Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις πολιτικής του μητρώου σας στο Word 2010, στο Word 2007 ή στο Word2003

Συμπτώματα
Στο Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 ή Microsoft Office Word 2003, προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που έχει αποθηκευτεί σε μορφή Microsoft Word. Στην περίπτωση αυτή, το αρχείο δεν ανοίγει.

Επίσης, λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος:
Επιχειρείτε να ανοίξετε τύπο αρχείου που εμποδίζεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου που έχετε.
Προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που δημιουργήθηκε με προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office. Το άνοιγμα αυτού του τύπου αρχείου αποκλείεται σε αυτήν την έκδοση από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας. (You are attempting to open a file that was created in an earlier version of Microsoft Office. This file type is blocked from opening in this version by your registry policy setting.)
Επιχειρείτε να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου File_Type που έχει αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις αποκλεισμού αρχείων του Κέντρου αξιοπιστίας.
Σημείωση Ενδέχεται να λάβετε ένα παρόμοιο μήνυμα σφάλματος κατά την αποθήκευση ενός αρχείου. Στην περίπτωση αυτή, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
945800 Μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια αποθήκευσης ενός αρχείου στο Word 2007 ή το Word 2003: "Επιχειρείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο που εμποδίζεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου που έχετε" (You are attempting to save a file that is blocked by your registry policy setting)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Επιχειρείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που είχε αποθηκευτεί νωρίτερα σε μία από τις ακόλουθες, παλαιότερες μορφές Word. Το Word 2010 δεν υποστηρίζει πλέον έγγραφα που είχαν αποθηκευτεί στις ακόλουθες μορφές Word:
  • Microsoft Word για Windows 1.x
  • Microsoft Word για Windows 2.x
  • Microsoft Word για Macintosh 4.x
  • Microsoft Word για Macintosh 5.x
  • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα Microsoft Word 6.0
  • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα Microsoft Word 95
 • Επιχειρείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που είχε αποθηκευτεί νωρίτερα σε μία από τις ακόλουθες, παλαιότερες μορφές Word. Το Word 2007 δεν υποστηρίζει πλέον έγγραφα που είχαν αποθηκευτεί στις ακόλουθες μορφές Word:
  • Microsoft Word για Windows 1.x
  • Microsoft Word για Windows 2.x
  • Microsoft Word για Macintosh 4.x
  • Microsoft Word για Macintosh 5.x
 • Κάποιος διαχειριστής έχει περιορίσει τον τύπο των εγγράφων που μπορείτε να ανοίγετε ή να αποθηκεύετε στο Word 2007 ή στο Word 2003. Ένας διαχειριστής μπορεί να ορίσει ένα κλειδί μητρώου για τον περιορισμό αυτής της λειτουργίας.

  Για το Word 2007, το κλειδί μητρώου μπορεί να οριστεί στα πρότυπα διαχείρισης του συστήματος Office 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "Word 2007" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

  Για το Word 2003, η ενημέρωση ασφαλείας 934181 επιτρέπει στον διαχειριστή τον αποκλεισμό της δυνατότητας αποθήκευσης ή ανοίγματος αρχείων στο Word 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "Word 2003" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να ανοίξετε αρχεία τα οποία έχουν αποκλειστεί από το μητρώο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον περιορισμό ανοίγματος παρουσιάσεων που έχουν αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις μητρώου του Word. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο αν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Μέθοδος 1: Απενεργοποίηση του περιορισμού ανοίγματος εγγράφων ορισμένων τύπων

Word 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης αυτού του περιορισμού στο Word 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
938810 Πληροφορίες σχετικά με ορισμένους τύπους αρχείων, οι οποίοι αποκλείονται μετά την εγκατάσταση του Office 2003 Service Pack 3

Word 2010

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File).
 2. Στην ενότητα Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές (Options).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας (Trust Center), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας (Trust Center Settings).
 4. Στο Κέντρο αξιοπιστίας (Trust Center), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αποκλεισμού αρχείων (File Block Settings).
 5. Για να επιτρέπεται το άνοιγμα ενός αποκλεισμένου αρχείου, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου για τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ δύο φορές.

Word 2007

Για να απενεργοποιήσετε αυτόν τον περιορισμό στο Word 2007, αλλάξτε την τιμή του δευτερεύοντος κλειδιού FileOpenBlock.

Προκειμένου να απενεργοποιήσουμε εμείς αυτόν τον περιορισμό για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να ενεργοποιήσετε εσείς τη λειτουργία καταγραφής του Windows Installer, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του περιορισμού αρχείων, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Επίλυση του προβλήματος για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του περιορισμού. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.

