Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς το Outlook 2007 χρησιμοποιεί τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών και τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων προσωρινής αποθήκευσης φορμών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 919596
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο Microsoft Office Outlook 2007 εντοπίζει τις φόρμες, όπου βρίσκεται η προσωρινή αποθήκευση των φορμών, τον τρόπο αλλαγής του μεγέθους της προσωρινής αποθήκευσης φορμών και τον τρόπο χρήσης του κλειδιού μητρώου ForceFormReload. Αυτό το άρθρο περιγράφει επίσης ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών του Outlook. Τέλος, αυτό το άρθρο περιγράφει τρόπους για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών του Outlook. Αυτό το άρθρο περιγράφει διάφορα προβλήματα μνήμης προσωρινής αποθήκευσης φορμών που ενδέχεται να προκύψουν στο Outlook 2007.

Σημείωση Η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών του Outlook χρησιμοποιείται για φόρμες που έχουν σχεδιαστεί με το Outlook 2003 ή προηγούμενες εκδόσεις και που δημοσιεύονται συνήθως σε μια βιβλιοθήκη φορμών. Το Outlook 2007 σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε φόρμες για το Outlook 2003 και προηγούμενες εκδόσεις. Σε αυτό το σενάριο, η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών χρησιμοποιείται σε παλαιότερες εκδόσεις. Ωστόσο, το Outlook 2007 δεν χρησιμοποιεί τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών με τη νέα δυνατότητα περιοχών φόρμας. Το Outlook 2007 χρησιμοποιεί τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών σε σενάρια τα οποία αφορούν προσαρμοσμένες κλάσεις μηνυμάτων. Εάν δημιουργείτε μια νέα προσαρμοσμένη φόρμα για το Outlook 2007, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη νέα δυνατότητα περιοχής φορμών.

Το Outlook αποθηκεύει ένα τοπικό αντίγραφο μιας προσαρμοσμένης φόρμας σε ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης, έτσι ότι το Outlook δεν χρειάζεται να ανακτά τη φόρμα από το δίσκο κάθε φορά που ανοίγει ένα στοιχείο. Κατά την αποθήκευση φορμών σε ένα δημόσιο φάκελο του Microsoft Exchange ή στη βιβλιοθήκη εταιρικών φορμών του υπολογιστή με Exchange Server, το Outlook μπορεί να χρησιμοποιήσει την έκδοση προσωρινής αποθήκευσης της φόρμας. Αυτό βοηθά τη βελτίωση των επιδόσεων στον τοπικό υπολογιστή και στον υπολογιστή του Exchange Server.

Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα με τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών. Αυτά τα ζητήματα παρουσιάζονται συνήθως όταν ανοίγετε ένα νέο στοιχείο ή ένα υπάρχον στοιχείο σε ένα φάκελο. Ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
 • Μήνυμα 1
  Δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση της φόρμας που επιλέξατε. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
 • Μήνυμα 2
  Δεν μπορεί να εμφανιστεί η απαιτούμενη φόρμα για την προβολή αυτού του μηνύματος. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
Άλλες φορές, το Outlook δεν μπορεί να εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος. Αντίθετα, το Outlook ενδέχεται να ανοίξει μια προεπιλεγμένη φόρμα αντί για μια προσαρμοσμένη φόρμα.

Πώς το Outlook εντοπίζει τις φόρμες

Αυτή η ενότητα περιγράφει πως το Outlook εντοπίζει τη φόρμα που απαιτείται κατά το άνοιγμα ενός στοιχείου. Όταν δημιουργείτε ένα είδος που χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη φόρμα, το πεδίο " Κλάση μηνύματος " του στοιχείου ορίζεται στο όνομα της φόρμας. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια προσαρμοσμένη φόρμα εργασίας που ονομάζεται "Εταιρική" σε έναν προσαρμοσμένο φάκελο εργασίας, η κλάση μηνύματος είναι IPM.Task.Corporate.

