Περιγραφή του SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για τον Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων που επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 (SP3) περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ασφαλείας. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο SharePoint Portal Server 2003 SP3 κυκλοφόρησαν νωρίτερα ως ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτό το Service Pack συνδυάζει αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις σε μία ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες του Service Pack

Ζητήματα που επιδιορθώνει το Service Pack

Το SharePoint Portal Server 2003 SP3 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
938795 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στον SharePoint Portal Server 2003 από το SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με το Service Pack

Δεν υπάρχουν ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft που σχετίζονται με το SharePoint Portal Server 2003 SP3.

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει και περιλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack

Το SharePoint Portal Server 2003 SP3 περιέχει τις παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887623 Περιγραφή του Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2

Γνωστά θέματα

Γνωστά ζητήματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack

Σε περίπτωση αποτυχίας μιας αναβαθμισμένης βάσης δεδομένων του SharePoint Portal Server 2003 ή ακύρωσής της από το χρήστη, πρέπει να αλλάξετε το μητρώο, για να ξεκινήσει πάλι η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων.. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
907308 Δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση μιας αναβάθμισης βάσης δεδομένων του SharePoint Portal Server 2003 ή οι εικονικοί διακομιστές εμφανίζουν την ένδειξη "αναβάθμιση" (upgrade) στην ιστοσελίδα του SharePoint Central Administration

Γνωστά θέματα που προκύπτουν μετά την εγκατάσταση του Service Pack

Μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Microsoft Office, σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
905726 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του SharePoint Portal Server 2003 SP3

Το SharePoint Portal Server 2003 SP3 βρίσκεται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη του SharePoint Portal Server 2003 SP3 και για να αποκτήσετε οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να καταργήσετε αυτό το Service Pack. Για να καταργήσετε το SharePoint Portal Server 2003 SP3 από τον υπολογιστή, πρέπει πρώτα να καταργήσετε το SharePoint Portal Server 2003. Στη συνέχεια, επαναλάβετε την εγκατάσταση του SharePoint Portal Server 2003 από το CD του SharePoint Portal Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack

