Περιγραφή του Windows Server Update Services Service Pack 1

Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για τις υπηρεσίες Microsoft Windows Server Update Services (WSUS). Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επίσης, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το WSUS with Service Pack 1 (SP1) παραδίδει ενημερωμένες εκδόσεις για το WSUS. Αυτό το Service Pack περιλαμβάνει υποστήριξη για τον Microsoft SQL Server 2005 και για το επερχόμενο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Vista. Επιπλέον, το Service Pack παρέχει βελτιώσεις όσον αφορά τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Όταν εγκαταστήσετε το WSUS SP1, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σημείωση Μετά την εφαρμογή του SP1 στην αρχική έκδοση κυκλοφορίας του WSUS 2.0, το Service Pack δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί. Εάν καταργήσετε το SP1, θα καταργηθεί ολόκληρο το προϊόν.
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες του Service pack

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από το Service Pack

Τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) ασχολούνται με ζητήματα που επιδιορθώνει αυτό το Service Pack:
909131 Οι υπολογιστές-πελάτες δεν αποδίδουν πάλι αναφορά στο διακομιστή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Windows Software Update Services (WSUS)
910847 Προκύπτει σφάλμα χρονικού ορίου κατά την έγκριση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων στο διακομιστή Microsoft WSUS

Λίστα βελτιώσεων στο Service pack

Το WSUS SP1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:
 • Υποστήριξη για τα Windows Vista: Το WSUS SP1 σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνετε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Vista.
 • Πλήρης υποστήριξη γλωσσών προγραμμάτων-πελατών: Το WSUS SP1 υποστηρίζει όλες τις γλώσσες του Microsoft Office και των Windows Vista.
 • Νέα έκδοση του Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows): Το WSUS SP1 αναβαθμίζει το SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) Service Pack 3 (SP3) σε SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) Service Pack 4 (SP4).
 • Ταχύτερες επιδόσεις: Το WSUS SP1 βελτιώνει τις επιδόσεις. Αυτό περιλαμβάνει τους χρόνους απόκρισης για την επιτάχυνση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.
 • Όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις: Το WSUS SP1 περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές και τις επείγουσες επιδιορθώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την κυκλοφορία του WSUS.
 • Υποστήριξη για τον Microsoft SQL Server 2005: Το WSUS SP1 σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον SQL Server 2005.

Γνωστά ζητήματα

Ζητήματα που είναι γνωστό ότι παρουσιάζονται στη διάρκεια της εγκατάστασης του Service Pack

Ο χώρος στο δίσκο δεν επαρκεί για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων
Κατά την αναβάθμιση της αρχικής έκδοσης κυκλοφορίας του WSUS σε WSUS SP1, το πρόγραμμα εγκατάστασης δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων WSUS. Εάν ο χώρος στο δίσκο δεν επαρκεί για αυτή τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν είναι σε θέση να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Για να εξακριβώσετε αν ο χώρος στο δίσκο επαρκεί για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Windows Explorer και, στη συνέχεια, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει τη βάση δεδομένων WSUS. Από προεπιλογή, το WSUS εγκαθιστά τη βάση δεδομένων στον ακόλουθο φάκελο:
  Γράμμα_μονάδας_δίσκου:\WSUS\MSSQL$WSUS\Data\
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε δεξιό κλικ στα ακόλουθα δύο αρχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Properties:
  • Susdb.mdf
  • Susdb_log.ldf
 3. Παρατηρήστε την τιμή που εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή Size on disk. Το πρόγραμμα εγκατάστασης του WSUS SP1 απαιτεί το συγκεκριμένο μεγάλο διαθέσιμο χώρο στο δίσκο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων βάσης δεδομένων WSUS.
Σημείωση Στην περίπτωση που η εγκατάσταση του WSUS SP1 δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναφέρετε τη βάση δεδομένων WSUS με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Μπορείτε να αναβαθμίσετε μόνο την αρχική επίσημη έκδοση του WSUS σε SP1
Προς το παρόν, το WSUS SP1 αναβαθμίζει μόνο την αρχική επίσημη έκδοση του WSUS. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Service Pack για να αναβαθμίσετε μια προκαταρκτική έκδοση του WSUS.

