Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε μια παλαιότερη έκδοση ενός προγράμματος Office για να ανοίξτε ένα αρχείο που αποθηκεύτηκε σε ένα πρόγραμμα του Office 2007: "Αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε σε μια προηγούμενη έκδοση beta"

Συμπτώματα
Έχετε εγκαταστήσει το πακέτο συμβατότητας για το σύστημα Office 2007. Στη συνέχεια, προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα του Microsoft Office για να ανοίξετε ένα αρχείο που αποθηκεύτηκε σε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2007:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
Στην περίπτωση που το αρχείο ήταν αποθηκευμένο σε μια προέκδοση ενός από τα προγράμματα που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για", ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα.

Μήνυμα 1
Αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε σε μια προηγούμενη έκδοση beta του προγράμματος 2007 και δεν μπορεί να ανοίξει σε αυτήν την έκδοση.
Μήνυμα 2
Αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση beta του πρόγραμμα 2007. Το πρόγραμμα θα το μετατρέψει στην πιο πρόσφατη έκδοση της μορφής αρχείου πρόγραμμα 2007 όταν αποθηκεύσετε το αρχείο. Για να ανοίξετε αυτό το αρχείο, βεβαιωθείτε ότι προέρχεται από αξιόπιστη προέλευση. (This file was created in a previous beta version of program 2007 file format when you save the file. Before opening this file, verify that it is from a trusted source.)
Μήνυμα 3
Αυτό το βιβλίο εργασίας δημιουργήθηκε σε μια παλαιότερη έκδοση του beta του Excel 2007 και δεν είναι δυνατόν να ανοίξει στην τρέχουσα έκδοση του Excel. Για να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας, πρέπει πρώτα να το ανοίξετε στο Excel 2007 Beta 2 και, στη συνέχεια, μπορείτε να το ανοίξετε στην τρέχουσα έκδοση του Excel. (This workbook was created in an earlier beta version of Excel 2007, and it cannot be opened in the current version of Excel. To open the workbook, you must first open and save it in Excel 2007 Beta 2, and then you can open it in the current version of Excel.)
Μήνυμα 4
Αυτό το βιβλίο εργασίας δημιουργήθηκε σε μια παλαιότερη έκδοση beta του Excel 2007. Το Excel θα μετατρέψει το βιβλίο εργασίας στην πιο τρέχουσα έκδοση της μορφής αρχείου Excel 2007 όταν το αποθηκεύσετε. Για να ανοίξετε αυτό το βιβλίο εργασίας, βεβαιωθείτε ότι προέρχεται από αξιόπιστη προέλευση. (This workbook was created in an earlier beta version of Excel 2007. Excel will convert the workbook to the most recent version of the Excel 2007 file format when you save it. Before opening this workbook, verify that it is from a trusted source.)
Μήνυμα 5
Αυτή είναι μια προέκδοση του πακέτου συμβατότητας και είναι σε θέση να ανοίξει μόνο αρχεία προέκδοσης του Office 2007. Θέλετε να αναζητήσετε καινούρια έκδοση του πακέτου συμβατότητας; (This is a pre-release version of the Compatibility Pack and can open pre-release Office 2007 files only. Do you want to check for a newer version of the Compatibility Pack?)
Αιτία
Από προεπιλογή, ορισμένα αρχεία ανοιχτής XML που ήταν αποθηκευμένα στις προεκδόσεις των προγραμμάτων του Office 2007 δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν από το πακέτο συμβατότητας για το σύστημα Office 2007.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσει αυτό το ζήτημα, ένας διαχειριστής μπορεί να απενεργοποιήσει μια πολιτική, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Σημειώσεις
 • Αυτές οι μέθοδοι θα σας δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξετε ένα αρχείο ανοιχτής XML, το οποίο ήταν αποθηκευμένο στην έκδοση Beta 2 του PowerPoint 2007. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εμφανιστεί το μήνυμα 2 στην ενότητα "Συμπτώματα". Ακόμη, το αρχείο θα ανοίξει.
 • Αυτές οι μέθοδοι θα σας δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξετε ένα αρχείο ανοιχτής XML, το οποίο ήταν αποθηκευμένο στην έκδοση Beta 2 του Excel 2007 ή του PowerPoint 2007. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εμφανιστεί το μήνυμα 4 στην ενότητα "Συμπτώματα". Ακόμη, το αρχείο θα ανοίξει.
 • Αυτές οι μέθοδοι θα σας δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξετε ένα αρχείο ανοιχτής XML, το οποίο ήταν αποθηκευμένο στην έκδοση Beta 2 του Word 2007. Η μοναδική λύση είναι να ανοίξετε το αρχείο στην αρχική επίσημη έκδοση του Word 2007 και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε. Όταν γίνει αυτό, το αρχείο θα αποθηκευτεί στην πιο πρόσφατη μορφή αρχείου. Ο παραλήπτης του εγγράφου μπορεί, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει μια παλαιότερη έκδοση του Word που διαθέτει το πακέτο συμβατότητας, για να ανοίξει το αρχείο.
Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 2, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Κατόπιν, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυση (Fix it).Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Μέθοδος 1: Χρήση των προτύπων διαχείρισης για το πακέτο συμβατότητας


