκεντρωτική λίστα αλλαγών στο περιεχόμενο, οι οποίες διατέθηκαν για διακομιστές SUS (Microsoft Software Update Services) και WSUS (Windows Server Update Services) μετά τις Φεβρουαρίου 8, 2005.
Περισσότερες πληροφορίες

Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου του 2005

η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση του εργαλείου Approval Analyzer. Το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) έχει ενημερωθεί:
912307 Οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που είχαν εγκριθεί προηγουμένως ενδέχεται να μην είναι εγκεκριμένες, εάν συγχρονίζετε ένα διακομιστή που εκτελεί SUS 1.0 με SP1 μετά τις 12 Δεκεμβρίου του 2005
Η νέα έκδοση του εργαλείου Approval Analyzer αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που εντοπίστηκε μετά την Τρίτη, στις 13 Δεκεμβρίου του 2005. Λόγω αυτού του ζητήματος, δεν ήταν δυνατή η ανάπτυξη ορισμένων δυνατοτήτων που δεν εγκρίθηκαν από το διαχειριστή SUS. Αυτό το ζήτημα επηρέασε μόνο την αρχική έκδοση του εργαλείου Approval Analyzer. Επομένως, αν έχετε ήδη ακολουθήσει τα βήματα στο άρθρο 912307, δεν χρειάζεται να κάνετε επιπλέον ενέργειες.

Εάν δεν έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που αναλύεται στο άρθρο 912307, ή εάν έχετε εκτελέσει την αρχική έκδοση του εργαλείου Approval Analyzer, θα πρέπει να κάνετε λήψη και να εκτελέσετε τη νέα έκδοση του εργαλείου.

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2005

Η Microsoft λαμβάνει αναφορές για ένα ζήτημα των υπηρεσιών Software Update Services (SUS) ύστερα από το συγχρονισμό περιεχομένου που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, στις 13 Δεκεμβρίου του 2005. Οι διαχειριστές των υπηρεσιών SUS ανάφεραν ότι όλες οι εκδόσεις που είχαν εγκριθεί παλαιότερα δεν είναι πλέον εγκεκριμένες και ότι η κατάστασή τους εμφανίζεται ως "ενημερωμένη". Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912307 Οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που είχαν εγκριθεί προηγουμένως ενδέχεται να μην είναι εγκεκριμένες, εάν συγχρονίζετε ένα διακομιστή που εκτελεί SUS 1.0 με SP1 μετά τις 12 Δεκεμβρίου του 2005

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-054: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB905915)

  Τοπικές ρυθμίσεις: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update, Κατάλογος του Windows Update (Windows Update Catalog), Κατάλογος του Microsoft Update (Microsoft Update Catalog), Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), SUS 1.0 και WSUS
  Ταξινόμηση: Ασφάλεια (Security)
  Λειτουργικά συστήματα προορισμού: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition και Microsoft Windows 98 Second Edition
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη για όλα τα λειτουργικά συστήματα εκτός από την αρχική έκδοση του Windows Server 2003 και του Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
  • Μεσαίου επιπέδου για την αρχική έκδοση του Windows Server 2003 και του Windows Server 2003 SP1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 2000: 3,978 kilobyte (KB)
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: 4,864 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003: 7,434 KB
  Εντοπίστηκαν ζητήματα ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Internet Explorer και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905915 MS05-054: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • MS05-055: Ένα θέμα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει ανύψωση δικαιωμάτων(KB908523)

  Τοπικές ρυθμίσεις: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update, Windows Update Catalog, Automatic Updates, SUS 1.0 και WSUS
  Ταξινόμηση: Ασφάλεια (Security)
  Λειτουργικά συστήματα προορισμού: Microsoft Windows 2000
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφαλείας: Σημαντικό
  Μέγεθος αρχείου κατά προσέγγιση: 1,565 KB

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε συστήματα που βασίζονται στα Microsoft Windows το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει έναν εισβολέα που εκμεταλλεύεται με επιτυχία αυτό το θέμα ευπάθειας να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο ενός συστήματος που επηρεάζεται. Έτσι, ο εισβολέας θα μπορούσε να εγκαταστήσει προγράμματα, να προβάλει, να αλλάξει ή να διαγράψει δεδομένα ή να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς που έχουν πλήρη δικαιώματα χρήστη. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  908523 MS05-055: Ένα θέμα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει ανύψωση δικαιωμάτων

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-050: Ένα θέμα ευπάθειας στο DirectShow θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB904706)
  • Ενημέρωση των αρχείων με δυαδική μορφή με συγκεκριμένους περιορισμούς προορισμού για να αποτραπούν αποτυχίες εγκατάστασης.
  • Ενημερώθηκε η λειτουργία εντοπισμού.
  • Αλλαγή δυαδικών αρχείων.
  Το MS05-050 έχει διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα προορισμού και την έκδοση DirectX που είναι εγκατεστημένη. Για αυτόν το λόγο, ακόμη και εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 904706 (MS05-050) από το Κέντρο λήψης αρχείων, ενδεχομένως να έχετε αναπτύξει τη λανθασμένη έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Επαναλάβετε τον έλεγχο χρησιμοποιώντας το Windows Update ή τις υπηρεσίες WSUS για να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στο σύστημα η σωστή έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  904706 MS05-050: Ένα θέμα ευπάθειας στο DirectShow θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Το εργαλείο κατάργησης επιβλαβούς λογισμικού (Malicious Software Removal Tool) των Microsoft Windows βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου, διαδεδομένου επιβλαβούς λογισμικού από υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000(KB890830)

  Τοπικές ρυθμίσεις: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update, Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) και WSUS
  Ταξινόμηση: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων
  Λειτουργικά συστήματα προορισμού: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP και Microsoft Windows 2000

  Μετά τη λήψη του, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό. Σε αυτό το κακόβουλο λογισμικό συμπεριλαμβάνονται τα Blaster, Sasser και Mydoom. Αυτό το εργαλείο βοηθά στην κατάργηση οποιασδήποτε προσβολής που εντοπίζει. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια ηλεκτρονική έκδοση του εργαλείου, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το Microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά προϊόντα εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890830 Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000
 • Δεν είναι δυνατή η επαναφορά των Windows XP με Service Pack 2 μετά την επαναφορά των Windows XP με Service Pack 1 (KB835409)

  Τοπικές ρυθμίσεις: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update, Κατάλογος του Windows Update (Windows Update Catalog), Κατάλογος του Microsoft Update (Microsoft Update Catalog), Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), SUS 1.0 και WSUS
  Ταξινόμηση: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Λειτουργικά συστήματα προορισμού: Microsoft Windows XP
  Μέγεθος αρχείου κατά προσέγγιση: 550 KB

  Εγκαταστήστε αυτή την ενημερωμένη έκδοση των συστημάτων Windows XP Service Pack 1 για να επιλυθεί το εξής ζήτημα: Η Επαναφορά συστήματος (System Restore) ίσως να μην λειτουργεί σωστά, ή ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά μετά τη χρήση του εργαλείου Επαναφορά συστήματος. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  835409 Δεν είναι δυνατή η επαναφορά των Windows XP με Service Pack 2 μετά την επαναφορά των Windows XP με Service Pack 1
 • Το Microsoft Office Outlook 2003 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Server 2003 ή Windows XP Microsoft

  Τοπικές ρυθμίσεις: Όλες
  Ανάπτυξη: Μόνο WSUS:
  Ταξινόμηση: Προαιρετική ενημερωμένη έκδοση, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Λειτουργικά συστήματα προορισμού: Microsoft Windows Server 2003 και Microsoft Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: 800 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003: 832 KB
  Εγκαταστήστε αυτή την ενημερωμένη έκδοση για να επιλύσετε διάφορα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν όταν χρησιμοποιείτε τη διαδικασία απομακρυσμένης κλήσης (RPC) για επικοινωνία υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή στο Microsoft Windows Server 2003 και στα Microsoft Windows XP. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  908521 Το Office Outlook 2003 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Server 2003 ή Windows XP, λόγω προβλήματος στο μηχανισμό RPC
 • Όταν γίνεται προσπάθεια από τις "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) των Windows για λήψη ενημερωμένων εκδόσεων σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 ή σε Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα παραβίασης πρόσβασης (KB910437)

  Τοπικές ρυθμίσεις: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update, Κατάλογος του Windows Update (Windows Update Catalog), Κατάλογος του Microsoft Update (Microsoft Update Catalog), Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), SUS 1.0 και WSUS
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένη έκδοσης υψηλής προτεραιότητας, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Λειτουργικά συστήματα προορισμού: Microsoft Windows Server 2003 και Microsoft Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: 1,166 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003: 1,298 KB
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, για να αποτρέψετε ή να επιλύσετε ένα ζήτημα όπου παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates). Όταν εμφανίζεται αυτό το σφάλμα, το Windows Update και η υπηρεσία Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) δεν μπορούν πλέον να κάνουν λήψη ενημερωμένων εκδόσεων. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  910437 Όταν γίνεται προσπάθεια από τις "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) των Windows για λήψη ενημερωμένων εκδόσεων σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 ή σε Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα παραβίασης πρόσβασης

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Οδηγός κύκλου ζωής εφαρμογών ανάπτυξης .NET της Microsoft(KB829019)
  • Αλλαγή προορισμού για ανάπτυξη, μόνο στα Αγγλικά.
  • Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update, Windows Update Catalog, Microsoft Update Catalog και WSUS
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  829019 Πλεονεκτήματα του Microsoft .NET Framework
 • Περιγραφή του Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)
  • Αλλαγή μόνο στα μετα-δεδομένα. Ενημερώθηκε το κείμενο περιγραφής και των μετα-δεδομένων εντοπισμού.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887624 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325)
  • Αλλαγή μόνο στα μετα-δεδομένα. Ενημερωμένα μετα-δεδομένα συμπληρωματικής εγκατάστασης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  900325 Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για τα Windows XP Media Center Edition 2005
Κατάργηση περιεχομένου
 • Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications (άρθρο της νορβηγικής έκδοσης) (KB905474)
  Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications (άρθρο της σουηδικής έκδοσης) (KB905474)

  Τοπικές ρυθμίσεις: Νορβηγικά και Σουηδικά
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update και Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates)
  905474 Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications (άρθρο της νορβηγικής έκδοσης)

  905474 Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications (άρθρο της σουηδικής έκδοσης)

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2005

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications (άρθρο της νορβηγικής έκδοσης) (KB905474)
  Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications (άρθρο της σουηδικής έκδοσης) (KB905474)


  Τοπικές ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος: Νορβηγικά και Σουηδικά
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update και Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates)
  Ταξινόμηση: Κρίσιμο
  Μέγεθος αρχείου: 940.76 KB
  Το εργαλείο Windows Genuine Advantage Notification σάς ειδοποιεί στην περίπτωση που ένα αντίγραφο των Windows δεν είναι γνήσιο. Εάν διαπιστωθεί ότι το σύστημα δεν είναι γνήσιο, το εργαλείο θα βοηθήσει το χρήστη να αποκτήσει ένα αντίγραφο των Windows με άδεια χρήσης.
  905474 Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications (άρθρο της νορβηγικής έκδοσης)

  905474 Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications (άρθρο της σουηδικής έκδοσης)
 • Περιγραφή του Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2(KB887624)

  Τοπικές ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος: Ταϊλανδικά
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update, SUS και WSUS
  Ταξινόμηση: Service Pack
  Μέγεθος αρχείου: 5,124 KB
  Το Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) παρέχει τις νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Το service pack περιέχει σημαντικές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Μετά την εγκατάσταση του Service Pack, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν είναι δυνατό να καταργηθούν μετά την εγκατάστασή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887624 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Υπάρχει μια διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για το SQL Server 2000 Desktop Engine (SHAREPOINT) (KB909544)

  Τοπικές ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update και WSUS
  Ταξινόμηση: Προαιρετικό
  Μέγεθος αρχείου: 29,028.7 KB
  Εγκαταστήστε αυτό το πακέτο για να ενημερώσετε το στοιχείο Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες Windows Sharepoint Services (WSS). Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Το πακέτο αυτό δεν είναι δυνατό να καταργηθεί μετά την εγκατάστασή του. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909544 Υπάρχει μια διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για το SQL Server 2000 Desktop Engine (SHAREPOINT) (US)
 • Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για την υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης Base έξυπνων καρτών(KB909520)

  Τοπικές ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update
  Ταξινόμηση: Προαιρετικό
  Μέγεθος αρχείου: 626.28 KB
  Το πακέτο της Υπηρεσίας παροχής κρυπτογράφησης Base έξυπνων καρτών (Base CSP) διευκολύνει τους πωλητές έξυπνων καρτών να ενεργοποιήσουν τις έξυπνες κάρτες τους στα Windows. Οι πωλητές μπορούν να χρησιμοποιούν μια λειτουργική μονάδα κάρτας περιορισμένων δικαιωμάτων αντί για μια CSP πλήρους δικαιώματος. Μετά την εγκατάσταση αυτού του πακέτου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909520 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για την υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης Base έξυπνων καρτών (US)
 • Μια ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τα Windows Media Connect 2.0 (KB909993)

  Τοπικές ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update
  Ταξινόμηση: Προαιρετικό
  Μέγεθος αρχείου: 6,604.21 KB
  Η λειτουργία Microsoft Windows Media Connect σάς επιτρέπει να προσφέρετε μουσική, φωτογραφίες και βίντεο από έναν υπολογιστή σε συσκευές που υποστηρίζουν ροή πολυμέσων UPnP. Αυτές οι συσκευές περιλαμβάνουν δέκτες ψηφιακού ήχου, συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD, ψηφιακούς καλωδιακούς αποκωδικοποιητές, κονσόλες παιχνιδιού και πολλά άλλα. Αφού εγκαταστήσετε το Windows Media Connect, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909993 Μια ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τα Windows Media Connect 2.0 (US)
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το προστατευμένο περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαράγεται μετά την εγκατάσταση της Συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το Windows XP Media Center Edition 2005 (KB910393)

