Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν γίνεται πλέον εκκίνηση των Windows μετά την εγκατάσταση μιας παλαιότερης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος Windows σε ρύθμιση παραμέτρων διπλής εκκίνησης

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση μιας παλαιότερης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος Windows σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Microsoft Windows Vista ή σε Windows 7 με ρύθμιση παραμέτρων διπλής εκκίνησης, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Εάν εγκαταστήσετε μια παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Vista ή σε Windows 7, τα Windows Vista δεν ξεκινούν πλέον. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινά μόνο η παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows.
 • Εάν εγκαταστήσετε μια πρόσθετη εμφάνιση των Microsoft Windows XP σε έναν υπολογιστή όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα τα Windows XP και τα Windows Vista σε ρύθμιση παραμέτρων διπλής εκκίνησης, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Παρουσιάστηκε σφάλμα ανάγνωσης του δίσκου. (Disk read error has occurred.)
Αιτία
Τα ζητήματα αυτά παρουσιάζονται επειδή οι παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Windows δεν είναι συμβατές με τη νέα μέθοδο εκκίνησης των Windows Vista. Τα Windows Vista χρησιμοποιούν ένα νέο χώρο αποθήκευσης BCD (Boot Configuration Database). Αυτός ο χώρος αποθήκευσης περιέχει ένα μενού εκκίνησης και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή. Επομένως, ένα αρχείο Boot.ini το οποίο προέρχεται από μια παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση των Windows Vista.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows που εκτελούνται σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS), όπως τα Windows XP, η εκκίνηση αρχίζει με το σύστημα BIOS. Το BIOS καθορίζει τη συσκευή εκκίνησης και, στη συνέχεια, φορτώνει τον πρώτο φυσικό τομέα. Αυτός ο φυσικός τομέας ονομάζεται "Κύρια εγγραφής εκκίνησης" (MBR). Το MBR περιέχει τον πίνακα διαμερισμάτων και τον απαραίτητο κώδικα εκτέλεσης εκκίνησης. Αυτός ο κώδικας εκτελεί αναζήτηση στον πίνακα διαμερισμάτων για να βρει το ενεργό διαμέρισμα και μεταβιβάζει τον έλεγχο στον τομέα εκκίνησης του ενεργού διαμερίσματος. Στη συνέχεια, ο τομέας εκκίνησης του ενεργού διαμερίσματος φορτώνει το πρόγραμμα Ntldr. Το πρόγραμμα Ntldr αναλύει το αρχείο Boot.ini. Αυτό το αρχείο χρησιμοποιείται για την απαρίθμηση των λειτουργικών συστημάτων που υπάρχουν εγκατεστημένα.

Όταν τα Windows Vista ή Windows 7 ξεκινούν σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο BIOS, το BIOS φορτώνει το MBR και, στη συνέχεια, φορτώνει τον τομέα εκκίνησης. Ωστόσο, ο κώδικας εκκίνησης φορτώνει το νέο πρόγραμμα "Διαχείριση εκκίνησης των Windows" (Windows Boot Manager - Bootmgr). Το πρόγραμμα "Διαχείριση εκκίνησης των Windows" (Windows Boot Manager) αναλύει αρχείο Boot Configuration Data, απαριθμεί τα εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα και, στη συνέχεια, εμφανίζει το μενού εκκίνησης. Εάν μια παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι εγκατεστημένη σε μια διαμόρφωση διπλής εκκίνησης με Windows Vista ή Windows 7, το πρόγραμμα "Διαχείριση εκκίνησης των Windows" (Windows Boot Manager) μεταβιβάζει τον έλεγχο στο πρόγραμμα Ntldr για την παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows. Το πρόγραμμα "Διαχείριση εκκίνησης των Windows" (Windows Boot Manager) το κάνει αυτό όταν επιλέξετε το στοιχείο Windows Vista από το μενού εκκίνησης.

