Τρόπος δημιουργίας custom.adm or.admx αρχείων για προσθήκη υπηρεσιών παροχής αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης γραμμής εργαλείων στον Internet Explorer 7

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:918238
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Windows Internet Explorer 7 επιτρέπει στους χρήστες, επιλέξτε την υπηρεσία παροχής αναζήτησης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για την αναζήτηση στο Internet. Μια λίστα των υπηρεσιών παροχής αναζήτησης είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο αναζήτησης γραμμής εργαλείων του Internet Explorer. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσετε ή να καταργήσετε υπηρεσίες παροχής αναζήτησης σε αυτήν τη λίστα, και μπορεί επίσης να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης.

Ενέργειες που σχετίζονται με την αναζήτηση παροχής ελέγχονται από τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας. Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας για να περιορίσετε τη συμπεριφορά του χρήστη. Πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στοPopulate list of search providersη ρύθμιση πολιτικής. Administrators can provide a search provider list by using this policy setting. However, by default, this policy setting is not available. To include it, administrators must manually create the following administrative templates:
 • An .adm file for Windows XP
 • .admx and .adml files for Windows Vista
This article describes how to create custom .adm or .admx files to add search providers to the toolbar search box in Internet Explorer 7.
Περισσότερες πληροφορίες

Searchscope organization in the registry

Before you add this policy to an .adm or .admx file, you must understand how search providers are organized in the registry. For example, assume that MSN, AOL, Yahoo, and Google are listed as search providers. MSN is selected as the default provider. In this example, the following registry keys are listed under the
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
Δευτερεύον κλειδί μητρώου:
 • {2FEDD0BC-4D55-413C-8B59-BFE70133A2CB}
 • {48317BDF-84E9-4424-9121-81982CDACF5F}
 • {C5E5478F-4C76-4267-B372-2205ADBE3FB0}
 • {D14069E7-AD20-461D-BC73-19D9F1DB2ADB}
Each of these registry keys represents a search provider. The DefaultScope entry under the
SearchScopes
key has a value that corresponds to the default search provider key. For example, in this scenario, the
SearchScopes
key has a value that to corresponds to the MSN search registry key, or
{C5E5478F-4C76-4267-B372-2205ADBE3FB0}
.

The search provider keys are designed to be GUIDs to make sure that each search provider has a unique identifier. We strongly recommend that these key names be GUIDs.

Each of these keys also has a DisplayName entry and a URL entry as follows:
 • displayName
  This is the string that is displayed in the Internet Explorer toolbar search box. Typically, you want to keep this name short to make sure that the name is not clipped when it is displayed in the toolbar search box. For example, this name should not be longer than 16 to 20 characters. This is especially important if the user’s computer uses large fonts.
 • URL
  The search URL has the following format:
  http://Παράδειγμα.com/?q={searchTerms}
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΓια να{searchTerms}placeholder is replaced by the user’s query. And theΠαράδειγμαplaceholder represents the designated search provider. For example, if MSN Search is the designated search provider, the URL is displayed as follows:

The "Populate list of search providers" policy setting

Για ναPopulate list of search providerspolicy setting lets you create a list of search providers that are then displayed in the toolbar search box of Internet Explorer 7. If you enable this policy setting and if theRestrict search providers to a specific list of search providerspolicy setting is also enabled, this specific list is the only list that appears. Αν υπάρχει ήδη ο φάκελοςAdd a specific list of search providers to the user’s search provider listpolicy setting is enabled, this particular list is added to the list of search providers. If you disable thePopulate list of search providerspolicy setting or do not configure it, users can create their own search provider list.

Για ναPopulate list of search providerspolicy setting creates the required keys under the following registry subkeys and populates them by using the correct entries and values:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