  Τοπικές ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος: Όλες
  Ανάπτυξη: Windows Update, Microsoft Update, Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) και WSUS
  Ταξινόμηση: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Μέγεθος αρχείου: 1,408.26 KB
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να εμποδίσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Windows Media Player 10 να αντικαταστήσει αρχεία DRM (digital rights management), τα οποία εγκαταστάθηκαν από τη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325). Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  910393 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το προστατευμένο περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαράγεται μετά την εγκατάσταση της Συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το Windows XP Media Center Edition 2005 (US)

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Περιγραφή του Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2(KB887624)
  • Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τα ολλανδικά δυαδικά αρχεία που εμπόδισε μια επιτυχή εγκατάσταση.
  • Τα ολλανδικά δυαδικά αρχεία έχουν αλλάξει.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887624 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 2

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2005

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

Δεν υπάρχει περιεχόμενο ασφαλείας σε αυτή την έκδοση.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

Δεν υπάρχει αλλαγή στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Δεν υπάρχει περιεχόμενο ασφαλείας σε αυτή την έκδοση.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Το εργαλείο κατάργησης επιβλαβούς λογισμικού (Malicious Software Removal Tool) των Microsoft Windows βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου, διαδεδομένου επιβλαβούς λογισμικού από υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000(KB890830)
  • Τα δυαδικά αρχεία έχουν αλλάξει.
  • Εάν έχετε εκτελέσει με επιτυχία το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool), δεν χρειάζεται να το αναπτύξετε ξανά.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890830 Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2005

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

 • Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-053 της Microsoft: Θέματα ευπάθειας στο μηχανισμό απόδοσης γραφικών θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκτέλεση κώδικα (KB896424)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα στο μηχανισμό απόδοσης γραφικών, το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχο του συστήματος. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896424 Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-053 της Microsoft: Κάποια θέματα ευπάθειας στο μηχανισμό απόδοσης γραφικών θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εκτέλεση κώδικα

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS03-030: Ένα μη ελεγμένο buffer στο DirectX μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος (KB819696)
  • Μόνο τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει.
  • Ενημερωμένη δυνατότητα εντοπισμού για την αποτροπή της επαναπροσφοράς.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  819696 MS03-030: Ένα μη ελεγμένο buffer στο DirectX μπορεί να ενεργοποιήσει υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος
 • MS03-022: Ένα θέμα ευπάθειας στην επέκταση ISAPI για τις υπηρεσίες Windows Media Services ενδέχεται να προκαλέσει εκτέλεση κώδικα(KB822343)
  • Μόνο τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει.
  • Ενημερωμένη δυνατότητα εντοπισμού για την αποτροπή της επαναπροσφοράς.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  822343 MS03-022: Ένα θέμα ευπάθειας στην επέκταση ISAPI για τις υπηρεσίες Windows Media Services ενδέχεται να προκαλέσει εκτέλεση κώδικα
 • Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Windows Media Player 9 (KB885492)
  • Μόνο τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει.
  • Ενημερωμένη δυνατότητα εντοπισμού για την προσφορά σε WS03.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Άλλαξε η σοβαρότητα σε κρίσιμη ώστε να συμφωνεί με το ενημερωτικό δελτίο.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  885492 Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Windows Media Player 9
 • MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση(KB890046)
  • Μόνο τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει.
  • Ενημερώθηκε η δυνατότητα προορισμού.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890046 MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση
 • MS05-030: Ένα θέμα ευπάθειας στο Outlook Express θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB897715)
  • Μόνο τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει.
  • Ενημερωμένη δυνατότητα εντοπισμού για την αποτροπή της επαναπροσφοράς.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  897715 MS05-030: Ένα θέμα ευπάθειας στο Outlook Express θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Καταργήσεις των υπηρεσιών Microsoft Software Update Services
 • MS02-054: Ένα μη ελεγμένο buffer στις λειτουργίες αποσυμπίεσης αρχείου ενδέχεται να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να εκτελέσει κώδικα (KB329048)

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Το εργαλείο κατάργησης επιβλαβούς λογισμικού (Malicious Software Removal Tool) των Microsoft Windows βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου, διαδεδομένου επιβλαβούς λογισμικού από υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000(KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Μετά τη λήψη του, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό. Σε αυτό το κακόβουλο λογισμικό συμπεριλαμβάνονται τα Blaster, Sasser και Mydoom. Αυτό το εργαλείο βοηθά επίσης στην αφαίρεση οποιασδήποτε προσβολής που θα εντοπιστεί. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια ηλεκτρονική έκδοση του εργαλείου στον υπολογιστή σας, κάντε λήψη ενός αντιγράφου από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center) ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά προϊόντα εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890830 Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000
 • Οδηγός κύκλου ζωής εφαρμογών ανάπτυξης .NET της Microsoft (KB829019)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Το Microsoft .NET Framework 2.0 βελτιώνει τη δυνατότητα κλιμάκωσης και τις επιδόσεις με τις εξής δυνατότητες:
  • Βελτιωμένη αποθήκευση στο cache
  • Ανάπτυξη και ενημέρωση εφαρμογών με χρήση του ClickOnce
  • Υποστήριξη για την πιο ευρεία γκάμα προγραμμάτων περιήγησης και συσκευών με στοιχεία ελέγχου και υπηρεσίες ASP.NET 2.0
  Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  829019 Πλεονεκτήματα του Microsoft .NET Framework
 • Περιγραφή του Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2(KB887624)

  Microsoft Windows Server 2003
  Χίντι, Ταϊλανδικά, Βουλγαρικά, Κροατικά, Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Ρουμανικά, Σερβικά (Λατινικά), Σλοβακικά, Σλοβενικά και Ουκρανικά

  Το Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 2 εγγυάται ότι οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services εκτελούνται με πλήρη λειτουργικότητα όταν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο προτύπου γλωσσών (Language Template Pack). Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Το στοιχείο αυτό δεν είναι δυνατό να καταργηθεί μετά την εγκατάστασή του. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887624 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 2

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Τρόπος απενεργοποίησης του αντικειμένου ADODB.Stream από τον Internet Explorer(KB870669)
  • Αυτό το στοιχείο έχει αντικατασταθεί από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-052. Είναι σύνηθες να διατηρείται διαθέσιμο το περιεχόμενο που αντικαταστάθηκε στο SUS για ένα έτος. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο καταργήθηκε ακούσια από τις υπηρεσίες SUS στις 12 Οκτωβρίου 2005. Αναδημοσιεύουμε αυτό το στοιχείο ως στοιχείο που προορίζεται μόνο για SUS, όπου θα ισχύει έως τον Οκτώβριο του 2006.
  • Μόνο τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  870669 Τρόπος απενεργοποίησης του αντικειμένου ADODB.Stream από τον Internet Explorer
Καταργήσεις των υπηρεσιών Microsoft Software Update Services
 • Οι εγγραφές Media Center ενδέχεται να διαγραφούν όταν αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης εγγραφών(KB838358)
 • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία Web ή να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή μέσω Internet ή λαμβάνετε μια ιστοσελίδα HTTP 500 (εσωτερικό σφάλμα διακομιστή) (KB831167)

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2005

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-044: Θέμα ευπάθειας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows FTP θα μπορούσε να επιτρέψει αλλοίωση της θέσης μεταφοράς αρχείων (KB905495)

  Σημείωση Οι αλλαγές αφορούν μόνο τις υπηρεσίες Microsoft Software Update Services 1.0.
  • Μόνο τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει.
  • Η σύνδεση προώθησης έχει ενημερωθεί ώστε να συνδέει με το σωστό ενημερωτικό δελτίο.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905495 MS05-044: Θέμα ευπάθειας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows FTP θα μπορούσε να επιτρέψει αλλοίωση της θέσης μεταφοράς αρχείων
 • MS05-051: Θέματα ευπάθειας στα MS DTC και COM+ θα μπορούσαν να προκαλέσουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB902400)

  Σημείωση Οι αλλαγές αφορούν μόνο τις υπηρεσίες Microsoft Software Update Services 1.0. Οι πληροφορίες του ενημερωτικού δελτίου έχουν αλλάξει.

  Microsoft Windows 2000
  • Τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει για την έκδοση Windows 2000 για το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-051. Τα μετα-δεδομένα άλλαξαν για να καταργήσουν το MS04-012 από τη λίστα ενημερωτικών δελτίων ασφαλείας που αντικαταστάθηκε. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-051 για Windows 2000 δεν αντικαθιστά την έκδοση Windows 2000 του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS04-012.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  902400 MS05-051: Θέματα ευπάθειας στα MS DTC και COM+ θα μπορούσαν να προκαλέσουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Ενημερωμένες εκδόσεις προτεραιότητας – AutoUpdate και WSUS (SUS 2.0)
 • Τα προγράμματα του Office ενδέχεται να σταματήσουν να ανταποκρίνονται κατά την αποθήκευση ενός νέου αρχείου σε μια δισκέτα ενός υπολογιστή με Windows 2000 που έχει εγκατεστημένη τη "Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1" για το Windows 2000 SP4(KB904368)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να επιλύσετε ένα ζήτημα στο οποίο τα προγράμματα του Microsoft Office ενδέχεται να ενδέχεται να σταματήσουν να ανταποκρίνονται όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε νέα αρχεία σε μια μονάδα δισκέτας μετά την εγκατάσταση της Συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για Windows 2000 Service Pack 4. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδεχομένως να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  904368 Τα προγράμματα του Office ενδέχεται να σταματήσουν να ανταποκρίνονται κατά την αποθήκευση ενός νέου αρχείου σε μια δισκέτα ενός υπολογιστή με Windows 2000 που έχει εγκατεστημένη τη "Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1" για το Windows 2000 SP4
Προαιρετικές ενημερωμένες εκδόσεις – δεν είναι ενημερωμένες εκδόσεις προτεραιότητας, AutoUpdate, WSUS ή SUS
 • Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση για προγράμματα αναπαραγωγής με ενεργοποιημένη τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management) του Windows Media(KB891122)

  Microsoft Windows XP Service Pack 1 και Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να δώσετε τη δυνατότητα σε έναν υπολογιστή να αποκτά πρόσβαση σε κορυφαίο περιεχόμενο που προστατεύεται από τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management) του Windows Media. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  891122 Ενημερωμένη έκδοση για προγράμματα αναπαραγωγής με ενεργοποιημένη τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management) του Windows Media
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ορισμένες φορητές συσκευές ενδέχεται να χρειαστούν 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή ενός τμήματος περιεχομένου κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου εγγραφής, το οποίο προστατεύεται από το Windows Media DRM που χρησιμοποιεί συνδεδεμένες άδειες χρήσης (KB902344)

  Microsoft Windows XP Service Pack 1 και Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή εάν χρησιμοποιείτε μια φορητή συσκευή που αποκτά πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων εγγραφής που προστατεύεται από τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management) του Windows Media. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  902344 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ορισμένες φορητές συσκευές ενδέχεται να χρειαστούν 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή ενός τμήματος περιεχομένου, το οποίο προστατεύεται από το Windows Media DRM που χρησιμοποιεί συνδεδεμένες άδειες

Αλλαγές σε υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Ενημερωμένες εκδόσεις προτεραιότητας – AutoUpdate και WSUS (SUS 2.0)
 • Διατίθεται η Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 908250 για υπολογιστές που εκτελούν τη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για τα Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. (KB908250)

  Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Μόνο τα μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει. Η ταξινόμηση αναβαθμίστηκε από προαιρετική έκδοση σε Προαιρετική/AutoUpdate. Οι μεταφρασμένοι τίτλοι και η διεύθυνση URL υποστήριξης έχουν διορθωθεί.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  908250 Διατίθεται η Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 908250 για υπολογιστές που εκτελούν τη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για τα Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2005

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

Δεν υπάρχει περιεχόμενο ασφαλείας σε αυτή την έκδοση.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

Σημείωση Αυτές οι αλλαγές αφορούν μόνο τις υπηρεσίες Windows Software Update Services (WSUS). Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες SUS 1.0.
Ενημερωμένη μέθοδος ανάπτυξης
 • MS05-052: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer(KB896688)
  • Μόνο Microsoft Windows XP SP2.
  • Ενημερώθηκε η μέθοδος ανάπτυξης για τη βελτίωση των επιδόσεων.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896688 MS05-052: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Αλλαγή στο επίπεδο σοβαρότητας από "Κρίσιμη" σε "Σημαντική"
 • MS05-049: Θέματα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB900725)
  • Αλλαγή μόνο στα μετα-δεδομένα.
  • Το ενημερωτικό δελτίο και οι επικοινωνίες αναφέρονται σωστά σε αυτή την ενημερωμένη έκδοση ως "Σημαντική," αλλά οι υπηρεσίες WSUS την αναφέρουν ως "Κρίσιμη". Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει επανεκδοθεί ως "Σημαντική".
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  900725 MS05-049: Θέματα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Ενημέρωση για πληροφορίες αντικατάστασης
 • MS05-047: Ένα θέμα ευπάθειας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και τοπική ανύψωση δικαιωμάτων (KB905749)
  • Αλλαγή μόνο στα μετα-δεδομένα.
  • Τα μετα-δεδομένα έχουν ενημερωθεί ώστε να δείχνουν ότι αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την παλαιότερη ενημερωμένη έκδοση 899588 (MS05-039).
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905749 MS05-047: Ένα θέμα ευπάθειας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και τοπική ανύψωση δικαιωμάτων
Ενημερωμένη έκδοση σύνδεσης προώθησης
 • MS05-044: Θέμα ευπάθειας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows FTP θα μπορούσε να επιτρέψει αλλοίωση της θέσης μεταφοράς αρχείων (KB905495)
  • Αλλαγή μόνο στα μετα-δεδομένα.
  • Η σύνδεση προώθησης έχει ενημερωθεί ώστε να συνδέει με το σωστό ενημερωτικό δελτίο.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905495 MS05-044: Θέμα ευπάθειας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows FTP θα μπορούσε να επιτρέψει αλλοίωση της θέσης μεταφοράς αρχείων