Όταν ανοίγετε το στοιχείο, το Outlook ελέγχει το πεδίο " Κλάση μηνύματος " για να διαπιστώσει ποια φόρμα του Outlook πρέπει να χρησιμοποιήσει για να εμφανίσει το στοιχείο. Το Outlook αναζητά στη συνέχεια την απαιτούμενη φόρμα. Το Outlook εκτελεί αναζήτηση στις ακόλουθες θέσεις με την εξής σειρά:
 • Μνήμη

  Εάν έχετε ένα άλλο στοιχείο, ανοίξτε το usesthe ίδια μορφή, ήδη το Outlook έχει τη φόρμα στη μνήμη. Το Outlook χρησιμοποιεί το copyof της φόρμας αντί να φορτώσει εκ νέου τη φόρμα.
 • Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών

  Το Outlook ελέγχει τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών στο thecomputer για να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει τη φόρμα. Εάν το Outlook εντοπίσει το formin το χώρο προσωρινής αποθήκευσης, το Outlook φορτώνει τη φόρμα από τη μνήμη cache.
 • Τρέχοντα φάκελο

  Εάν το Outlook δεν εντοπίζει το formin το χώρο προσωρινής αποθήκευσης, το Outlook ελέγχει αν η φόρμα δημοσιεύτηκε το currentfolder. Το Outlook δεν πραγματοποιεί αναζήτηση σε άλλους φακέλους. Αυτό περιλαμβάνει γονικούς φακέλους.Το Outlook αποθηκεύει φόρμες που δημοσιεύονται σε ένα φάκελο ως κρυφά στοιχεία. Theseitems δεν εμφανίζονται σε οποιοδήποτε προβολές του Outlook.
 • Βιβλιοθήκη προσωπικών φορμών

  Εάν η φόρμα δεν βρίσκεται στον τρέχοντα φάκελο, το Outlook ελέγχει τη βιβλιοθήκη προσωπικών φορμών. Οι φόρμες βιβλιοθήκη προσωπικών φορμών αποθηκεύονται ως συσχετισμένη μηνύματα σε έναν κρυφό φάκελο (που ονομάζεται κοινές προβολές) του προεπιλεγμένου χώρου αποθήκευσης αλληλογραφίας. Ο προεπιλεγμένος χώρος αποθήκευσης αλληλογραφίας είναι το σύνολο των φακέλων που περιέχουν το φάκελο "Εισερχόμενα", ο οποίος λαμβάνει εισερχόμενη αλληλογραφία.
 • Η βιβλιοθήκη εταιρικών φορμών

  Εάν το isunavailable τη φόρμα στη βιβλιοθήκη προσωπικών φορμών, και χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή-διακομιστή MicrosoftExchange που έχει ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζει μια βιβλιοθήκη εταιρικών φορμών, το Outlook ελέγχει στη συνέχεια η βιβλιοθήκη εταιρικών φορμών του υπολογιστή με Microsoft φακέλους.

Εντοπίστε τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών

Η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών αποθηκεύεται σε έναν κρυφό φάκελο στη μονάδα σκληρού δίσκου. Πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση ώστε να εμφανίζει το Microsoft Windows κρυφά αρχεία και αρχεία συστήματος. Αυτά τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. Ενδέχεται να μπορείτε να εντοπίσετε τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών στον ακόλουθο φάκελο:
 • Microsoft Windows XP
  C:\Documents and Settings\όνομα_χρήστη\Local Settings\Application Data\Microsoft\FORMS
 • Windows Vista
  C:\Users\όνομα_χρήστη\AppData\Local\Microsoft\FORMS
Επειδή το Outlook 2007 υποστηρίζει χρήστες περιαγωγής, η θέση προσωρινής αποθήκευσης φορμών μπορεί να αλλάξει. Η θέση της προσωρινής αποθήκευσης φορμών εξαρτάται από το τι χρήστης είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις χρήστη για να υποδείξετε πού βρίσκεται η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών. Επομένως, που δεν αλλάξετε τη θέση της προσωρινής αποθήκευσης φορμών απευθείας σε μια θέση διαφορετική από την προεπιλεγμένη.

Κατανόηση της αρχιτεκτονικής της προσωρινής αποθήκευσης φορμών

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα λόγω λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτά τα βήματα προσεκτικά. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών περιέχει το αρχείο Frmcache.dat. Το αρχείο Frmcache.dat περιέχει πληροφορίες σύνοψης και δείκτες τόσο τις προεπιλεγμένες φόρμες του Outlook και τις προσαρμοσμένες φόρμες που χρησιμοποιείτε. Τα προσωρινά αποθηκευμένα αντίγραφα των προσαρμοσμένων φορμών βρίσκονται στους δευτερεύοντες φακέλους του φακέλου φορμών.

