Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις πολιτικής μητρώου στο Excel 2010, το Excel 2007 ή το Excel 2003

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που αποθηκεύτηκε σε μορφή Microsoft Excel, το αρχείο δεν ανοίγει. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Επιχειρείτε να ανοίξετε τύπο αρχείου που εμποδίζεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου που έχετε.

Επιχειρείτε να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου <<Τύπος αρχείου>> που έχει αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις αποκλεισμού αρχείων στο Κέντρο αξιοπιστίας.
Εάν εμφανιστεί παρόμοιο μήνυμα σφάλματος ενώ προσπαθείτε να αποθηκεύσετε κάποιο αρχείο, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
945797 Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας στο Excel 2007 ή το Excel 2003
Αιτία
Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποιος διαχειριστής έχει περιορίσει τους τύπους των αρχείων που μπορείτε να ανοίξετε στο Microsoft Office Excel 2010, το Microsoft Office Excel 2007 ή το Microsoft Office Excel 2003. Για να το κάνει αυτό, ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει κλειδί μητρώου για να περιορίσει αυτήν τη λειτουργικότητα.

Οι παρακάτω τύποι αρχείων αποκλείονται από προεπιλογή στο Excel 2010:
 • Βιβλία εργασίας του Excel 4
 • Φύλλα εργασίας του Excel 4
 • Φύλλα εργασίας του Excel 3
 • Φύλλα εργασίας του Excel 2
 • Αρχεία μακροεντολών και προσθέτων του Excel 4
 • Αρχεία μακροεντολών και προσθέτων του Excel 3
 • Αρχεία μακροεντολών και προσθέτων του Excel 2
Για το Excel 2010, το κλειδί μητρώου μπορεί να οριστεί στα πρότυπα διαχείρισης του Συστήματος Office 2010. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "Excel 2010" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

Για το Excel 2007, το κλειδί μητρώου μπορεί να οριστεί στα πρότυπα διαχείρισης του Συστήματος Office 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "Excel 2007" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

Για το Excel 2003, η ενημερωμένη έκδοση 933666 δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να αποτρέψει την αποθήκευση ή το άνοιγμα αρχείων στο Excel 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "Excel 2007" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

Από προεπιλογή, τα ακόλουθα αρχεία αποκλείονται στο Microsoft Office 2003 Service Pack 3:
 • Γραφήματα του Microsoft Excel 4.0 (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
938810 Πληροφορίες σχετικά με ορισμένες μορφές αρχείων, οι οποίες εμποδίζονται μετά την εγκατάσταση του Office 2003 Service Pack 3
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Στο Excel 2010, είναι δυνατή η κατάργηση του περιορισμού ανοίγματος αρχείου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File).
  2. Στην ενότητα Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές (Options).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας (Trust Center), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας (Trust Center Settings).
  4. Στο Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αποκλεισμού αρχείων (File Block Settings).
  5. Για να επιτρέπεται το άνοιγμα ενός αποκλεισμένου αρχείου, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου για να καταργήσετε την επιλογή του.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
  Επιπλέον, μπορείτε να μετακινήσετε το αρχείο σε μια αξιόπιστη θέση για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις πολιτικής μητρώου.
 • Στο Excel 2007, αν εμπιστεύεστε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε, μπορείτε να μετακινήσετε το αρχείο σε αξιόπιστη θέση για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της πολιτικής μητρώου.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, κατάργησης ή αλλαγής αξιόπιστης θέσης για αρχεία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Στο Excel 2003, δεν υπάρχουν αξιόπιστες θέσεις. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια θέση κατ' εξαίρεση για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις πολιτικής μητρώου. Για να δημιουργήσετε μια θέση κατ' εξαίρεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Τερματίστε το Excel 2003.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) του μενού Επεξεργασία (Edit) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key.
  5. Πληκτρολογήστε OICEExemptions για το όνομα του κλειδιού.
  6. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή συμβολοσειράς (String Value).
  7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα συμβολοσειράς και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ExemptDirectory.
  8. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα συμβολοσειράς που πληκτρολογήσατε στο βήμα 7 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  9. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε τη διαδρομή του καταλόγου που περιέχει το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Πρέπει να δημιουργήσετε το φάκελο. Τυχόν υποφάκελοι δεν εξαιρούνται αυτόματα. Για όλους τους πρόσθετους φακέλους που θα θέλατε να εξαιρέσετε, επαναλάβετε τα βήματα 6-9.
  10. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 • Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για να αλλάξετε τη ρύθμιση πολιτικής ομάδας (Group Policy).
Περισσότερες πληροφορίες

