Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:926512
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Office Outlook 2007. Αυτό το άρθρο παραθέτει τις ρυθμίσεις ασφαλείας που μπορείτε να ορίσετε κατά την εκτέλεση του Outlook 2007 σε περιβάλλον Microsoft Exchange Server.
Περισσότερες πληροφορίες

Η πολιτική AdminSecurityMode μητρώου εγγραφής και ασφάλεια

Το Outlook 2007 να χρησιμοποιήσετε φόρμες ασφαλείας δημόσιο φάκελο ή την πολιτική ομάδας για τη Διαχείριση ασφαλείας για τα συνημμένα και τα πρόσθετα. Η δυνατότητα χρήσης των ρυθμίσεων πολιτικής ομάδας (GPO) του αντικειμένου για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας είναι μια νέα δυνατότητα του Outlook 2007.

Εάν το περιβάλλον σας χρησιμοποιεί δημόσιους φακέλους και αν χρησιμοποιείτε φόρμες ασφάλεια δημόσιου φακέλου σε προηγούμενες εκδόσεις του Outlook, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε φόρμες ασφάλεια δημόσιου φακέλου. Μπορείτε να το κάνετε αφού κάνετε μια μικρή αλλαγή των ρυθμίσεων μητρώου κατάλληλα.

Το Outlook 2007 έχει σχεδιαστεί για να εκμεταλλευτείτε τις ρυθμίσεις αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ για τη Διαχείριση ασφαλείας για τα συνημμένα και τα πρόσθετα. Σε αντίθεση με το Microsoft Office Outlook 2003, Outlook 2007 δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα μητρώου CheckAdminSettings για να καθορίσετε ρυθμίσεις πολιτικής ή για να προσδιορίσετε τα επίπεδα αξιοπιστίας για τα πρόσθετα. Αντίθετα, το Outlook 2007 χρησιμοποιεί τη νέα καταχώρηση μητρώου AdminSecurityMode για να προσδιορίσετε την πολιτική ασφαλείας.

Η καταχώρηση μητρώου AdminSecurityMode χρησιμοποιεί την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων:

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: AdminSecurityMode
Τιμές:
 • 0: Χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ασφαλείας του Outlook

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, εάν δεν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου AdminSecurityMode.
 • 1: Χρησιμοποιήστε την πολιτική ασφαλείας από το δημόσιο φάκελο ρυθμίσεων ασφαλείας του Outlook
 • 2: Χρησιμοποιήστε την πολιτική ασφαλείας από το δημόσιο φάκελο ρυθμίσεων ασφαλείας του Outlook 10
 • 3: Χρησιμοποιήστε την πολιτική ασφαλείας από τις ρυθμίσεις αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ
Χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μητρώου AdminSecurityMode για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που αφορά το Outlook 2007. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Outlook 2007 για να χρησιμοποιήσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ασφαλείας που δημοσιεύονται από τις υπάρχουσες φόρμες ασφάλεια δημόσιου φακέλου του Outlook. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Outlook 2007 για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας με το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.

Η καταχώρηση μητρώου AddinTrust και πολιτική αξιοπιστίας πρόσθετου

Η καταχώρηση μητρώου AddinTrust στο Outlook 2007 λειτουργεί ακριβώς όπως εμφανίζεται στο Outlook 2003. Έχετε υπόψη σας ότι όταν ορίζετε την τιμή της καταχώρησης μητρώου AddinTrust σε 0 (μηδέν), ρυθμίζετε Outlook 2007 για να χρησιμοποιήσετε την πολιτική ασφαλείας που καθορίζεται από την τιμή της καταχώρησης μητρώου AdminSecurityMode.Η καταχώρηση μητρώου AddinTrust χρησιμοποιεί την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων:

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: AddinTrust
Τιμές:
 • 0: Αξιοπιστίας καθορίζεται από την τιμή της καταχώρησης μητρώου AdminSecurityMode

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, εάν δεν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου AddinTrust.
 • 1: Εμπιστεύονται όλα τα πρόσθετα
 • 2: Αξιοπιστία χωρίς πρόσθετα

Το Outlook 2007 σε περιβάλλον Exchange Server που χρησιμοποιεί τους δημόσιους φακέλους

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη φόρμες ασφαλείας δημόσιο φάκελο για τη διαχείριση της ασφάλειας, είναι η απλούστερη διαδρομή μετεγκατάστασης σε Outlook 2007 να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε φόρμες ασφάλεια δημόσιου φακέλου. Μπορείτε να κάνετε αυτό, ανεξάρτητα από την έκδοση του Exchange Server που εκτελείται στο περιβάλλον σας.

