Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων μια αποτυχημένη εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ανανέωση τεχνική 2 Beta για το 2007 οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 923718
Αυτό το άρθρο μπορεί να περιέχει μια σύνδεση προς το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Αν κατευθυνθήκατε σε αυτό το άρθρο για την επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για υποστήριξη εγκατάστασης όσον αφορά το προϊόν. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft που ακολουθεί για να ενημερωθείτε σχετικά με τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατάργησης εγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν το Windows Installer:


2438651
Τρόπος επίλυσης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση, κατάργηση εγκατάστασης ή αναβάθμιση κάποιου προγράμματος σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows
Ενημέρωση
Εάν μεταβήκατε σε αυτό το άρθρο για να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού σας για την υποστήριξη της εγκατάστασης του προϊόντος ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων απεγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν Windows Installer:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν μια αποτυχημένη εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης Beta 2 τεχνική ανανέωση (B2TR) για το 2007 οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office. Δοκιμάστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, πριν από την κατάργηση και επανεγκατάσταση του Office 2007 Beta 2.

Σημειώσεις
 • Λογισμικό beta δεν εμφανίζει απαραίτητα το ίδιο υψηλό επίπεδο ευστάθειας που αποστέλλονται εμφάνιση προγραμμάτων της Microsoft. Κατά συνέπεια, στους υπεύθυνους δοκιμών beta ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με το 2007 οικογένειες προγραμμάτων του Office Beta 2 προγράμματα που ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια, καταστροφή ή καταστροφή των υπαρχόντων δεδομένων. Η δοκιμή της έκδοσης beta έκδοση δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλον παραγωγής. Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των τα υπάρχοντα δεδομένα σας πριν να εγκαταστήσετε και εκτελέσετε την ενημερωμένη έκδοση.
 • Δεν υπάρχει υποστήριξη προϊόντος για το 2007 οικογένειες προγραμμάτων του Office προγράμματα Beta 2. Είστε υποδοχής να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συζήτησης του Microsoft Office για να κάνετε κοινή χρήση σας οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007 Beta 2 αντιμετωπίζει με άλλους χρήστες και να ζητούν συμβουλές. Για να βρείτε μια ομάδα συζήτησης του Microsoft Office, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν έχετε αντιμετωπίσει μια αποτυχία κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση B2TR, συνιστούμε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
 1. Άδειασμα του φακέλου Temp.
 2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος στο δίσκο.
 3. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά την ενημερωμένη έκδοση με ενεργοποιημένη την καταγραφή.
Αν αντιμετωπίζετε μια αποτυχία κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ξανά την ενημερωμένη έκδοση B2TR, εξετάστε τις ομάδες συζήτησης της Microsoft Office για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα αναφέρθηκε ήδη. Εάν το πρόβλημα δεν αναφέρθηκε, μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από άλλα μέλη της ομάδας συζήτησης.

Σημείωση Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει τα αρχεία καταγραφής και τα στιγμιότυπα οθόνης των μηνυμάτων σφάλματος.

Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση μετά ακολουθήστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων και αναφέρονται σε ομάδες συζήτησης της Microsoft Office, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 2007 από τον υπολογιστή. Μια ενημερωμένη έκδοση που απέτυχε μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία να καταργήσετε τις οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007. Επομένως, εάν δεν μπορείτε να καταργήσετε τις οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007, ελέγξτε τις ομάδες συζήτησης του Microsoft Office για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μη αυτόματης κατάργησης του Office 2007 από τον υπολογιστή.

Σημείωση Σε αυτό το σημείο του προγράμματος beta, μια αποτυχία κατά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης δεν θα οδηγήσουν σε μια επαναφορά της ενημερωμένης έκδοσης. Επιπλέον, η ενημερωμένη έκδοση B2TR δεν μπορεί να καταργηθεί χωρίς να καταργήσετε το 2007 πλήρη εγκατάσταση οικογένειες προγραμμάτων του Office.

Βήμα 1: Αδειάσετε το φάκελο Temp

Για να αδειάσετε το φάκελο Temp, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, τύπος cmd /c /k del %temp%\*.* /s /q /f με το Άνοιγμα πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον 2 gigabyte ελεύθερου χώρου στο δίσκο είναι διαθέσιμος

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση B2TR, πρέπει να έχετε τουλάχιστον 2 gigabyte (GB) ελεύθερου χώρου στο δίσκο που είναι διαθέσιμη. Η διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί αυτόν το χώρο για προσωρινές και μόνιμες προσωρινή αποθήκευση των ενημερωμένων αρχείων.
Για να βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον 2 GB ελεύθερου χώρου στο δίσκο που είναι διαθέσιμη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Άνοιγμα Ο υπολογιστής μου.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένο το Microsoft Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Σχετικά με το Γενικά η καρτέλα, βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον 2 GB ελεύθερου χώρου στο δίσκο είναι διαθέσιμος στη μονάδα δίσκου που περιέχει το φάκελο των Windows. Το όνομα του φακέλου των Windows περιλαμβάνει τη μεταβλητή περιβάλλοντος % windir %. Εάν υπάρχουν λιγότερα από 2 GB ελεύθερου χώρου στο δίσκο που είναι διαθέσιμη, ελευθερώστε χώρο στο δίσκο. Για να γίνει αυτό, καταργήστε ορισμένα προγράμματα δεν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκκαθάρισης δίσκου.

  Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκκαθάρισης δίσκου, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη Όλα τα προγράμματα, τοποθετήστε το δείκτη Εξαρτήματα, τοποθετήστε το δείκτη Εργαλεία συστήματος, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση δίσκου.

Βήμα 3: Ενεργοποίηση καταγραφής

Ενημερωμένες εκδόσεις για οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007 χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Windows Installer, εκτός από τη λογική τον έλεγχο της ενημερωμένης έκδοσης. Για να συλλέξετε τις πληροφορίες που η Microsoft χρειάζεται για να προσδιορίσετε την αιτία της αποτυχίας, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την καταγραφή δύο τύπους.

Σημείωση Από προεπιλογή, η καταγραφή δεν είναι ενεργοποιημένη. Αυτό διατηρεί το χώρο στο δίσκο που απαιτείται στο ελάχιστο.

Ενεργοποίηση της καταγραφής του Windows Installer

Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή του Windows Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, τύπος gpedit.msc με το Άνοιγμα πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ Για να ξεκινήσετε τον Επεξεργαστή αντικειμένου πολιτικής ομάδας.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή.
 3. Αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης.
 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Στοιχεία των Windows.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Windows Installer.
 6. Κάντε διπλό κλικ στο Καταγραφή.
 7. Με το Καταγραφή πλαίσιο, πληκτρολογήστε voicewarmup.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Όταν ενεργοποιείται το πρόγραμμα Windows Installer κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, δημιουργείται ένα αρχείο καταγραφής με το % temp % ο φάκελος. Το αρχείο καταγραφής έχει ένα τυχαία δημιουργημένο όνομα που αρχίζει με MSI και τελειώνει με .log.

Σημείωση Εάν εκτελείτε Microsoft Windows XP Home Edition, δεν μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα Windows XP Home Edition δεν περιέχει το αρχείο Gpedit.msc. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική μέθοδο που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
314852 Τρόπος ενεργοποίησης της καταγραφής στο Window XP Windows Installer

Ενεργοποίηση καταγραφής ελεγκτή της ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη γραμμής εντολών

Για να καταγράψετε τη δραστηριότητα ελεγκτή ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να προσθέσετε ένα διακόπτη γραμμής εντολών κατά την εκκίνηση της ενημερωμένης έκδοσης. Εάν ανοίξατε την ενημερωμένη έκδοση και δεν αποθήκευσε την ενημερωμένη έκδοση λήψη πρώτα, πρέπει να κάνετε πάλι λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, και στη συνέχεια αποθηκεύσετε τοπικά την ενημερωμένη έκδοση. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows στο φάκελο προορισμού. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα φακέλου αντί για Άνοιγμα.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιώντας το διακόπτη γραμμής εντολών που απαιτούνται για να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής που ονομάζεται B2tr.log, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, ανοίξτε το φάκελο που περιέχει την ενημερωμένη έκδοση που έχετε λάβει.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο DELETE για να καταργήσετε τα περιεχόμενα του Άνοιγμα πλαίσιο.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows, σύρετε το αρχείο που λάβατε με το Άνοιγμα πλαίσιο. Αυτό θα συμπληρωθούν αυτόματα με το Άνοιγμα πλαίσιο με τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του αρχείου ενημερωμένης έκδοσης.
 4. Κάντε κλικ στη διαδρομή με το Άνοιγμα πλαίσιο και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο END. Αυτό θα σας οδηγήσει στο τέλος της διαδρομής με το Άνοιγμα πλαίσιο.
 5. Πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ μία φορά και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε /log:%Temp%\B2tr.log.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τρόπος δημιουργίας ενός συμπιεσμένου αρχείου για τα αρχεία καταγραφής και τα στιγμιότυπα οθόνης

Επειδή τα αρχεία καταγραφής και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο, συνιστάται να ότι τους τοποθετήσετε σε ένα αρχείο συμπιεσμένο φάκελο (μορφής zip) πριν από την κοινή χρήση τους. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, τύπος % temp % με το Άνοιγμα πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε δεξιό κλικ με το Temp το παράθυρο, σημείο Νέα, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έγγραφο κειμένου.
 3. Τύπος Logfiles.txt, και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κάντε δεξιό κλικ του Logfiles.txt αρχείο, το σημείο Αποστολή σε, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπιεσμένος (μορφή zip) φάκελος. Αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο αρχείο που ονομάζεται Logfile.zip.
Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο καταγραφής αρχεία ή τα αρχεία στιγμιότυπο οθόνης. Στη συνέχεια, σύρετε τους στο αρχείο Logfile.zip. Τα αρχεία θα προστεθεί αυτόματα στο αρχείο συμπιεσμένο φάκελο (μορφής zip). Αφού προσθέσετε όλα τα αρχεία που θέλετε, το αρχείο Logfile.zip θα πρέπει να είναι έτοιμοι να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, μπορεί να καταχωρηθεί το αρχείο Logfile.zip στην κατάλληλη ομάδα συζήτησης.
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 923718 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/30/2013 01:48:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Groove 2007, Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbmsicuu2 kbsetup kbhowto kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB923718 KbMtel
Σχόλια