Σας ζητείται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή μιας επείγουσας επιδιόρθωσης, ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ενημέρωσης χωρίς επανεκκίνηση (HotPatching)

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Οι πληροφορίες και η λύση που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο απεικονίζουν την τρέχουσα άποψη της Microsoft Corporation για αυτά τα θέματα κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης. Η λύση αυτή είναι διαθέσιμη μέσω της Microsoft ή μέσω μιας υπηρεσίας παροχής άλλου κατασκευαστή. Η Microsoft δεν συνιστά ιδιαίτερα οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής ή λύση άλλου κατασκευαστή η οποία ενδέχεται να περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν υπηρεσίες παροχής ή λύσεις άλλων κατασκευαστών οι οποίες δεν περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Επειδή η Microsoft πρέπει να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως δέσμευση από την πλευρά της Microsoft. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται ή για οποιαδήποτε λύση που παρουσιάζεται από τη Microsoft ή από οποιονδήποτε αναφερόμενο άλλο κατασκευαστή.

Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση και αποκλείει κάθε αντιπροσώπευση, εγγύηση και συνθήκη, είτε είναι ρητή, σιωπηρή ή θεσμοθετημένη. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις ή συνθήκες τίτλων, μη παραβίαση δικαιωμάτων, ικανοποιητικής κατάστασης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, λύση, προϊόν ή άλλα στοιχεία πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση η Microsoft δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε λύση άλλου κατασκευαστή η οποία αναφέρεται σε αυτό το άρθρο.
Εισαγωγή
Όταν έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ενημέρωσης χωρίς επανεκκίνηση (HotPatching) σε ένα διακομιστή, δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που υποστηρίζει τη δυνατότητα ενημέρωσης χωρίς επανεκκίνηση (HotPatching). Ωστόσο, η Microsoft έχει εντοπίσει ζητήματα συμβατότητας της δυνατότητας HotPatching σε πολλές εφαρμογές.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft έχει εντοπίσει ζητήματα συμβατότητας της δυνατότητας HotPatching στα ακόλουθα προγράμματα:
  • Proventia Desktop Agent
  • Bull Guard Suite v6
Αυτές οι εφαρμογές ασφαλείας κάνουν αδύνατη τη χρήση της δυνατότητας HotPatching με δυαδικά αρχεία λειτουργίας χρήστη. Επιπλέον, είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε ζητήματα συμβατότητας της δυνατότητας HotPatching με λογισμικό του Internet Security System (ISS).

Από προεπιλογή, ορισμένα πακέτα δεν έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα HotPatching. Μπορείτε να αποφασίσετε αν θα εγκαταστήσετε αυτά τα πακέτα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα HotPatching με βάση προγράμματα που εκτελούνται σε υπολογιστές της εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης πακέτων με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα HotPatching, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
897341 Τρόπος χρήσης της δυνατότητας HotPatching για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για το Windows Server 2003 Service Pack 1 (US)


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000 ζητήματα συμβατότητας εφαρμογών
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 922612 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 06:24:53 - Αναθεώρηση: 2.7

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseadvanced kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix KB922612
Σχόλια