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Δεν υπάρχει νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας σε αυτή την έκδοση.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας σε αυτή την έκδοση.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2005

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-052: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB896688)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκαν ζητήματα ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Internet Explorer και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896688 MS05-052: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • MS05-051: Θέματα ευπάθειας στα MS DTC και COM+ θα μπορούσαν να προκαλέσουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB902400)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows XP SP1, Microsoft Windows 2000

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Server 2003

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα, το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση ένα σύστημα που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  902400 MS05-051: Θέματα ευπάθειας στα MS DTC και COM+ θα μπορούσαν να προκαλέσουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-050: Ένα θέμα ευπάθειας στο DirectShow θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB904706)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  DirectX 8.1, DirectX 9.0, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows, χρησιμοποιώντας το DirectShow και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  904706 MS05-050: Ένα θέμα ευπάθειας στο DirectShow θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-049: Θέματα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB900725)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση και ενδεχομένως να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  900725 MS05-049: Θέματα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • Ένα θέμα ευπάθειας στα Microsoft Collaboration Data Objects θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα (Windows) (KB901017)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows, χρησιμοποιώντας το Collaboration Data Objects (CDO) και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  901017 Ένα θέμα ευπάθειας στα Microsoft Collaboration Data Objects θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα (Windows)
 • MS05-047: Ένα θέμα ευπάθειας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και τοπική ανύψωση δικαιωμάτων (KB905749)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στην υπηρεσία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας τη δυνατότητα να υπονομεύσει ένα σύστημα που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905749 MS05-047: Ένα θέμα ευπάθειας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και τοπική ανύψωση δικαιωμάτων
 • MS05-046: Ένα θέμα ευπάθειας στην Υπηρεσία προγράμματος-πελάτη για δίκτυα Netware (Client Service for Netware) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB899589)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στην υπηρεσία Υπηρεσία προγράμματος-πελάτη για δίκτυα Netware (Client Service for Netware) το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του, εάν έχετε εγκαταστήσει αυτή την υπηρεσία. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  899589 MS05-046: Ένα θέμα ευπάθειας στην Υπηρεσία προγράμματος-πελάτη για δίκτυα Netware (Client Service for Netware) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-045: Ένα θέμα ευπάθειας στη Διαχείριση Σύνδεσης Δικτύου (Network Connection Manager) θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας(KB905414)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Μεσαίο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας άρνησης εξυπηρέτησης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή απόκρισης της υπηρεσίας Διαχείρισης δικτύου σε συστήματα που βασίζονται στα Windows. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905414 MS05-045: Ένα θέμα ευπάθειας στη Διαχείριση Σύνδεσης Δικτύου (Network Connection Manager) θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας
 • MS05-044: Θέμα ευπάθειας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows FTP θα μπορούσε να επιτρέψει αλλοίωση της θέσης μεταφοράς αρχείων (KB905495)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Μεσαίο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκε στα Microsoft Windows ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να αλλοιώσει τις πληροφορίες για τη θέση μεταφοράς αρχείου σε έναν υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Windows FTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων). Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905495 MS05-044: Θέμα ευπάθειας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows FTP θα μπορούσε να επιτρέψει αλλοίωση της θέσης μεταφοράς αρχείων

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας για αυτή την έκδοση.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Μετά τη λήψη του, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό. (Σε αυτό το λογισμικό συμπεριλαμβάνονται τα Blaster, Sasser και Mydoom.) Αυτό το εργαλείο βοηθά στην κατάργηση οποιασδήποτε προσβολής που εντοπίζει. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια ηλεκτρονική έκδοση του εργαλείου στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center) ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το Microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά προϊόντα εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890830 Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000
 • Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)

  Το Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) παρέχει τις νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Το service pack περιέχει σημαντικές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, εκτός από τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Το στοιχείο αυτό δεν είναι δυνατό να καταργηθεί μετά την εγκατάστασή του. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887624 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)

  Το Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 2 εγγυάται ότι οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services εκτελούνται με πλήρη λειτουργικότητα όταν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο προτύπου γλωσσών (Language Template Pack). Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Το στοιχείο αυτό δεν είναι δυνατό να καταργηθεί μετά την εγκατάστασή του. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887624 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 2

Αλλαγές σε υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Σε αυτή την έκδοση δεν υπάρχουν αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2005

Αλλαγές σε υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

Ενημερώθηκε η δυνατότητα εντοπισμού για αποτροπή μιας επαναπροσφοράς που αναφέρθηκε σε περιορισμένο αριθμό συστημάτων που βασίζονται σε Microsoft Windows Server 2003 και δεν έχουν εγκατεστημένα service pack
 • 893756 MS05-040: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία "Τηλεφωνία" (Telephony) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 896727 MS05-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • 896428 MS05-033: Ένα θέμα ευπάθειας σε υπολογιστή-πελάτη Telnet θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών
 • 896422 MS05-027: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 899588 MS05-039: Ένα θέμα ευπάθειας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και ανύψωση δικαιωμάτων
 • 899587 MS05-042: Ένα θέμα ευπάθειας στο Kerberos θα μπορούσε να επιτρέψει άρνηση υπηρεσίας, αποκάλυψη πληροφοριών και πλαστογράφηση
 • 890046 MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση
 • 899591 MS05-041: Ένα θέμα ευπάθειας στο πρωτόκολλο RDP (Remote Desktop Protocol) θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας
 • MS05-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB883939)
  • Η λειτουργία εντοπισμού ενημερώθηκε για να αποτρέπεται η επαναπροσφορά που αναφέρθηκε σε περιορισμένο αριθμό συστημάτων που βασίζονται σε Microsoft Windows Server 2003 και δεν έχουν εγκατεστημένα service pack.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  883939 MS05-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Αλλαγή επιπέδου σοβαρότητας ασφαλείας
 • MS05-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB896727)
  • Αυτή η αλλαγή ισχύει μόνο για μετα-δεδομένα. Τα μετα-δεδομένα εμφάνισαν τη σοβαρότητα λανθασμένα ως "Σημαντική". Επανέκδοση με τη σοβαρότητα να έχει ρυθμιστεί σωστά σε "Κρίσιμη".
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896727.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896727 MS05-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

  887998 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 σε εκδόσεις του Windows XP Media Center και του Tablet PC

  886903 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (KB886906)
  • Αυτή η αλλαγή ισχύει μόνο για μετα-δεδομένα. Τα μετα-δεδομένα εμφάνισαν τη σοβαρότητα λανθασμένα ως "Κρίσιμη". Επανέκδοση με τη σοβαρότητα να έχει ρυθμιστεί σωστά σε "Σημαντική".
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  886906 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
Αλλαγή μετα-δεδομένων στην εντολή εγκατάστασης για επίλυση αποτυχιών εγκατάστασης
 • MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος (KB825119)
  • Αυτή η αλλαγή στα μετα-δεδομένα διορθώνει τις ρυθμίσεις αλλαγής για την επίλυση αποτυχιών εγκατάστασης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 825119.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  825119 MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος
Αλλαγή κειμένου
 • MS04-016: Ένα θέμα ευπάθειας στο DirectPlay θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας (KB839643)
  • Αυτή η αλλαγή είναι μια αλλαγή μετα-δεδομένων σε κείμενο.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 839643.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  839643 MS04-016: Ένα θέμα ευπάθειας στο DirectPlay θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας
Αλλαγή μετα-δεδομένων για ρυθμίσεις επανεκκίνησης
 • MS05-037: Ένα θέμα ευπάθειας στο JView Profiler θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB903235)
  • Αυτή η αλλαγή είναι μια αλλαγή μετα-δεδομένων σε ρυθμίσεις επανεκκίνησης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 903235.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  903235 MS05-037: Ένα θέμα ευπάθειας στο JView Profiler θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Αλλαγή κατηγορίας από IA-64 σε x64
 • 896428 MS05-033: Ένα θέμα ευπάθειας σε υπολογιστή-πελάτη Telnet θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών
 • 896422 MS05-027: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB883939)
  • Αυτή η αλλαγή είναι μια αλλαγή μετα-δεδομένων για διόρθωση μιας λίστας κατηγοριών. Δεν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο προσφοράς του πακέτου.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  883939 MS05-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000 (KB890830)
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP και Microsoft Windows 2000

  Μετά τη λήψη του, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό. Σε αυτό το κακόβουλο λογισμικό συμπεριλαμβάνονται τα Blaster, Sasser και Mydoom. Το εργαλείο βοηθά επίσης στην αφαίρεση οποιασδήποτε προσβολής που θα εντοπιστεί. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια ηλεκτρονική έκδοση του εργαλείου στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center) ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά προϊόντα εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890830 Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4 και γνωστά ζητήματα (KB891861)
  Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Τα δυαδικά αρχεία έχουν ενημερωθεί.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου την ενημερωμένη έκδοση 891861.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  891861 Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4 και γνωστά ζητήματα
 • Μια ενημέρωση κώδικα είναι διαθέσιμη για ένα ζήτημα μητρώου σε διακομιστές Dell PowerEdge που έχουν συγκεκριμένους μη ενσωματωμένους ελεγκτές δίσκου και εργοστασιακές εκδόσεις του Windows Server 2003 (KB898792)
  • Η λειτουργία εντοπισμού ενημερώθηκε για να αποτρέπεται η επαναπροσφορά που αναφέρθηκε σε περιορισμένο αριθμό συστημάτων που βασίζονται σε Microsoft Windows Server 2003 και δεν έχουν εγκατεστημένα service pack.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου την ενημερωμένη έκδοση 898792.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  898792 Μια ενημέρωση κώδικα είναι διαθέσιμη για ένα ζήτημα μητρώου σε διακομιστές Dell PowerEdge που έχουν συγκεκριμένους μη ενσωματωμένους ελεγκτές δίσκου και εργοστασιακές εκδόσεις του Windows Server 2003
 • Windows XP Service Pack 2
  • Ενημερώθηκε η λίστα των στοιχείων που αντικαταστάθηκαν και ο αριθμός αναφοράς της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base).
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτό το service pack.
 • Εγκατάσταση Windows 2000 Service Pack 4 Network για επαγγελματίες IT
  • Μόνο Κινέζικα (Χονγκ Κονγκ).
  • Ενημερώθηκε η δυνατότητα προορισμού.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εκ νέου αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2005

