Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Αυγούστου 2006

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC).. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Scan Tool (EST).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 8 Αυγούστου 2006.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 8 Αυγούστου 2006 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών της Microsoft στο Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web.
 • Microsoft Windows Update
  • Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921645 (MS06-047)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922968 (MS06-048)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
  • Office 2002/XP και Office 2003
  • Exchange 2000 και Exchange 2003
  • Internet Security and Acceleration Server 2004
  • SQL Server
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921645 (MS06-047)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Office 2000, το Project 2000, την Access 2000 ή το VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 ή 6.4.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922968 (MS06-048)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει τα μέρη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Office 2000 ή το PowerPoint 2000.
 • Office Update
  • Office 2000, Office 2002/XP και Office 2003
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921645 (MS06-047)
    Το Office Update δεν υποστηρίζει τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 ή 6.4.
 • Mactopia
  • Office 2001 για Mac
  • Office X για Mac
  • Office 2004 για Mac
Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται.

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοση 1.2.1 ή το MBSA έκδοση 2.0

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοση 1.2.1, που περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT), ή το Microsoft Baseline Security Analyzer έκδοση 2.0, για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 8 Αυγούστου 2006. Οι λεπτομέρειες είναι οι εξής.

Σημείωση Το μέρος του Office Detection Tool του MBSA 1.2.1 περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις μόνο.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 920214 (MS06-043)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Αύγουστο του 2006 θα υποστηρίζει αυτό το μέρος της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921645 (MS06-047)
  Το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζει τα μέρη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Office 2000, το Project 2000 ή την Access 2000. Το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζουν τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 ή 6.4. Δεν θα υπάρχει διαθέσιμο εργαλείο EST για τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 ή 6.4.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Scan Tool(EST), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Service

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 8 Αυγούστου 2006. Οι λεπτομέρειες παρατίθενται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το SUS 1.0 SP1 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921645 (MS06-047)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Office 2000, το Project 2000, την Access 2000 ή το VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 ή 6.4.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922968 (MS06-048)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν τα μέρη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Office 2000 ή το PowerPoint 2000.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το SMS 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή το SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στις 8 Αυγούστου 2006.

Σημείωση Ο SMS 2.0 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 920214 (MS06-043)
  Ο SMS 2.0 υποστηρίζει μόνο σάρωση για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT).
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921645 (MS06-047)
  Ο SMS 2003 δεν υποστηρίζει τα μέρη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Office 2000, το Project 2000 ή την Access 2000. Ο SMS 2.0 και ο SMS 2003 δεν υποστηρίζουν τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το VBA SDK 6.0, 6.2, 6.3 ή 6.4.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922968 (MS06-048)
  Ο SMS 2003 δεν υποστηρίζει τα μέρη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Office 2000 ή το PowerPoint 2000.
Για να αποκτήσετε το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίο ΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSΕργαλείο Enterprise Scan ToolΕργαλείο SMS Security Update Inventory ToolΕργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξη
921883MS06-040NetAPIΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
920683MS06-041DNSΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
918899MS06-042Internet ExplorerΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
920214MS06-043Windows\OEΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΌχιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι, χρησιμοποιώντας το ESUIT, ανατρέξτε στην ενότητα SMS, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Ναι
917008MS06-044MMCΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
921398MS06-045GUID φακέλουΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
922616MS06-046HH1.xΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
921645MS06-047Office\VBAΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το Office Update, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Δεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το Microsoft Update, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Δεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Δεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τον SMS, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τον SMS, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.
922968MS06-048PowerPointΝαιΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το Microsoft Update, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.ΝαιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Δεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Δεν εφαρμόζεταιΝαιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τον SMS, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.
920958MS06-049Πυρήνας - NTQueryΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
920670MS06-050COMΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι
917422MS06-051Πυρήνας - DLLΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαι

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που επανακυκλοφορούν

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 887219 (MS05-004) επανακυκλοφόρησε στις 8 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο ενημερωμένο ενημερωτικό δελτίο (στα αγγλικά):Οι πληροφορίες ανίχνευσης και ανάπτυξης που αναγράφονται στις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης του Φεβρουαρίου 2005 δεν έχουν τροποποιηθεί, λόγω της ακόλουθης επανακυκλοφορίας:

Συνήθεις ερωτήσεις

 1. Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

  Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 9 Αυγούστου 2006 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για εγγραφή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;

  Όχι, το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.
 3. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

  Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA έκδοσης 1.2.1 και 2.0 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη έκδοσης των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 8 Αυγούστου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται:
  Αριθμός Γνωσιακής Βάσης (KB)Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείοΣημείωση ανίχνευσης
  920214MS06-043Windows\OEΑνατρέξτε στην ενότητα για το MBSA, παραπάνω σε αυτό το άρθρο
  921645MS06-047Office\VBAΑνατρέξτε στην ενότητα για το MBSA, παραπάνω σε αυτό το άρθρο
  922968MS06-048PowerPointΑνατρέξτε στην ενότητα για το MBSA, παραπάνω σε αυτό το άρθρο
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1(MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
  895660 Το Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 είναι διαθέσιμο
  Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 4. Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;
  Αριθμός Γνωσιακής Βάσης (KB)Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείο
  920214MS06-043Windows\OE
 5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω εάν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

  Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν τεχνολογία MBSA 1.2.1 για ανίχνευση. Επομένως, ο SMS 2.0 και ο SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το εργαλείο Security Update Inventory Tool μαζί με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για τον εντοπισμό όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
  Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Word.

  Εναλλακτικά, οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 923752 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 02:00:26 - Αναθεώρηση: 1.7

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP, All Editions, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X για Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 για Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB923752
Σχόλια