Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οι απαιτήσεις ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον ελεύθερο χώρο που απαιτείται στον σκληρό δίσκο κατά την εγκατάσταση του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί ήδη τον Windows Server 2003.

Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρει τις απαιτήσεις ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows Server 2003 SP2.
ΧώροςΑπαιτούμενος ελεύθερος χώρος εάν εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP2 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυοΑπαιτούμενος ελεύθερος χώρος εάν εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP2 από το CD του Windows Server 2003 SP2
Service Pack600 MB1.750 MB
Χώρος εργασίας256 MB256 MB
Συνολικός απαιτούμενος χώρος στον σκληρό δίσκο1.200 MB2.900 MB
Σε αυτόν τον πίνακα, ο "Χώρος εργασίας" αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο για τα αρχεία που χρησιμοποιείτε στη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Αυτή η απαίτηση χώρου εργασίας είναι προσωρινή. Αυτή η απαίτηση δεν αποτελεί μέρος της απαίτησης για το συνολικό ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.

Το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος είναι ο τόμος του δίσκου που περιέχει τα αρχεία υλικού τα οποία είναι απαραίτητα για την εκκίνηση των Windows. Για παράδειγμα, το πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος περιέχει το αρχείο Ntldr, το αρχείο Boot.ini και το αρχείο Ntdetect.com. Πρέπει επίσης να έχετε megabyte (MB) ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο στο πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του συστήματος για τον Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Server 2003 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 926029 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/14/2007 12:06:07 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

  • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB926029
Σχόλια