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB896727)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκαν ζητήματα ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Internet Explorer και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896727 MS05-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • MS05-039: Ένα θέμα ευπάθειας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και ανύψωση δικαιωμάτων (KB899588)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στην υπηρεσία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει ένα σύστημα που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  899588 MS05-039: Ένα θέμα ευπάθειας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και ανύψωση δικαιωμάτων
 • MS05-040: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία "Τηλεφωνία" (Telephony) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB893756)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο Telephony API (TAPI) το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  893756 MS05-040: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία "Τηλεφωνία" (Telephony) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-041: Ένα θέμα ευπάθειας στο πρωτόκολλο RDP (Remote Desktop Protocol) θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας(KB899591)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Μεσαίο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο πρωτόκολλο RDP (Remote Desktop Protocol) το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να προκαλέσει τη διακοπή ανταπόκρισης του συστήματος που βασίζεται σε Microsoft Windows. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  899591 MS05-041: Ένα θέμα ευπάθειας στο πρωτόκολλο RDP (Remote Desktop Protocol) θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας
 • MS05-042: Ένα θέμα ευπάθειας στο Kerberos θα μπορούσε να επιτρέψει άρνηση υπηρεσίας, αποκάλυψη πληροφοριών και πλαστογράφηση (KB899587)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Μεσαίο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του συστήματος που βασίζεται σε Microsoft Windows σε ένα περιβάλλον τομέα και να εκτελέσει εισβολές άρνησης εξυπηρέτησης ενάντια σε ελεγκτές τομέα. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  899587 MS05-042: Ένα θέμα ευπάθειας στο Kerberos θα μπορούσε να επιτρέψει άρνηση υπηρεσίας, αποκάλυψη πληροφοριών και πλαστογράφηση
 • MS05-043: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία "Ουρά εκτύπωσης" (Print Spooler) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB896423)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στην υπηρεσία Print Spooler το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896423 MS05-043: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία "Ουρά εκτύπωσης" (Print Spooler) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer for Windows Server 2003 (KB883939)
  • Ενημερωμένη δυνατότητα εντοπισμού για να εμποδίσετε την επαναπροσφορά στο Microsoft Windows Small Business Server.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 883939 (MS05-025) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  883939 MS05-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB896358)
  • Ενημερωμένη δυνατότητα εντοπισμού για να εμποδίσετε την επαναπροσφορά στο Windows Small Business Server.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 896358 (MS05-026) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-027: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB896422)
  • Ενημερώθηκε η λειτουργία εντοπισμού για να αποτρέπεται η επαναπροσφορά σε Windows Small Business Server.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση MS05-027 δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896422 MS05-027: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση(KB890046)
  • Η Microsoft ενημέρωσε αυτό το ενημερωτικό δελτίο για να ενημερώσει τους πελάτες της ότι μια αναθεωρημένη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας είναι διαθέσιμη για τα ακόλουθα συστήματα:
   • Microsoft Windows Server 2003 για συστήματα βασισμένα σε τεχνολογία Itanium και Microsoft Windows Server 2003 με SP1 για συστήματα βασισμένα σε τεχνολογία Itanium
   • Microsoft Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
   • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 890046 (MS05-032) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί στα συστήματα που αναφέρονται παραπάνω.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890046 MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση
 • MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση(KB890046)
  • Ενημερώθηκε η λειτουργία εντοπισμού για να αποτρέπεται η επαναπροσφορά σε Windows Small Business Server.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 890046 (MS05-032) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890046 MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση
 • MS05-033: Ένα θέμα ευπάθειας σε υπολογιστή-πελάτη Telnet θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών (KB896428)
  • Ενημερώθηκε η λειτουργία εντοπισμού για να αποτρέπεται η επαναπροσφορά σε Windows Small Business Server.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 896428 (MS05-033) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896428 MS05-033: Ένα θέμα ευπάθειας σε υπολογιστή-πελάτη Telnet θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών
 • MS05-030: Ένα θέμα ευπάθειας στο Outlook Express θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB897715)
  • Αλλαγή του τίτλου για διαγραφή της λέξης "αθροιστική". Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά καμιά από τις προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις του Outlook Express.
  • Ενημερώθηκε η λειτουργία εντοπισμού ώστε οι προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας του Outlook Express να προσφέρονται και να εγκαθίστανται πριν την προσφορά της συγκεκριμένης ενημερωμένης έκδοσης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 897715 (MS05-030) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  897715 MS05-030: Ένα θέμα ευπάθειας στο Outlook Express θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS04-018: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Outlook Express (KB823353)
  • Η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθίσταται από το ενημερωτικό δελτίο του MS05-030. Για αυτόν το λόγο οι προηγούμενες αλλαγές αντιστρέφονται.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 823353 (MS04-018) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  823353 MS04-018: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Outlook Express
 • MS04-004: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer(KB832894)
  • Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να παραμείνει στατικό στην τοποθεσία, καθώς είναι η τελευταία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 που είναι διαθέσιμη για τα Windows 2000.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 832894 (MS04-004) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  832894 MS04-004: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • MS03-043: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 2000 – SUS 1.0 (μόνο V4)(KB828035)
  • Στις 28 Ιουνίου του 2005, κυκλοφόρησε αυτή η ενημερωμένη έκδοση για να συμμορφώνεται με την αρχική έκδοση της Συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Παρατηρήθηκε ότι μετά την έκδοση της 28ς Ιουνίου του 2005, τα δυαδικά αρχεία που χρησιμοποιούνταν μόνο για την έκδοση SP4 του 828035 φαίνονταν να είναι παλαιότερα από αυτά που είχαν κυκλοφορήσει αρχικά στο Windows Update τον Οκτώβριο του 2003. Τα σωστά δυαδικά αρχεία επαναφορτώθηκαν στην έκδοση 828035 που είναι μόνο για SP4 και αυτή η έκδοση κυκλοφόρησε στις 9 Αυγούστου 2005. Τα δυαδικά αρχεία άλλαξαν. Η ενημερωμένη έκδοση 828035 (MS03-043) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  828035 MS03-043: Υπέρβαση του buffer στην υπηρεσία Messenger μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • MS03-007: Ένα μη επιλεγμένο Buffer σε στοιχείο των Windows ενδέχεται να προκαλέσει παραβίαση του διακομιστή Web (KB815021)
  • Η έκδοση 815021 των Windows XP δεν αντικαθίσταται από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-032. Για αυτόν το λόγο, αυτό το στοιχείο επιστρέφεται σε όλα τα κανάλια.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 815021 (MS03-007) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  815021 MS03-007: Ένα μη επιλεγμένο Buffer σε στοιχείο των Windows ενδέχεται να προκαλέσει παραβίαση του διακομιστή Web
 • MS02-050: Ελάττωμα επικύρωσης πιστοποιητικού μπορεί να επιτρέψει την πλαστογράφηση ταυτότητας(KB329115)
  • Ενημερώθηκε η λειτουργία εντοπισμού για να αποτρέπεται η επαναπροσφορά, εάν έχει εγκατασταθεί η Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για το Windows 2000 SP4.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 329115 (MS02-050) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  329115 MS02-050: Ελάττωμα επικύρωσης πιστοποιητικού μπορεί να επιτρέψει την πλαστογράφηση ταυτότητας
 • MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος (KB825119)
  • Ενημερωμένη δυνατότητα εντοπισμού για την αποτροπή της επαναπροσφοράς.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 825119 (MS03-044) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  825119 MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Μετά τη λήψη του, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό. (Σε αυτό το λογισμικό συμπεριλαμβάνονται τα Blaster, Sasser και Mydoom) και βοηθάει στην κατάργηση οποιασδήποτε μόλυνσης εντοπίζει. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια ηλεκτρονική έκδοση του εργαλείου σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το Microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά προϊόντα εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε έναν υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890830 Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000
 • Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους διαδικασίας κεντρικού υπολογιστή γενικής χρήσης (Generic Host Process) μετά την εκκίνηση του υπολογιστή ή τα ονόματα αρχείων συνημμένων DBCS δεν εμφανίζονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπλουτισμένου κειμένου(KB894391)

  Εγκαταστήστε αυτή την ενημερωμένη έκδοση για να αντιμετωπίστε ένα ζήτημα που ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους διαδικασίας κεντρικού υπολογιστή (Generic Host Process) μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 894391 (MS05-012). Το ζήτημα μπορεί επίσης να προκαλέσει την εμφάνιση ονομάτων αρχείων συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπλουτισμένου κειμένου. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  894391 Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους διαδικασίας κεντρικού υπολογιστή γενικής χρήσης (Generic Host Process) μετά την εκκίνηση του υπολογιστή ή τα ονόματα αρχείων συνημμένων DBCS δεν εμφανίζονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπλουτισμένου κειμένου
 • Μια ενημερωμένη έκδοση που αντιμετωπίζει ζητήματα του Outlook Express 6.0 είναι διαθέσιμη για τα Windows XP (KB900930)

  το Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να αντιμετωπίσετε πολλά ζητήματα του Outlook Express στα Windows XP. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει ένα ζήτημα όπου γίνεται εσφαλμένος χειρισμός των μηνυμάτων, εάν η γραμμή θέματος περιέχει τη λέξη "begin" και ένα θέμα εμφάνισης σχετικά με νήματα σε ομάδες συζήτησης που έχουν παρακολουθηθεί. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει δύο ζητήματα όπου το Outlook Express σταματά να ανταποκρίνεται. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  900930 Μια ενημερωμένη έκδοση που αντιμετωπίζει ζητήματα του Outlook Express 6.0 είναι διαθέσιμη για τα Windows XP
 • Διαρροή μνήμης στο Windows XP Tablet PC Edition(KB895953)

  Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, για να αντιμετωπίσετε ένα ζήτημα που προκαλεί τη βαθμιαία μείωση της διαθέσιμης μνήμης του συστήματος σε Windows XP Tablet PC Edition 2005. Αυτή η απώλεια της διαθέσιμης μνήμης προκαλεί μείωση των επιδόσεων του συστήματος. Αυτή η σταδιακή απώλεια διαθέσιμης μνήμης υπολογιστή προκαλείται από ένα ζήτημα στην υπηρεσία tcserver.exe. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  895953 Διαρροή μνήμης στο Windows XP Tablet PC Edition (US)

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express (KB887797)
  • Η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθίσταται από το ενημερωτικό δελτίο του MS05-030. Για αυτόν το λόγο οι προηγούμενες αλλαγές αντιστράφηκαν.
  • Ενημερώθηκε η έκδοση WS03 ώστε να περιλαμβάνει μια προαπαιτούμενη αλλαγή της λειτουργίας εντοπισμού που υλοποιήθηκε για όλες τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 887797 δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887797 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express (KB887797)
 • Ενημερωμένη έκδοση για τη συμπεριφορά εντολών δέσμης ενεργειών URL του Windows Media Player (KB828026)
  • Ενημερώθηκε η λειτουργία εντοπισμού για την αποτροπή της επαναπροσφοράς.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 828026 δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  828026 Ενημερωμένη έκδοση για τη συμπεριφορά εντολών δέσμης ενεργειών URL του Windows Media Player

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2005

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB896358)
  • Τα μετα-δεδομένα ενημερώθηκαν. Για αυτόν το λόγο, οι ενημερωμένες εκδόσεις που αντικαταστάθηκαν (MS05-011, MS04-023, and MS03-044) δεν προσφέρονται πλέον.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 (MS05-026) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος (KB825119)
  • Η λειτουργία εντοπισμού ενημερώθηκε για την αποτροπή της επαναπροσφοράς.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 825119 (MS03-044) δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  825119 MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Τρόπος απενεργοποίησης του αντικειμένου ADODB.Stream από τον Internet Explorer (KB870669)

  Microsoft Windows XP
  • Ενημερώθηκε ώστε αυτή η ενημερωμένη έκδοση 870669 θα προσφέρεται πλέον στις υπηρεσίες Windows Server Update Services.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 870669 δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  870669 Τρόπος απενεργοποίησης του αντικειμένου ADODB.Stream από τον Internet Explorer
 • Ενημερωμένη έκδοση HTML της Βοήθειας (Help) για περιορισμό της λειτουργικότητας, όταν ενεργοποιείται με τη μέθοδο window.showHelp( ) (KB811630)
  • Σφάλμα ταξινόμησης V6. Η ταξινόμηση άλλαξε από "Ενημέρωση" σε "Κρίσιμη ενημέρωση".
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν άλλαξαν.
  • Η ενημερωμένη έκδοση 811630 δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  811630 Ενημερωμένη έκδοση HTML της Βοήθειας (Help) για περιορισμό της λειτουργικότητας, όταν ενεργοποιείται με τη μέθοδο window.showHelp( )

Άλλες αλλαγές μικρής σημασίας

Τα παρακάτω στοιχεία ενημερώθηκαν για να επωφεληθούν της δυνατότητας φιλτραρίσματος τοπικών ρυθμίσεων των υπηρεσιών WSUS.
 • Microsoft .NET Framework Service Pack 2

  Μεταφρασμένες εκδόσεις που επηρεάζονται: Κορεατικά (Εφαρμόζεται SDK), Κινέζικα (Απλοποιημένα) (Εφαρμόζεται SDK), Αγγλικά, Ιταλικά (Εφαρμόζεται SDK), Αγγλικά (Εφαρμόζεται SDK), Κινέζικα (Απλοποιημένα) , Ιταλικά, Γερμανικά (Εφαρμόζεται SDK), Κινέζικα (Παραδοσιακά) (Εφαρμόζεται SDK), Κινέζικα (Παραδοσιακά), Ιαπωνικά (Εφαρμόζεται SDK), Γαλλικά (Εφαρμόζεται SDK), Κορεατικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ισπανικά (Εφαρμόζεται SDK), Ιαπωνικά, Γερμανικά
 • Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 1

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτού του service pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  841876 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 1 (US)
  Μεταφρασμένες εκδόσεις που επηρεάζονται: Κορεατικά, Ουγγρικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Σουηδικά, Πολωνικά, Εβραϊκά, Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα, Ιαπωνικά, Αραβικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα), Ισπανικά, Γαλλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά (Πορτογαλίας), Δανικά, Κινέζικα (Παραδοσιακά), Ελληνικά, Φιλανδικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά (Βραζιλίας)
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework, έκδοσης 1.0 SP3

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  886906 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
  Μεταφρασμένες εκδόσεις: Ιταλικά, Κινέζικα (Παραδοσιακά), Γαλλικά, Ιαπωνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Κορεατικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα)

Το περιεχόμενο καταργήθηκε ή έληξε

 • Ενημερωμένη έκδοση για το Windows XP Media Center Edition 2004 (KB836657)

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2005

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-018: Θέματα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν ανύψωση δικαιωμάτων και άρνηση εξυπηρέτησης (KB890859)
  Έγινε ελάχιστη αλλαγή μετα-δεδομένων για την επίλυση πιθανού ζητήματος ανάπτυξης του Microsoft Systems Management Server (SMS). Δεν εντοπίστηκαν αλλαγές στο δυαδικό αρχείο ή στη λειτουργία εντοπισμού. Εάν έχετε ήδη αναπτύξει αυτή την ενημερωμένη έκδοση, δεν χρειάζεται να την αναπτύξετε ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890859 MS05-018: Θέματα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν ανύψωση δικαιωμάτων και άρνηση εξυπηρέτησης

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά κρίσιμα θέματα ασφαλείας

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  Η σκόπευση έχει ενημερωθεί, ώστε να περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 ως "Εγκατεστημένη" και ως "Δεν χρειάζεται".

