Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Ιουνίου 2006

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων όπως το Microsoft Windows Update, το Microsoft Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, τον Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Update Scan Tool (EST).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις οδηγίες για την ανίχνευση και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου, 2006.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 13 Ιουνίου, 2006 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών στο Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web.
 • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918547 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-026)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ισχύει για τα Microsoft Windows 98, τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) και τα Windows Millennium Edition Η παλαιότερη έκδοση του Windows Update ενημερώνει αυτά τα λειτουργικά συστήματα.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917336 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-027)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 916768 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-028)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 912442 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-029)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003
  • Η Microsoft Office 2002, Office XP και Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 και Exchange 2003
  • Η Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918547 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-026)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ισχύει για τα Windows 98, τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (SE) και τα Windows Millennium Edition. Η παλαιότερη έκδοση του Windows Update ενημερώνει αυτά τα λειτουργικά συστήματα.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917336 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-027)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το τμήμα Microsoft Word 2000 Service Pack 3 (SP3) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 916768 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-028)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το τμήμα Microsoft PowerPoint 2000 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Microsoft Office Update
  • Microsoft Office 2000, Office 2002, Office XP, και Office 2003
 • Mactopia
  • Microsoft Office 2001 για Mac
  • Microsoft Office v. X για Mac
  • Microsoft Office 2004 για Mac
Σημείωση Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμες στις προηγούμενες τοποθεσίες Web.

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1 ή το MBSA έκδοσης 2.0

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 1.2.1 που περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT) ή το MBSA 2.0 για να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που δημοσιεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2006. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.

Σημείωση Το τμήμα του ODT του MBSA 1.2.1 εκτελεί μόνο τοπικές σαρώσεις.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917344 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-023)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool, έκδοση Ιουνίου 2006 υποστηρίζει αυτό το τμήμα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917734 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-024)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει το τμήμα Windows Media Player 10 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool, έκδοση Ιουνίου 2006 υποστηρίζει αυτό το τμήμα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918547 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-026)
  Το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ισχύει μόνο για τα Microsoft Windows 98, τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (SE) και τα Windows Millennium Edition.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917336 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-027)
  Το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζει το τμήμα Word 2000 SP3 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 916768 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-028)
  Το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζει το τμήμα PowerPoint 2000 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Scan Tool(EST), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SUS ή WSUS για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες απο τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 13 Ιουνίου, 2006. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας:
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918547 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-026)
  Οι υπηρεσίες SUS και WSUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ισχύει μόνο για τα Windows 98, τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (SE) και τα Windows Millennium Edition.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917336 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-027)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Η υπηρεσία WSUS δεν υποστηρίζει το τμήμα Word 2000 SP3 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 916768 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-028)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Η υπηρεσία WSUS δεν υποστηρίζει το τμήμα PowerPoint 2000 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή χρησιμοποιώντας τον SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 με το εργαλείο SUIT ή τον SMS 2003 με το εργαλείο ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 13 Ιουνίου, 2006. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας:
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918547 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-026)
  Το SMS 2.0 και το SMS 2003 δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ισχύει μόνο για τα Windows 98, Windows 98 SE, και τα Windows Millennium Edition.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 917336 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-027)
  Το SMS 2003 με το ITMU δεν υποστηρίζει το τμήμα Word 2000 SP3 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 916768 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-028)
  Το SMS 2003 με το ITMU δεν υποστηρίζει το τμήμα PowerPoint 2000 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας μπορεί να ανιχνεύονται πλήρως με τη χρήση του SMS 2.0 με το εργαλείο SUIT, μόνο αν χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο αθροιστικό εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη των οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης κάθε νέας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίο ΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSΑυτόνομο εργαλείο Enterprise Scan ToolΕργαλείο SMS Security Update Inventory ToolΕργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξη
916281MS06-021Internet ExplorerΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
918439MS06-022ART FileΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
917344MS06-023JScriptΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΌχιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
917734MS06-024Media PlayerΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΕν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "MBSA".ΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
911280MS06-025Υπηρεσία "Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση" (Routing and Remote Access)Δεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
918547MS06-026GDIΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται
917336MS06-027WordΝαιΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Microsoft Update".Ναι. Μόνο τοπική σάρωση.Εν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "MBSA".Δεν εφαρμόζεταιΕν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS.Δεν εφαρμόζεταιΝαιΕν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "SMS".
916768MS06-028PowerPointΝαιΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Microsoft Update".Ναι. Μόνο τοπική σάρωση.ΝαιΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS.Δεν εφαρμόζεταιΝαιΕν μέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα "SMS".
912442MS06-029OWAΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
914389MS06-030SMBΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
917736MS06-031RPCΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
917953MS06-032TCP/IPΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 914798 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-011) κυκλοφόρησε ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας:Δεν υπάρχουν αλλαγές στις πληροφορίες εντοπισμού και ανάπτυξης από τον Μάρτιο του 2006 εξαιτίας της επανακυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
916557 Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Μαρτίου 2006

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 14 Ιουνίου, 2006 στις 11:00 Π.Μ. Ώρα Ειρηνικού. Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Το εργαλείο Enterprise Scan Tool είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;

A2: Όχι, το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3:Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0 για να εντοπίσετε πλήρως αν χρειάζεστε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 13 Ιουνίου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)Αριθμός αναγνωριστικού ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείοΣημείωση ανίχνευσης
917344MS06-023JscriptΑνατρέξτε στην ενότητα "MBSA".
917734MS06-024Media PlayerΑνατρέξτε στην ενότητα "MBSA".
918547MS06-026GDIΑνατρέξτε στην ενότητα "MBSA".
917336MS06-027WordΑνατρέξτε στην ενότητα "MBSA".
916768MS06-028PowerPointΑνατρέξτε στην ενότητα "MBSA".
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο
Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για τον καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4: Για πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που απαιτούν τη χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool με το MBSA για προσδιορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυο, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)Αριθμός αναγνωριστικού ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείο
917344MS06-023Jscript
917734MS06-024Media Player
Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται σε ένα σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν τεχνολογία MBSA 1.2.1 για ανίχνευση. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο Security Update Inventory Tool με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Εντοπισμός ανάπτυξη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ιούνιος MS06
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 920351 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:59:22 - Αναθεώρηση: 2.6

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X για Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 για Mac
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbmsccsearch KB920351
Σχόλια