Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Content Management Server 2002 Service Pack 2: 10 Απριλίου 2007

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-018. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (SP2). Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα αν είστε χρήστης κατ' οίκον ή επαγγελματίας τεχνολογιών πληροφορικής: Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω εκδόσεις γλώσσας του Content Management Server 2002 SP2:
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιαπωνικά

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Εκτός από τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887574 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ενδεχομένως να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "OutOfMemoryException" όταν εκτελείτε μια προεπισκόπηση εισαγωγής ανάπτυξης τοποθεσίας στον Content Management Server 2002 (US)
912356 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ο διακομιστής Web ενδεχομένως να σταματήσει να αποκρίνεται όταν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια διαδρομή καναλιού χρησιμοποιώντας το MCMS API στον Content Management Server 2002 (US)
913072 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η εισαγωγή ενδέχεται να αποτύχει όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε ορισμένα αρχεία πακέτου SDO στο MCMS 2002 Service Pack 1a (US)
913400 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας SQL στο Database Configuration Application (DCA) αφού εγκαταστήσετε το Content Management Server 2002 Service Pack 2, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος (US)
913401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Εάν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία εξαγωγής ανάπτυξης σε SQL Server 2005, η λειτουργία εξαγωγής αποτυγχάνει στο Content Management Server 2002 Service Pack 2 (US)
913554 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Δεν μπορείτε πλέον να διαγράψετε μια υπερ-σύνδεση εκκαθαρίζοντας το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" (Hyperlink Address) μετά την εγκατάσταση του Content Management Server 2002 Service Pack 2 (US)
913706 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το συνημμένο αποθηκεύεται ως μη διαχειριζόμενη σύνδεση όταν το όνομα αρχείου περιέχει ένα γράμμα με βαρεία στο MCMS 2002 Service Pack 2 και στο MCMS 2002 Service Pack 1a (US)
914195 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το MCMS Template Explorer εξαφανίζεται από το Visual Studio .NET 2003 μετά την εγκατάσταση του Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (US)
914782 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Μια επιστροφή δεδομένων δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox ή Netscape Navigator στον Content Management Server 2002 Service Pack 2 (US)
916114 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Content Management Server 2002 μετά το Service Pack 2: 3 Αυγούστου 2006 (US)
917509 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Content Management Server 2002 μετά το Service Pack 2: 30 Μαρτίου 2006 (US)
919841 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Εγκαταστάθηκε μια λανθασμένη έκδοση του Nrdhtml.dll μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης Content Management Server 2002 που περιγράφεται στο άρθρο 913706 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) (US)
921300 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ενδεχομένως να μην βλέπετε τμήματα μιας τοποθεσίας Web αφού εισαγάγετε ένα αρχείο .sdo που περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις σε συνδεδεμένες δημοσιεύσεις στο MCMS 2002 Service Pack 2 (US)
921930 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Παρουσιάζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν αποδίδετε έναν χαρακτήρα κράτησης θέσης σε λειτουργία επεξεργασίας και όταν αλλάζετε την εστίαση από ένα παράθυρο προγράμματος επεξεργασίας Internet Explorer σε οποιοδήποτε άλλο ανοιχτό παράθυρο στο MCMS 2002: "Αναμενόταν αντικείμενο" (US)
923755 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων για το Content Management Server 2002 μετά το Service Pack 2: 8 Αυγούστου 2006 (US)
927508 Μήνυμα σφάλματος όταν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή για ανάπτυξη τοποθεσίας Web στον Content Management Server 2002: "Memory could not be read/written at address" (US)

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Εάν εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας μη αυτόματα, πρέπει να επενακκινήσετε τον υπολογιστή.

Σημείωση Εάν αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εγκατασταθεί από μία από τις παρακάτω πηγές, δεν χρειάζεται να επενακκινήσετε τον υπολογιστή:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Office Update

Γνωστά θέματα

Εντοπίστηκε ένα ζήτημα με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει αναπτύξεις στις οποίες χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη διαδρομή εγκατάστασης, για να εγκαταστήσετε τον Content Management Server 2002. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας αντικαθιστά τις τιμές μητρώου για την προσαρμοσμένη διαδρομή εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες διαδρομές εγκατάστασης για τα αρχεία του Content Management Server 2002.

Ακολουθεί παράδειγμα ενός σεναρίου που επηρεάζεται:

Ο Content Management Server 2002 εγκαθίσταται μαζί με τα εξής:
 1. Service Pack 2
 2. Η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού (MS07-018)
Επιπλέον, τα αρχεία του Content Management Server 2002 εγκαθίστανται σε μια μη προεπιλεγμένη διαδρομή.