Απενεργοποίηση περιορισμούΕνεργοποίηση περιορισμού


Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από το χρήστη

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό αρχείων μόνοι σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πραγματοποιήστε έξοδο από το Word.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
  Εάν το δευτερεύον κλειδί FileOpenBlock δεν υπάρχει, πρέπει να το δημιουργήσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Επιλέξτε το δευτερεύον κλειδί Ασφάλεια (Security).
  2. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  3. Πληκτρολογήστε FileOpenBlock και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Αφού επιλέξετε το δευτερεύον κλειδί που καθορίζεται στο βήμα 3, εντοπίστε την τιμή DWORD.

  Σημείωση Εάν αυτή η τιμή δεν υπάρχει, πρέπει να την δημιουργήσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  2. Πληκτρολογήστε την τιμή DWORD για την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε τον περιορισμό και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε FilesBeforeVersion.
  Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες τιμές DWORD στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" του άρθρου, ανάλογα με την έκδοση του Word που έχετε.

  Για παράδειγμα, εάν το άνοιγμα αρχείων που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή προηγούμενης έκδοσης υπόκειται σε περιορισμό, εντοπίστε την τιμή DWORD "FilesBeforeVersion" στο μητρώο για το δευτερεύον κλειδί FileOpenBlock. Εάν αλλάξετε την τιμή "FilesBeforeVersion" από 1 σε 0, θα μπορείτε να ανοίγετε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή προηγούμενης έκδοσης.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD που θέλετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

Word 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης αυτού του περιορισμού στο Word 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
938810Πληροφορίες σχετικά με ορισμένους τύπους αρχείων, οι οποίοι αποκλείονται μετά την εγκατάσταση του Office 2003 Service Pack 3

Μέθοδος 2: Χρήση μιας αξιόπιστης θέσης ή δημιουργία μιας θέσης εξαίρεσης

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, ανάλογα με την έκδοση Word που χρησιμοποιείτε:
 • Στο Word 2010, εάν το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε είναι αξιόπιστο, μπορείτε να το ανοίξετε ακόμη κι εάν ο συγκεκριμένος τύπος αρχείου υπόκειται έχει αποκλειστεί από το μητρώο. Μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις πολιτικής μητρώου, μετακινώντας το αρχείο σε μια αξιόπιστη θέση.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, κατάργησης ή αλλαγής αξιόπιστης θέσης για αρχεία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Στο Word 2007, εάν το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε είναι αξιόπιστο, μπορείτε να το ανοίξετε ακόμη κι εάν ο συγκεκριμένος τύπος αρχείου υπόκειται έχει αποκλειστεί από το μητρώο. Μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις πολιτικής μητρώου, μετακινώντας το αρχείο σε μια αξιόπιστη θέση.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, κατάργησης ή αλλαγής αξιόπιστης θέσης για αρχεία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Στο Word 2003, δεν υπάρχουν αξιόπιστες θέσεις. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια θέση κατ' εξαίρεση για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις πολιτικής μητρώου. Για να δημιουργήσετε μια θέση κατ' εξαίρεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Τερματίστε το Word 2003.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  3. Εντοπίστε και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) του μενού Επεξεργασία (Edit) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key.
  5. Πληκτρολογήστε OICEExemptions για το όνομα του κλειδιού.
  6. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή συμβολοσειράς (String Value).
  7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα συμβολοσειράς και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ExemptDirectory.
  8. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα συμβολοσειράς που πληκτρολογήσατε στο βήμα 7 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  9. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε τη διαδρομή του καταλόγου που περιέχει το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για παράδειγμα, εάν το έγγραφό σας βρίσκεται στο φάκελο C:\My Documents, πληκτρολογήστε C:\My Documents στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data).

   Σημείωση Πρέπει να δημιουργήσετε το φάκελο. Τυχόν υποφάκελοι δεν εξαιρούνται αυτόματα. Για κάθε επιπλέον φάκελο που θέλετε να εξαιρέσετε, επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 9, δημιουργώντας τιμές συμβολοσειράς όπως "ExemptDirectory1" και "ExemptDirectory2".
  10. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

Μέθοδος 3: Απευθυνθείτε στον διαχειριστή του συστήματος

Office 2010

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων προτύπων διαχείρισης Office 2010 (ADM, ADMX/ADML) και του Εργαλείου προσαρμογής του Office από το Κέντρο λήψης της Microsoft στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=64b837b6-0aa0-4c07-bc34- bec3990a7956. Η ενημέρωση αυτή παρέχει ενημερωμένα αρχεία προτύπων πολιτικής ομάδας για να επιτρέπεται η παράκαμψη των αρχείων που έχουν αποκλειστεί από προεπιλογή ή για τον αποκλεισμό πρόσθετων τύπων αρχείων.