Οι υποφάκελοι του φακέλου φόρμες έχουν τυχαία ονόματα. Ωστόσο, τα ονόματα των υποφακέλων μοιάζουν με τα ονόματα των φορμών. Οι πραγματικές φόρμες που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς τους φάκελους έχουν μυστική ονομασία. Ωστόσο, οι φόρμες έχουν επέκταση ονόματος αρχείου .tmp. Εάν δεν γνωρίζετε το φάκελο που περιέχει το αντίγραφο μιας συγκεκριμένης φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χρονική σήμανση του φακέλου ή τη χρονική σήμανση της φόρμας για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τη φόρμα.

Το Outlook αποθηκεύει επίσης τα κλειδιά μητρώου που αντιστοιχούν σε προσαρμοσμένες φόρμες που έχουν γίνει στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Τα κλειδιά μητρώου βρίσκονται στην ακόλουθη θέση:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID
Στο Outlook 2002 και παλαιότερες εκδόσεις, το Outlook δεν παρακολουθείτε από τον τόπο όπου μια φόρμα προήλθε από όταν στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης της φόρμας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο διαφορετικές φόρμες που έχουν δημοσιευτεί σε δύο διαφορετικούς φακέλους και ότι και οι δύο φόρμες έχουν το ίδιο όνομα. Εάν έχετε πρόσβαση στον πρώτο φάκελο, το Outlook αποθηκεύει προσωρινά τη φόρμα σε αυτόν το φάκελο. Στη συνέχεια, εάν έχετε πρόσβαση στο δεύτερο φάκελο, το Outlook εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την προσωρινά αποθηκευμένη φόρμα από τον πρώτο φάκελο. Το Outlook δεν χρησιμοποιεί τη φόρμα που βρίσκεται στον δεύτερο φάκελο. Κατά συνέπεια, κάθε όνομα φόρμας ή το πεδίο Κλάσης μηνύματος πρέπει να είναι μοναδικό έτσι ώστε να μην προκύπτουν διενέξεις όταν χρησιμοποιείτε φόρμες. Αυτός είναι ο σχεδιασμός χώρου προσωρινής αποθήκευσης φορμών από τότε που κυκλοφόρησε το Microsoft Outlook 97.

Η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών του Outlook 2003 και το Outlook 2007 χρησιμοποιεί διαφορετικό σχεδιασμό. Επίσης στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης για πληροφορίες σχετικά με το φάκελο και τη βιβλιοθήκη φορμών. Ένα ζήτημα που σχετίζεται με την ασφάλεια οδήγησε στην αλλαγή του σχεδιασμού. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε δέκα διαφορετικούς φάκελους στο Outlook 2003. Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια φόρμα με το ίδιο όνομα σε κάθε έναν από τους δέκα φάκελους. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Outlook, η φόρμα αποθηκευόταν προσωρινά μία φορά και, στη συνέχεια, το Outlook χρησιμοποιείται την ίδια φόρμα από τη μνήμη cache του τοπικού φόρμες κάθε φορά επειδή όλες οι φόρμες είχαν το ίδιο όνομα. Ωστόσο, το Outlook 2007 αποθηκεύει προσωρινά τη φόρμα από κάθε φάκελο.

Εξαιτίας αυτής της αλλαγής στο σχεδιασμό, συνιστούμε να δημοσιεύετε τις φόρμες σε βιβλιοθήκη προσωπικών φορμών αντί σε ένα φάκελο. Εάν διαγράψετε ένα στοιχείο που βασίζεται σε μια προσαρμοσμένη φόρμα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το στοιχείο στο φάκελο "Διαγραμμένα", το Outlook δεν είναι δυνατό να εντοπίσει την προσαρμοσμένη φόρμα. Αντίθετα, το Outlook χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη φόρμα. Εάν δημοσιεύετε φόρμες σε βιβλιοθήκη προσωπικών φορμών, μπορείτε να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα.

