Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε μια συλλογή στο Word 2007: "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου ανοικτής μορφής XML του Office Building Blocks.dotx"

Συμπτώματα
Επιλέγετε μια συλλογή στην "Κορδέλα" (Ribbon) του Microsoft Office Word 2007. Κατά την προσπάθειά σας να εισαγάγετε ένα από τα στοιχεία σε αυτήν τη συλλογή, το Word 2007 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να τερματιστεί απροσδόκητα. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου Building Blocks.dotx που ανήκει στον τύπο ανοικτής μορφής XML του Office, επειδή υπάρχουν προβλήματα με τα περιεχόμενα. (The Office Open XML file Building Blocks.dotx cannot be opened because there are problems with the contents.)
Αν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα λάθους, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Word εντόπισε μη αναγνώσιμο κείμενο στο "Building Blocks.dotx". Θέλετε να επαναφέρετε τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου; Εάν θεωρείτε αξιόπιστη την προέλευση αυτού του εγγράφου, πιέστε Ναι. (Word found unreadable content in "Building Blocks.dotx". Do you want to recover the contents of this document? If you trust the source of this document, click Yes.)
Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) στο μήνυμα λάθους, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Word δεν μπορεί να ανοίξει το πρότυπο του εγγράφου. (γράμμα_μονάδας_δίσκου: \...\1033\Building Blocks.dotx)
Μετά την αποθήκευση των αλλαγών στο πρότυπο Building Blocks.dotx κατά τον τερματισμό του Word 2007, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτά τα συμπτώματα όταν κάνετε επανεκκίνηση του Word 2007 και, στη συνέχεια, επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια συλλογή.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα προκύπτει όταν το πρότυπο Building Blocks.dotx είναι κατεστραμμένο.

Παρακάτω παρατίθενται δύο αντίγραφα του προτύπου Building Blocks.dotx. Το ένα αντίγραφο αποθηκεύεται στους φακέλους δεδομένων χρήστη που χρησιμοποιείτε. Το άλλο αντίγραφο αποθηκεύεται στο φάκελο "Μέρη εγγράφων" (Document Parts) του φακέλου Office 12.

Συνήθως, το αντίγραφο που αποθηκεύεται στους φακέλους δεδομένων χρήστη είναι αυτό που έχει καταστραφεί. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να έχουν καταστραφεί και τα δύο αντίγραφα.

Οι ακόλουθες συλλογές της "Κορδέλας" (Ribbon) επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα:
 • Αυτόματο κείμενο (Autotext)
 • Βιβλιογραφίες (Bibliographies)
 • Συνοδευτικές σελίδες (Cover Pages)
 • Εξισώσεις (Equations)
 • Υποσέλιδα (Footers)
 • Κεφαλίδες (Headers)
 • Αριθμοί σελίδων (Page Numbers)
 • Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts)
 • Πίνακας περιεχομένων (Table of Contents)
 • Πίνακες (Tables)
 • Πλαίσια κειμένου (Text Boxes)
 • Υδατογραφήματα (Watermarks)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυση (Fix it).
Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, μετακινήστε το κατεστραμμένο αντίγραφο του προτύπου Building Blocks.dotx έξω από το φάκελο δεδομένων χρήστη. Μετά από αυτό, το Word 2007 δημιουγεί ένα νέο πρότυπο Building Blocks.dotx, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο περιεχόμενο.

Για να μετακινήσετε το κατεστραμμένο αντίγραφο του προτύπου έξω από το φάκελο δεδομένων χρήστη, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Μετακίνηση του αρχείου Building Blocks.dotx σε έναν προσωρινό φάκελο

Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Αυτά τα βήματα αναφέρονται στο αναγνωριστικό γλώσσας 1033. Επομένως, τα βήματα αυτά αναφέρονται την αγγλική έκδοση του Word 2007. Οι υπόλοιπες γλώσσες θα χρησιμοποιούν διαφορετικό αναγνωριστικό γλώσσας.
 1. Τερματίστε το Word 2007.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033" και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Μετακινήστε το αρχείο Building Blocks.dotx σε έναν προσωρινό φάκελο.
 4. Ξεκινήστε το Word 2007.

Μέθοδος 2: Επιδιόρθωση του συστήματος Office 2007 ή του Word 2007

Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office 2007.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033" και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Μετακινήστε το αρχείο Building Blocks.dotx σε έναν προσωρινό φάκελο.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε "%programfiles%\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1033" και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Μετακινήστε το αρχείο Building Blocks.dotx σε έναν προσωρινό φάκελο.
 6. Κλείστε και τους δύο φακέλους.
 7. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ στην έκδοση του συστήματος Office 2007 που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Ή, κάντε κλικ στο Word 2007 στην περίπτωση που έχετε αυτόνομη έκδοση στον υπολογιστή σας.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή (Change), κάντε κλικ στην εντολή Επιδιόρθωση (Repair) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Συνέχεια (Continue).

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτήν την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
WD12 WD2007 WD2k7 Word12 Word2007 Word2k7 fixit διόρθωση
Properties

Article ID: 925175 - Last Review: 09/30/2011 11:52:00 - Revision: 2.0

Microsoft Office Word 2007

 • kberrmsg kbtshoot kbmenu kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB925175
Feedback