Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS07-043: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το πρόγραμμα Visual Basic 6.0 με δυνατότητα αναδιανομής

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-043. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Σε εκδόσεις του Microsoft Visual Basic 6.0 νεότερες από το Visual Basic 6.0 Service Pack 6.0 (SP6), ο οδηγός Package and Deployment Wizard της Visual Basic αποκτά το αρχείο Oleaut32.dll από την ακόλουθη θέση:
VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist
Αυτός ο φάκελος περιέχει ένα μόνο αντίγραφο του αρχείου Oleaut32.dll. Οι προγραμματιστές και οι προμηθευτές λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το αρχείο για όλα τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Visual Basic 6.0.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας περιέχει πολλές εκδόσεις του αρχείου Oleaut32.dll που αφορούν λειτουργικά συστήματα. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δημιουργεί νέους φακέλους στον αρχικό φάκελο Redist. Οι εκδόσεις του αρχείου Oleaut32.dll που αφορούν λειτουργικά συστήματα αντιγράφονται σε αυτούς τους φακέλους, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Λειτουργικό σύστημαΦάκελος
Windows Server 2003VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003
Windows Server 2003 SP1VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003SP1
Windows XP SP2VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinXPSP2
Windows 2000VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\Win2000
Windows NT 4.0VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\NT4
Windows NT 4.0 Terminal ServerVisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\NT4TS

Τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τους προμηθευτές λογισμικού, οι οποίοι συσκευάζουν και αναδιανέμουν το αρχείο Oleaut32.dll μαζί με μια εφαρμογή

Η αλλαγή στον τρόπο παράδοσης του αρχείου Oleaut32.dll έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα. Εάν είστε προμηθευτής λογισμικού που συσκευάζει και αναδιανέμει το αρχείο Oleaut32.dll μαζί με μια εφαρμογή, δεν μπορείτε να στείλετε ένα μεμονωμένο αρχείο σε όλα τα λειτουργικά συστήματα προορισμού στα οποία εκτελείται η εφαρμογή. Αντί για αυτό, πρέπει να στείλετε την έκδοση του αρχείου Oleaut32.dll, η οποία είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πακέτο.

Σημείωση Συνιστούμε να μην επιλέξετε μόνο το αντίγραφο του αρχείου Oleaut32.dll που βρίσκεται στο φάκελο %WINDIR%\System32. Αυτό γίνεται επειδή η έκδοση που βρίσκεται σε αυτόν το φάκελο έχει ελεγχθεί για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα.

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή με Windows XP για την ανάπτυξη και τη συσκευασία της εφαρμογής και επιλέξετε το αντίγραφο του αρχείου Oleaut32.dll που βρίσκεται στο φάκελο %WINDIR% \System32 αυτού του υπολογιστή, η εφαρμογή δεν θα εκτελεστεί σε κανένα άλλο λειτουργικό σύστημα εκτός των Windows XP. Για παράδειγμα, η εφαρμογή δεν θα εκτελεστεί σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Server 2003.

Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διαδικασία κατά τη συσκευασία και το πακετάρισμα του αρχείου Oleaut32.dll με σκοπό την αναδιανομή του μαζί με μια εφαρμογή:
 1. Καθορίστε το λειτουργικό σύστημα στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί η εφαρμογή.
 2. Αποφασίστε ποιες από τις ακόλουθες επιλογές προτιμάτε:
  • Δημιουργία ξεχωριστών πακέτων ή προγραμμάτων εγκατάστασης για κάθε λειτουργικό σύστημα προορισμού
  • Δημιουργία ενός ενιαίου πακέτου ή προγράμματος εγκατάστασης για το χειρισμό όλων των λειτουργικών συστημάτων προορισμού
 3. Στην περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ξεχωριστά πακέτα ή προγράμματα εγκατάστασης για κάθε λειτουργικό σύστημα προορισμού, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες:
  • Κάθε πακέτο ή πρόγραμμα εγκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει στη συσκευασία τη σωστή έκδοση του αρχείου Oleaut32.dll. Ο φάκελος από τον οποίο επιλέγετε το αρχείο καθορίζεται από το λειτουργικό σύστημα για το οποίο έχουν δημιουργεί το κατάλληλο πακέτο ή πρόγραμμα εγκατάστασης.
  • Το πακέτο πρέπει να εντοπίζει το λειτουργικό σύστημα στη διάρκεια της εγκατάστασης του πακέτου. Επιπλέον, το πακέτο πρέπει να εγκαθίσταται μόνο όταν έχει εντοπιστεί το σωστό λειτουργικό σύστημα.
 4. Στην περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ένα ενιαίο πακέτο ή πρόγραμμα εγκατάστασης για το χειρισμό όλων των λειτουργικών συστημάτων προορισμού, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες:
  • Το πακέτο ή το πρόγραμμα εγκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει στη συσκευασία όλες τις διαφορετικές εκδόσεις του αρχείου Oleaut32.dll.
  • Στη διάρκεια της εγκατάστασης, το πακέτο ή το πρόγραμμα εγκατάστασης πρέπει να εντοπίζει το λειτουργικό σύστημα προορισμού. Επιπλέον, το πακέτο ή το πρόγραμμα εγκατάστασης πρέπει να επιλέγει το σωστό αντίγραφο του αρχείου Oleaut32.dll που θα εγκαταστήσει.

Πληροφορίες κατάργησης ενημερωμένων εκδόσεων

Οι ενημερωμένες εκδόσεις για την Visual Basic 6.0 χρησιμοποιούν το πρόγραμμα εγκατάστασης IExpress των Microsoft Windows. Επομένως, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν.

Οι διακόπτες γραμμής εντολών δεν υποστηρίζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους διακόπτες γραμμής εντολών που υποστηρίζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση υπάρχουν διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που αναφέρεται στην ενότητα "Εισαγωγή". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους διακόπτες γραμμής εντολών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
197147 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού IExpress
office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 access2003 access2k3 access11 acc2003 acc2k3 acc11 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11 publisher2003 publisher2k3 publisher11 pub2003 pub2k3 pub11 word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000 Visual Basic VB 6.0 oleaut32.dll ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα θέμα_ευπάθειας κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο WinNT Win2000 Win2003 WinXP !error
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 924053 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 06:13:36 - Αναθεώρηση: 1.3

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Professional Edition for Windows, Versions 6.0
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924053
Σχόλια