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2005

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-036: Ένα θέμα ευπάθειας στη λειτουργική μονάδα διαχείρισης χρωμάτων της Microsoft (Microsoft Color Management Module) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB901214)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στη λειτουργική μονάδα διαχείρισης χρωμάτων το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  901214 MS05-036: Ένα θέμα ευπάθειας στη λειτουργική μονάδα διαχείρισης χρωμάτων της Microsoft (Microsoft Color Management Module) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-037: Ένα θέμα ευπάθειας στο JView Profiler θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB903235)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Internet Explorer και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ορίζει ένα κλειδί μητρώου που αποκλείει προσπάθειες για εκμετάλλευση αυτού του ζητήματος ασφαλείας. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  903235 MS05-037: Ένα θέμα ευπάθειας στο JView Profiler θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2005

Νέο περιεχόμενο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων

Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4 και γνωστά ζητήματα (KB891861)

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αποτελείται από προηγούμενες προτεινόμενες, κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις και ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Windows 2000 που είναι συγκεντρωμένες σε ένα πρακτικό πακέτο. Όταν εγκαθιστάτε αυτό το στοιχείο, λαμβάνετε τα ίδια αποτελέσματα με την εγκατάσταση των μεμονωμένων ενημερωμένων εκδόσεων. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
891861 Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4 και γνωστά ζητήματα

Νέο κρίσιμο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Μια ενημέρωση κώδικα είναι διαθέσιμη για ένα ζήτημα μητρώου σε διακομιστές Dell PowerEdge που έχουν συγκεκριμένους μη ενσωματωμένους ελεγκτές δίσκου και εργοστασιακές εκδόσεις του Windows Server 2003(KB898792)

  Microsoft Windows Server 2003

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει πιθανή καταστροφή της τιμής ασφάλειας μητρώου σε ορισμένους διακομιστές Dell PowerEdge που εκτελούν εργοστασιακές εκδόσεις του Windows Server 2003 και συγκεκριμένες ρυθμίσεις παραμέτρων ελεγκτών δίσκου. Εγκαθιστώντας αυτή την ενημερωμένη έκδοση , επαληθεύετε αυτόματα και, εάν χρειάζεται, επιδιορθώνετε μόνιμα αυτό το ζήτημα καταστροφής του μητρώου. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  898792 Μια ενημέρωση κώδικα είναι διαθέσιμη για ένα ζήτημα μητρώου σε διακομιστές Dell PowerEdge που έχουν συγκεκριμένους μη ενσωματωμένους ελεγκτές δίσκου και εργοστασιακές εκδόσεις του Windows Server 2003
 • Η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού 898461 εγκαθιστά ένα μόνιμο αντίγραφο του Package Installer για Windows, έκδοση 6.1.22.4 (KB898461)

  Microsoft Windows XP

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εγκαθιστά ένα μόνιμο αντίγραφο του Package Installer για Windows έτσι, ώστε οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού να έχουν ένα σημαντικά μικρότερο μέγεθος λήψης. Ο Package Installer διευκολύνει την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows και για άλλα προϊόντα της Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  898461 Η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού 898461 εγκαθιστά ένα μόνιμο αντίγραφο του Package Installer για Windows, έκδοση 6.1.22.4
 • Δεν είναι δυνατή η σωστή εγκατάσταση ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας στο Windows XP Starter Edition(KB898543)

  Microsoft Windows XP Starter Edition

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα με συστήματα που βασίζονται στα Windows τα οποία μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή εγκατάσταση άλλων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού. Επίσης επιλύει ένα ζήτημα που μπορεί να μειώσει τη μέγιστη ανάλυση που εμφανίζονται στην οθόνη. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει μόνο υπολογιστές που χρησιμοποιούν μία από τις παρακάτω γλώσσες: Πορτογαλικά (Βραζιλίας), Ινδονησιακά, Χίντι, Μαλαϊκά ή Ταϊλανδικά. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  898543 Δεν είναι δυνατή η σωστή εγκατάσταση ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας στο Windows XP Starter Edition (US)

Νέο προτεινόμενο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας (μη διαθέσιμο σε SUS)

 • Περιγραφή των νέων δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στο Windows Rights Management Services 1.0 Service Pack 1 (KB839178)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Το Service Pack 1 του προγράμματος-πελάτη των υπηρεσιών Rights Management Services (RMS) περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για το RMS 1.0 και παρέχει υποστήριξη για προγράμματα-πελάτες που ενεργοποιούνται αυτόματα και για έλεγχο ταυτότητας προγράμματος-πελάτη με χρήση έξυπνων καρτών και πιστοποιητικών X.509. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  839178 Περιγραφή των νέων δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στο Windows Rights Management Services 1.0 Service Pack 1 (US)
 • Media Pack για Windows XP Home Edition N και Windows XP Professional N. (KB886540)

  Windows XP Home Edition N και Windows XP Professional N

  Η εγκατάσταση του Media Pack εξασφαλίζει ότι τα προγράμματα λογισμικού και οι τοποθεσίες Web που βασίζονται στο Windows Media, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργούν σωστά. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Το στοιχείο αυτό δεν είναι δυνατό να καταργηθεί μετά την εγκατάστασή του. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  886540 Media Pack για Windows XP Home Edition N και Windows XP Professional N (US)
 • Περιγραφή των νέων δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στο Windows Rights Management Services 1.0 Service Pack 1 (KB839178)

  Microsoft Windows Server 2003

  Rights Management Services (RMS) Service Pack 1 για Microsoft Windows Server 2003 περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για το RMS v1.0 και παρέχει υποστήριξη για τις εξής νέες δυνατότητες:
  • Η δυνατότητα εγγραφής του διακομιστή που εκτελεί το RMS χωρίς τη σύνδεση διακομιστή σε Internet
  • Ενοποίηση εφαρμογών διακομιστή
  • Καλύτερη υποστήριξη για πολλαπλά πρότυπα γλωσσών
  • Υποστήριξη για δυναμικές ομάδες στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory
  Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  839178 Περιγραφή των νέων δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στο Windows Rights Management Services 1.0 Service Pack 1 (US)
 • Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία και ρυθμίσεις από έναν υπολογιστή που εκτελεί μια έκδοση 32 bit των Windows XP σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP Professional x64 Edition (KB896344)

  Microsoft Windows XP

  Ο "Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) που περιλαμβάνεται στο Windows XP SP2 δεν υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων από περιβάλλον 32 bit των Windows XP και την εφαρμογή της σε περιβάλλον 64 bit των Windows XP. Εγκαταστήστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη συλλογής δεδομένων σε περιβάλλον 32-bit των Windows XP και να την εφαρμόσετε σε περιβάλλον 64-bit των Windows XP. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896344 Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία και ρυθμίσεις από έναν υπολογιστή που εκτελεί μια έκδοση 32 bit των Windows XP σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP Professional x64 Edition

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

Οι αλλαγές αντικαθίστανται από τη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων και έχουν καταργηθεί από την τοποθεσία του Windows Update. Ωστόσο, οι αλλαγές θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες μέσω των υπηρεσιών Software Update Services (SUS), των Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) και του καταλόγου του Windows Update (WU).


Για να επισημάνουμε αυτή την αλλαγή για περιεχόμενο μόνο Windows 2000 SP4, έπρεπε να αλλάξουμε όλες τις προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και να δημιουργήσουμε νέα στοιχεία μόνο για Windows 2000 SP4. Αυτό μπορεί να απαιτεί επανέγκριση των ενημερωμένων εκδόσεων εάν δεν σκοπεύετε να αναπτύξετε τη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.
 • 823182 MS03-041: Ένα θέμα ευπάθειας κατά την επαλήθευση του λογισμικού Authenticode μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 823559 MS03-023: Υπέρβαση του buffer στο μετατροπέα HTML μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 824105 MS03-034: Ελάττωμα στο NetBIOS θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη πληροφοριών
 • 824141 MS03-045: Υπέρβαση του buffer στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας και σύνθετου πλαισίου μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 824151 MS04-030: Ένα θέμα ευπάθειας στο πρόγραμμα χειρισμού μηνυμάτων XML WebDAV θα μπορούσε να οδηγήσει σε άρνηση εξυπηρέτησης (US)
 • 825119 MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος
 • 826232 MS03-042: Υπέρβαση του buffer στην Αντιμετώπιση προβλημάτων του στοιχείου ελέγχου ActiveX των Windows μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 828035 MS03-043: Υπέρβαση του buffer στην υπηρεσία Messenger μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 828741 MS04-012: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft RPC/DCOM
 • 828749 MS03-049: Υπέρβαση του buffer στην υπηρεσία σταθμού εργασίας μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 835732 MS04-011: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows
 • 837001 MS04-014: Ένα θέμα ευπάθειας στο μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 839645 MS04-024: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows μπορεί να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 840315 MS04-023: Θέμα ευπάθειας σε αρχείο HTML της Βοήθειας μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 840987 MS04-032: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows
 • 841356 MS04-037: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 841533 MS04-031: Ένα θέμα ευπάθειας στο NetDDE θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 841872 MS04-020: Θέμα ευπάθειας στο POSIX μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 841873 MS04-022: Ένα θέμα ευπάθειας στο Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task Scheduler) μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 842526 MS04-019: Ένα θέμα ευπάθειας στη Διαχείριση βοηθητικών προγραμμάτων (Utility Manager) μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 870763 MS04-045: Ένα θέμα ευπάθειας στο WINS θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 871250 MS05-003: Ένα θέμα ευπάθειας στην Υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing Service) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 873333 MS05-012: Ένα θέμα ευπάθειας στο OLE και το COM θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 873339 MS04-043: Ένα θέμα ευπάθειας στο HyperTerminal θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 885250 MS05-011: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 885834 MS05-010: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία καταχώρησης Αδειών Χρήσης (License Logging) θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα.
 • 885835 MS04-044: Θέματα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows και το LSASS θα μπορούσαν να επιτρέψουν ανύψωση δικαιωμάτων
 • 885836 MS04-041: Ένα θέμα ευπάθειας στο WordPad θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 888113 MS05-015: Ένα θέμα ευπάθειας στη βιβλιοθήκη αντικειμένων υπερ-σύνδεσης θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα στον Windows Server 2003
 • 890047 MS05-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 890175 MS05-001: Θέμα ευπάθειας σε αρχείο HTML της Βοήθειας μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 890859 MS05-018: Θέματα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν ανύψωση δικαιωμάτων και άρνηση εξυπηρέτησης
 • 891711 MS05-002: Ένα θέμα ευπάθειας στο χειρισμό της μορφής του δρομέα και των εικονιδίων θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 891781 MS05-013: Ένα θέμα ευπάθειας στο στοιχείο ελέγχου ActiveX του στοιχείου επεξεργασίας DHTML μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση κώδικα
 • 892944 MS05-017: Ένα θέμα ευπάθειας στο στοιχείο MSMQ θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 893066 MS05-019: Θέματα ευπάθειας στο TCP/IP θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και άρνηση εξυπηρέτησης
 • 893086 MS05-016: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 839643 MS04-016: Ένα θέμα ευπάθειας στο DirectPlay θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας
 • 814078 MS03-008: Ελάττωμα στο μηχανισμό δέσμης ενεργειών των Windows ενδέχεται να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 822343 MS03-022: Ένα θέμα ευπάθειας στην επέκταση ISAPI για τις υπηρεσίες Windows Media Services ενδέχεται να προκαλέσει εκτέλεση κώδικα
 • 890923 MS05-020: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Αλλαγές σε υπάρχουσες ενημερωμένες εκδόσεις για θέματα που δεν αφορούν την ασφάλεια

Οι αλλαγές αντικαθίστανται από τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων και έχουν καταργηθεί από την τοποθεσία του Windows Update. Ωστόσο, οι αλλαγές θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες μέσω των υπηρεσιών Software Update Services (SUS), των Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) και του καταλόγου του Windows Update.


Για να μπορούμε να επισημάνουμε αυτή την αλλαγή για περιεχόμενο μόνο Windows 2000 SP4, έπρεπε να αλλάξουμε όλες τις προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις και να δημιουργήσουμε νέα στοιχεία μόνο για Windows 2000 SP4. Αυτό μπορεί να απαιτεί επανέγκριση των ενημερωμένων εκδόσεων εάν δεν σκοπεύετε να αναπτύξετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.
 • 820888 Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") κατά την προσπάθεια μονταρίσματος τόμου NTFS μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2005

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB883939)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκαν ζητήματα ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Internet Explorer και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  883939 MS05-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB896358)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο στοιχεί Βοήθειας HTML το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-027: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB896422)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896422 MS05-027: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-028: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία Web Client Service θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB896426)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στην υπηρεσία προγράμματος-πελάτη Web το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896426 MS05-028: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία Web Client Service θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-030: Ένα θέμα ευπάθειας στο Outlook Express θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB897715)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Outlook Express και να αποκτήσει τον έλεγχο του υπολογιστή. Απαιτείται αλληλεπίδραση χρήστη για την εκμετάλλευση αυτής ευπάθειας. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  897715 MS05-030: Ένα θέμα ευπάθειας στο Outlook Express θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-031: Ένα θέμα ευπάθειας στην αλληλεπιδραστική εκπαίδευση βήμα προς βήμα θα μπορούσε να προκαλέσει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB898458)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Σημαντικό
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αλληλεπίδραση βήμα προς βήμα" (Step-by-Step Interactive Training) το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχο του συστήματος. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  898458 MS05-031: Ένα θέμα ευπάθειας στην αλληλεπιδραστική εκπαίδευση βήμα προς βήμα θα μπορούσε να προκαλέσει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση (KB890046)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Μεσαίο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο Microsoft Agent το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890046 MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση
 • MS05-033: Ένα θέμα ευπάθειας σε υπολογιστή-πελάτη Telnet θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών (KB896428)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Μεσαίο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο Telnet, το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να μάθει πληροφορίες σχετικά με ένα σύστημα που βασίζεται στα Windows. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896428 MS05-033: Ένα θέμα ευπάθειας σε υπολογιστή-πελάτη Telnet θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

