Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Αναβάθμιση" (Upgrade) όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα: "Η αναβάθμιση έχει απενεργοποιηθεί" (Upgrade has been disabled)

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τα Windows Vista, δεν μπορείτε να επιλέξετε δυνατότητα αναβάθμισης. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση των Windows (Install Windows):
Η αναβάθμιση έχει απενεργοποιηθεί.
Για να αναβαθμίσετε τα Windows, το διαμέρισμα του σκληρού δίσκου πρέπει να έχει διαμορφωθεί ως NTFS. Για νέα διαμόρφωση του διαμερίσματος, ακυρώστε την εγκατάσταση, ανοίξτε το παράθυρο της γραμμής εντολών και πληκτρολογήστε c: /fs:ntfs.

(Upgrade has been disabled. To upgrade to Windows, the hard disk partition must be formatted as NTFS. To reformat the partition, cancel the installation, open a Command Prompt window, and then type c: /fs:ntfs.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, αν αναβαθμίζετε μια έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένη σε έναν τόμο FAT32. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μετατροπή του διαμερίσματος του σκληρού δίσκου από FAT32 σε NTFS" της ενότητας "Επίλυση".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα στην κατάλληλη ενότητα.

Μετατροπή του διαμερίσματος του σκληρού δίσκου από FAT32 σε NTFS

Τα Windows Vista απαιτούν να μορφοποιείται το διαμέρισμα του σκληρού δίσκου (τόμος δίσκου) στο οποίο εγκαθιστάτε τα Vista χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων NTFS. Για να μετατρέψετε το διαμέρισμα του σκληρού δίσκου σε NTFS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Η καταστροφή και η απώλεια δεδομένων δεν είναι πιθανό να συμβούν κατά τη μετατροπή του διαμερίσματος από FAT σε NTFS. Ωστόσο, συνιστούμε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων πριν το κάνετε αυτό. Συνιστούμε επίσης να επαληθεύσετε την ακεραιότητα του αντιγράφου ασφαλείας.

Για να μετατρέψετε το διαμέρισμα σε NTFS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε CMD και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε convert γράμμα_μονάδας_δίσκου:/FS:NTFS. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετατρέψετε τη μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  μετατροπή C:/FS:NTFS
 3. Μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή, ξεκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows Vista.
Σημείωση Όταν εκτελείτε την εντολή convert γράμμα_μονάδας_δίσκου:/FS:NTFS , ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η λειτουργία μετατροπής δεν μπορεί να αποκτήσει αποκλειστική πρόσβαση στη μονάδα δίσκου γράμμα_μονάδας_δίσκου: και έτσι δεν μπορεί να τη μετατρέψει αυτή τη στιγμή. Θέλετε να προγραμματίσετε τη μετατροπή την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το σύστημα (Ν/Ο);

(Convert cannot gain exclusive access to the driveletter:, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts (Y/N)?)
Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να εμφανιστεί όταν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες:

Συνθήκη 1

Εκτελείτε την εντολή convert όταν ο τρέχον φάκελος βρίσκεται στο διαμέρισμα που πρόκειται να μετατραπεί. Για παράδειγμα, πληκτρολογείτε convert C:/FS:NTFS στη γραμμή εντολών.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) του μηνύματος λάθους και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το διαμέρισμα μετατρέπεται όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 • Μεταβείτε σε ένα φάκελο άλλου διαμερίσματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε εκ νέου την εντολή. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές για να χρησιμοποιηθεί η μονάδα δίσκου D. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε εντολή.
  d:
  μετατροπή C:/FS:NTFS

Συνθήκη 2

Ένα αρχείο είναι ανοιχτό στο διαμέρισμα που πρόκειται να μετατραπεί.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) του μηνύματος λάθους και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το διαμέρισμα μετατρέπεται όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 • Τερματίστε όλα τα προγράμματα που ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία στο διαμέρισμα.

  Σημείωση Σε αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να περιλαμβάνονται προγράμματα άλλων υπολογιστών, τα οποία χρησιμοποιούν μια σύνδεση δικτύου για το άνοιγμα αρχείων στο διαμέρισμα.

  Ορισμένες φορές, τα ανοιχτά αρχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ένα αρχείο σελιδοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) του μηνύματος λάθους και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Συνθήκη 3

Προσπαθείτε να μετατρέψετε το διαμέρισμα στο οποίο εκτελείται το τρέχον λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, ο φάκελος WINDOWS και ο φάκελος WINDOWS\System32 βρίσκονται στη μονάδα δίσκου C και πληκτρολογείτε convert C:/FS:NTFS.

Αυτό το διαμέρισμα είναι γνωστό ως διαμέρισμα εκκίνησης (boot partition). Δεν μπορείτε να μετατρέψετε το διαμέρισμα εκκίνησης όταν εκτελείται το λειτουργικό σύστημα.

Για την μετατροπή του διαμερίσματος εκκίνησης, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) του μηνύματος λάθους και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το διαμέρισμα μετατρέπεται όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 • Στην περίπτωση που τα Windows είναι επίσης εγκατεστημένα σε άλλο διαμέρισμα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή χρησιμοποιώντας την εγκατάσταση των Windows που βρίσκεται σε αυτό το διαμέρισμα. Στη συνέχεια, μετατρέψτε το διαμέρισμα που δεν χρησιμοποιούν πλέον τα Windows.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στα συστήματα αρχείων FAT και NTFS και σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
100108 Επισκόπηση των συστημάτων αρχείων FAT, HPFS και NTFS
Properties

Article ID: 926069 - Last Review: 05/23/2007 14:04:18 - Revision: 6.2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbsetup KB926069
Feedback