Για να βεβαιωθείτε ότι το Outlook 2007 χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουν οριστεί στις φόρμες ασφάλεια δημόσιου φακέλου, ορίστε την καταχώρηση μητρώου AdminSecurityMode στην τιμή 1 ή 2. Η τιμή που ορίζετε εξαρτάται από το αν βρίσκονται δημοσιευμένες φόρμες στο δημόσιο φάκελο ρυθμίσεων ασφαλείας του Outlook ή στο δημόσιο φάκελο ρυθμίσεων ασφαλείας του Outlook 10.

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τις τιμές καταχωρήσεων μητρώου AdminSecurityMode. Η λίστα περιγράφει επίσης τον τρόπο κάθε τιμή επηρεάζει το Outlook 2007 σε περιβάλλον Exchange Server που χρησιμοποιεί τους δημόσιους φακέλους, ως εξής:
 • Δεν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου: Outlook 2007 χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαχείρισης
 • 0: Το outlook 2007 χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαχείρισης
 • 1: Το outlook 2007 χρησιμοποιεί τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις διαχείρισης στο δημόσιο φάκελο ρυθμίσεων ασφαλείας του Outlook
 • 2: Το outlook 2007 χρησιμοποιεί τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις διαχείρισης στο δημόσιο φάκελο ρυθμίσεων ασφαλείας του Outlook 10
 • 3: Το outlook 2007 χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ

Το Outlook 2007 σε περιβάλλον Exchange Server που δεν χρησιμοποιούνται σε δημόσιους φακέλους

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Outlook 2007 για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας με το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ, ορίστε την καταχώρηση μητρώου AdminSecurityMode στην τιμή 3. Επιπλέον, εάν είναι απαραίτητο, επιβεβαιώστε ότι η καταχώρηση μητρώου AddinTrust έχει οριστεί στην τιμή 0 (μηδέν).

Ρυθμίσεις ασφαλείας για συνημμένα

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας για συνημμένα στο Outlook 2007 είναι ως εξής.

Εμφάνιση συνημμένων επιπέδου 1

Συνήθως, αποκλεισμός συνημμένων επιπέδου 1. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν συνημμένων επιπέδου 1 στο Outlook 2007.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: ShowLevel1Attach
Τιμές:
 • 1: Ενεργοποιημένη
 • 0: Απενεργοποιημένη

Επιτρέπει στους χρήστες να υποβιβάσετε συνημμένα επιπέδου 2

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες μπορούν να υποβιβάσετε το επίπεδο ασφαλείας των συνημμένων από 1 επίπεδο ασφαλείας για την ασφάλεια επιπέδου 2. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες έχουν πρόσβαση επιπέδου 1 συνημμένα στο Outlook 2007. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες δεν είναι δυνατό να υποβιβάσετε το επίπεδο ασφαλείας των συνημμένων.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: AllowUsersToLowerAttachments
Τιμές:
 • 1: Ενεργοποιημένη
 • 0: Απενεργοποιημένη

Απενεργοποιήστε την ερώτηση σχετικά με τα συνημμένα επιπέδου 1, όταν οι χρήστες στέλνουν ένα στοιχείο

Από προεπιλογή, το Outlook 2007 προτρέπει τους χρήστες όταν αποστέλλεται ένα στοιχείο το οποίο έχει ένα συνημμένο επιπέδου 1. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη γραμμή εντολών.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: DontPromptLevel1AttachSend
Τιμές:
 • 1: Ενεργοποιημένη
 • 0: Απενεργοποιημένη

