Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS06-078: Ένα θέμα ευπάθειας στο Windows Media Format θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-078. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web: Σημείωση Από τις 10 Ιουλίου 2007, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το 925398 μπορεί να εγκατασταθεί στο Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 για τη διασφάλιση του Windows Media Player 6.4. Αυτό τεκμηριώνεται στην αναθεώρηση 3.0 του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS06-078. Οι πελάτες που αντιμετώπισαν αυτό το γνωστό θέμα και δεν εγκατέστησαν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας θα λάβουν ξανά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-078. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας προηγουμένως δεν επέτρεπε σωστά στους πελάτες να εγκαταστήσουν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925398 στο Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2. Το MBSA και ο SMS θα προσφέρουν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925398 σε πελάτες με Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2. Συνιστάται οι πελάτες να εφαρμόσουν αμέσως την ενημερωμένη έκδοση. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια σε συστήματα όπου η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εγκαταστάθηκε με επιτυχία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας σφάλμα ελάττωμα κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο έλεγχος_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE Win2000
Author: secure; kariz
Writer: v-chsu
Tech reviewer: secure; kbsec
Editor: v-valedo
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 925398 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/17/2007 13:27:56 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows Media Player 6.4

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbpubtypekc KB925398
Σχόλια