Κατανόηση και να αλλάξετε το μέγεθος του χώρου προσωρινής αποθήκευσης φορμών

Από προεπιλογή, το Outlook ορίζει ένα όριο στα 2.048 kilobyte (KB) για το μέγιστο μέγεθος της μνήμης προσωρινής αποθήκευσης φορμών. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Εργαλεία , κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές".
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα άλλες και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπιλογές για προχωρημένους.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί προσαρμοσμένες φόρμες. Στην περιοχή Maximumspace στον σκληρό δίσκο, πληκτρολογήστε έναν αριθμό μεγαλύτερο από 2048, και thenclick OK.
Μόλις καλύψετε τον μέγιστο χώρο στο δίσκο που έχετε ορίσει για τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών, το Outlook εκκαθαρίζει την παλαιότερη μη χρησιμοποιημένη φόρμα από τη μνήμη cache.

Σημείωση Το Outlook αποθηκεύει το μέγεθος της μνήμης προσωρινής αποθήκευσης φορμών στο αρχείο Frmcache.dat. Η μορφή του αρχείου Frmcache.dat δεν είναι τεκμηριωμένη. Η απευθείας τροποποίηση του αρχείου Frmcache.dat δεν υποστηρίζεται. Επομένως, δεν μπορείτε να αλλάξετε μέσω προγραμματισμού το μέγεθος της μνήμης προσωρινής αποθήκευσης φορμών. Η Microsoft δεν υποστηρίζει απευθείας τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε τμήμα των περιεχομένων του φακέλου φορμών, εκτός εάν οι τροποποιήσεις αυτές τεκμηριώνονται από τη Microsoft ή συνιστώνται από τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Microsoft για την αντιμετώπιση προβλημάτων μόνο. Πριν να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα του φακέλου φόρμες, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας.

Ανάκτηση φορμών που έχετε διαγράψει κατά λάθος

Εάν διαγράψετε κατά λάθος μια δημοσιευμένη φόρμα και δεν μπορείτε να ανακτήσετε αυτή τη φόρμα από το φάκελο που δημοσιεύεται από τη φόρμα, ίσως μπορέσετε να ανακτήσετε ένα αντίγραφο της φόρμας από τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης μιας φόρμας από τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
292494 OL2002: Επαναφορά μιας φόρμας του Outlook από ένα προσωρινά αποθηκευμένο αντίγραφο

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών

Εάν η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά, ή εάν έχετε προβλήματα κατά το άνοιγμα στοιχείων ή όταν προσαρμοσμένων φορμών, άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλούν την απροσδόκητη συμπεριφορά. Πριν να διαγράψετε τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Μέθοδος 1: Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία χρησιμοποιούν μια μη επαναλαμβανόμενη φόρμα

  Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν ορισμό φόρμας σε ένα στοιχείο αντί σε ένα publishedlocation. Εάν αποθηκεύσετε έναν ορισμό φόρμας σε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, ανοίξετε το theitem, η φόρμα που χρησιμοποιείτε είναι πάντα η φόρμα που αποθηκεύεται στο στοιχείο.Εάν αλλάξετε τη δημοσιευμένη έκδοση της φόρμας, μια μη επαναλαμβανόμενη itemcontinues να χρησιμοποιήσετε την παλαιότερη έκδοση της φόρμας που έχετε αποθηκεύσει στο στοιχείο.Αυτό μπορεί να φαίνεται να είναι κάποιο πρόβλημα με τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών. Αλλά αυτό είναι πώς theone-απενεργοποίηση στοιχείο λειτουργεί.

  Ένας ορισμός φόρμας που αποθηκεύεται σε ένα maycause στοιχείο μη αναμενόμενη συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στο συμπέρασμα ότι yourproblem σχετίζεται με τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τις λειτουργίες του στοιχείου μη επαναλαμβανόμενης φόρμας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  290657 Περιγραφή των ορισμών φόρμας και μη επαναλαμβανόμενες φόρμες στο Outlook 2002
 • Μέθοδος 2: Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη μνήμη

  Το Outlook ενδέχεται να μην αποδεσμεύσει μια φόρμα από τη μνήμη. Αυτό το ζήτημα μπορεί να berelated με τον τρόπο εφαρμογής του κώδικα Visual Basic Scripting Edition σε μορφή acustom. Εάν το Outlook δεν καταργείται η φόρτωση της φόρμας από τη μνήμη, ενδέχεται να έχετε toexit και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Outlook. Η ενέργεια αυτή καταργεί τη φόρμα από τη μνήμη και forcesOutlook να φορτώσετε εκ νέου τη φόρμα από τη μνήμη cache, από τη βιβλιοθήκη φορμών ή από afolder.