Απενεργοποιήστε την ερώτηση σχετικά με τα συνημμένα επιπέδου 1, όταν τους χρήστες να κλείσουν ένα στοιχείο

Από προεπιλογή, το Outlook 2007 προτρέπει τους χρήστες κατά το κλείσιμο ενός στοιχείου το οποίο έχει ένα συνημμένο επιπέδου. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη γραμμή εντολών.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: DontPromptLevel1AttachClose
Τιμές:
 • 1: Ενεργοποιημένη
 • 0: Απενεργοποιημένη

Ενεργοποίηση επιτόπια Ενεργοποίηση ενσωματωμένων αντικειμένων OLE

Το Outlook 2007 μπορεί να ενεργοποιήσει επιτόπια Ενεργοποίηση ενσωματωμένων αντικειμένων OLE. Αυτή η κατάσταση ενδεχομένως μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες να εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα ο οποίος είναι συγκαλυμμένα ως ένα άλλο έγγραφο. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, το Outlook 2007 επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν τα αντικείμενα OLE στη θέση που ενεργοποιούνται.Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, Outlook 2007 δεν είναι δυνατό να επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν τα ενσωματωμένα αντικείμενα OLE στη θέση που ενεργοποιούνται.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: AllowInPlaceOLEActivation
Τιμές:
 • 1: Ενεργοποιημένη
 • 0: Απενεργοποιημένη

Εμφάνιση αντικειμένων OLE πακέτου

Το Outlook 2007 μπορεί να εμφανίσει τα αντικείμενα OLE πακέτου. Αντικείμενα OLE πακέτο μπορεί να αποκρύψει κακόβουλο κώδικα ως ένα άλλο έγγραφο. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, το Outlook 2007 εμφανίζει αντικείμενα OLE πακέτου. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, Outlook 2007 δεν είναι δυνατό να εμφανίσετε αντικείμενα OLE πακέτο.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: ShowOLEPackageObj
Τιμές:
 • 1: Ενεργοποιημένη
 • 0: Απενεργοποιημένη

Προσθέστε επεκτάσεις ονόματος αρχείου που αποκλείονται ως στοιχεία ασφάλειας επιπέδου 1

Αυτή η πολιτική εμφανίζει σε λίστα τις επεκτάσεις ονομάτων αρχείων που έχουν προωθηθεί στην ασφάλεια επιπέδου 1.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Συμβολοσειρά: FileExtensionsAddLevel1
Τιμών: Λίστα επεκτάσεις ονομάτων αρχείων που διαχωρίζονται με ελληνικό ερωτηματικό

Καταργήστε τις επεκτάσεις ονόματος αρχείου που αποκλείονται ως στοιχεία ασφαλείας επιπέδου 1

This policy lists the file name extensions that are demoted to Level 2 security.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

String: FileExtensionsRemoveLevel1
Values: List of file name extensions that are separated by a semicolon

Add file name extensions that are blocked as Level 2 security items

This policy lists the file name extensions that are added to Level 2 security.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

String: FileExtensionsAddLevel2
Values: List of file name extensions that are separated by a semicolon

Remove file name extensions that are blocked as Level 2 security items

This policy lists the file name extensions that are removed from Level 2 security.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Συμβολοσειρά: FileExtensionsRemoveLevel2
Τιμών: Λίστα επεκτάσεις ονομάτων αρχείων που διαχωρίζονται με ελληνικό ερωτηματικό

Ρυθμίσεις ασφαλείας της προσαρμοσμένης φόρμας

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας για τις προσαρμοσμένες φόρμες του Outlook 2007 είναι ως εξής.

