Ένα πρόσθετο του Microsoft Word δεν λειτουργεί όπως αναμένεται ή δεν είναι εγκατεστημένο στο Word 2007

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την αναβάθμιση σε Microsoft Office Word 2007, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Ένα πρόσθετο, όπως το Adobe Acrobat 6, το οποίο ήταν εγκατεστημένο και λειτουργούσε σωστά σε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Word ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον όπως αναμένεται. Επιπλέον, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης 48

  Το αρχείο δεν βρέθηκε: pdfmword.dll

  (Run time error 48

  File not found: pdfmword.dll)
 • Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο, όπως το Adobe Acrobat 6, το πρόσθετο δεν εγκαθίσταται στο Word 2007.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το πρόσθετο δεν είναι συμβατό με το Word 2007.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε εκ νέου το πρόσθετο

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε εκ νέου το πρόσθετο. Εάν φανεί ότι το πρόσθετο έχει εγκατασταθεί σωστά, ξεκινήστε το Word 2007 και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο. Εάν δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 2. Επίσης, εάν το πρόσθετο φαίνεται να μην έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 2.

Μέθοδο 2: Εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης του πρόσθετου

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του πρόσθετου για να αποκτήσετε μια ενημερωμένη έκδοσή του, συμβατή με το Word 2007.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον προμηθευτή του πρόσθετου που χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Περισσότερες πληροφορίες
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 918768 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 05:40:30 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Office Word 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbaddin kberrmsg kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB918768
Σχόλια