Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εγκατάστασης του πακέτου συμβατότητας του Microsoft Office έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, του PowerPoint και του Word για το άνοιγμα και την αποθήκευση αρχείων από προγράμματα του Office 2007

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Η Microsoft έχει προσθέσει τις νέες μορφές ανοιχτής XML του Office στα ακόλουθα προγράμματα του Microsoft Office 2007:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Διατίθεται ένα πακέτο συμβατότητας, με το οποίο μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε μορφές ανοιχτής XML του Office σε παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Office.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πακέτο συμβατότητας σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί προγράμματα του Microsoft Office 2003, του Microsoft Office XP ή του Microsoft Office 2000. Μόλις εγκαταστήσετε το πακέτο συμβατότητας, μπορείτε να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε και να δημιουργήσετε αρχεία στις σταθερές μορφές ανοιχτής XML του Office.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε αρχάριο με μέσου επιπέδου χρήστη υπολογιστή.Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τα βήματα εάν εκτυπώσετε πρώτα αυτό το άρθρο.
Τρόπος εγκατάστασης του πακέτου συμβατότητας
Για να εγκαταστήσετε το πακέτο συμβατότητας στο Office XP ή το Office 2003, ενημερώστε το Office και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πακέτο συμβατότητας.

Εάν εκτελείτε το Office 2000, δεν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε πριν από την εγκατάσταση του πακέτου συμβατότητας. Μπορείτε να παραβλέψετε το Βήμα 1 και να συνεχίσετε με το Βήμα 2.

Βήμα 1: Επίσκεψη στο Microsoft Update

Windows Vista

 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Update στο Web: Το Microsoft Update θα σαρώσει τον υπολογιστή για να εξακριβώσει αν έχουν ενημερωθεί τα Microsoft Windows και άλλα προγράμματα της Microsoft.
 2. Στην περίπτωση που τα Windows ή τα προγράμματα της Microsoft στον υπολογιστή δεν έχουν ενημερωθεί, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Install).

  Δικαίωμα Ίσως σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ή μια επιβεβαίωση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).

Windows XP

 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Update στο Web:
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Express. Το Microsoft Update θα σαρώσει τον υπολογιστή για να εξακριβώσει αν έχουν ενημερωθεί τα Windows και άλλα προγράμματα της Microsoft.
 3. Στην περίπτωση που τα Windows ή τα προγράμματα της Microsoft στον υπολογιστή δεν έχουν ενημερωθεί, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων (Install Updates).

Βήμα 2: Λήψη του πακέτου συμβατότητας (Compatibility Pack)

 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Μόλις ανοίξει η ιστοσελίδα μορφών αρχείου για Word, Excel και PowerPoint 2007 του Πακέτου συμβατότητας του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη (Download).

Βήμα 3: Εγκατάσταση του πακέτου συμβατότητας

Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα, όπως απαιτούνται από την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run).

  Δικαίωμα Ίσως σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ή μια επιβεβαίωση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) όταν σας ζητηθεί να εκτελέσετε το λογισμικό.
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κάντε κλικ εδώ για να αποδεχτείτε τους όρους Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Microsoft (Click here to accept the Microsoft Software License Terms) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Δικαίωμα Ίσως σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ή μια επιβεβαίωση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 5. Όταν εγκατασταθεί το Πακέτο συμβατότητας (Compatibility Pack), κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run) δύο φορές.
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κάντε κλικ εδώ για να αποδεχτείτε τους όρους Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Microsoft (Click here to accept the Microsoft Software License Terms) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Όταν εγκατασταθεί το Πακέτο συμβατότητας (Compatibility Pack), κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Βήμα 4: Επίσκεψη στο Microsoft Update ξανά

Για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε όλες τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις του Πακέτου συμβατότητας (Compatibility Pack), επισκεφθείτε ξανά την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web:Το Microsoft Update θα σαρώσει τον υπολογιστή, για να προσδιορίσει αν τα Microsoft Windows και άλλα προγράμματα της Microsoft είναι ενημερωμένα.Στην περίπτωση που τα Windows ή τα προγράμματα της Microsoft στον υπολογιστή είναι ενημερωμένα, δεν θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις.
Τρόπος επαλήθευσης της εγκατάστασης του Πακέτου συμβατότητας (Compatibility Pack)
Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα, όπως απαιτούνται από την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί .
 2. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search), πληκτρολογήστε appwiz.cpl και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα και ενημερωμένες εκδόσεις (Currently installed programs and updates), βεβαιωθείτε ότι παρατίθεται το στοιχείο "Πακέτο συμβατότητας για το σύστημα του Office 2007".

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα και ενημερωμένες εκδόσεις (Currently installed programs and updates), βεβαιωθείτε ότι παρατίθεται το στοιχείο "Πακέτο συμβατότητας για το σύστημα του Office 2007".
Παρόμοια ζητήματα και λύσεις
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα όταν ο υπολογιστής δεν είναι πλήρως ενημερωμένος έτσι ώστε να είναι συμβατός με τις μορφές ανοιχτής XML του Office και με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στα προγράμματα του Office μετά την εγκατάσταση του Πακέτου συμβατότητας (Compatibility Pack). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
924074 Τρόπος χρήσης παλαιότερων εκδόσεων του Excel, του PowerPoint και του Word για το άνοιγμα και την αποθήκευση αρχείων από προγράμματα του Office 2007
WD2000 Word2000 XL2000 Excel2000 PPT2000 PowerPnt2000 WD2002 Word2002 XL2002 Excel2002 PPT2002 PowerPnt2002 WD2003 Word2003 XL2003 Excel2003 PPT2003 PowerPnt2003 XL2007 WD2007 PPT2007 Word2007 Excel2007 PowerPoint2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 923505 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/28/2011 19:12:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010

 • kbceip kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB923505
Σχόλια