Νέα δυαδικά αρχεία
 • Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 σε εκδόσεις του Windows XP Media Center και του Tablet PC (KB887998)

  Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας που θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows, το οποίο χρησιμοποιεί το Microsoft .NET Framework και να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που υπόκεινται σε περιορισμούς. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887998 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 σε εκδόσεις του Windows XP Media Center και του Tablet PC
 • MS05-019: Θέματα ευπάθειας στο TCP/IP θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και άρνηση εξυπηρέτησης (KB893066)

  Σοβαρότητα ενημερωτικού δελτίου: Κρίσιμο
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση το σύστημά σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  893066 MS05-019: Θέματα ευπάθειας στο TCP/IP θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και άρνηση εξυπηρέτησης
Ενημερώθηκε για αντικατάσταση
 • 890923 MS05-020: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • 817606 MS03-024: Η υπέρβαση του buffer στα Windows μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή δεδομένων
 • 823353 MS04-018: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Outlook Express
 • 825119 MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος
 • 840315 MS04-023: Θέμα ευπάθειας σε αρχείο HTML της Βοήθειας μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • 890175 MS05-001: Θέμα ευπάθειας σε αρχείο HTML της Βοήθειας μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
Αλλαγές στα μετα-δεδομένα ή στη λειτουργία εντοπισμού
 • MS03-022: Ένα θέμα ευπάθειας στην επέκταση ISAPI για τις υπηρεσίες Windows Media Services ενδέχεται να προκαλέσει εκτέλεση κώδικα (KB822343)

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ελάχιστες αλλαγές στη λειτουργία εντοπισμού που εμποδίζουν την προσφορά αυτού του στοιχείου όταν η υπηρεσία Media Service δεν είναι εγκατεστημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  822343 MS03-022: Ένα θέμα ευπάθειας στην επέκταση ISAPI για τις υπηρεσίες Windows Media Services ενδέχεται να προκαλέσει εκτέλεση κώδικα

Νέο κρίσιμο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Μια ενημερωμένη έκδοση του Windows Installer 3.1 είναι διαθέσιμη για το Windows Server 2003 S898715 και για τις εκδόσεις 64 bit των Windows XP (KB898715)

  Πορτογαλικά (Βραζιλίας) και Ισπανικά μόνο
  Microsoft Windows Server 2003

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει ζητήματα συμβατότητας με το Windows Installer 3.1 και με συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτά τα ζητήματα περιγράφονται στο άρθρο 898715 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  898715 Μια ενημερωμένη έκδοση του Windows Installer 3.1 είναι διαθέσιμη για το Windows Server 2003 SP1 και για τις εκδόσεις 64 bit των Windows XP
 • Ο Windows Installer 3.1 (v2) είναι διαθέσιμος(KB893803)

  Μόνο Ιαπωνικά NEC
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Ο Windows Installer 3.1 είναι η υπηρεσία εγκατάστασης προγράμματος και ρύθμισης παραμέτρων για τα Windows. Οι πρόσθετες δυνατότητες στην έκδοση 3.1 βοηθούν στη δημιουργία, τη διανομή και τη διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων σε προγράμματα πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  893803 Ο Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) είναι διαθέσιμος

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά κρίσιμα θέματα ασφαλείας

Ενημερώθηκε για αντικατάσταση
 • 887797 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express (KB887797)
Αλλαγές στα μετα-δεδομένα ή στη λειτουργία εντοπισμού
 • 870669 Τρόπος απενεργοποίησης του αντικειμένου ADODB.Stream από τον Internet Explorer
  Αυτό το στοιχείο έχει επισημανθεί τώρα για τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS).

Νέο προτεινόμενο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Ενημερωμένη έκδοση πιστοποιητικών ρίζας
  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  Αυτό το στοιχείο ενημερώνει τη λίστα πιστοποιητικών ρίζας ενός υπολογιστή με την πιο πρόσφατη λίστα που είναι αποδεκτή από τη Microsoft, ως τμήμα του προγράμματος πιστοποιητικών ρίζας της Microsoft (Microsoft Root Certificate Program). Η προσθήκη επιπλέον πιστοποιητικών ρίζας σε έναν υπολογιστή επιτρέπει σε μια μεγαλύτερη σειρά δυνατοτήτων περιήγησης στο Web βελτιωμένης ασφάλειας, ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προγραμμάτων παράδοσης ασφαλούς κώδικα να συνεργάζονται ομαλά. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει πιστοποιητικά ρίζας από τη Verisign, τη Thawte και την Post.Trust στην Ιρλανδία.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2005

Νέο κρίσιμο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Πορτογαλικά και Ουγγρικά (κυκλοφόρησαν στις 24 Μαΐου 2005), Ολλανδικά, Σουηδικά, Τσέχικα, Πολωνικά, Τούρκικα, (κυκλοφόρησαν στις 10 Μαΐου 2005), Κινέζικα Παραδοσιακά, Κινέζικα Απλοποιημένα, Πορτογαλικά Βραζιλίας, Ρώσικα (κυκλοφόρησαν στις 26 Απριλίου 2005), Ισπανικά, Ιταλικά και Κορεατικά (κυκλοφόρησαν στις 21 Απριλίου 2005), Γαλλικά και Ιαπωνικά (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005), Αγγλικά και Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται σε ρόλους. Ο Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος (προληπτικά μέτρα) χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων και βοηθάει στην παροχή ενός ασφαλούς σεναρίου πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση.
Τοποθεσίες καταναλωτών και καταλόγου του Windows Update (WU)
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Πορτογαλικά και Ουγγρικά (κυκλοφόρησαν στις 24 Μαΐου 2005), Ολλανδικά, Σουηδικά, Τσέχικα, Πολωνικά, Τούρκικα, (κυκλοφόρησαν στις 10 Μαΐου 2005), Κινέζικα Παραδοσιακά, Κινέζικα Απλοποιημένα, Κινέζικα Χονγκ Κονγκ (μόνο κατάλογος) Πορτογαλικά Βραζιλίας, Ρώσικα (κυκλοφόρησαν στις 26 Απριλίου 2005), Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά και Κορεάτικα (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005), Αγγλικά και Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται σε ρόλους. Ο Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων και βοηθάει στην παροχή ενός ασφαλούς σεναρίου πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

 • MS05-002: Ένα θέμα ευπάθειας στο χειρισμό της μορφής του δρομέα και των εικονιδίων θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB891711)

  Microsoft Windows Millennium Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει ένα επηρεαζόμενο σύστημα και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  891711 MS05-002: Ένα θέμα ευπάθειας στο χειρισμό της μορφής του δρομέα και των εικονιδίων θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Τρίτη, Μαΐου 17, 2005

Νέο κρίσιμο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Software Update Services (SUS) 1.0 και τον κατάλογο του Windows Update (WU)
 • Μια ενημερωμένη έκδοση του Windows Installer 3.1 είναι διαθέσιμη για το Windows Server 2003 S898715 και για τις εκδόσεις 64 bit των Windows XP (KB898715)

  Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει ζητήματα συμβατότητας εφαρμογών με τον Windows Installer 3.1 και με ορισμένες εφαρμογές που περιγράφονται στο άρθρο 898715 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  898715 Μια ενημερωμένη έκδοση του Windows Installer 3.1 είναι διαθέσιμη για το Windows Server 2003 SP1 και για τις εκδόσεις 64 bit των Windows XP

Αλλαγές σε υπάρχουσες ενημερωμένες εκδόσεις που δεν αφορούν θέματα ασφαλείας

SUS 1.0, Κατάλογος καταναλωτών του Windows Update (WU), κατάλογος και AutoUpdate
 • Ο Windows Installer 3.1 (v2) είναι διαθέσιμος (KB893803)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, η αρχική έκδοση κυκλοφορίας του Microsoft Windows Server 2003, η αρχική έκδοση κυκλοφορίας του Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Ο Microsoft Windows Installer 3.1 είναι η υπηρεσία εγκατάστασης εφαρμογών και ρύθμισης παραμέτρων για τα Windows. Οι πρόσθετες δυνατότητες στην έκδοση 3.1 βοηθούν στη δημιουργία, τη διανομή και τη διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων σε εφαρμογές πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  893803 Ο Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) είναι διαθέσιμος

Τρίτη, 10 Μαΐου 2005

Νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

 • MS05-024: Ένα θέμα ευπάθειας στην προβολή Web (Web View) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB894320)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Μετά την εγκατάσταση αυτού του στοιχείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  894320 MS05-024: Ένα θέμα ευπάθειας στην προβολή Web (Web View) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Νέο κρίσιμο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Ολλανδικά, Σουηδικά, Τσέχικα, Πολωνικά και Τούρκικα, (κυκλοφόρησαν στις 10 Μαΐου 2005), Κινέζικα Παραδοσιακά, Κινέζικα Απλοποιημένα, Πορτογαλικά Βραζιλίας και Ρώσικα (κυκλοφόρησαν στις 26 Απριλίου 2005), Ισπανικά, Ιταλικά και Κορεατικά (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005), Αγγλικά και Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται σε ρόλους. Ο Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων και βοηθάει στην παροχή ενός ασφαλούς σεναρίου πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση.
Τοποθεσίες καταναλωτών και καταλόγου του Windows Update (WU)
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Ολλανδικά, Σουηδικά, Τσέχικα, Πολωνικά, Τούρκικα, (κυκλοφόρησαν στις 10 Μαΐου 2005), Κινέζικα Παραδοσιακά, Κινέζικα Απλοποιημένα, Κινέζικα Χονγκ Κονγκ (μόνο κατάλογος) Πορτογαλικά Βραζιλίας, Ρώσικα (κυκλοφόρησαν στις 26 Απριλίου 2005), Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά και Κορεάτικα (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005), Αγγλικά και Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας που βοηθούν στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται στο ρόλο. Ο Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων και βοηθάει στην παροχή ενός ασφαλούς σεναρίου πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση.

Τρίτη 3 Μαΐου 2005

Αλλαγές στις υπάρχουσες ενημερωμένες εκδόσεις για θέματα που δεν αφορούν την ασφάλεια

Κατάργηση περιεχομένου
 • Ο Windows Installer 3.1 (v2) είναι διαθέσιμος(KB893803)
  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, η αρχική έκδοση κυκλοφορίας του Microsoft Windows Server 2003, η αρχική έκδοση κυκλοφορίας του Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Η ενημερωμένη έκδοση του Windows Installer 3.1 έχει καταργηθεί, επειδή παρουσιάστηκαν μη αναμενόμενα ζητήματα συμβατότητας με συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  893803 Ο Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) είναι διαθέσιμος
  898628 Ο Windows Installer αποτυγχάνει χωρίς μηνύματα μετά την αναβάθμιση σε Windows Installer 3.1

Τρίτη, Απριλίου 26, 2005

Νέο κρίσιμο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Κινέζικα Απλοποιημένα, Κινέζικα Παραδοσιακά, Πορτογαλικά, Βραζιλιάνικα, Ρώσικα (κυκλοφόρησαν στις 26 Απριλίου 2005), Ισπανικά, Ιταλικά, Κορεατικά (κυκλοφόρησαν στις 21 Απριλίου 2005), Γαλλικά, Ιαπωνικά (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005), Αγγλικά, Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005)

  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  Αναδημοσίευση όλων των τοπικών εκδόσεων για εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης για τη λειτουργία εντοπισμού

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας. Ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας βοηθάει στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται σε ρόλους. Το Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων. Ο Windows Server 2003 SP1 βοηθάει επίσης στην παροχή ενός ασφαλούς σεναρίου πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση.
Τοποθεσίες καταναλωτών και καταλόγου του Windows Update (WU)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Κινέζικα Παραδοσιακά, Κινέζικα Απλοποιημένα, Κινέζικα Χονγκ-Κονγκ (μόνο κατάλογος), Πορτογαλικά, Βραζιλιάνικα, Ρώσικα (κυκλοφόρησαν στις 26 Απριλίου 2005), Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005), Αγγλικά και Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005)
  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  Αναδημοσίευση όλων των τοπικών εκδόσεων για εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης για τη λειτουργία εντοπισμού

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας. Ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας βοηθάει στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται σε ρόλους. Το Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων. Ο Windows Server 2003 SP1 βοηθάει επίσης στην παροχή ενός ασφαλούς σεναρίου πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση.

Αλλαγές σε υπάρχουσες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Αλλαγή μετα-δεδομένων/συμπεριφοράς
 • MS05-003: Ένα θέμα ευπάθειας στην Υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing Service) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB871250)

  (Αυτή η αλλαγή ισχύει μόνο για τα Ολλανδικά. Είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την τοποθεσία. Δεν επηρεάζει τις υπηρεσίες SUS ή WSUS.)

  Microsoft Windows Server 2003

  Η εντολή εγκατάστασης του ολλανδικού πακέτου περιείχε ένα τυπογραφικό λάθος που δεν επέτρεπε την εγκατάσταση του πακέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  871250 MS05-003: Ένα θέμα ευπάθειας στην Υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing Service) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS03-045: Υπέρβαση του buffer στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας και σύνθετου πλαισίου μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα (KB824141)

  Microsoft Windows Server 2003

  Η σκόπευση παλαιού τύπου έπρεπε να αλλάξει για να μην προσφέρεται αυτή η ενημερωμένη έκδοση σε χρήστες του Windows Server 2003 SP1. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  824141 MS03-045: Υπέρβαση του buffer στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας και σύνθετου πλαισίου μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • Ενημερωμένη έκδοση HTML της Βοήθειας (Help) για περιορισμό της λειτουργικότητας, όταν ενεργοποιείται με τη μέθοδο window.showHelp( ) (KB811630)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  Διορθώθηκε η ταξινόμηση του καταλόγου του Windows Update (WU). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  811630 Ενημερωμένη έκδοση HTML της Βοήθειας (Help) για περιορισμό της λειτουργικότητας, όταν ενεργοποιείται με τη μέθοδο window.showHelp( )

Αλλαγές στις υπάρχουσες ενημερωμένες εκδόσεις για θέματα που δεν αφορούν την ασφάλεια

Ελάχιστη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού
 • Προτεινόμενη ενημερωμένη έκδοση για το DirectX 9.0 - Managed DirectX
  Ελάχιστες αλλαγές κειμένου και ενημερωμένες εκδόσεις δυαδικών αρχείων για την αποτροπή της εμφάνισης παραθύρων διαλόγου.

