Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2003: 9 Ιανουαρίου 2007

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-003. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Office Outlook 2003. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες δήλωσης αρχείου και επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα αν είστε χρήστης κατ' οίκον ή επαγγελματίας τεχνολογιών πληροφορικής:

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιδιορθώνει επίσης τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)::
896618 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Microsoft Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 1: 28 Απριλίου 2005
913887 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 2 Φεβρουαρίου 2006
914446 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 14 Φεβρουαρίου 2006
915380 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 16 Φεβρουαρίου 2006
915403 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 23 Φεβρουαρίου 2006
915420 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 10 Απριλίου 2006
915486 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 10 Μαρτίου 2006
915490 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2, για την ιαπωνική και την ουγγρική έκδοση του Outlook 2003: 14 Μαρτίου 2006
915491 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 15 Μαρτίου 2006
917281 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Office Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 5 Απριλίου 2006
917295 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 17 Απριλίου 2006
917338 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 6 Μαΐου 2006
917349 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 8 Μαΐου 2006
919386 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 17 Μαΐου 2006
919713 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 24 Μαΐου 2006
920350 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 6 Ιουνίου 2006
920814 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 12 Ιουνίου 2006
921562 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 6 Ιουλίου 2006
921563 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 14 Ιουλίου 2006
921582 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 18 Ιουλίου 2006
921622 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 29 Ιουλίου 2006
921651 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων μετά το Outlook 2003 SP2: 26 Ιουνίου 2006
923087 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 8 Αυγούστου 2006
923513 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 25 Αυγούστου 2006
923517 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2 για το πρόγραμμα ορθογραφικού ελέγχου των γαλλικών στο Outlook 2003: 12 Σεπτεμβρίου 2006
923843 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 15 Αυγούστου 2006
924435 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 21 Αυγούστου 2006
925526 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 29 Οκτωβρίου 2006
925767 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 22 Σεπτεμβρίου 2006
925937 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 28 Σεπτεμβρίου 2006
926105 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 2 Οκτωβρίου 2006
926451 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 11 Οκτωβρίου 2006
926991 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 13 Οκτωβρίου 2006
927209 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 19 Οκτωβρίου 2006
927850 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 4 Νοεμβρίου 2006
929304 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Outlook 2003 μετά το Service Pack 2: 4 Δεκεμβρίου 2006

Γνωστά θέματα που μπορεί να παρουσιαστούν μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Το αρχείο καταγραφής εγκατάστασης είναι πιθανόν να υποδεικνύει εσφαλμένα ότι δεν έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το αρχείο Olkintl.msp που περιέχεται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Το αρχείο Olkintl.msp είναι τμήμα των ενημερωμένων εκδόσεων που τεκμηριώνονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
913807 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook 2003: 14 Μαρτίου 2006
892843 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2003: 10 Ιανουαρίου 2006

Γνωστά θέματα μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Δεν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία "Αποθηκευμένες αναζητήσεις του Office (*.oss)" (Office Saved Searches (*.oss)). Εναλλακτικά, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης στη δυνατότητα "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" (Advanced Find) ως αρχείο "Αποθηκευμένες αναζητήσεις του Office (*.oss)" (Office Saved Searches (*.oss)). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
925542 Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ή η αποθήκευση αρχείων "Αποθηκευμένες αναζητήσεις του Office (*.oss)" (Office Saved Searches (*.oss)) στο Outlook
outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 ενημερωμένη_έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 924085 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 09:16:46 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Office Outlook 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kboffice2003presp3fix KB924085
Σχόλια