Περιγραφή του Project Server 2003 Service Pack 3

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για τον Microsoft Office Project Server 2003. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 3 (SP3) είναι διαθέσιμο. Αυτό το Service Pack περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ασφαλείας.
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες του Service Pack

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Το Project 2003 Service Pack 3 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
938796 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στον Project Server 2003 από το Project Server 2003 Service Pack 3

Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό το Service Pack

Δεν υπάρχουν ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft τα οποία να σχετίζονται με το Project Server 2003 Service Pack 3.

Ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack

Το Project Server 2003 Service Pack 3 περιλαμβάνει το Project Server 2003 Service Pack 2a. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887621 Περιγραφή του Project Server 2003 Service Pack 2a

Γνωστά ζητήματα

Γνωστά θέματα που μπορεί να παρουσιαστούν μετά την εγκατάσταση αυτού του Service Pack

 • Μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Microsoft Office, ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905726 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office
 • Εάν έχετε κάνει αλλαγές σε ένα αρχείο του Project Server το οποίο δεν έχει έκδοση, το Project Server 2003 Service Pack 3 δεν ενημερώνει το αρχείο. Για παράδειγμα, οι σελίδες .asp δεν ενημερώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  906357 Ορισμένα αρχεία δεν ενημερώνονται μετά την εγκατάσταση του Project Server 2003 Service Pack 2a
 • Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να κάνετε τα ακόλουθα στον Project Server 2003:
  • Δημοσιεύετε ένα σχέδιο του Microsoft Office Project.
  • Διαχειρίζεστε χρήστες και ομάδες.
  • Δημοσιεύετε μια αντιστοίχιση.
  • Αποθηκεύετε αλλαγές ασφαλείας.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα λάθους και τον τρόπο επίλυσής τους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  903093 Λαμβάνετε μηνύματα λάθους κατά τη δημοσίευση ενός σχεδίου ή μιας εκχώρησης, όταν εργάζεστε με τον Project Server 2002 ή τον Project Server 2003

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος απόκτησης και, στη συνέχεια, εγκατάστασης του Project Server 2003 Service Pack 3

Για να κάνετε λήψη αυτού του Service Pack από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη των οδηγιών εγκατάστασης του Project Server 2003 Service Pack 3 και των στρατηγικών ανάπτυξης από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Download Center).

Project Server 2003 Service Pack 3 για Multilingual User Interface Pack

Για πλήρη λειτουργία του Project Server 2003, εγκαταστήστε το Project Server 2003 Service Pack 3 για το Multilingual User Interface Pack , όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack. Για να κάνετε λήψη του Project Server 2003 Service Pack 3 για το Multilingual User Interface Pack, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον "Πίνακα Ελέγχου" (Control Panel) για να καταργήσετε αυτό το Service Pack. Για να καταργήσετε αυτό το Service Pack από τον υπολογιστή σας, καταργήστε το Project Server 2003. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το Project Server 2003 από το πρωτότυπο CD του Project Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο αυτό το Service Pack

