Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις πολιτικής μητρώου σας στο PowerPoint 2010, 2007 ή 2003

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια παρουσίαση που αποθηκεύτηκε σε μορφή Microsoft PowerPoint, η παρουσίαση δεν ανοίγει. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Επιχειρείτε να ανοίξετε τύπο αρχείου που εμποδίζεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου που έχετε.
Εάν εμφανιστεί παρόμοιο μήνυμα σφάλματος ενώ προσπαθείτε να αποθηκεύσετε κάποιο αρχείο, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
945799 Μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια αποθήκευσης αρχείου στο PowerPoint 2007 ή το PowerPoint 2003: "Επιχειρείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο που δεν επιτρέπεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου (You are attempting to save a file that is blocked by your registry policy setting)"
Αιτία
Το πρόβλημα μπορεί να προκύψει αν κάποιος διαχειριστής έχει περιορίσει τους τύπους των παρουσιάσεων που μπορείτε να ανοίξετε στο Microsoft Office PowerPoint 2010, 2007 ή 2003. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει κάποιο κλειδί μητρώου για να περιορίσει αυτήν τη λειτουργικότητα.

Για το PowerPoint 2010, το κλειδί μητρώου μπορεί να οριστεί στα πρότυπα διαχείρισης του Συστήματος Office 2010. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "PowerPoint 2010" από την ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Για το PowerPoint 2007, το κλειδί μητρώου μπορεί να οριστεί στα πρότυπα διαχείρισης του Συστήματος Office 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "PowerPoint 2007" από την ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Για το PowerPoint 2003, η ενημέρωση 933669 επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να αποκλείσει τη δυνατότητα αποθήκευσης ή ανοίγματος αρχείων στο PowerPoint 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "PowerPoint 2003" από την ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτά τα βήματα προσεκτικά. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφάλειας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να ανοίξετε αρχεία τα οποία έχουν αποκλειστεί από το μητρώο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον περιορισμό ανοίγματος παρουσιάσεων που έχουν αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις μητρώου του PowerPoint. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ για να αναπτύξετε την ενότητα που αντιστοιχεί στην έκδοση του PowerPoint που χρησιμοποιείτε.

Powerpoint 2010

Κάντε κλικ εδώ για την προβολή ή την απόκρυψη των αναλυτικών πληροφοριών

PowerPoint 2007 & PowerPoint 2003

Κάντε κλικ εδώ για την προβολή ή την απόκρυψη των αναλυτικών πληροφοριών Σημείωση Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος για την αλλαγή των ρυθμίσεων μητρώου με αλλαγή των πολιτικών.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος περιορισμού αρχείων στο Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Κάντε κλικ εδώ για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των λεπτομερειών