Για να εγκαταστήσετε το WSUS SP1, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση όλων των προκαταρκτικών εκδόσεων του WSUS.
Οι υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) διακόπτονται στη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης
Το πρόγραμμα εγκατάστασης του WSUS SP1 διακόπτει τις υπηρεσίες IIS στη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης. Κατά συνέπεια, όλες οι τοποθεσίες Web που φιλοξενούνται από τις IIS δεν θα είναι διαθέσιμες στη διάρκεια της λειτουργίας αναβάθμισης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα τις IIS όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία αναβάθμισης.
Μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης
Συνιστούμε να μην εκτελέσετε τα προγράμματα που εκτελούν κλήσεις στα API του WSUS στη διάρκεια της εγκατάστασης του Service Pack. Αυτές οι κλήσεις των API έρχονται σε διένεξη με το πρόγραμμα εγκατάστασης του WSUS SP1. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Service Pack.
Εάν η εγκατάσταση του Service Pack αποτύχει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων
Εάν η λειτουργία εγκατάστασης σε WSUS SP1 αποτύχει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας, η οποία δημιουργήθηκε στην αρχή της διαδικασίας αναβάθμισης για να επαναφέρετε το WSUS στην προηγούμενη κατάσταση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Καθορίστε τη θέση της βάσης δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας εξετάζοντας τα περιεχόμενα του αρχείου WSUSSetup_%timestamp%.log. Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  %programfiles%\Update Services\LogFiles
 2. Επαναφέρετε τη βάση δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή που εκτελεί το WSUS.
 3. Καταργήστε την εγκατάσταση του WSUS, αλλά διατηρήστε τα αρχεία βάσης δεδομένων εάν σας ζητηθεί να τα καταργήσετε.
 4. Εγκαταστήστε το WSUS. Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων όταν σας ζητηθεί.
Κατά την αναβάθμιση σε WSUS SP1, μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τα προγράμματα εντοπισμού ιών
Κατά την αναβάθμιση του WSUS μέσω της εφαρμογής του WSUS SP1, μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τα προγράμματα εντοπισμού ιών προτού ολοκληρώσετε με επιτυχία την αναβάθμιση ή την εφαρμογή του Service Pack. Μετά την ενεργοποίηση των προγραμμάτων εντοπισμού ιών, κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή με Windows Server προτού εφαρμόσετε την αναβάθμιση ή το Service Pack. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον αποκλεισμό των αρχείων στα οποία πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση η διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιήσατε εκ νέου το πρόγραμμα εντοπισμού ιών. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του προμηθευτή του προγράμματος εντοπισμού ιών για να ενημερωθείτε για τα ακριβή βήματα που χρειάζονται για την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του προγράμματος εντοπισμού ιών και της έκδοσης.

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών, για να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από ιούς. Δεν πρέπει να φορτώνετε ή να ανοίγετε αρχεία από προελεύσεις που δεν θεωρείτε αξιόπιστες, να επισκέπτεσθε τοποθεσίες Web που δεν θεωρείτε αξιόπιστες ή να ανοίγετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν είναι απενεργοποιημένο το πρόγραμμα εντοπισμού ιών που διαθέτετε.

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του Service Pack

Το WSUS SP1 βρίσκεται στο Microsoft Download Center. Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου KB919004-x86.exe (Αγγλική έκδοση).

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack

Το Service Pack περιέχει αρχεία των εκδόσεων που παρατίθενται στη λίστα του ακόλουθου πίνακα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Susnativecommon.dllΔεν εφαρμόζεται104.31225-Μαϊ-200614:54x86
Suscomp.dll5.4.3790.26209.72825-Μαϊ-200601:12x86
Admincontrols.dll2.0.0.262035.70425-Μαϊ-200615:27x86
Administration.dll2.0.0.2620236.40825-Μαϊ-200615:27x86
Adminstrings.dll2.0.0.2620142.20025-Μαϊ-200615:27x86
Adminstrings.resources.dll2.0.0.2620146.29625-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.administration.dll2.0.0.262072.56825-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.common.dll2.0.0.2620551.80025-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.stringresources.dll2.0.0.262068.47225-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.stringresources.resources.dll2.0.0.262072.56825-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.catalogsyncagent.dll2.0.0.2620113.52825-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.common.dll2.0.0.2620551.80025-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.contentsyncagent.dll2.0.0.262080.76025-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.windows.bits.dll6.6.4000.2620213.36825-Μαϊ-200615:27x86
Wsusservice.exe2.0.0.262023.92825-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.setup.customactions.dll2.0.0.2620101.24025-Μαϊ-200615:27x86
Wsusutil.exe2.0.0.262049.15225-Μαϊ-200601:11x86
Clientws.dll2.0.0.2620101.24025-Μαϊ-200615:27x86
Wushield.dll2.0.0.262013.68825-Μαϊ-200615:26x86
Dssauthwebservice.dll2.0.0.262016.76025-Μαϊ-200615:26x86
Microsoft.updateservices.reporting.dll2.0.0.262060.28025-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.webservices.reporting.dll2.0.0.262027.51225-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.server.serversync.dll2.0.0.262043.89625-Μαϊ-200615:27x86
Microsoft.updateservices.server.simpleauth.dll2.0.0.262018.80825-Μαϊ-200615:27x86

Πρόσθετες σημειώσεις εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του WSUS SP1 ή του WSUS, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 919004 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/21/2007 18:46:27 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Software Update Services 1.0

 • kbbug kbfix atdownload kbinfo KB919004
Σχόλια