Δευτέρα, Απριλίου 18, 2005

Νέο κρίσιμο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Γαλλικά, Ιαπωνικά (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005), Αγγλικά, Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005), Ισπανικά, Ιταλικά, Κορεατικά (κυκλοφόρησαν στις 21 Απριλίου 2005)
  Windows Server 2003, Enterprise Edition, Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Web Edition

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας. Ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας βοηθάει στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται σε ρόλους. Το Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων. Ο Windows Server 2003 SP1 βοηθάει επίσης στην παροχή ενός ασφαλούς σεναρίου πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση.
Τοποθεσίες καταναλωτών και καταλόγου του Windows Update (WU)
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005), Αγγλικά, Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005)
  Windows Server 2003, Enterprise Edition, Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Web Edition

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας. Ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας βοηθάει στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται σε ρόλους. Το Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων. Ο Windows Server 2003 SP1 βοηθάει επίσης στην παροχή ενός ασφαλούς σεναρίου πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση.

Ληγμένες ενημερωμένες εκδόσεις

Αυτά τα στοιχεία έχουν καταργηθεί από την τοποθεσία και τώρα λήγουν στις υπηρεσίες Software Update Services (SUS).

Αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις του Internet Explorer
 • 828750 MS03-040: Οκτώβριος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
 • 824145 MS03-048: Νοέμβριος 2003 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • 832894 MS04-004: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • 834707 MS04-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Τρίτη, Απριλίου 12, 2005

Νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

 • MS05-016: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB893086)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, η αρχική έκδοση κυκλοφορίας του Microsoft Windows Server 2003, η αρχική έκδοση κυκλοφορίας του Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition για συστήματα 64-bit που βασίζονται σε Itanium, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition για συστήματα 64-bit που βασίζονται σε Itanium, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  893086 MS05-016: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-017: Ένα θέμα ευπάθειας στο στοιχείο MSMQ θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα (KB892944)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο Microsoft Message Queuing (MSMQ) το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  892944 MS05-017: Ένα θέμα ευπάθειας στο στοιχείο MSMQ θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • MS05-018: Θέματα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν ανύψωση δικαιωμάτων και άρνηση εξυπηρέτησης (KB890859)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition για συστήματα 64-bit που βασίζονται σε Itanium, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition για συστήματα 64-bit που βασίζονται σε Itanium, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890859 MS05-018: Θέματα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν ανύψωση δικαιωμάτων και άρνηση εξυπηρέτησης
 • MS05-019: Θέματα ευπάθειας στο TCP/IP θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και άρνηση εξυπηρέτησης (KB893066)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition για συστήματα 64-bit που βασίζονται σε Itanium, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition για συστήματα 64-bit που βασίζονται σε Itanium, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει από απόσταση τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  893066 MS05-019: Θέματα ευπάθειας στο TCP/IP θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και άρνηση εξυπηρέτησης
 • MS05-020: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB890923)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Internet Explorer και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890923 MS05-020: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Νέο κρίσιμο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας

 • Ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1, είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003, τα Windows XP και τα Windows 2000 (KB842773)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition

  Αυτό το λογισμικό ενημερώνει την υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service (BITS) σε έκδοση 2.0 και ενημερώνει το WinHTTP. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις βοηθούν στην εξασφάλιση βέλτιστης εμπειρίας λήψης. Οι ενημερωμένες εκδόσεις χρησιμοποιούν νέες εκδόσεις της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), του Windows Update, και άλλων προγραμμάτων που βασίζονται στην υπηρεσία BITS για τη μεταφορά αρχείων χρησιμοποιώντας αδρανές εύρος ζώνης δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  842773 Ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1, είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003, τα Windows XP και τα Windows 2000
 • Ο Windows Installer 3.1 (v2) είναι διαθέσιμος (KB893803)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Ο Microsoft Windows Installer 3.1 είναι η υπηρεσία εγκατάστασης εφαρμογών και ρύθμισης παραμέτρων για τα Windows. Οι πρόσθετες δυνατότητες στην έκδοση 3.1 βοηθούν στη δημιουργία, τη διανομή και τη διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων σε εφαρμογές πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  893803 Ο Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) είναι διαθέσιμος
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Τοπικές εκδόσεις που κυκλοφορούν έως σήμερα: Αγγλικά, Γερμανικά (κυκλοφόρησαν στις 28 Μαρτίου 2005), Ιαπωνικά, Κορεατικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά (κυκλοφόρησαν στις 18 Απριλίου 2005 σε SUS)
  Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  Το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) βελτιώνει την υποδομή διαχείρισης, ελέγχου και ασφάλειας παρέχοντας νέα εργαλεία ασφάλειας όπως έναν Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας. Αυτός ο οδηγός βοηθάει στην προστασία ενός διακομιστή για λειτουργίες που βασίζονται σε ρόλους. Το Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει την προστασία σε βάθος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προστασίας εκτέλεσης δεδομένων. Επιπλέον, ο Windows Server 2003 SP1 παρέχει ένα ασφαλές σενάριο πρώτης εκκίνησης με χρήση του Οδηγού ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows XP

  Μετά τη λήψη του Εργαλείου αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό. Σε αυτό το κακόβουλο λογισμικό συμπεριλαμβάνονται τα Blaster, Sasser και Mydoom.) Το εργαλείο βοηθά αυτόματα στην κατάργηση οποιασδήποτε παραλλαγής που θα εντοπιστεί. Μετά την εκτέλεση του εργαλείου, το εργαλείο διαγράφεται από τον υπολογιστή. Μια νέα έκδοση του εργαλείου παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια ηλεκτρονική έκδοση του εργαλείου στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το Microsoft.com. Εκτός από τη χρήση αυτού του εργαλείου, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα ενημερωμένο προϊόν εντοπισμού ιών για να βοηθήσετε στην προστασία ενός υπολογιστή από κακόβουλο λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  890830 Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας

Νέα δυαδικά αρχεία:
 • MS05-009: Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για την υπηρεσία Microsoft Windows Messenger (KB887472)

  Microsoft Windows XP SP1

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα προσφέρεται σε χρήστες της έκδοσης v4.7.0.2009. Η ενημερωμένη έκδοση αλλάζει τον προαπαιτούμενο εντοπισμό για το τρέχον ζωντανό στοιχείο από 4.7.0.2009 σε 4.7.0.0041 για το αρχείο Msmsgs.exe. Το αρχικό στοιχείο εστάλη μόνο για την ενημέρωση χρηστών της έκδοσης v4.7.0.2009. Αυτή είναι μια επανέκδοση του ίδιου στοιχείου. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887472 Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για την υπηρεσία Microsoft Windows Messenger
 • MS05-002: Ένα θέμα ευπάθειας στο χειρισμό της μορφής του δρομέα και των εικονιδίων θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB891711)

  Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  891711 MS05-002: Ένα θέμα ευπάθειας στο χειρισμό της μορφής του δρομέα και των εικονιδίων θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Ενημερώθηκε για αντικατάσταση:
 • 890047 MS05-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • 867282 MS05-014: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • 891711 MS05-002: Ένα θέμα ευπάθειας στο χειρισμό της μορφής του δρομέα και των εικονιδίων θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
  Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP

Ληγμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Αυτά τα στοιχεία έχουν καταργηθεί από την τοποθεσία και τώρα λήγουν στις υπηρεσίες SUS. Αυτό γίνεται με βάση τη συμφωνία για διατήρηση του περιεχομένου σε υπηρεσίες SUS για έναν επιπλέον χρόνο.
 • 811493 MS03-013: Η υπέρβαση του buffer στο χειρισμό μηνυμάτων πυρήνα των Windows θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα δικαιώματα
  ΣημείωσηΑυτό το ζήτημα καταργήθηκε από τα Windows XP μόνο στις υπηρεσίες Windows Windows Update Services (WUS). Δεν πρόκειται για ένα θέμα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) 1.0.

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2005

Νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Δεν υπάρχουν νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για αυτή την έκδοση.

Νέες κρίσιμες ενημερώσεις που δεν αφορούν θέματα ασφαλείας

Δεν υπάρχουν νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για αυτή την έκδοση.

Αλλαγές σε υπάρχουσες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Αλλαγές σκόπευσης:


Τα λειτουργικά συστήματα στα καθορισμένα στοιχεία έχουν αλλάξει από "Windows Server 2003 Family" σε "Windows Server 2003 RTM". Ο στόχος είναι να μην προσφέρονται τα καθορισμένα στοιχεία σε χρήστες του Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
839643 MS04-016: Ένα θέμα ευπάθειας στο DirectPlay θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας
823353 MS04-018: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Outlook Express
832483 MS04-003: Η υπέρβαση buffer σε μια λειτουργία MDAC μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
819696 MS03-030: Ένα μη ελεγμένο buffer στο DirectX μπορεί να ενεργοποιήσει υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος
823182 MS03-041: Ένα θέμα ευπάθειας κατά την επαλήθευση του λογισμικού Authenticode μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
823559 MS03-023: Υπέρβαση του buffer στο μετατροπέα HTML μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
824105 MS03-034: Ελάττωμα στο NetBIOS θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη πληροφοριών
825119 MS03-044: Υπέρβαση του buffer στο κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος
828035 MS03-043: Υπέρβαση του buffer στην υπηρεσία Messenger μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
828741 MS04-012: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft RPC/DCOM
833987 MS04-028: Η υπέρβαση buffer στην επεξεργασία JPEG (GDI+) μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
835732 MS04-011: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows
837001 MS04-014: Ένα θέμα ευπάθειας στο μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
839645 MS04-024: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows μπορεί να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
840315 MS04-023: Θέμα ευπάθειας σε αρχείο HTML της Βοήθειας μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
819639 MS03-021: Κάποιο ελάττωμα στο Windows Media Player ενδέχεται να επιτρέψει την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη πολυμέσων
840374 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-015 για τα Microsoft Windows (US)
Αλλαγή λειτουργίας εντοπισμού:

824105 MS03-034: Ελάττωμα στο NetBIOS θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη πληροφοριών
Υπήρξε μια μικρή αλλαγή στη λειτουργία εντοπισμού για την αποτροπή της επαναπροσφοράς.

Αλλαγές σε υπάρχουσες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που δεν αφορούν θέματα ασφάλειας

Αλλαγές σκόπευσης:
Τα λειτουργικά συστήματα στα καθορισμένα στοιχεία έχουν αλλάξει από "Windows Server 2003 Family" σε "Windows Server 2003 RTM" στην έκδοση 4. Ο στόχος είναι η αποτροπή προσφοράς των καθορισμένων στοιχείων από τον κατάλογο v4 και την τοποθεσία καταναλωτών σε χρήστες Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
872769 Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall) ή του Κέντρου ασφαλείας (Security Center) σε έναν υπολογιστή-πελάτη με Windows XP Service Pack 2 που βρίσκεται σε δίκτυο με Windows Small Business Server 2003
870669 Τρόπος απενεργοποίησης του αντικειμένου ADODB.Stream από τον Internet Explorer
837272 Ο χρόνος αντιγραφής αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των στοιχείων στη Βιβλιοθήκη πολυμέσων (Media Library) για το Windows Media Player 9 Series
843496 Description of Windows Media Services 9 Series software update package: July 13, 2004
828026 Ενημερωμένη έκδοση για τη συμπεριφορά εντολών δέσμης ενεργειών URL του Windows Media Player

Ληγμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Τα παρακάτω στοιχεία έχουν καταργηθεί από την τοποθεσία και τώρα λήγουν στις υπηρεσίες SUS. Αυτό γίνεται με βάση τη συμφωνία για διατήρηση του περιεχομένου σε υπηρεσίες SUS για έναν επιπλέον χρόνο.
324380 MS02-051: Ελάττωμα κρυπτογράφησης στο RDP μπορεί να προκαλέσει αποκάλυψη πληροφοριών (US)
328310 MS02-071: Ελάττωμα στο χειρισμό μηνυμάτων WM_TIMER των Windows μπορεί να επιτρέψει την ανύψωση δικαιωμάτων
330994 MS03-014: Απρίλιος 2003, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Outlook Express
811493 MS03-013: Η υπέρβαση του buffer στο χειρισμό μηνυμάτων πυρήνα των Windows θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα δικαιώματα
822679 MS03-025: Ελάττωμα στο χειρισμό μηνυμάτων των Windows μέσω της Διαχείρισης βοηθητικών προγραμμάτων (Utility Manager) μπορεί να ενεργοποιήσει την ανύψωση δικαιωμάτων
824146 MS03-039: Η υπέρβαση buffer στο RPCSS μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων από έναν εισβολέα
828028 MS04-007: Ένα θέμα ευπάθειας ASN.1 μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2005

Νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Δεν υπάρχουν νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας σε αυτή την έκδοση.