Το άνοιγμα των τύπων αρχείων που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να ελεγχθεί από την επιλογή Ρυθμίσεις αποκλεισμού αρχείων (File Block Settings).
 • Έγγραφα και πρότυπα του Word 2007 και νεότερων εκδόσεων
 • Αρχεία κειμένου OpenDocument
 • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα του Word 2007
 • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα του Word 2003
 • Έγγραφα του Word 2003 και απλά έγγραφα XML
 • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα Word XP
 • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα του Word 2000
 • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα του Word 97
 • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα του Word 95
 • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα του Word 6,0
 • Δυαδικά έγγραφα και πρότυπα του Word 2 και παλαιότερων εκδόσεων
 • Ιστοσελίδες
 • Αρχεία RTF
 • Αρχεία απλού κειμένου
 • Μετατροπείς παλαιού τύπου για το Word Office
 • Μετατροπείς Open XML για το Word

Office 2007

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος για την αλλαγή των ρυθμίσεων μητρώου με αλλαγή των πολιτικών. Μπορεί να γίνει λήψη των αρχείων προτύπων διαχείρισης (ADM, ADMX, ADML) συστήματος 2007 Office (SP2) και του εργαλείου προσαρμογής Office από το Κέντρο λήψης της Microsoft στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=73d955c0-da87-4bc2-bbf6-260e700519a8. Η ενημέρωση αυτή παρέχει ενημερωμένα αρχεία προτύπων πολιτικής ομάδας για να επιτρέπεται η παράκαμψη των αρχείων που έχουν αποκλειστεί από προεπιλογή ή για τον αποκλεισμό πρόσθετων τύπων αρχείων.

Η ρύθμιση "Αποκλεισμός ανοίγματος αρχείων πριν την έκδοση (Block opening of files before version) της πολιτικής ομάδας παρέχει μια λίστα με τους τύπους αρχείων που μπορούν να αποκλειστούν. Οι τύποι αρχείων αναγράφονται με χρονολογική σειρά και, με την επιλογή ενός τύπου, αποκλείονται οι εκδόσεις που είναι προγενέστερες της συγκεκριμένης (αλλά όχι και η επιλεγμένη έκδοση). Παρακάτω παρατίθενται οι εκδόσεις του Word.

Word 1.x για Windows
Word 4.x για Macintosh
Word 1.2 για Ιαπωνική έκδοση των Windows
Word 1.2 για Κορεατική έκδοση των Windows Word 5.x για Macintosh
Word 1.2 για Ταϊβανέζικη έκδοση των Windows Word 2.x για Windows
Word 2.x για Windows BiDi Word 2.x για Ιαπωνική έκδοση των Windows Word 2.x για Κορεατική έκδοση των Windows
Word 2.x για Ταϊβανέζικη έκδοση των Windows Word 6.0 για Windows
Word 6.0 για Macintosh Word 95 τελική έκδοση Word 95 Beta
Word 97 για Windows Word 98 για Macintosh Word 2001 για Macintosh
Word X για Macintosh Word 2000 Word 2002
Word 2003 Word 2004 για Macintosh
Word 2003 όπως αποθηκεύεται από το
Word 2007

Ο τύπος αρχείου μπορεί να επιλεγεί μόνο εάν η ρύθμιση "Ενεργοποιήθηκε" (Enabled) είναι επιλεγμένη για επιλογή τύπου αρχείου.
Περισσότερες πληροφορίες

Word 2010

Για τον περιορισμό των τύπων των αρχείων που μπορούν να ανοίξουν ή να αποθηκευτούν στο Word 2010, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα διαχείρισης συστήματος Office 2010 για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη.

Σημειώσεις
 • Για τη λήψη των προτύπων διαχείρισης συστήματος Office 2010, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ρυθμίσεων αποκλεισμού ανοίγματος και αποθήκευσης μορφών αρχείων στα προγράμματα του Office 2010, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και δείτε το θέμα "Επισκόπηση πολιτικής ομάδας για το Office 2010":