How to create a .adm file that includes the policy setting

ΣημαντικόΑυτή ενότητα, μέθοδο ή εργασία περιέχει βήματα που θα σας πληροφορήσει πώς να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Decide which search providers that you want to provide to users.
 2. Add these search providers to the registry. You can do this by adding search providers from the Internet. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
  1. In Internet Explorer, click the search arrow in the upper-right corner.
  2. Κάντε κλικFind More Providers.
  3. A page opens that contains a list of supported search providers. Click to select a search provider, and then clickAdd Provider. This step adds the search provider to the search list. Click the search arrow again, and then verify that the newly-added search provider is present in the list.
  4. Repeat step c for each search provider that you want to add.
  5. Κάντε κλικStartΚάντε κλικΕκτέλεσηTYPERegedit, και κάντε κλικOk.
  6. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
  7. Verify that GUIDs that represent the search providers are listed under this subkey.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗYou can also add your own search provider directly into the registry. In this case, create a registry key for that provider under the subkey that is listed in step 2f. Populate the key by using information that corresponds to that search provider. The GUID data is provided by the search provider.
 3. Create a policy template. To do this, open a text editor such as Notepad, and then copy the following template into the Notepad file.
  CLASS USERCATEGORY !!WindowsComponentsCATEGORY !!InternetExplorerPOLICY !!PopulateSearchProviderList			#if version >= 4			SUPPORTED !!SUPPORTED_IE7			#endif			EXPLAIN !!IE_Explain_PopulateSearchProviderList			KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes"			VALUENAME Version			VALUEON NUMERIC <VERSION>  ACTIONLISTONKEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes"			   	 VALUENAME DefaultScope	VALUE "<DEFAULTSUBKEY>"				KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\<SUBKEY1>"				VALUENAME DisplayName VALUE "<NAME1>"					VALUENAME URL        VALUE "<URL1>"			END ACTIONLISTON		END POLICYEND CATEGORYEND CATEGORYCLASS MACHINECATEGORY !!WindowsComponentsCATEGORY !!InternetExplorer<POLICY ... END POLICY Insert the same policy that is under class user>  END CATEGORYEND CATEGORY[strings]SUPPORTED_IE7="At least Internet Explorer 7.0"WindowsComponents="Windows Components"InternetExplorer="Internet Explorer"PopulateSearchProviderList="Populate List of search providers"IE_Explain_PopulateSearchProviderList="This policy setting will let you populate a list of search providers that will be displayed in the Internet Explorer search box.\n\n If you enable this policy setting and if the "Restrict search providers to a specific list of search providers" Group Policy setting is enabled, this list will be the only list that appears in the Internet Explorer drop-down list. If the "Add a specific list of search providers to the user's search provider list" Group Policy setting is enabled, this list will be added to the user's list of search providers.\n\n If you disable this policy setting or do not configure it, users will have complete freedom to create their own search provider list."
  ΣΗΜΕΙΩΣΗIf you require a user policy, use User class. If you require a machine policy, use Machine class.
 4. Populate the policy template by using the same values that populate the registry key that designates your preferred search providers. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
  1. Κάντε κλικStartΚάντε κλικΕκτέλεσηTYPERegedit, και κάντε κλικOk.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
  3. Replace <version> in the template file by using the data for the REG_DWORD version. </version>
  4. Copy the name of the first subkey that is listed under theSearchScopeskey, and then use it to replace <subkey1> in the template. </subkey1>
  5. Copy the data strings fordisplayNameκαι γιαURL, and then use these data strings to replace <name1> and <url1> in the template.</url1></name1>
  6. For each search provider that is listed underSearchScopes, create and populate the following section of the template by repeating steps b through e.
   <VERSION>  ACTIONLISTONKEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes"			   	 VALUENAME DefaultScope	VALUE "<DEFAULTSUBKEY>"				KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\<SUBKEY1>"				VALUENAME DisplayName VALUE "<NAME1>"					VALUENAME URL        VALUE "<URL1>"KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\<SUBKEY2>"				VALUENAME DisplayName VALUE "<NAME2>"					VALUENAME URL        VALUE "<URL2>"			END ACTIONLISTON
  7. Replace <defaultsubkey> in the template file with one of the <></defaultsubkey>x> instances. For example, replace <defaultsubkey> in the template file with <subkey1>.</subkey1></defaultsubkey>
  8. Copy the whole policy section that you have just created and use it to replace the following text:
   <policy ...="" end="" policy="" insert="" the="" same="" policy="" that="" is="" under="" class="" user=""></policy>
 5. Save the file as a *.adm file. For example, save it as SearchProvider.adm.
 6. Verify the results. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:).
  1. Open Group Policy Object Editor.
  2. Κάντε κλικΡυθμίσεις του υπολογιστή (Computer Configuration)expandΠρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), Right-clickΠρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates)Κάντε κλικAdd/Remove Templates, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίADDto add the SearchProvider.adm file that you have created.
  3. expandΡυθμίσεις του υπολογιστή (Computer Configuration), expandΠρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates)expandΣτοιχεία των Windows (Windows Components), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίInternet Explorer.
  4. Αναζήτηση για τοΣυμπλήρωση της λίστας υπηρεσιών παροχής αναζήτησηςη ρύθμιση πολιτικής, και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής.
  5. Του μητρώου, εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την πολιτική:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
  6. expandΡυθμίσεις χρήστη (User Configuration)expandΠρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates)expandΣτοιχεία των Windows (Windows Components), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίInternet Explorer.
  7. Αναζήτηση για τοΣυμπλήρωση της λίστας υπηρεσιών παροχής αναζήτησηςη ρύθμιση πολιτικής, και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής.
  8. Για να επιβεβαιώσετε αυτήν τη ρύθμιση, εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο .admx που περιλαμβάνει τη ρύθμιση πολιτικής

