Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS06-067: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-067. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Σημειώσεις

 • Στοιχεία ελέγχου που εμφανίζουν ερώτηση πριν να φορτωθούν

  Σημείωση Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε τοποθεσίες Web που δεν χρησιμοποιούν τις συνιστώμενες τεχνικές. Για τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά): Όταν φορτώνονται ορισμένα στοιχεία ελέγχου σε μια ιστοσελίδα, τα στοιχεία ελέγχου δεν φιλτράρονται σωστά από τη λειτουργικότητα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνονται στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται στο Macromedia Shockwave Director, το QuickTime Player και το Virtools Web Player. Όταν τα Windows προσδιορίσουν ότι ένα στοιχείο ελέγχου είναι ανενεργό, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη πριν από τη φόρτωση του στοιχείου ελέγχου.
 • Στοιχεία ελέγχου ActiveX που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition 1.3 ή 1.4

  Όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής ActiveX στο πρόγραμμα που εκτελεί το στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ή Java Platform, J2SE 1.4, η εστίαση δεν μετακινείται στο στοιχείο ελέγχου βοηθητικής εφαρμογής. Πρέπει να κάνετε για δεύτερη φορά κλικ στο στοιχείο ελέγχου, για να γίνει η εστίαση. Η συμπεριφορά της εστίασης λειτουργεί σωστά στην πλατφόρμα J2SE 1.5. Για να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας J2SE, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Sun Microsystems, Inc. στο Web (στα αγγλικά): Για τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ελέγχου ActiveX θα λειτουργούν χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web (στα αγγλικά):
 • Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 910620 περιλαμβάνει τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που τεκμηριώνονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-004 της Microsoft. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων περιλαμβάνει επίσης επείγουσες επιδιορθώσεις για τον Windows Internet Explorer που κυκλοφόρησαν μετά τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας MS04-004 και MS04-038.
 • Εάν δεν έχετε εγκαταστημένες τις συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων 873377, 889669 ή κάποια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer που έχει κυκλοφορήσει μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 και θέλετε να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 896727, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του άρθρου 897225 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Διαφορετικά, όλες οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer που έχετε εγκαταστήσει θα καταργηθούν.
  897225 Τρόπος εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Internet Explorer 6 Service Pack 1

Γνωστά θέματα

 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι εφαρμογές Web που βασίζονται σε δέσμες ενεργειών στις σελίδες τους, ενδέχεται να διακοπούν εξαιτίας σφάλματος ευστάθιας στο μηχανισμό δέσμης ενεργειών. Αυτό το ζήτημα επιλύθηκε και περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση JScript. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  917344 MS06-023: Ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft JScript θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • Στα Microsoft Windows XP με Service Pack 2 και στον Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 1, το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) παραθέτει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού κάτω από το όνομα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται. Στα Windows XP με Service Pack 2, το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) παραθέτει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κάτω από το στοιχείο Windows XP – Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού (Windows XP – Software Updates). Στα Windows XP με Service Pack 2, το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) δεν εμφανίζει την ένδειξη Έχει εγκατασταθεί στο (Installed On) για τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. Επομένως, αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού δεν εμφανίζεται στη σειρά εγκατάστασης. Αντίθετα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας Windows XP – Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού (Windows XP – Software Updates)
 • Έπειτα από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, σε ορισμένα DVD του Windows Media High Definition Video (WMV HD), δεν αναπαράγονται τα κεφάλαια στα οποία κάνετε κλικ στο Microsoft Windows Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  884487 Στο Windows Media Player, σε ορισμένα DVD WMV HD δεν γίνεται αναπαραγωγή κεφαλαίου όταν κάνετε κλικ επάνω του
 • Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909889 Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)
 • Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνεται όπως αναμένεται στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909738 Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτωθεί όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)
 • Η χρήση αναγνωριστικών δεν υποστηρίζεται πλέον στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  906294 Η χρήση αναγνωριστικών δεν υποστηρίζεται πλέον στον Internet Explorer μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που παρέχονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 910620 (MS06-004)
 • Επαλήθευση έκδοσης αρχείου με το Dxtrans.dll και το Dxtmsft.dll

  Οι χρήστες που πραγματοποιούν επαλήθευση έκδοσης αρχείου βασιζόμενοι στις εκδόσεις των αρχείων Dxtrans.dll και Dxtmsft.dll που εγκαθίστανται, θα παρατηρήσουν ότι οι εκδόσεις αρχείων στα συστήματά τους μετά την εγκατάσταση δεν είναι 6.3.xxxx.yyyy αλλά 6.0.xxxx.yyyy.

  Τα αρχεία Dxtrans.dll και Dxtmsft.dll προέρχονται από ξεχωριστό προϊόν της Microsoft που είχε το δικό του συνδυασμό έκδοσης ο οποίος διαφέρει από τον Ιnternet Explorer. Οι εκδόσεις δυαδικών αρχείων έπρεπε να παραμείνουν 6.3 για την έκδοση του κύριου και δευτερεύοντος προϊόντος για να υπάρχει δυνατότητα να γίνουν σωστές αναβαθμίσεις των εκδόσεων. Οι εκδόσεις των Internet Explorer 5 και Internet Explorer 5.5 περιείχαν ήδη τις εκδόσεις 6.x των αρχείων Dxtrans.dll και Dxtmsft.dll. Στον Internet Explorer 6, οι εκδόσεις συμβολοσειρών προϊόντων των αρχείων Dxtrans.dll και Dxtmsft.dll άλλαξαν για να ταιριάζουν με την έκδοση του Internet Explorer, ενώ η έκδοση των δυαδικών αρχείων έπρεπε να παραμείνει 6.3 για εγκατάσταση πάνω από τις προηγούμενες εκδόσεις 6.x.
ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 922760 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 06:28:59 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, , , Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB922760
Σχόλια