Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τον Windows Media Player 11 για την αναπαραγωγή ενός αρχείου μέσου με προστασία DRM (digital rights management), η αναπαραγωγή του μέσου ενδέχεται να μην είναι δυνατή

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τον Microsoft Windows Media Player 11 για την αναπαραγωγή ενός αρχείου μέσου με προστασία DRM (digital rights management) ή για να αποκτήσετε μια νέα άδεια χρήσης για το περιεχόμενο του μέσου, η αναπαραγωγή του μέσου δεν είναι δυνατή ή δεν μπορείτε να αποκτήσετε τη νέα άδεια χρήσης. Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Μήνυμα λάθους 1
Τα δικαιώματα χρήσης που έχετε για τα αρχεία πολυμέσων, είναι κατεστραμμένα. (Error code 0xC00D2754)

(The licenses for your media files are corrupted. (Error code 0xC00D2754))
Μήνυμα λάθους 2
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου από το Windows Media Player 11 επειδή η συσχετιζόμενη άδεια χρήσης είναι κατεστραμμένη ή δεν είναι έγκυρη. (Κωδικός σφάλματος 0xC00D11D6)

(Windows Media Player 11 cannot play the file because the associated license is either corrupted or not valid. (Error code 0xC00D11D6))
Μήνυμα λάθους 3
Η άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή των συσκευασμένων πολυμέσων δεν είναι έγκυρη

(The license to play the packaged media is invalid)
Μήνυμα λάθους 4
C00D277F - Σφάλμα προστασίας ασφαλούς αποθήκευσης. Ανακτήστε τις άδειες χρήσης σας από ένα προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας και δοκιμάστε ξανά

(C00D277F - Secure storage protection error. Restore your licenses from a previous backup and try again)
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή ο χώρος αποθήκευσης του DRM στον υπολογιστή δεν είναι έγκυρος ή είναι κατεστραμμένος. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να οφείλεται σε έναν από τους εξής λόγους:
 • Ο επεξεργαστής του υπολογιστή έχει αλλάξει.
 • Η μητρική πλακέτα του υπολογιστή έχει αλλάξει.
 • Η ρύθμιση βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) που επηρεάζει το υλικό του υπολογιστή έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, η δυνατότητα hyperthreading έχει απενεργοποιηθεί.
 • Ο σκληρός δίσκος στον οποίο φορτώθηκε αρχικά το περιεχόμενο του μέσου έχει μεταφερθεί σε άλλον υπολογιστή.
 • Μια εφαρμογή, όπως το βοηθητικό πρόγραμμα RegClean, άλλαξε τις ρυθμίσεις DRM με τρόπο που προκάλεσε την καταστροφή.
 • Τα Microsoft Windows εγκαταστάθηκανεκ νέου στον υπολογιστή.
Σημείωση Τα συστήματα DRM, όπως το Microsoft Windows Product Activation, διατηρούν ένα εσωτερικό αναγνωριστικό υλικού. Αυτό το αναγνωριστικό βασίζεται στις ρυθμίσεις παραμέτρων του υλικού που υπήρχε κατά την εγκατάσταση των Windows ή κατά την εγκατάσταση του Windows Media Player 11. Εάν αλλάξετε τον επεξεργαστή του υπολογιστή ή άλλες συσκευές, το αναγνωριστικό υλικού του συστήματος DRM δεν ταιριάζει με τη νέα ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή. Εάν συμβεί αυτό, το DRM θεωρεί ότι αυτός ο χρήστης προσπάθησε να μετακινήσει προστατευμένο περιεχόμενο σε άλλον υπολογιστή. Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί όταν ο χώρος αποθήκευσης με προστασία DRM του μητρώου των Windows έχει αλλάξει.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναφέρετε το χώρο αποθήκευσης DRM στον υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν εκτελείτε τον Windows Media Player 11, τερματίστε τον.
 2. Εντοπίστε το φάκελο DRM στο σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, μετονομάστε το φάκελο DRM σε DRMbackup.

  Σημείωση Από προεπιλογή, αυτός ο φάκελος είναι ο %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\DRM στα Microsoft Windows XP.
 3. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της τοποθεσίας Web για να ενημερώσετε το στοιχείο ασφάλειας στον Windows Media Player 11. Αυτή η διαδικασία σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε νέες άδειες χρήσης για το περιεχόμενο του μέσου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε άδειες χρήσης περιεχομένου που έχετε αγοράσει, έτσι ώστε να μπορείτε να το αναπαράγετε σε έναν υπολογιστή.
Σημείωση Για να επαναφέρετε τις άδειες χρήσης για αυτή τη μουσική πρέπει να επικοινωνήσετε με τα ηλεκτρονικά καταστήματα άλλων προμηθευτών από τους οποίους αγοράσατε τη μουσική. Εάν έχετε δημιουργήσει CD με αντίγραφα προστατευμένων αρχείων ήχου του Windows Media, τα CD αυτά πρέπει να αντιγραφούν ξανά.
Περισσότερες πληροφορίες
891664 Το σύστημα Windows Media Digital Rights Management ενδέχεται να μην λειτουργεί όταν αλλάξει το υλικό του υπολογιστή σας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 925705 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/23/2007 10:22:00 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB925705
Σχόλια