Κατά την εγκατάσταση μιας παλαιότερης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος των Windows σε έναν υπολογιστή με Windows Vista ή Windows 7, το "Πρόγραμμα εγκατάστασης" (Setup) αντικαθιστά όλα τα στοιχεία του MBR, του τομέα εκκίνησης και των αρχείων εκκίνησης. Επομένως, η παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows χάνει τη συμβατότητα με τη νεότερη έκδοση Windows Vista.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Μπορείτε να εκτελέσετε τις εντολές της ακόλουθης διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών. Εάν εκτελείτε αυτές τις εντολές στα Windows Vista, πρέπει να τις εκτελέσετε σε μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα χρήστη. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση της γραμμής εντολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as Administrator).
 1. Χρησιμοποιήστε το Bootsect.exe για να επαναφέρετε το MBR των Windows Vista και τον κώδικα εκκίνησης που μεταβιβάζει τον έλεγχο στο πρόγραμμα "Διαχείριση εκκίνησης των Windows" (Windows Boot Manager). Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών: Μονάδα δίσκου:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  Σε αυτήν την εντολή, Μονάδα δίσκου είναι η μονάδα όπου βρίσκεται το μέσο εγκατάστασης των Windows Vista.

  Σημείωση Ο φάκελος εκκίνησης για αυτό το βήμα βρίσκεται στη μονάδα δίσκου DVD.
 2. Χρησιμοποιήστε το Bcdedit.exe για να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια καταχώριση στο αρχείο BCD Boot.ini για την παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών.

  Σημείωση Σε αυτές τις εντολές, Μονάδα δίσκου είναι η μονάδα όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows Vista.
  • Μονάδα δίσκου:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Περιγραφή για παλαιότερη έκδοση των Windows"

   Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, Περιγραφή για παλαιότερη έκδοση των Windows μπορεί να είναι οποιοδήποτε κείμενο θέλετε. Για παράδειγμα, το κείμενο Περιγραφή για παλαιότερη έκδοση των Windows μπορεί να είναι "Windows XP" ή "Windows Server 2003".
  • Μονάδα δίσκου:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, η επιλογή, x: είναι το γράμμα μονάδας δίσκου του ενεργού διαμερίσματος.
  • Μονάδα δίσκου:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Μονάδα δίσκου:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να ξεκινήσετε εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων των Windows, τα οποία βασίζονται στα Microsoft Windows NT, χρειάζεστε τα ακόλουθα αρχεία:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Σημείωση Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο κατά την εγκατάσταση των εκδόσεων των Windows για τις γλώσσες της ανατολικής Ασίας.
 • NTDetect.com
Στα Windows XP, τα αρχεία αυτά βρίσκονται στο διαμέρισμα συστήματος που σημειώνεται με τον όρο "ενεργό." Από προεπιλογή, τα αρχεία αυτά είναι κρυφά αρχεία συστήματος στα Windows XP. Οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν αυτά τα αρχεία, χρησιμοποιώντας την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) ή μπορούν να ξεκινήσουν το λειτουργικό σύστημα, χρησιμοποιώντας μια δισκέτα εκκίνησης των Windows NT. Τα Windows Vista δεν χρησιμοποιούν αυτά τα τρία αρχεία. Τα Windows Vista ξεκινούν χρησιμοποιώντας το κρυφό αρχείο συστήματος Bootmgr καθώς και άλλα απαιτούμενα αρχεία, τα οποία βρίσκονται στον κατάλογο \Boot.

Δημιουργία μιας ρύθμισης παραμέτρων πολλαπλής εκκίνησης που περιλαμβάνει τα Windows Vista

Για να δημιουργήσετε μια λειτουργική ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής εκκίνησης, εγκαταστήστε πρώτα την παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε κάθε νεότερη έκδοση κατά σειρά. Κάθε νέα έκδοση των Windows διατηρεί τη συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, με σκοπό την εκκίνηση παλαιότερων εκδόσεων των Windows.

Για να δημιουργήσετε μια ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής εκκίνησης που περιλαμβάνει τα Windows Vista, πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα διαμέρισμα για κάθε παλαιότερη έκδοση των Windows που εγκαθιστάτε. Ακολουθήστε τις εξής γενικές οδηγίες:
 • Δημιουργήστε τουλάχιστον δύο διαμερίσματα. Χρησιμοποιήστε ένα διαμέρισμα για την εγκατάσταση των Windows Vista.