Excel 2010

Για να περιορίσετε τους τύπους των αρχείων που μπορείτε να ανοίγετε ή να αποθηκεύετε στο Excel 2010, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα διαχείρισης του Συστήματος Office 2010 για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του μητρώου σε υπολογιστή-πελάτη. Σημειώσεις
 • Για τη λήψη των προτύπων διαχείρισης συστήματος Office 2010, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ρυθμίσεων αποκλεισμού ανοίγματος και αποθήκευσης μορφών αρχείων στα προγράμματα του Office 2010, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και δείτε το θέμα "Επισκόπηση πολιτικής ομάδας για το Office 2010": :

Excel 2007

Για να περιορίσετε τους τύπους των αρχείων που μπορείτε να ανοίγετε στο Excel 2007, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα διαχείρισης του Συστήματος Office 2007 για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του μητρώου σε υπολογιστή-πελάτη.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα ονόματα DWORD που μπορεί να προσθέσει ένας διαχειριστής στο μητρώο για να περιορίσει ορισμένους τύπους αρχείων χρησιμοποιώντας το δευτερεύον κλειδί FileOpenBlock. Επιπλέον, ο πίνακας περιέχει τους αντίστοιχους τύπους αρχείων που περιορίζονται.
Όνομα DWORDΤύποι αρχείων που περιορίζονται
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Σημειώσεις
 • Για να κάνετε λήψη των προτύπων διαχείρισης του Συστήματος Office 2007, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ρυθμίσεων αποκλεισμού του ανοίγματος και της αποθήκευσης μορφών αρχείων στα προγράμματα του Office 2007, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και δείτε το θέμα "Εφαρμογή ρυθμίσεων με τη χρήση πολιτικής ομάδας στο σύστημα Office 2007":

Excel 2003

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτά τα βήματα προσεκτικά. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφάλειας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντίγραφου ασφάλειας και επαναφοράς μητρώου στα Windows


Ένας διαχειριστής μπορεί να περιορίσει τους τύπους αρχείων που μπορείτε να ανοίγετε στο Excel 2003. Αυτή η δυνατότητα δεν δινόταν στο Microsoft Office 2003 όταν κυκλοφόρησε αρχικά. Για να περιορίσετε τους τύπους αρχείων που μπορούν να ανοιχτούν στο Excel 2003, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 933666.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 933666, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
933666 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2003: 8 Μαΐου 2007

Για να περιορίσει τους τύπους αρχείων που μπορείτε να ανοίγετε στο Excel 2003, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε τα ενημερωμένα πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) του Office 2003, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη.
 • Τροποποιήστε το μητρώο προσθέτοντας μια ρύθμιση κλειδιού μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη. Για να κάνετε λήψη του προτύπου διαχείρισης (Administrative Template - ADM), των αρχείων OPA και της ενημερωμένης έκδοσης κειμένου επεξήγησης (Explain Text Update) του Office 2003 Service Pack 3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα ονόματα DWORD που μπορεί να προσθέσει ένας διαχειριστής στο μητρώο για να περιορίσει ορισμένους τύπους αρχείων χρησιμοποιώντας το δευτερεύον κλειδί FileOpenBlock. Επιπλέον, ο πίνακας περιέχει τους αντίστοιχους τύπους αρχείων που περιορίζονται.
Όνομα DWORDΤύποι αρχείων που περιορίζονται
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
ConvertersΌλες οι μορφές αρχείων που είναι διαθέσιμες μέσω μετατροπέα κειμένου (συμπεριλαμβανομένου του "Πακέτου συμβατότητας του Office" (Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesΑρχεία γραφήματος του Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc) (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesΑρχεία DBF 2 (dBASE II) (.dbf) (Office 2003 SP3)
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του δευτερεύοντος κλειδιού FileOpenBlock, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε το Excel.
 2. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2003, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 933666 στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένη και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 3. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, μεταβείτε στο βήμα 3.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Εάν το δευτερεύον κλειδί FileOpenBlock δεν υπάρχει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το δημιουργήσετε:
  1. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το δευτερεύον κλειδί Security.
  2. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  3. Πληκτρολογήστε FileOpenBlock και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 6. Πληκτρολογήστε το όνομα DWORD που θέλετε να περιορίσετε και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε BinaryFiles.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα DWORD που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 8. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
945797 Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας στο Excel 2007 ή το Excel 2003
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 922848 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/18/2011 23:39:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848
Σχόλια