Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2002: 9 Ιανουαρίου 2007

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-003. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Outlook 2002. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες δήλωσης αρχείου και επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα αν είστε χρήστης κατ' οίκον ή επαγγελματίας τεχνολογιών πληροφορικής:

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιδιορθώνει επίσης τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)::
870778 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 9 Ιουλίου 2004
873336 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 30 Ιουλίου 2004
873347 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 15 Ιουλίου 2004
873358 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 22 Ιουλίου 2004
873367 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 5 Αυγούστου 2004
885232 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 30 Αυγούστου 2004
885247 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 13 Σεπτεμβρίου 2004
885869 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 22 Σεπτεμβρίου 2004
885873 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 25 Σεπτεμβρίου 2004
886968 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 8 Οκτωβρίου 2004
887808 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 25 Οκτωβρίου 2004
887817 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 16 Οκτωβρίου 2004
889310 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 12 Νοεμβρίου 2004
889311 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 10 Νοεμβρίου 2004
889312 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 12 Νοεμβρίου 2004
890049 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 30 Νοεμβρίου 2004
890762 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 3 Δεκεμβρίου 2004
891388 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 17 Δεκεμβρίου 2004
893311 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 3 Φεβρουαρίου 2005
894267 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 21 Φεβρουαρίου 2005
894316 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office XP μετά το Service Pack 3: 21 Φεβρουαρίου 2005
894876 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 24 Φεβρουαρίου 2005
896262 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 25 Μαρτίου 2005
899526 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Microsoft Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 25 Μαΐου 2005
900461 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 2 Ιουνίου 2005
900721 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 22 Ιουνίου 2005
905864 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 30 Αυγούστου 2005
906359 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 30 Αυγούστου 2005
908126 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 3 Οκτωβρίου 2005
908256 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 12 Οκτωβρίου 2005
910236 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 11 Νοεμβρίου 2005
910277 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 16 Νοεμβρίου 2005
910837 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 27 Ιανουαρίου 2006
911157 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 21 Δεκεμβρίου 2005
914143 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 9 Φεβρουαρίου 2006
917282 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 5 Απριλίου 2006
917322 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 24 Απριλίου 2006
921564 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 20 Ιουλίου 2006
921615 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2002 μετά το Service Pack 3: 20 Ιουλίου 2006

Γνωστά θέματα μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Δεν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία "Αποθηκευμένες αναζητήσεις του Office (*.oss)" (Office Saved Searches (*.oss)). Εναλλακτικά, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης στη δυνατότητα "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" (Advanced Find) ως αρχείο "Αποθηκευμένες αναζητήσεις του Office (*.oss)" (Office Saved Searches (*.oss)). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
925542 Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ή η αποθήκευση αρχείων "Αποθηκευμένες αναζητήσεις του Office (*.oss)" (Office Saved Searches (*.oss)) στο Outlook
outlook2002 outlook2k2 outlook10 outlookxp ol2002 ol2k2 ol10 olxp ενημερωμένη_έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα θέμα_ευπάθειας κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο buffer χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS outlook office ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη έκδοση λήψη 2002 ενημέρωση κώδικα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 921594 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/30/2014 03:15:02 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbofficexppostsp3fix KB921594
Σχόλια