  Πρέπει να επιβεβαιώσετε τον τερματισμό του Outlook. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση εργασιών MicrosoftWindows για να βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται το Outlook. Ωστόσο, werecommend ότι κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα είναι notrelated σε κάτι που παρουσιάζεται στη μνήμη.

  Εάν δεν κλείσετε το Outlook, αυτό μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών. Εάν η φόρμα περιέχει κώδικα VisualBasic Scripting Edition, προσπαθήστε να εξακριβώσετε αν κάτι στο theform περιορίζει το Outlook από την έξοδο. Επίσης, απενεργοποιήστε οποιαδήποτε πρόσθετα COM ή επεκτάσεις του Microsoft Exchange anynon πρότυπο. Μία από αυτές μπορεί να συμβάλει σε προβλήματα.

Απενεργοποιήστε την προσωρινή αποθήκευση φορμών

Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι για την εκκαθάριση της μνήμης προσωρινής αποθήκευσης φορμών του Outlook. Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 1.
 • Μέθοδος 1

  Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Clear Cache . Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Εργαλεία , κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογέςκαι στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα άλλες .
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για προχωρημένους.
  3. Στο πλαίσιο " Επιλογές για προχωρημένους ", κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένες φόρμες.
  4. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες φόρμες , κάντε κλικ στο κουμπί " Διαχείριση φορμών".
  5. Στο πλαίσιο " Διαχείριση φορμών ", κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή Cache.
 • Μέθοδος 2

  Μη αυτόματη Μετονομασία ή deletespecific στοιχείων με μη αυτόματο τρόπο τη μνήμη cache, η οποία ενδέχεται να προκαλούν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, ifyou έχετε κάποιο πρόβλημα με μια συγκεκριμένη φόρμα, μπορείτε να ξεκινήσετε διαγράφοντας το φάκελο thecorresponding για τη συγκεκριμένη φόρμα προσωρινής αποθήκευσης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε thismethod μόνο εάν είστε προχωρημένος χρήστης.
 • Μέθοδος 3

  Μετονομάστε το αρχείο Frmcache.dat. Κάνετε δεν dothis ως πρώτη προσπάθεια για την επίλυση ενός προβλήματος με τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών επειδή το αρχείο Frmcache.dat ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με άλλες φόρμες. Ωστόσο, ifyour άλλες προσπάθειες για να καταργήσετε την προσωρινή αποθήκευση φορμών δεν είναι επιτυχημένες, μπορείτε να renamethe το αρχείο Frmcache.dat. Αφού μετονομάσετε το αρχείο Frmcache.dat, κάντε επανεκκίνηση του Outlook.
 • Μέθοδος 4

  Εξετάστε τα κλειδιά μητρώου. Κλειδιά μητρώου, οι οποίες βρίσκονται στην ακόλουθη θέση:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID
  Συνήθως, τα κλειδιά μητρώου δεν παίζουν ρόλο σε cacheproblems φόρμες. Αλλά περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προσωρινά αποθηκευμένες φόρμες. Εάν όλα τα otherefforts για να διορθώσετε ένα πρόβλημα φόρμας δεν είναι επιτυχημένες, μπορείτε να επαληθεύσετε ότι thissection από το μητρώο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη φόρμα. Μπορείτε να καταργήσετε theinformation σχετικά με τη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Outlook.

Χρήση του κλειδιού μητρώου ForceFormReload

Όταν η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών φαίνεται να προκαλεί προβλήματα κατά διαστήματα, και δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την αιτία των προβλημάτων, μπορείτε να ορίσετε το
ForceFormReload
το κλειδί μητρώου στο Outlook. Όταν το
ForceFormReload
είναι ενεργοποιημένο το κλειδί μητρώου, και Outlook αντιμετωπίσει ένα σφάλμα κατά το άνοιγμα ενός στοιχείου που βασίζεται σε μια προσαρμοσμένη φόρμα, το Outlook κάνει αυτόματη εκκαθάριση της μνήμης cache για τη συγκεκριμένη φόρμα. Στη συνέχεια, το Outlook επιχειρεί να ανοίξει ξανά το στοιχείο. Παρόλο που αυτή η μέθοδος δεν διορθώνει την αιτία του προβλήματος μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών, αυτή η μέθοδος κάνετε το πρόβλημα διαφανές στα άτομα που χρησιμοποιούν προσαρμοσμένες φόρμες.