Σημείωση Αυτή η μέθοδος αφορά συγκεκριμένα το Excel, το PowerPoint και το Word.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο παράθυρο Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής (Local Computer Policy) του αριστερού τμήματος παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) στον κόμβο Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προτύπων (Add/Remove Templates).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Επιλέξτε το αρχείο Office2007Converters.adm και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 7. Αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) της ενότητας Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration) του παραθύρου Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής (Local Computer Policy) που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπείς του Office 2007 (Office 2007 Converters).
 9. Κάντε διπλό κλικ στην πολιτική Αποκλεισμός του ανοίγματος προεκδόσεων μορφών αρχείου που είναι νέες στο Excel 2007 (Blocks opening of prerelease versions of file formats new to Excel 2007).
 10. Κάντε κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση (Disabled) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 10 για την πολιτική του PowerPoint 2007.
 12. Κάντε επανεκκίνηση των προγραμμάτων του Office.

Μέθοδος 2: Μη αυτόματη επεξεργασία του μητρώου

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Σημείωση Αυτή η μέθοδος αφορά συγκεκριμένα το Excel, το PowerPoint και το Word.

Για να επεξεργαστείτε το μητρώο με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Επιλέξτε το κατάλληλο κλειδί μητρώου:
  • Excel 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • PowerPoint 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
  • Word 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
 4. Αφού επιλέξετε το κατάλληλο κλειδί που καθορίζεται στο βήμα 3, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) του μενού Επεξεργασία (Edit) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 5. Πληκτρολογήστε μία από τις ακόλουθες τιμές DWORD για το κατάλληλο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD που πληκτρολογήσατε στο βήμα 5 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 9. Ξεκινήστε το πρόγραμμα του Office και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο.
 10. Αποθηκεύστε ξανά το αρχείο στο πρόγραμμα του Office. Μετά την αποθήκευση του αρχείου, το αρχείο πρέπει τώρα να ανοίξει στα παλαιότερα προγράμματα του Office, τα οποία παρατίθενται στην ενότητα "Συμπτώματα".

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτήν την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή για να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Περισσότερες πληροφορίες
Από προεπιλογή, οι εκδόσεις του Microsoft Excel, του Microsoft PowerPoint και του Microsoft Word που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα" δεν ανοίγουν τα αρχεία ανοιχτής XML, τα οποία αποθηκεύονται στις προεκδόσεις των προγραμμάτων του Office 2007.

Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν τα συμπτώματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά το άνοιγμα ενός αρχείου που αποθηκεύτηκε σε ένα από τα προγράμματα του Office 2007.

Word
Έκδοση 2007 του OfficeΕνεργοποιείται από πολιτική (προεπιλογή)Ενεργοποιείται από πολιτική
Έκδοση κυκλοφορίας Pre-Beta 2Μήνυμα 5Μήνυμα 5
Έκδοση κυκλοφορίας Beta 2Μήνυμα 5Μήνυμα 5
Έκδοση Beta 2 Technical RefreshΚανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.Κανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.
Έκδοση κυκλοφορίας (RTM)Κανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.Κανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.


PowerPoint
Έκδοση 2007 του OfficeΕνεργοποιείται από πολιτική (προεπιλογή)Ενεργοποιείται από πολιτική
Έκδοση κυκλοφορίας Pre-Beta 2Μήνυμα 1Μήνυμα 1
Έκδοση κυκλοφορίας Beta 2Μήνυμα 1Μήνυμα 2
Έκδοση Beta 2 Technical RefreshΚανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.Κανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.
Έκδοση κυκλοφορίας (RTM)Κανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.Κανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.


Excel
Έκδοση 2007 του OfficeΕνεργοποιείται από πολιτική (προεπιλογή)Ενεργοποιείται από πολιτική
Έκδοση κυκλοφορίας Pre-Beta 2Μήνυμα 3Μήνυμα 3
Έκδοση κυκλοφορίας Beta 2Μήνυμα 3Μήνυμα 4
Έκδοση Beta 2 Technical RefreshΜήνυμα 3Μήνυμα 4
Έκδοση κυκλοφορίας (RTM)Κανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.Κανένα μήνυμα. Το αρχείο ανοίγει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λόγο που ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, μια παρουσίαση του PowerPoint ή ένα έγγραφο του Word στα προγράμματα του Office 2007, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
922850 Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε ένα από τα προγράμματα του Office 2007 ή του Office 2003
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφή αρχείου ανοιχτής XML και για το μήνυμα που εμφανίζεται για τη λήψη ενός πακέτου συμβατότητας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
919026 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Office 2007: "Θέλετε να κάνετε λήψη ενός πακέτου συμβατότητας έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε με αυτό το αρχείο" (Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file)
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12 fixit fix it fixme
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 926054 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/20/2011 15:40:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kberrmsg kbopenfile kbconversion kbappcompatibility kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB926054
Σχόλια