Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κωδικοποιητή ή γίνεται αναπαραγωγή του ήχου αλλά δεν είναι δυνατή η προβολή της εικόνας του βίντεο κατά την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων στον Windows Media Player 11

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο στον Windows Media Player 11, η αναπαραγωγή του βίντεο δεν εκτελείται. Ωστόσο, ο ήχος αναπαράγεται.

Ακόμα, κατά την προσπάθειά σας να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου ή βίντεο στον Windows Media Player 11, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Ο Windows Media Player δεν είναι δυνατό να κάνει αναπαραγωγή του αρχείου επειδή ο απαιτούμενος κωδικοποιητής βίντεο δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας.

(Windows Media Player cannot play the file because the required video codec is not installed on your computer).
Ο Windows Media Player δεν είναι δυνατό να κάνει αναπαραγωγή, εγγραφή, αντιγραφή ή συγχρονισμό του αρχείου, επειδή ένας απαιτούμενος κωδικοποιητής βίντεο δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας.

(Windows Media Player cannot play, burn, rip, or sync the file because a required audio codec is not installed on your computer.)
Aπαιτείται κωδικοποιητής για την αναπαραγωγή αυτού του αρχείου. Για να εξακριβώσετε αν αυτός ο κωδικοποιητής είναι διαθέσιμος για λήψη από το Web, κάντε κλικ στη Βοήθεια του Web.

(A codec is required to play this file. To determine if this codec is available to download from the Web, click Web Help.)
Η μορφή του αρχείου δεν είναι έγκυρη.

(Invalid File Format.)
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν ένας κωδικοποιητής που απαιτείται για την αναπαραγωγή του αρχείου δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους του Windows Media Player ώστε να κάνει αυτόματη λήψη των κωδικοποιητών. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Windows Media Player 11:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Στην καρτέλα Πρόγραμμα αναπαραγωγής (Player), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη λήψη κωδικοποιητών (Download codecs automatically) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Δοκιμάστε να κάνετε αναπαραγωγή του αρχείου. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τον κωδικοποιητή, κάντε κλικ στo κουμπί Εγκατάσταση (Install).
Εάν η αναπαραγωγή του αρχείου εξακολουθεί να είναι προβληματική, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας "Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους". Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Τα παρακάτω βήματα απευθύνονται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών.

Κάντε λήψη και εγκατάσταση του κωδικοποιητή. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Windows Media Player 11:
 1. Εξακριβώστε αν ο κωδικοποιητής είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την αναπαραγωγή του αρχείου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στην περιοχή Αναπαραγωγή σε εξέλιξη (Now Playing), κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που προσπαθείτε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File), σημειώστε τους κωδικοποιητές που καθορίζονται στις περιοχές Κωδικοποιητής ήχου (Audio codec) και Κωδικοποιητής βίντεο (Video codec) και, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, προχωρήστε στο βήμα 2.
   • Δεν καθορίζεται κωδικοποιητής ήχου.
   • Δεν καθορίζεται κωδικοποιητής βίντεο.
  • Στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Windows Media Player (About Windows Media Player).
  • Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση Πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης (Technical Support Information).
  • Εάν προσπαθείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου, εξακριβώστε αν ο κωδικοποιητής ήχου που σημειώσατε στο δεύτερο υποβήμα παραπάνω αναφέρεται στην περιοχή Κωδικοποιητές ήχου (Audio Codecs). Εάν προσπαθείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, εξακριβώστε αν ο κωδικοποιητής βίντεο ή ο κωδικοποιητής ήχου που σημειώσατε στο δεύτερο υποβήμα παραπάνω αναφέρεται στην περιοχή Κωδικοποιητές βίντεο (Video Codecs). Εάν ο κωδικοποιητής δεν αναφέρεται, προχωρήστε στο βήμα 2.
  • Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε εκ νέου τον κωδικοποιητή. Εάν δεν μπορείτε να τον εγκαταστήσετε, προχωρήστε στο βήμα 2.
  • Δοκιμάστε να κάνετε αναπαραγωγή του αρχείου. Εάν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου, παραβλέψτε τα βήματα 2 και 3.
 2. Εγκαταστήστε τον κωδικοποιητή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να κάνετε αναπαραγωγή του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια στο Web (Web Help). Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να κάνετε αναπαραγωγή του αρχείου, προχωρήστε στο βήμα 3.
  • Στην τοποθεσία της Microsoft στο Web, κάντε κλικ στη σύνδεση με την τοποθεσία του Wmplugins στο Web. Εάν αυτή η σύνδεση δεν υπάρχει, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες της τοποθεσίας Web για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του κωδικοποιητή για το αρχείο. Εάν η τοποθεσία Web δεν εντοπίσει αυτόματα έναν κωδικοποιητή για το αρχείο και εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες, προχωρήστε στο βήμα 3:
   • Δεν σημειώσατε κωδικοποιητή στο δεύτερο υποβήμα του βήματος 1.
   • Δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικοποιητή που σημειώσατε στο δεύτερο υποβήμα του βήματος 1 στην τοποθεσία Web.
  • Δοκιμάστε να κάνετε αναπαραγωγή του αρχείου. Εάν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου, παραβλέψτε το βήμα 3.
 3. Αποκτήστε τον κωδικοποιητή από έναν προμηθευτή άλλου κατασκευαστή.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με έναν προμηθευτή άλλου κατασκευαστή, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στην παρακάτω λίστα, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

  60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

  60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Σημείωση Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον Windows Media Player σε ένα περιβάλλον τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει ένας διαχειριστής δικτύου, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή δικτύου για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του κωδικοποιητή.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικοποιητές, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Οι πληροφορίες και η λύση που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο απεικονίζουν την τρέχουσα άποψη της Microsoft Corporation για αυτά τα θέματα κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης. Η λύση αυτή είναι διαθέσιμη μέσω της Microsoft ή μέσω μιας υπηρεσίας παροχής άλλου κατασκευαστή. Η Microsoft δεν συνιστά ιδιαίτερα οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής ή λύση άλλου κατασκευαστή η οποία ενδέχεται να περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν υπηρεσίες παροχής ή λύσεις άλλων κατασκευαστών οι οποίες δεν περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Επειδή η Microsoft πρέπει να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως δέσμευση από την πλευρά της Microsoft. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται ή για οποιαδήποτε λύση που παρουσιάζεται από τη Microsoft ή από οποιονδήποτε αναφερόμενο άλλο κατασκευαστή.

Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση και αποκλείει κάθε αντιπροσώπευση, εγγύηση και συνθήκη, είτε είναι ρητή, σιωπηρή ή θεσμοθετημένη. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις ή συνθήκες τίτλων, μη παραβίαση δικαιωμάτων, ικανοποιητικής κατάστασης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, λύση, προϊόν ή άλλα στοιχεία πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση η Microsoft δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε λύση άλλου κατασκευαστή η οποία αναφέρεται σε αυτό το άρθρο.
wmp11 wmp 11
Vlastnosti

ID článku: 926373 - Poslední kontrola: 11/21/2007 12:26:00 - Revize: 3.0

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB926373
Váš názor