Αυτό το Service Pack περιέχει αρχεία των εκδόσεων που παρατίθενται στη λίστα του ακόλουθου πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση
Addmod.aspΔεν εφαρμόζεται
Adjacts.aspΔεν εφαρμόζεται
Atlconv.dll11.3.2007.1529
Build.incΔεν εφαρμόζεται
Cnctsvc.exeΔεν εφαρμόζεται
Comcont.aspΔεν εφαρμόζεται
Comcont.jsΔεν εφαρμόζεται
Comtsktr.aspΔεν εφαρμόζεται
Custpage.aspΔεν εφαρμόζεται
Dbname.incΔεν εφαρμόζεται
Dldrilld.aspΔεν εφαρμόζεται
Dlredir.aspΔεν εφαρμόζεται
Entstrep.aspΔεν εφαρμόζεται
Erchkin.aspΔεν εφαρμόζεται
Flush.htmΔεν εφαρμόζεται
Func.incΔεν εφαρμόζεται
Grid.aspΔεν εφαρμόζεται
Homepage.aspΔεν εφαρμόζεται
Instsk.aspΔεν εφαρμόζεται
Issshell.aspΔεν εφαρμόζεται
Linkissu.aspΔεν εφαρμόζεται
Linkrisk.aspΔεν εφαρμόζεται
Mkretail.dll11.3.2007.1529
Modanaly.aspΔεν εφαρμόζεται
Modcomp.aspΔεν εφαρμόζεται
Mseledit.incΔεν εφαρμόζεται
Mswarp.dll11.3.2007.1529
New4task.aspΔεν εφαρμόζεται
Newtskpg.aspΔεν εφαρμόζεται
Notedlg.aspΔεν εφαρμόζεται
Notify.aspΔεν εφαρμόζεται
Olapname.aspΔεν εφαρμόζεται
Owc11.exe11.0.8003.0
Paststrp.aspΔεν εφαρμόζεται
Pcsviews.dll11.2005.0.1428
Pds.dll11.2007.0.3529
Pdsbiz.dll11.3.2007.1529
Permgrid.aspΔεν εφαρμόζεται
Pj11od11.dll11.3.2007.1529
Pj11tm11.dll11.3.2007.1529
Pjbusobj.dll11.3.2007.1529
Pjcintl.cabΔεν εφαρμόζεται
Pjclient.cabΔεν εφαρμόζεται
Pjdbcomm.dll11.3.2007.1529
Pjhtmlrp.dll11.3.2007.1529
Pjintl.dll11.3.2007.1706
Pjintlc.dll11.3.2007.1529
Pjintlw.dll11.3.2007.1529
Pjmsghlr.dll11.3.2007.1529
Pjnpe.dll11.3.2007.1529
Pjobjprv.dll11.3.2007.1529
Pjoledb.dll11.3.2007.1529
Pjquery.dll11.3.2007.1529
Pjreport.aspΔεν εφαρμόζεται
Pjresc.dll11.3.2007.1529
Pjrsxml.dll11.3.2007.1529
Pjschsvc.exe11.3.2007.1529
Pjsecur.dll11.3.2007.1529
Pjstate.exe11.3.2007.1529
Pjsvradc.dll11.2007.0.3529
Pjsvrsec.dll11.1.2004.1707
Pjsvrutl.dll11.3.2007.1529
Pjtrcprv.dll11.3.2007.1529
Pjtrcscr.dll11.3.2007.1529
Pjtrcsvc.exe11.3.2007.1529
Pjvwmgr.dll11.3.2007.1529
Pjxmlfun.jsΔεν εφαρμόζεται
Portview.aspΔεν εφαρμόζεται
Prjres.dll11.3.2007.1529
Projolap.dll11.2007.0.3529
Psvracub.dll11.2007.0.3529
Pwaprint.aspΔεν εφαρμόζεται
Pwaprint.incΔεν εφαρμόζεται
Qylibsql.sqlΔεν εφαρμόζεται
Qylibstd.sqlΔεν εφαρμόζεται
Resregvw.aspΔεν εφαρμόζεται
Restempl.htmΔεν εφαρμόζεται
Restpchs.htmΔεν εφαρμόζεται
Risknew4.aspΔεν εφαρμόζεται
Riskshel.aspΔεν εφαρμόζεται
Rmndfunc.aspΔεν εφαρμόζεται
Seditcat.aspΔεν εφαρμόζεται
Serconv.dll11.3.2007.1529
Sesscons.aspΔεν εφαρμόζεται
Shelfunc.jsΔεν εφαρμόζεται
Shell.aspΔεν εφαρμόζεται
Ssendupd.aspΔεν εφαρμόζεται
Stsadutl.aspΔεν εφαρμόζεται
Stsmodsv.aspΔεν εφαρμόζεται
Stsutil.aspΔεν εφαρμόζεται
Svrdbdl.aspΔεν εφαρμόζεται
Svtimper.aspΔεν εφαρμόζεται
Timeper.aspΔεν εφαρμόζεται
Tmstrep.aspΔεν εφαρμόζεται
Tredtcon.aspΔεν εφαρμόζεται
Tsapp.aspΔεν εφαρμόζεται
Tskpage.aspΔεν εφαρμόζεται
Tsktrans.aspΔεν εφαρμόζεται
Tssum.aspΔεν εφαρμόζεται
Visonvw.aspΔεν εφαρμόζεται
Vwnotify.exe11.3.2007.1529
Webclvw.aspΔεν εφαρμόζεται
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Project Server 2003 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
821549 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης των προϊόντων του Office 2003

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το Project Server 2003 Service Pack 3 αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμονται τα αρχεία .msp που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα του αρχείου .mspΠεριγραφή
ProjectSvrSP3.mspΙσχύει για το Project Server 2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 923645 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 06:42:43 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbprojectserver2003sp3fix kbmui atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB923645
Σχόλια