Για να ενεργοποιήσετε το
ForceFormReload
μητρώου κλειδιού λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 2. Στο μητρώο, κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Outlook
 3. Στο μενού Επεξεργασία , κάντε κλικ στην επιλογή AddValueκαι, στη συνέχεια, προσθέστε την ακόλουθη τιμή μητρώου:
  Όνομα τιμής Τύπος δεδομένωνΤιμή δεδομένων
  ForceFormReloadREG_DWORD1
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.

  Σημείωση Αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη στο Outlook 2000 και Outlook2002, εάν έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία service pack. Αυτή η λειτουργικότητα είναι alsoavailable στην αρχική έκδοση του Outlook 2003.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των τελευταίων service pack, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  285129 Μήνυμα λάθους: "δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση της φόρμας που επιλέξατε"
  305403 OL2002: Μήνυμα λάθους: της φόρμας που επιλέξατε... δεν είναι δυνατό να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το διαχειριστή

Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά το άνοιγμα ενός στοιχείου που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη φόρμα

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα στοιχείο που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη φόρμα, το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με αυτήν τη συγκεκριμένη φόρμα και όχι με τη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης φορμών, η ίδια. Οι ακόλουθες μέθοδοι περιγράφουν τρόπους για την αντιμετώπιση προβλημάτων με μια συγκεκριμένη φόρμα. Πρέπει να εκτελέσετε τις μεθόδους με τη σειρά που παρατίθενται.
 • Μέθοδος 1

  Απενεργοποίηση του προσαρμοσμένου κώδικα Visual BasicScripting Edition στη φόρμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το problemis που σχετίζονται με τον κώδικα της Visual Basic Scripting Edition. Για να απενεργοποιήσετε τον κώδικα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT όταν ανοίγετε ένα στοιχείο. Αυτό εμποδίζει τον κώδικα της Visual BasicScripting Edition εκτέλεση.
 • Μέθοδος 2

  Καταργήστε όλα τα στοιχεία ελέγχου από όλες τις theform σελίδες. Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου της φόρμας ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την προετοιμασία και mayprevent το Outlook από το άνοιγμα μιας φόρμας. Το Outlook δεν μπορεί να ανοίξει μια φόρμα εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου δεν είναι εγκατεστημένα στον τοπικό υπολογιστή.
  • Το κλειδί μητρώου αδειών χρήσης δεν είναι σωστή.
  Για να εκτελέσετε αυτήν τη μέθοδο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε τη φόρμα σε κατάσταση σχεδίασης.
  2. Καταργήστε όλα τα στοιχεία ελέγχου από όλες τις σελίδες της φόρμας.
  3. Δημοσιεύστε ξανά τη φόρμα με διαφορετικό όνομα.
  4. Δοκιμάστε να ανοίξετε ένα νέο στοιχείο που βασίζεται στην πρόσφατα δημοσιευμένη φόρμα.
  Εάν αυτή η μέθοδος επιλύει το πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ελέγχου.
 • Μέθοδος 3

  Καταργήστε όλα τα προσαρμοσμένα πεδία από aform. Προβλήματα μπορεί να σχετίζεται με τα πεδία σε μια φόρμα. Πεδία μπορούν να containformulas. Οι τύποι ενδέχεται να δημιουργούν κυκλικές αναφορές που μπορούν να causeperformance προβλήματα ή άλλα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που το formopens. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο. Ωστόσο, εάν υποψιάζεστε ότι μια φόρμα ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο, καταργήστε όλα τα προσαρμοσμένα πεδία από τη φόρμα. Στη συνέχεια, δημοσιεύστε τη φόρμα με το όνομα adifferent για τη δοκιμή.
Το Outlook 2007, προσωρινά αποθηκευμένη προσαρμοσμένη φόρμα

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 919596 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/19/2013 02:17:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbproductlink kbExpertiseInter kbhowto kbmt KB919596 KbMtel
Σχόλια
tyle="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">