Σύμπτωμα 1

Όταν αναπτύσσετε μια τοποθεσία από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, λαμβάνετε το εξής μήνυμα:
Σφάλμα: 1002 Περιγραφή: Η μονάδα ανάλυσης XML δεν ήταν δυνατό να αναλύσει το αρχείο που δόθηκε. Σοβαρότητα: 5 Προέλευση: Προέλευση: GrammarParserC.dll aegrammarparser.cpp 319 Debug info: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80010105): The server threw an exception. at Microsoft.ContentManagement.Interop.NRXMLMarshaler.NRXMLStubClass.ProcessRequest(String bstrRemoteMachineAddress, String bstrRequestXML) at Microsoft.ContentManagement.SiteDeployment.cmsxmlstub.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Extra info: Client Source: CExProgress::ProcessPackage Recommended Action:

Σύμπτωμα 2

Η Διαχείριση τοποθεσιών δεν εκκινείται. Όταν ο χρήστης προσπαθεί να εκκινήσει μια Διαχείριση τοποθεσιών στο διακομιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο Content Management Server 2002, ο χρήστης λαμβάνει το εξής σφάλμα:
Αποτυχία φόρτωσης δορυφορικού DLL 'C:\Program Files\Microsoft Content Management Server\Shared Files\NRMsgRes.dll. Εγκαταστήστε ξανά ή επιδιορθώστε το προϊόν

Σύμπτωμα 3

Το Database Configuration Application δεν θα επανεκκινηθεί. Εάν ο διαχειριστής του Content Management Server προσπαθήσει να εκτελέσει το Database Configuration Application μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, η εφαρμογή δεν θα εκτελεστεί καθόλου.

Σύμπτωμα 4

Οι εικόνες των σελίδων του Content Management Server λείπουν. Όταν εντοπίζετε μια σελίδα του Content Management Server που περιέχει εικόνες, στη θέση των εικόνων εμφανίζεται ένα κόκκινο "X".

Σύμπτωμα 5

Έχουν αναφερθεί λανθασμένες πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής συμβάντων για τον Content Management Server.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα συμπτώματα, προβάλετε τις τιμές στα παρακάτω κλειδιά μητρώου για να δείτε εάν η διαδρομή έχει αλλάξει στην τυπική διαδρομή εγκατάστασης για τον Content Management Server.

ΠροειδοποίησηΕνδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

ΣημείωσηΗ τυπική διαδρομή εγκατάστασης για τον Content Management Server είναι η εξής:
C:\Program Files\Microsoft Content Management Server
Εάν έχει εγκατασταθεί μόνο το τμήμα διακομιστή του Content Management Server:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\CmsInstallLocation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\SatelliteDLL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\dir
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalExecPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalReadPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\MCMS\EventMessageFile
Μόνο υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο το πρόγραμμα-πελάτη θα έχουν τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\NCompass Resolution Client\Dir
Μόνο οι υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο το Site Stager θα έχουν τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\ExePath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\LogsDirectory


Όλες οι διαδρομές που βλέπετε σε αυτά τα κλειδιά θα πρέπει να αλλάξουν στη διαδρομή στην οποία έχουν εγκατασταθεί τα αρχεία του Content Management Server. Για παράδειγμα, κάντε τα εξής εάν τα αρχεία του Content Management Server είναι εγκατεστημένα στη διαδρομή C:\CMSInstall:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το HKEY_LOCAL_MACHINE και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την επιλογή SOFTWARE.
 3. Κάντε κλικ στον κόμβο μητρώου NCompass.
 4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην τιμή REG_SZπου ονομάζεται CmsInstallLocation.
 5. Αντικαταστήστε το C:\Program Files\Microsoft Content Management Server χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη διαδρομή εγκατάστασης.

  ΣημείωσηΣε αυτό το παράδειγμα, ο χαρακτήρας κράτησης θέσης C:\CMSInstall αντιπροσωπεύει τη θέση εγκατάστασης. Ωστόσο, η θέση εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρει.
 6. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε κλειδί που περιγράφεται παραπάνω σε αυτή την ενότητα.
cms2002 cms2k2 ενημερωμένη_έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα θέμα_ευπάθειας κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο buffer χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης dos περιεχόμενο διαχείριση διακομιστής office ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη έκδοση λήψη 2002 ενημέρωση κώδικα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 924429 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:52:57 - Αναθεώρηση: 5.5

Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbcontentmgtserv2002presp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924429
Σχόλια