Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Σεπτεμβρίου 2006

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων όπως το Microsoft Windows Update, το Microsoft Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, τον Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Update Scan Tool (EST).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2006.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2006 είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες τοποθεσίες Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.

Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας σε κάθε τοποθεσία Web. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
 • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP και Microsoft Windows Server 2003
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 910729 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-054)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003
  • Microsoft Office 2002, Office XP και Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 και Microsoft Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 910729 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-054)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τον Microsoft Publisher 2000.
 • Microsoft Office Update
  • Office 2000
  • Office XP ή Office 2002
  • Office 2003
 • Mactopia
  • Microsoft Office 2001 για Mac
  • Microsoft Office v. X για Mac
  • Microsoft Office 2004 για Mac

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοση 1.2.1 ή το MBSA έκδοση 2.0

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοση 1.2.1 μαζί με μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT) ή αν χρησιμοποιείτε το MBSA έκδοση 2.0 για να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2006. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
 • 910729 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-054)
  Το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τον Publisher 2000.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Scan Tool(EST), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Σημειώσεις
 • Το μέρος του Office Detection Tool του MBSA 1.2.1 περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις.
 • Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2006. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
 • 910729 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-054)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τον Publisher 2000.
Σημείωση Το SUS 1.0 με Service Pack 1 (SP1) δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ή στην αρχιτεκτονική x64.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή χρησιμοποιώντας τον SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή τον SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2006. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα
 • 910729 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-054)
  Το εργαλείο ITMU του SMS 2003 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τον Publisher 2000.
Για να αποκτήσετε το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Ο SMS 2.0 δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται στην αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Εργαλείο Enterprise Scan Tool Εργαλείο SMS Security Update Inventory Tool Εργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
919007 MS06-052 PGM Δεν είναι διαθέσιμο Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν είναι διαθέσιμο Ναι Ναι
920685 MS06-053 Ευρετήριο (Indexing) Δεν είναι διαθέσιμο Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν είναι διαθέσιμο Ναι Ναι
910729 MS06-054 Publisher Δεν είναι διαθέσιμο Δεν είναι διαθέσιμο Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft Update Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Δεν είναι διαθέσιμο Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Δεν είναι διαθέσιμο Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMS

Επανέκδοση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921883 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-040) επανακυκλοφόρησε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας (στα αγγλικά):
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918899 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-042) επανακυκλοφόρησε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας (στα αγγλικά):
Οι πληροφορίες που αναγράφονται στις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης Αυγούστου 2006 δεν έχουν τροποποιηθεί εξαιτίας των ακόλουθων επανεκδόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
923752 Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Αυγούστου 2006

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή Web για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Το εργαλείο Enterprise Scan Tool (EST) είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;

A2: Όχι, το εργαλείο EST δεν είναι αθροιστικό. Δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 2.0 και 1.2.1 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη έκδοσης των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται.
Άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
910729 MS06-054 Publisher Ανατρέξτε στην ενότητα MBSA για περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν ανιχνεύονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο
Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας και το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου EST σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για τον καθορισμό των ευπαθών συστημάτων σε ένα δίκτυο;

A4: Δεν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας αυτόν το μήνα που απαιτούν το EST για εντοπισμό.

Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Όταν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 και SMS 2003 μαζί με το SUIT, χρησιμοποιείτε τεχνολογία MBSA 1.2.1 για εντοπισμό. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο SUIT μαζί με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool, για να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Microsoft Windows και για άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις

Όταν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 και τον SMS 2003 μαζί με το SUIT, χρησιμοποιείτε το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες των υπηρεσιών SMS 2003 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 925109 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/15/2015 18:03:49 - Αναθεώρηση: 1.5

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X για Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 για Mac
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB925109
Σχόλια