Αυτό το Service Pack περιέχει τα αρχεία των εκδόσεων που παρατίθενται στη λίστα του ακόλουθου πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Aclrepair.mstΔεν εφαρμόζεται
Binder.dll11.0.8167.0
Catutil.exe11.0.8168.0
Chsbrkr.dll11.0.8168.0
Chsettbl.chrΔεν εφαρμόζεται
Chtbrkr.dll11.0.8168.0
Config.sqlΔεν εφαρμόζεται
Configup.sqlΔεν εφαρμόζεται
Content.sqlΔεν εφαρμόζεται
Contentup.sqlΔεν εφαρμόζεται
Dfastlog.dll11.0.8168.0
Diaglogs.asxΔεν εφαρμόζεται
Enablewatson.mstΔεν εφαρμόζεται
Engdic.datΔεν εφαρμόζεται
Engidx.datΔεν εφαρμόζεται
Filteng.dll11.0.8168.0
Form.dll11.0.8167.0
Ftsqlpar.dll11.0.8168.0
Helphtml_wsapsubc.htmΔεν εφαρμόζεται
Infosoft.dll11.0.8168.0
Invqrypi.dll11.0.8168.0
Jfont.datΔεν εφαρμόζεται
Korwbrkr.dll11.0.8168.0
Langwrbk.dll11.0.8168.0
Latin1.shpΔεν εφαρμόζεται
Lcdetect.dll11.0.8168.0
Lookup.datΔεν εφαρμόζεται
Lrpolish.dllΔεν εφαρμόζεται
Mimefilt.dll11.0.8168.0
Mir_fi.dllΔεν εφαρμόζεται
Msdaipp.dll11.0.5510.0
Msir5jp.dll5.0.2130.0
Msonsext.dll11.0.5510.0
Mspfilt.dll11.0.8166.2
Mspfltrs.dll11.0.8125.2
Mssca.mstΔεν εφαρμόζεται
Msscntrs.dll11.0.8168.0
Mssctlbm.dll11.0.8168.0
Mssdmn.exe11.0.8168.0
Mssdmn_exe.configΔεν εφαρμόζεται
Mssearch.exe11.0.8168.0
Msserror.dll11.0.8168.0
Mssitlb.dll11.0.8168.0
Mssitlbm.dll11.0.8168.0
Mssmsg.dll11.0.8168.0
Mssmulpi.dll11.0.8168.0
Mssph.dll11.0.8168.0
Mssphm.dll11.0.8168.0
Mssrch.dll11.0.8168.0
Msstools.dll11.0.8168.0
Msstrc.dll11.0.8168.0
Mswbtr32.dll1.18.0.0
Mxcache.dll11.0.8168.0
Mxdefalt.xmlΔεν εφαρμόζεται
Nlhtml.dll11.0.8168.0
Nls400.dll5.0.4301.0
Notesph.dll11.0.8168.0
Notestup.exe11.0.8168.0
Ocrhc.datΔεν εφαρμόζεται
Ocrvc.datΔεν εφαρμόζεται
Offfilt.dll11.0.8168.0
Ows.jsΔεν εφαρμόζεται
Pkmnpw.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Pqsutil.dll11.0.8168.0
Profile.sqlΔεν εφαρμόζεται
Profilup.sqlΔεν εφαρμόζεται
Propdefs.dll11.0.8168.0
Psom.dll11.0.8167.0
Ptcrt.asxΔεν εφαρμόζεται
Pubfilt.dll11.0.8168.0
Purge.mstΔεν εφαρμόζεται
Putildm.dll11.0.8168.0
Query9x.dll11.0.8168.0
Resmgru.dll11.0.8168.0
Reverse.dll11.0.8167.0
Rtmmsifilehash.mstΔεν εφαρμόζεται
Service.sqlΔεν εφαρμόζεται
Servicecontrol.mstΔεν εφαρμόζεται
Serviceup.sqlΔεν εφαρμόζεται
Settngs.gifΔεν εφαρμόζεται
Sitessiteslistschema.xmlΔεν εφαρμόζεται
Sp2dbupdatefilehash.mstΔεν εφαρμόζεται
Spdisco.aspxΔεν εφαρμόζεται
Splogo.gifΔεν εφαρμόζεται
Spsadm.exeΔεν εφαρμόζεται
Spsadmin.exe11.0.8168.0
Spsback.exe11.0.8168.0
Spsbackup.dll11.0.8168.0
Spsutil.dll11.0.8168.0
Sqlbakup.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchom.dll11.0.8168.0
Sso_sch.sqlΔεν εφαρμόζεται
Sso_up.sqlΔεν εφαρμόζεται
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoperf.dll11.0.8168.0
Ssosrv.exe11.0.8168.0
Subpi.dll11.0.8168.0
Thawbrkr.dll11.0.8168.0
Thocr.psp11.0.8167.0
Thocrapi.dll11.0.8167.0
Tocdoclibschema.xmlΔεν εφαρμόζεται
Topicdoclibschema.xmlΔεν εφαρμόζεται
Tquery.dll11.0.8168.0
Triggerdatabaseupdate.mstΔεν εφαρμόζεται
Twcutchr.dll11.0.8167.0
Twcutlin.dll11.0.8167.0
Twlay32.dll11.0.8167.0
Tworient.dll11.0.8167.0
Twrecc.dll11.0.8163.0
Twrece.dll11.0.8167.0
Twrecs.dll11.0.8167.0
Twstruct.dll11.0.8167.0
Vaiddmanager.dll11.0.8168.0
Xfile.psp11.0.8167.0
Ximage3b.dll11.0.8167.0
Xocr3.psp11.0.8168.0
Xpage3c.dll11.0.8167.0
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του SharePoint Portal Server 2003 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
821549 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης των προϊόντων του Office 2003

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp). Το αρχείο .msp περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμεται το παρακάτω αρχείο .msp:
V2sp3packlet.msp
SPS2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 923644 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 06:42:32 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbshareptportalsvr2003sp3fix atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB923644
Σχόλια