Υπολογιστές που βασίζονται σε Windows XP που εγκαταστάθηκαν χρησιμοποιώντας έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως μη γνήσιοι.

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Ένας υπολογιστής που βασίζεται στα Microsoft Windows XP μπορεί να αρχίσει να αρχίσει να δημιουργεί σφάλμα στη διαδικασία επικύρωσης Windows Genuine Advantage (WGA), ή μπορεί να αναφερθεί ως μη γνήσιος. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν ο υπολογιστής που βασίζεται στα Windows XP εγκαταστάθηκε με τη χρήση αριθμού-κλειδιού προϊόντος Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας (Volume License), και εάν ο υπολογιστής που βασίζεται στα Windows XP επιχείρησε επικύρωση κατά τη διάρκεια ζητήματος διακομιστή της Microsoft μικρής διάρκειας. Αυτό το θέμα προέκυψε για μικρό χρονικό διάστημα στις 2 Οκτωβρίου 2006 και στις 29 Νοεμβρίου 2006.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκληθεί από κάποιο εσφαλμένο αρχείο Data.dat ή από κατεστραμμένο αρχείο Data.dat στο φάκελο %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data.

Σημείωση Από προεπιλογή, ο φάκελος %ALLUSERSPROFILE% +βρίσκεται στο φάκελο C:\Documents and Settings\All Users. Ωστόσο, αυτή η θέση μπορεί να είναι διαφορετικός φάκελος στη δική σας εγκατάσταση των Windows XP.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Εάν το αρχείο Data.dat ελήφθη στις 2 Οκτωβρίου 2006 ή στις 29 Νοεμβρίου 2006, πρέπει να καταργήσετε το αρχείο Data.dat από τον υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται στα Windows XP. Το αρχείο Data.dat θα ενημερωθεί σωστά με την επόμενη επικύρωση.

Βήματα για την ενημέρωση του αρχείου Data.dat του WGA σε έναν υπολογιστή

Μη αυτόματα βήματα για την ενημέρωση του αρχείου Data.dat του WGA σε έναν υπολογιστή

Για να ενημερώσετε το αρχείο Data.dat με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή που αντιμετωπίζει το ζήτημα χρησιμοποιώντας λογαριασμό με πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 2. Διαγράψτε το αρχείο Data.dat από τον φάκελο %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data.
 3. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής έχει αναφερθεί ως γνήσιος:
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε wgatray.exe /b, και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Η εντολή wgatray.exe μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο σε υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Windows Genuine Advantage Notifications. Εάν η εντολή wgatray.exe δεν είναι διαθέσιμη, αυτό δεν αποτελεί σφάλμα. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Windows Genuine Advantage Notifications, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να το προβάλετε στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  905474 Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications
 5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Αυτοματοποιημένα βήματα για την ενημέρωση του αρχείου Data.dat του WGA σε έναν υπολογιστή

Για να εκτελέσετε μια αυτοματοποιημένη ενημέρωση του αρχείου Data.dat, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run) για να εκτελέσετε το "Εργαλείο Επαλήθευσης του προγράμματος Windows της Microsoft (Genuine Advantage Diagnostic Tool).

  Σημείωση Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχετε, μπορεί να σας ζητηθεί αρκετές φορές να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να εκτελέσετε το εργαλείο.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 4. Στην καρτέλα Windows κάντε κλικ στην επιλογή Resolve.
Εάν αυτή η μέθοδος δεν έχει αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες της ενότητας "Μη αυτόματα βήματα για την ενημέρωση του αρχείου Data.dat του WGA σε έναν υπολογιστή"

Βήματα για την αυτόματη ενημέρωση του αρχείου Data.dat του WGA σε πολλαπλούς υπολογιστές

Η ακόλουθη δέσμη ενεργειών - δείγμα είναι μια απλή δέσμη ενεργειών .cmd. Για να εκτελέσετε αυτή τη δέσμη ενεργειών σε πολλούς υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP, χρησιμοποιήστε Πολιτική ομάδας, διακομιστή Microsoft Systems Management Server, ή άλλα εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα στο περιβάλλον σας. Χρησιμοποιήστε την καλύτερη μέθοδο για το δικό σας περιβάλλον για να διανείμετε τη δέσμη ενεργειών. Για να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών ξεχωριστά, πρέπει να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών ως διαχειριστής.

Για να δημιουργήσετε αυτή τη δέσμη ενεργειών, ανοίξτε ένα νέο αρχείο .txt και στη συνέχεια επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο δέσμης ενεργειών στο νέο αρχείο. Αφού δημιουργήσετε το αρχείο, μετονομάστε το χρησιμοποιώντας επέκταση ονόματος αρχείου .cmd.
Κείμενο της δέσμης ενεργειών
@ECHO OFFIF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (ECHO Deleting data.datattrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat")IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)ECHO WGA Validation in progress. WGATray.exe /b:ENDECHO Done
vlk αριθμό-κλειδί άδειας χρήσης βάσει ποσότητας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 926333 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/07/2008 19:34:41 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Genuine Advantage

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB926333
Σχόλια