Word 2007

Για τον περιορισμό των τύπων των αρχείων που μπορούν να ανοίξουν ή να αποθηκευτούν στο Word 2007, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα διαχείρισης συστήματος Office 2007 για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις τιμές DWORD που μπορεί να προσθέσει ένας διαχειριστής στο μητρώο για να περιορίσει ορισμένους τύπους αρχείων χρησιμοποιώντας το δευτερεύον κλειδί FileOpenBlock. Επιπλέον, ο πίνακας περιέχει τους αντίστοιχους τύπους αρχείων που περιορίζονται.
Τιμή DWORDΤύποι αρχείων που περιορίζονται
OpenXmlFiles.docx, .dotx, .docm, .dotm, .xml (Word Flat Open XML)
BinaryFiles.doc, .dot
HtmlFiles.htm, .html, .mht, .mhtml
XmlFiles.xml (Word 2003)
RtfFiles.rtf, .doc (Word 95), .doc (Word 97 τελική έκδοση)
ΜετατροπείςΌλες οι μορφές αρχείων που είναι διαθέσιμες με τη χρήση ενός μετατροπέα κειμένου
TextFiles.txt
InternalFilesΌλοι οι τύποι αρχείων Word που έχουν μια τιμή nFib που δεν είναι RTM
FilesBeforeVersionΌλα τα αρχεία Word που έχουν τιμή nFib χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή nFib όπως έχει οριστεί από κάποιον διαχειριστή
Σημειώσεις
 • Για να κάνετε λήψη των προτύπων διαχείρισης του Συστήματος Office 2007, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ρυθμίσεων αποκλεισμού του ανοίγματος και της αποθήκευσης μορφών αρχείων στα προγράμματα του Office 2007, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και δείτε το θέμα "Εφαρμογή ρυθμίσεων με τη χρήση πολιτικής ομάδας στο σύστημα Office 2007":

Word 2003

Ένας διαχειριστής μπορεί να περιορίσει τους τύπους αρχείων που μπορείτε να ανοίγετε ή να αποθηκεύετε στο Word 2003. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε στο Microsoft Office 2003 όταν κυκλοφόρησε αρχικά. Για να περιορίσετε τους τύπους αρχείων που μπορούν να ανοίξουν ή να αποθηκευτούν στο Word 2003, εγκαταστήστε την ενημέρωση ασφαλείας 934181.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση ασφαλείας 934181, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
934181 Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word 2003: 8 Μαΐου 2007
Για τον περιορισμό των τύπων αρχείων που μπορούν να ανοίξουν ή να αποθηκευτούν στο Word 2003, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε τα ενημερωμένα πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) του Office 2003, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη.
 • Τροποποιήστε το μητρώο προσθέτοντας μια ρύθμιση κλειδιού μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη.
Για να κάνετε λήψη του προτύπου διαχείρισης (Administrative Template - ADM), των αρχείων OPA και της ενημερωμένης έκδοσης κειμένου επεξήγησης (Explain Text Update) του Office 2003 Service Pack 3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις τιμές DWORD τις οποίες ένας διαχειριστής μπορεί να προσθέσει στο μητρώο για τον περιορισμό ορισμένων τύπων αρχείων με τη χρήση του δευτερεύοντος κλειδιού FileOpenBlock. Επιπλέον, ο πίνακας περιέχει τους αντίστοιχους τύπους αρχείων που περιορίζονται.
Τιμή DWORDΤύποι αρχείων που περιορίζονται
BinaryFiles.doc, .dot
HtmlFiles.htm, .html, .mht, .mhtml
XmlFiles.xml (Word 2003)
RtfFiles.rtf, .doc (Word 95), .doc (Word 97 τελική έκδοση)
ΜετατροπείςΌλες οι μορφές αρχείων που είναι διαθέσιμες μέσω μετατροπέα κειμένου (συμπεριλαμβανομένου του "Πακέτου συμβατότητας του Office" (Office Compatibility Pack)
TextFiles.txt
WllFiles.wll
InternalFilesΌλοι οι τύποι αρχείων Word που έχουν μια τιμή nFib που δεν είναι RTM
FilesBeforeVersionΌλα τα αρχεία Word που έχουν τιμή nFib χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή nFib όπως έχει οριστεί από κάποιον διαχειριστή
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του δευτερεύοντος κλειδιού FileOpenBlock, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε το Word 2003.
 2. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 934181 σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένη.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
  Εάν το δευτερεύον κλειδί FileOpenBlock δεν υπάρχει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το δημιουργήσετε:
  1. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το δευτερεύον κλειδί Ασφάλεια (Security).
  2. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  3. Πληκτρολογήστε FileOpenBlock και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 6. Πληκτρολογήστε την τιμή DWORD που θέλετε να περιορίσετε και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε BinaryFiles για να περιορίσετε το άνοιγμα των αρχείων .doc και .dot.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 8. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
word 2010 word2k10 word14 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12 word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 fixit fix it
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 922849 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/18/2011 10:41:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB922849
Σχόλια