Ενεργοποίηση δεσμών ενεργειών σε μη επαναλαμβανόμενες φόρμες του Outlook 2007

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την πολιτική, οι δέσμες ενεργειών μπορούν να εκτελούνται σε μια μη επαναλαμβανόμενη φόρμα του Outlook 2007.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: EnableOneOffFormScripts
Τιμές:
 • 1: Ενεργοποιημένη
 • 0: Απενεργοποιημένη

Ρυθμίστε μια προτροπή για προσαρμοσμένες ενέργειες το μοντέλο αντικειμένου του Outlook

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την πολιτική, ορισμένες ενέργειες μπορεί να προκύψει όταν μια προσαρμοσμένη ενέργεια πραγματοποιείται με τη χρήση του μοντέλου αντικειμένου του Outlook. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Outlook 2007, ώστε να επιτρέπεται αυτόματα την ενέργεια για να αρνηθείτε αυτόματα την ενέργεια ή να ζητήσει από το χρήστη.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMCustomAction
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Ρυθμίστε μια ερώτηση για την ιδιότητα ενός στοιχείου ελέγχου "ItemProperty"

Η πολιτική αυτή ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας πρόσβασης για τοItemPropertyη ιδιότητα ενός στοιχείου ελέγχου σε μια προσαρμοσμένη φόρμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Outlook 2007, ώστε να επιτρέπεται αυτόματα την ενέργεια για να αρνηθείτε αυτόματα την ενέργεια ή να ζητήσει από το χρήστη.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMItemPropertyAccess
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας μέσω προγραμματισμού

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας βάσει προγραμματισμού παρατίθενται ως εξής.

Ρυθμίστε μια ερώτηση κατά την αποστολή στοιχείων από ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά την αποστολή στοιχείων από ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMSend
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μια ερώτηση, όταν ένα πρόγραμμα αποκτά πρόσβαση σε ένα βιβλίο διευθύνσεων, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη συμπεριφορά που παρουσιάζεται όταν ένα πρόγραμμα αποκτά πρόσβαση σε ένα βιβλίο διευθύνσεων, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMAddressBookAccess
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Ρυθμίστε μια ερώτηση, όταν ένα πρόγραμμα διαβάζει τις πληροφορίες διεύθυνσης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη συμπεριφορά που παρουσιάζεται όταν ένα πρόγραμμα διαβάζει τις πληροφορίες διεύθυνσης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMAddressInformationAccess
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Ρυθμίστε μια ερώτηση, όταν ένα πρόγραμμα απαντά σε προσκλήσεις σε σύσκεψη και προσκλήσεις σε εργασία, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη συμπεριφορά που παρουσιάζεται όταν ένα πρόγραμμα απαντά σε προσκλήσεις σε σύσκεψη και προσκλήσεις σε εργασία, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του Outlook.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMMeetingTaskRequestResponse
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Ρυθμίστε μια ερώτηση, όταν ένα πρόγραμμα χρησιμοποιεί το μοντέλο αντικειμένου του Outlook για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εντολή "Αποθήκευση ως" για να αποθηκεύσετε ένα στοιχείο

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη συμπεριφορά που παρουσιάζεται όταν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το μοντέλο αντικειμένου του Outlook για να αποκτήσετε πρόσβαση στοΑποθήκευση ωςεντολή για να αποθηκεύσετε ένα στοιχείο.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMSaveAs
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Ρυθμίστε μια ερώτηση, όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην ιδιότητα "Τύπος" ενός αντικειμένου UserProperty

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη συμπεριφορά που προκύπτει όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στοΤύποςη ιδιότητα ενός αντικειμένου UserProperty.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMFormulaAccess
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Ρυθμίστε μια ερώτηση, όταν ένα πρόγραμμα αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες διεύθυνσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "UserProperties.Find"

Αυτή η πολιτική καθορίζει τη συμπεριφορά που παρουσιάζεται όταν ένα πρόγραμμα αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες διεύθυνσης, χρησιμοποιώντας τοUserProperties.FindΗ μέθοδος.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: PromptOOMAddressUserPropertyFind
Τιμές:
 • 0: Αυτόματη άρνηση
 • 1: Ερώτηση

