Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα του Office 2007: "Η συνέχεια του προγράμματος εγκατάστασης δεν είναι δυνατή" (Setup is unable to proceed)

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα του Office 2007, το πρόγραμμα δεν εγκαθίσταται. Επιπλέον, εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους, ανάλογα με την έκδοση των Microsoft Windows που χρησιμοποιείτε:

Στα Microsoft Windows XP και Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Η συνέχεια του προγράμματος εγκατάστασης δεν είναι δυνατή εξαιτίας των ακόλουθων σφαλμάτων:
Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε έναν υπολογιστή, ο υπολογιστής πρέπει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε ένα διακομιστή, ο διακομιστής πρέπει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον το Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
Διορθώστε τα ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω και εκτελέστε εκ νέου το πρόγραμμα εγκατάστασης. (Setup is unable to proceed due to the following error(s): To install and use this product on a computer, the computer must run at least Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). To install and use this product on a server computer, the server must run at least Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Correct the issue(s) listed above and re-run setup.)
Microsoft Windows 2000
Σφάλμα
Το καθορισμένο πρόγραμμα απαιτεί νεότερη έκδοση των Windows. (Error The specified program requires a newer version of Windows.)
Microsoft Windows NT 4.0
Setup.exe - Το σημείο εισαγωγής δεν βρέθηκε
Το σημείο εισαγωγής CheckTokenMembership της διαδικασίας δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης ADVAPI32.dll. (Setup.exe - Entry Point Not Found The procedure entry point CheckTokenMembership could not be located in the dynamic link library ADVAPI32.dll.)
Για Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millenium Edition
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκκίνηση του προγράμματος. Ένα απαραίτητο αρχείο .DLL, το DBHHELP.DLL, δεν βρέθηκε. (Error Starting Program -A required .DLL file, DBHHELP.DLL, was not found.)
ή
Σφάλμα: Το καθορισμένο πρόγραμμα απαιτεί νεότερη έκδοση των Windows. (Error The specified program requires a newer version of Windows.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα του Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows:
 • Για το Microsoft Windows XP Service Pack 1 η για νεότερες εκδόσεις
 • Microsoft Windows Server 2003 (Αρχική επίσημη έκδοση)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT 4.0 ή παλαιότερες εκδόσεις
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition ή παλαιότερες εκδόσεις
 • Microsoft Windows 95
 • Οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το πρόγραμμα του Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 ή νεότερες εκδόσεις
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 ή νεότερες εκδόσεις
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το το Windows XP Service Pack 2 ή νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Server 2003 Service Pack 1 ή νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 924459 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/12/2011 13:21:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Basic 2007

 • kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB924459
Σχόλια