Νέες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που δεν αφορούν θέματα ασφαλείας

 • Οι χαρακτήρες συνόλου χαρακτήρων δύο byte (DBCS) ενδέχεται να εμφανίζονται κατεστραμμένοι στον Internet Explorer στα Windows XP όταν περιηγείστε σε μια τοποθεσία Web που χρησιμοποιεί κωδικοποίηση χαρακτήρων Shift-JIS(KB886677)

  Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Κινέζικα [Παραδοσιακά], Κινέζικα [Απλοποιημένα] μόνο)

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει ένα ζήτημα όπου οι χαρακτήρες συνόλου χαρακτήρων δύο byte (DBCS) ενδέχεται να εμφανίζονται κατεστραμμένοι στον Microsoft Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν περιηγείστε σε μια τοποθεσία Web που αλλάζει την κωδικοποίηση χαρακτήρων Shift-JIS. Εγκαταστήστε αυτή την ενημερωμένη έκδοση για να βοηθήσετε στην επίλυση αυτού του ζητήματος. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  886677 Οι χαρακτήρες συνόλου χαρακτήρων δύο byte (DBCS) ενδέχεται να εμφανίζονται κατεστραμμένοι στον Internet Explorer στα Windows XP όταν περιηγείστε σε μια τοποθεσία Web που χρησιμοποιεί κωδικοποίηση χαρακτήρων Shift-JIS (US)
 • Λαμβάνετε το σφάλμα διακοπής Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT) στο Windows XP Service Pack 2 ή τον Windows Server 2003 (KB887742)

  Windows XP SP2 (όλες οι γλώσσες)

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που θα μπορούσε να προκαλέσει τη διακοπή απόκρισης ενός υπολογιστή εάν υπάρχουν εγκατεστημένα ορισμένα προγράμματα τείχους προστασίας ή αντιμετώπισης ιών. Μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης του HTTP.sys από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  887742 Λαμβάνετε το σφάλμα διακοπής Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT) στο Windows XP Service Pack 2 ή τον Windows Server 2003
 • Το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS (Background Intelligent Transfer Service) έκδοση 2.0 και WinHTTP 5.1, είναι διαθέσιμο για τα Windows XP (KB842773)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 και η αρχική έκδοση του Microsoft Windows Server 2003 (όλες οι γλώσσες)

  Αυτό το λογισμικό ενημερώνει την υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service (BITS) σε έκδοση 2.0 και επίσης ενημερώνει το WinHTTP. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις εγγυώνται μια βέλτιστη εμπειρία λήψης χρησιμοποιώντας νέες εκδόσεις της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), του Windows Update, και άλλων προγραμμάτων που βασίζονται στην υπηρεσία BITS για τη μεταφορά αρχείων χρησιμοποιώντας αδρανές εύρος ζώνης δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  842773 Ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1, είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003, τα Windows XP και τα Windows 2000

Αλλαγές σε υπάρχουσες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού

Αλλαγές σε κείμενο για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού:


Προτεινόμενη ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft DirectX 9.0 - διαχειριζόμενη ενημερωμένη έκδοση DirectX
 • DirectX 9.0a Διαχειριζόμενη ενημερωμένη έκδοση DirectX: Η σύνδεση "διαβάστε περισσότερα" στα Κορεατικά διορθώθηκε.

Αλλαγές σε υπάρχουσες ενημερώσεις ασφαλείας

Οι αλλαγές στην παρακάτω λίστα έγιναν μεταξύ 9 Φεβρουαρίου 2005 και 15 Φεβρουαρίου 2005. Αυτές οι αλλαγές δεν απαιτούν την επανεγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού. Ωστόσο, οι χρήστες των υπηρεσιών Windows Update Services ενδεχομένως να παρατηρήσουν ότι αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού φαίνεται να έχουν αλλάξει. Αυτές οι αλλαγές δεν αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις όπου η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού προσφέρθηκε σε έναν υπολογιστή που δεν το απαιτεί ή όπου μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού δεν προσφέρθηκε σε έναν υπολογιστή που το απαιτεί.
 • Το επίπεδο ασφαλείας και ο αριθμός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας λείπουν από το περιεχόμενο που σχετίζεται με τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού:
  324380 MS02-051: Ελάττωμα κρυπτογράφησης στο πρωτόκολλο RDP μπορεί να προκαλέσει αποκάλυψη πληροφοριών (US)

  811114 MS03-018: Μάιος 2003 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS)

  828028 MS04-007: Ένα θέμα ευπάθειας ASN.1 μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

  828741 MS04-012: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft RPC/DCOM

  830352 MS04-006: Ένα θέμα ευπάθειας στην Υπηρεσία ονομάτων Internet των Windows (Windows Internet Name Service - WINS) μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

  832359 MS04-008: Ένα θέμα ευπάθειας στις υπηρεσίες Windows Media Services μπορεί να επιτρέψει την άρνηση εξυπηρέτησης

  832483 MS04-003: Η υπέρβαση buffer σε μια λειτουργία MDAC μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

  832894 MS04-004: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

  835732 MS04-011: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows

  837001 MS04-014: Ένα θέμα ευπάθειας στο μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

  837009 MS04-013: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Outlook Express

  840374 MS04-015: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows (US)
 • Η δήλωση των παρακάτω ενημερωμένων εκδόσεων ήταν λανθασμένη καθώς απαιτούν ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη όταν εγκαθίστανται από τις υπηρεσίες SUS:
  867801 MS04-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

  888162 Μήνυμα λάθους "Explorer.EXE - Το σημείο εισαγωγής δεν βρέθηκε - Το σημείο εισαγωγής SHCreateThreadRef της διαδικασίας δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης Shlwapi.dll"

  816093 MS03-011: Κάποιο ελάττωμα στην εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) θα μπορούσε να επιτρέψει την παραβίαση του συστήματος
 • Η ταξινόμηση σοβαρότητας άλλαξε από "Σοβαρή" σε "Κρίσιμη":
  835732 MS04-011: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2005

Νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

 • Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3(KB886906)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας που θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows, το οποίο χρησιμοποιεί το Microsoft .NET Framework και να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που υπόκεινται σε περιορισμούς. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  886906 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (KB886903)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας που θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows, το οποίο χρησιμοποιεί το Microsoft .NET Framework και να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που υπόκεινται σε περιορισμούς. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  886903 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 σε εκδόσεις του Windows XP Media Center και του Tablet PC (KB887998)

  Microsoft Windows XP Tablet Edition, Microsoft Windows Media Center Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας που θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows, το οποίο χρησιμοποιεί το Microsoft .NET Framework και να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που υπόκεινται σε περιορισμούς. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  887998 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 σε εκδόσεις του Windows XP Media Center και του Tablet PC
 • MS05-006: Ένα θέμα ευπάθειας στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και SharePoint Team Services θα μπορούσε να προκαλέσει επιθέσεις μεταξύ τοποθεσιών με δέσμες ενεργειών και πλαστογράφηση ταυτότητας (KB887981)

  Microsoft Windows Server 2003

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  887981 MS05-006: Ένα θέμα ευπάθειας στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και SharePoint Team Services θα μπορούσε να προκαλέσει επιθέσεις μεταξύ τοποθεσιών με δέσμες ενεργειών και πλαστογράφηση ταυτότητας
 • MS05-007: Ένα θέμα ευπάθειας στα Windows θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών (KB888302)

  Microsoft Windows XP

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας, το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να διαβάσει από απόσταση πληροφορίες σχετικά με έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  888302 MS05-007: Ένα θέμα ευπάθειας στα Windows θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών
 • MS05-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB890047)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  890047 MS05-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Windows Media Player 9 (KB885492)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  885492 Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Windows Media Player 9
 • Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για την υπηρεσία Microsoft Windows Messenger (KB887472)

  Microsoft Windows XP

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  887472 Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για την υπηρεσία Microsoft Windows Messenger
 • MS05-010: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία καταχώρησης Αδειών Χρήσης (License Logging) θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα.(KB885834)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  885834 MS05-010: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία καταχώρησης Αδειών Χρήσης (License Logging) θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα.
 • MS05-011: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB885250)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  885250 MS05-011: Ένα θέμα ευπάθειας στο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-012: Ένα θέμα ευπάθειας στο OLE και το COM θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα(KB873333)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  873333 MS05-012: Ένα θέμα ευπάθειας στο OLE και το COM θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • MS05-013: Ένα θέμα ευπάθειας στο στοιχείο ελέγχου ActiveX του στοιχείου επεξεργασίας DHTML μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση κώδικα (KB891781)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  891781 MS05-013: Ένα θέμα ευπάθειας στο στοιχείο ελέγχου ActiveX του στοιχείου επεξεργασίας DHTML μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση κώδικα
 • MS05-014: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB867282)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Internet Explorer και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  867282 MS05-014: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • MS05-015: Ένα θέμα ευπάθειας στη βιβλιοθήκη αντικειμένων υπερ-σύνδεσης θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB888113)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να δώσει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να υπονομεύσει τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows και να αποκτήσει τον έλεγχό του. Μπορείτε να ενισχύσετε την προστασία ενός υπολογιστή εγκαθιστώντας αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft. Αφού εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  888113 MS05-015: Ένα θέμα ευπάθειας στη βιβλιοθήκη αντικειμένων υπερ-σύνδεσης θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα στον Windows Server 2003

Νέες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις

Δεν υπάρχουν νέες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο

Οι παρακάτω αλλαγές έγιναν σε υπάρχον περιεχόμενο και ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2005.

Αλλαγές στη λειτουργία εντοπισμού ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού:
 • MS02-050: Ελάττωμα επικύρωσης πιστοποιητικού μπορεί να επιτρέψει την πλαστογράφηση ταυτότητας (KB329115)

  Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 2000. Η λειτουργία εντοπισμού για αυτό το πακέτο έχει αλλάξει ώστε το πακέτο να προσφέρεται ξανά, εάν το αρχείο υποβαθμιστεί. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  329115 MS02-050: Ελάττωμα επικύρωσης πιστοποιητικού μπορεί να επιτρέψει την πλαστογράφηση ταυτότητας
 • MS04-024: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows μπορεί να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα (KB839645)

  Το τρέχον πακέτο διαθέτει ένα γενικό κλειδί μητρώου για ανίχνευση. Η λειτουργία εντοπισμού για αυτό το πακέτο έχει αλλάξει ώστε να καταργεί αυτό το κλειδί μητρώου και να χρησιμοποιεί ανίχνευση έκδοσης αρχείου. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  839645 MS04-024: Ένα θέμα ευπάθειας στο κέλυφος των Windows μπορεί να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που αντικαταστάθηκαν:
 • MS03-021: Κάποιο ελάττωμα στο Windows Media Player ενδέχεται να επιτρέψει την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη πολυμέσων (KB819639)

  Αυτό το πακέτο αντικαθίσταται από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-009 (885492). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  819639 MS03-021: Κάποιο ελάττωμα στο Windows Media Player ενδέχεται να επιτρέψει την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη πολυμέσων
 • MS04-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB834707)

  Αυτό το πακέτο αντικαθίσταται από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-014 (867282) σε όλους τους υποστηριζόμενους συνδυασμούς λειτουργικού συστήματος που δεν είναι Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)/Internet Explorer 6. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  834707 MS04-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • MS04-040: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB889293)

  Αυτό το πακέτο αντικαθίσταται από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-014 (867282) για εκδόσεις Internet Explorer 6 SP1. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  889293 MS04-040: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
 • Το Windows Messenger έκδοση 4.7.2009 δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για λήψη. Αντικαταστάθηκε από το Windows Messenger έκδοση 4.7.2010.
Ληγμένες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού:


Τα παρακάτω στοιχεία έχουν καταργηθεί από την τοποθεσία και τώρα λήγουν στις υπηρεσίες SUS. Αυτό γίνεται με βάση τη συμφωνία για διατήρηση του περιεχομένου σε υπηρεσίες SUS για έναν επιπλέον χρόνο.
 • MS03-010: Κάποιο ελάττωμα στον πίνακα αντιστοίχισης απολήξεων RPC (RPC Endpoint Mapper) είναι δυνατό να επιτρέψει άρνηση εξυπηρέτησης(KB331953)

  Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  331953 MS03-010: Κάποιο ελάττωμα στον πίνακα αντιστοίχισης απολήξεων RPC (RPC Endpoint Mapper) είναι δυνατό να επιτρέψει άρνηση εξυπηρέτησης
Αλλαγές στο κείμενο για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού:


Οι παρακάτω ενημερώσεις έχουν αλλαγές κειμένου είτε στον τίτλο είτε στην περιγραφή. Ωστόσο, δεν υπάρχει αλλαγή στο πακέτο ή στη λογική εντοπισμού που χρησιμοποιείται.
 • Πακέτο γλώσσας του Microsoft .NET Framework έκδοση 1.1 για Γερμανικά. Δεν υπάρχει αλλαγή στην περιγραφή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή των αλλαγών στο περιεχόμενο των Software Update Services και των Windows Server Update Services για το 2007, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894199 Περιγραφή των αλλαγών στο περιεχόμενο των υπηρεσιών Software Update Services και των Windows Server Update Services για το 2009
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή των αλλαγών στο περιεχόμενο των Software Update Services και των Windows Server Update Services για το 2006, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
930858 Περιγραφή των αλλαγών στο περιεχόμενο των Software Update Services και των Windows Server Update Services για το 2006


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 918043 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/14/2009 21:33:09 - Αναθεώρηση: 2.7

 • Microsoft Software Update Services 1.0
 • Microsoft Software Update Services 1.0
 • kbsecurity kbinfo KB918043
Σχόλια