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 2: Αυτόματη έγκριση

Σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες Simple MAPI

Αρχικά, υπήρχαν σχέδια ώστε να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις ακόλουθες λειτουργίες Simple MAPI:
 • Αποστολή στοιχείων από ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το Simple MAPI
 • Ένα πρόγραμμα αναλύει διευθύνσεις χρησιμοποιώντας το Simple MAPI
 • Ένα πρόγραμμα ανοίγει ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το Simple MAPI
Ωστόσο, αυτές οι ρυθμίσεις δεν προστέθηκαν στο προϊόν από την έκδοση του Outlook 2007. Εμείς ερευνά τη δυνατότητα να προσθέσετε αυτήν τη λειτουργικότητα στις ρυθμίσεις αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ. Οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε μελλοντική έκδοση.

Αξιόπιστη πρόσθετα

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας για αξιόπιστη πρόσθετα είναι ως εξής.

Λίστα αξιόπιστων πρόσθετα

Αυτή η πολιτική εμφανίζει τα ονόματα αρχείων και οι τιμές κατακερματισμού που πάντα θεωρείται αξιόπιστη από το Outlook 2007.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\TrustedAddins

Συμβολοσειρά: Το όνομα αρχείου του πρόσθετου
Τιμή: A κατακερματισμού του αρχείου που δημιουργείται από τον αλγόριθμου κατακερματισμού ασφαλείς (SHA-1). Ο κατακερματισμός είναι αποθηκευμένο στην ίδια μορφή που χρησιμοποιείται σε φόρμα ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΚάθε έμπιστο πρόσθετο έχει μια τιμή συμβολοσειράς και μια αντίστοιχη τιμή κατακερματισμού στο δευτερεύον κλειδί TrustedAddins.

Οι ρυθμίσεις μητρώου που χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερες εκδόσεις του Outlook

Ορισμένες ρυθμίσεις μητρώου που χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερες εκδόσεις του Outlook ισχύουν επίσης για το Outlook 2007. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις μητρώου μαζί με το δημόσιο φάκελο φορμών ασφαλείας ή μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως ανεξάρτητη ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις μητρώου δεν θεωρούνται τμήμα της προσέγγισης αντικείμενο πολιτικής ομάδας του Outlook 2007 με συνημμένο και πρόσθετο ασφαλείας.

Η καταχώρηση μητρώου DisallowAttachmentCustomization

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την πολιτική, το Outlook 2007 απενεργοποιεί την καταχώρηση μητρώου Level1Remove. Ωστόσο, η καταχώρηση μητρώου Level1Add συνεχίζει να λειτουργεί.

Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: DisallowAttachmentCustomization
Τιμές: Οποιαδήποτε τιμή

ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ πολιτική αυτή ελέγχει εάν μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για συνημμένα, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά μητρώου που δεν είναι πολιτική.

Η καταχώρηση μητρώου Level1Remove

Αυτή η πολιτική εμφανίζει σε λίστα τις επεκτάσεις ονομάτων αρχείων που έχουν υποβιβάζονται ασφαλείας επιπέδου 2.
Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Συμβολοσειρά: Level1Remove
Τιμών: Λίστα επεκτάσεις ονομάτων αρχείων που διαχωρίζονται με ελληνικό ερωτηματικό

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου DisallowAttachmentCustomization, η καταχώρηση μητρώου Level1Remove αγνοεί το Outlook 2007.

Η καταχώρηση μητρώου Level1Add

Αυτή η πολιτική εμφανίζει σε λίστα τις επεκτάσεις ονομάτων αρχείων που έχουν προωθηθεί στην ασφάλεια επιπέδου 1.
Κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Τιμή DWORD: Level1Add
Τιμών: Λίστα επεκτάσεις ονομάτων αρχείων που διαχωρίζονται με ελληνικό ερωτηματικό

ΣΗΜΕΙΩΣΗΟι επεκτάσεις ονόματος αρχείου σε αυτήν τη λίστα αποκλείονται από το Outlook 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του Outlook 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Τύπος αρχείου περιορισμού outlook2007 ol1007

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 926512 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/21/2011 12:53:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbhowto kbregistry kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB926512 KbMtel
Σχόλια