  Σημείωση Εάν το διαμέρισμα για τα Windows Vista είναι ήδη διαμορφωμένο, βεβαιωθείτε ότι διαμορφώθηκε μέσω του συστήματος αρχείων NTFS. Ωστόσο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Δημιουργήστε το δεύτερο μη διαμορφωμένο διαμέρισμα.
  • Μην δημιουργήσετε το δεύτερο διαμέρισμα και αφήσετε το χώρο ως κενό χώρο. Αντί για αυτό, δημιουργήστε το δεύτερο διαμέρισμα στη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows Vista.
 • Εάν ο υπολογιστής δεν έχει εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, εγκαταστήστε πρώτα την παλαιότερη έκδοση των Windows.

  Σημείωση Εγκαταστήστε τα Windows XP πριν από την εγκατάσταση του Windows Server 2003.
 • Εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista. Εγκαταστήστε τα Windows Vista στον ελεύθερο χώρο ή στο υπάρχον διαμέρισμα. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) στην παλαιότερη έκδοση των Windows ή μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή όταν το CD των Windows Vista βρίσκεται στη μονάδα δίσκου CD ή DVD.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Windows Vista, θα χρειαστείτε ένα σωστά διαμορφωμένο περιβάλλον πολλαπλής εκκίνησης, το οποίο περιλαμβάνει τα Windows Vista και τις παλαιότερες εκδόσεις των Windows. Το μενού εκκίνησης Bootmgr που εμφανίζεται είναι παρόμοιο με το ακόλουθο μενού:
Παλιότερο λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows

Κατάργηση των Windows Vista από μια διαμόρφωση διπλής εκκίνησης

Εάν θέλετε να καταργήσετε τα Windows Vista από ένα περιβάλλον διπλής εκκίνησης που περιλαμβάνει μια παλιότερη έκδοση των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα στην παλαιότερη έκδοση των Windows ή των Windows Vista. Εάν εκτελείτε αυτά τα βήματα στα Windows Vista, εκτελέστε σε τις εντολές από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα χρήστη. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση της γραμμής εντολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as Administrator).
 1. Χρησιμοποιήστε το Bootsect.exe για την επαναφορά του προγράμματος Ntldr. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: Μονάδα δίσκου:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Σημείωση Σε αυτή την εντολή, Μονάδα δίσκου είναι η μονάδα όπου βρίσκεται το μέσο εγκατάστασης των Windows Vista.

  Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, δεν φορτώνεται το πρόγραμμα "Διαχείριση εκκίνησης των Windows" (Windows Boot Manager). Αντί για αυτό, φορτώνονται το Netldr.exe και το Boot.ini.
 2. Διαγράψτε ή μετακινήστε το διαμέρισμα όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows Vista.

  Σημαντικό Μπορείτε να μόνο να διαγράψετε το διαμέρισμα όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows Vista, στην περίπτωση που αυτό το διαμέρισμα είναι το μη ενεργό διαμέρισμα του συστήματος. Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Τα Windows Vista βρίσκονται εγκατεστημένα στη μονάδα δίσκου C. Η μονάδα δίσκου C είναι το διαμέρισμα 1 και είναι το ενεργό διαμέρισμα.
  • Τα Windows XP βρίσκονται εγκατεστημένα στη μονάδα δίσκου D. Η μονάδα δίσκου D είναι το διαμέρισμα 2 και είναι το μη ενεργό διαμέρισμα.
  Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή bootsect, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το διαμέρισμα όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows Vista. Εάν διαγράψετε αυτό το διαμέρισμα, ο υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση χωρίς δυνατότητα εκκίνησης, επειδή τα αρχεία εκκίνησης των Windows XP έχουν διαγραφεί.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314079 Τρόπος χρήσης των αρχείων συστήματος για τη δημιουργία δισκέτας εκκίνησης με σκοπό την προστασία από το ενδεχόμενο αδυναμίας εκκίνησης των Windows XP
911080 Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Παρουσιάστηκε σφάλμα ανάγνωσης του δίσκου" κατά τη χρήση του προγράμματος Winnt32.exe για την επανεγκατάσταση των Windows XP σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένα τα Windows XP και τα Windows Vista (US)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BCD (Boot Configuration Data), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EFI (Extensible Firmware Interface) στα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN (Microsoft Developer Network) στο Web:
διπλή εκκίνηση πολλαπλή εκκίνηση OS
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 919529 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 18:53:00 - Αναθεώρηση: 9.3

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N

 • kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529
Σχόλια
/body>y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">DI=4050&did=1&t="> var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" =">