Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Οκτωβρίου 2006

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Scan Tool (EST).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου 2006.

Σημείωση Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-055 κυκλοφόρησε εκτός του κανονικού κύκλου εκδόσεων ασφαλείας στις 25 Σεπτεμβρίου 2006. Ωστόσο, οι οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για το MS06-055 περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης του Οκτωβρίου 2006.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 10 Οκτωβρίου 2006 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών στο Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.
 • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Windows 2000, Microsoft Window XP, Microsoft Windows Server 2003
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924163 (MS06-058)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924164 (MS06-059)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924554 (MS06-060)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922581 (MS06-062)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP και Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 και Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924163 (MS06-058)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Microsoft PowerPoint 2000.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924164 (MS06-059)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Microsoft Excel 2000.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924554 (MS06-060)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Microsoft Word 2000.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922581 (MS06-062)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Microsoft Office 2000.
 • Microsoft Office Update
  • Microsoft Office 2000, Office XP και Office 2003
 • Mactopia
  • Microsoft Office 2001 για Mac
  • Microsoft Office X για Mac
  • Microsoft Office 2004 για Mac
Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται.

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοση 1.2.1 ή το MBSA έκδοση 2.0

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοση 1.2.1 που περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT) ή αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοση 2.0 για να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 10 Οκτωβρίου 2006. Οι λεπτομέρειες αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925486 (MS06-055)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922770 (MS06-056)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου 2006 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924163 (MS06-058)
  Το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το PowerPoint 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924164 (MS06-059)
  Το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924554 (MS06-060)
  Το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Word 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922581 (MS06-062)
  Το MBSA 2.0 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Scan Tool(EST), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool
Σημείωση Το μέρος του Office Detection Tool του MBSA 1.2.1 περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις μόνο.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 10 Οκτωβρίου 2006. Λεπτομέρειες παρατίθενται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το SUS 1.0 SP1 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924163 (MS06-058)
  Οι υπηρεσίες SUS 1.0 δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το PowerPoint 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924164 (MS06-059)
  Οι υπηρεσίες SUS 1.0 δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924554 (MS06-060)
  Οι υπηρεσίες SUS 1.0 δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Word 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924191 (MS06-061)
  Οι υπηρεσίες SUS 1.0 υποστηρίζουν μόνο το MSXML έκδοση 3.0.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922581 (MS06-062)
  Οι υπηρεσίες SUS 1.0 δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το SMS 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή το SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στις 10 Οκτωβρίου 2006.

Σημείωση Ο SMS 2.0 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925486 (MS06-055)
  Το SMS 2.0 SUIT δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922770 (MS06-056)
  Το SMS 2.0 SUIT δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924163 (MS06-058)
  Το εργαλείο ITMU του SMS 2003 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το PowerPoint 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924164 (MS06-059)
  Το εργαλείο ITMU του SMS 2003 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924554 (MS06-060)
  Το εργαλείο ITMU του SMS 2003 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Word 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 922581 (MS06-062)
  Το εργαλείο ITMU του SMS 2003 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Για να αποκτήσετε το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Εργαλείο Enterprise Scan Tool Εργαλείο SMS Security Update Inventory Tool Εργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
925486 MS06-055 VML Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι, το ESUIT Ναι
922770 MS06-056 ASP.NET Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι ΝαιΝαι, το ESUIT Ναι
923191 MS06-057 Κέλυφος Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
924163 MS06-058 PowerPoint Ναι Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MU Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS
924164 MS06-059 Excel Ναι Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MU Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS
924554 MS06-060 Word Ναι Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MU Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS
924191 MS06-061 XML Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες SUS Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
922581 MS06-062 Office Ναι Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MU Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS
923414 MS06-063 Υπηρεσία διακομιστή Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
922819 MS06-064 TCP/IP Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
924496 MS06-065 Συσκευασία Αντικειμένων (Object Packager) Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Δεν υπάρχουν νέες επανεκδόσεις αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 11 Οκτωβρίου 2006 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Το εργαλείο Enterprise Scan Tool είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;

A2:Όχι, το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA έκδοσης 1.2.1 και 2.0 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη έκδοσης των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 10 Οκτωβρίου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται:
Αριθμός Γνωσιακής Βάσης (KB) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
925486 MS06-055 VML Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
922770 MS06-056 ASP.NET Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
924163 MS06-058 PowerPoint Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
924164 MS06-059 Excel Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
924554 MS06-060 Word Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
922581 MS06-062 Office Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1(MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 είναι διαθέσιμο

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4:
Αριθμός Γνωσιακής Βάσης (KB)Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείο
925486MS06-055VML
922770MS06-056ASP.NET
Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν τεχνολογία MBSA 1.2.1 για ανίχνευση. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο Security Update Inventory Tool με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 926017 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 02:06:17 - Αναθεώρηση: 1.5

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X για Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 για Mac, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB926017
Σχόλια