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad) και κατόπιν αντιγράψτε το ακόλουθο πρότυπο στο αρχείο του Σημειωματάριου (Notepad).
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><policyDefinitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" revision="1.0" schemaVersion="1.0" xmlns="http://www.microsoft.com/GroupPolicy/PolicyDefinitions"> <policyNamespaces>  <target prefix="search" namespace="Microsoft.Policies.search" />  <using prefix="inetres" namespace="Microsoft.Policies.InternetExplorer" /> </policyNamespaces> <resources minRequiredRevision="1.0" /> <policies>   <policy name="PopulateSearchProviderList_1" class="User" displayName="$(string.PopulateSearchProviderList)" explainText="$(string.IE_Explain_PopulateSearchProviderList)" key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes">   <parentCategory ref="inetres:InternetExplorer" />						<supportedOn ref="inetres:SUPPORTED_IE7Vista"/>   <enabledList>    <item key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes" valueName="Version">      <value>        <decimal value="VERSION" />      </value>    </item>    <item key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\SUBKEY1" valueName="DisplayName">      <value>        <string>NAME1</string>      </value>	    </item>	    <item key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\SUBKEY1" valueName="URL">      <value>        <string>URL1</string>      </value>    </item>   </enabledList>   </policy>   <policy name="PopulateSearchProviderList_2" class="Machine" displayName="$(string.PopulateSearchProviderList)" explainText="$(string.IE_Explain_PopulateSearchProviderList)" key="Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes">         <parentCategory ref="inetres:InternetExplorer" />         <enabledList> Insert same as user policy above </enabledList>    </policy>  </policies></policyDefinitions>
 2. Αντικαταστήστε το "URL1 VERSION", "" NAME1,"","και"SUBKEY1"συμβολοσειρές, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει στην ενότητα βήμα 4 από την"Τρόπος δημιουργίας ενός αρχείου .adm προσαρμοσμένες που περιλαμβάνει τη ρύθμιση πολιτικής".
 3. Αντιγραφή της ενότητας ολόκληρη την πολιτική που έχει μόλις τροποποιήσατε και χρησιμοποιούν για να αντικαταστήσετε το ακόλουθο κείμενο:
  Εισαγωγή ίδια όπως παραπάνω πολιτική χρήστη
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο .admx. Για παράδειγμα, αποθηκεύστε το ως SearchProvider.admx.
 5. Αντιγράψτε το αρχείο .admx στο φάκελο %windir%\policydefinitions.
ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν η καθορισμένη διεύθυνση URL περιέχει έναν χαρακτήρα "&", πρέπει να αντικαταστήσετε το "&" με το εξής:
&amp;
Αυτό συμβαίνει επειδή "&" έχει έναν ειδικό χαρακτήρα σε XML.

Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση URL αναζήτησης είναι "http://search.msn.com/results.aspx?g={searchTerms}&locale={language}&FORM=I7AW", πρέπει να εισαγάγετε την ακόλουθη διεύθυνση URL για αναζήτηση στο αρχείο .admx:
http://Search.MSN.com/Results.aspx?g={searchTerms} &amp; γλώσσα = {γλώσσας} & FORM = I7AW

Τρόπος δημιουργίας ενός αρχείου SearchProvider.adml

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad) και κατόπιν αντιγράψτε το ακόλουθο πρότυπο στο αρχείο του Σημειωματάριου (Notepad).
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><policyDefinitionResources xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" revision="1.0" schemaVersion="1.0" xmlns="http://www.microsoft.com/GroupPolicy/PolicyDefinitions"> <displayName>enter display name here</displayName> <description>enter description here</description> <resources>  <stringTable>   <string id="PopulateSearchProviderList">Populate List of search providers</string>   <string id="IE_Explain_PopulateSearchProviderList">This policy setting will let you populate a list of search providers that will be displayed in Internet Explorer's search box.If you enable this policy setting and if the "Restrict search providers to a specific list of search providers" Group Policy setting is enabled, this list will be the only list that appears in the Internet Explorer drop-down list. If the "Add a specific list of search providers to the user's search provider list" Group Policy setting is enabled, this list will be added to the user's list of search providers.If you disable this policy setting or do not configure it, users will have complete freedom to create their own search provider list.</string>  </stringTable> </resources></policyDefinitionResources>
 2. Αντικαταστήστε το "Πληκτρολογήστε εδώ το όνομα εμφάνισης", χρησιμοποιώντας το εμφανιζόμενο όνομα που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 4e της ενότητας "Τρόπος δημιουργίας ενός αρχείου .adm που περιλαμβάνει τη ρύθμιση πολιτικής".
 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για να αντικαταστήσετε τη συμβολοσειρά "πληκτρολογήστε περιγραφή εδώ".
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο .adml. For example, save it as SearchProvider.adm1.
 5. Copy the .adml file to the %windir%\policydefinitions\language directoryΦάκελος.
This policy setting lets you add a set of search providers to the user's default search provider list. Ordinarily, a user can add search providers during setup or by using a third-party toolbar. However, a user can also add a search provider by using the search provider's Web site. If you enable this policy setting, a user can add and remove search providers. However, a user cannot add and remove search providers from the list of search providers that you provide by using Group Policy. If you disable this policy setting or do not configure it, the user can configure the search provider list unless another policy setting restricts this configuration.
Αναφορές
For more information, visit the following Microsoft Web sites:Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Properties

Article ID: 918238 - Last Review: 09/28/2011 09:46:00 - Revision: 5.0

Windows Internet Explorer 7

 • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB918238 KbMtel
Feedback