Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές της θερινής ώρας στο 2007 για το Exchange 2003 Service Pack 2

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Προτού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να γνωρίζετε τα πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν το Microsoft Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912918 Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από φορητή συσκευή ή από κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο στο διακομιστή Exchange 2000 Server και στον Exchange Server 2003
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές της θερινής ώρας (DST) το 2007 υπάρχει τώρα διαθέσιμη για υπολογιστές που χρησιμοποιούν το Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Σημείωση Ο Microsoft Exchange Server 2007 δεν απαιτεί μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα για να αναφέρει σωστά τις αλλαγές στη θερινή ώρα (DST).
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες για ενημερωμένες εκδόσεις

Την άνοιξη του 2007, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θερινής ζώνης ώρας (DST) στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αλλάξουν έτσι ώστε να συμμορφωθούν με την "Πράξη ενεργειακής πολιτικής" (Energy Policy Act) του 2005. Οι ημερομηνίες θα αλλάξουν ως εξής:
DSTΤο 2007Τα προηγούμενα έτη
Ημερομηνία έναρξηςΔεύτερη Κυριακή του Μαρτίου, 2:00 Π.Μ.Πρώτη Κυριακή του Απριλίου, 2:00 Π.Μ.
Ημερομηνία λήξηςΠρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, 2:00 Π.Μ.Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, 2:00 Π.Μ.
Μια ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας για τη θερινή ώρα (DST), η οποία θα αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα για τον Microsoft Exchange Server 2003, υπάρχει τώρα διαθέσιμη. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Οι νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θερινής ώρας (DST) για το 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Αλλαγές στη θερινή ζώνη ώρας (DST) και ρυθμίσεις ζώνης ώρας θα πραγματοποιηθούν στον Καναδά το 2007 (εκτός από την περιοχή Newfoundland).
  • Αλλαγές στις ρυθμίσεις θερινής ώρας (DST) και ζώνης ώρας που πραγματοποιήθηκαν μετά την αρχική έκδοση των προϊόντων που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Για παράδειγμα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ορισμένες αλλαγές που κυκλοφόρησαν παλαιότερα ως μεμονωμένες αλλαγές και τεκμηριώθηκαν σε άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι αθροιστική. Επομένως, εάν δεν έχετε εφαρμόσει ακόμη οποιαδήποτε από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που περιγράφονται στα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τα δικαιώματα "Αποστολή ως" (Send As) στη φορητή σας συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί όπως αναμένεται.
  • MS06-019 (Store.exe έκδοση 6.5.7233.69 ή μια νεότερη έκδοση του Store.exe)
  • MS06-029 (Store.exe έκδοση 6.5.7650.28 ή μια νεότερη έκδοση του Store.exe)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για τη σωστή ενημέρωση των δικαιωμάτων χρήστη, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912918 Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από φορητή συσκευή ή από κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο στο διακομιστή Exchange 2000 Server και στον Exchange Server 2003
907434 Το δικαίωμα "Αποστολή ως " (Send As) καταργείται από ένα αντικείμενο χρήστη μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων του στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers) του Exchange Server
Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) και εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS06-019, το Microsoft Entourage και οι υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών όπως η Blackberry ή η GoodLink ενδέχεται να επηρεαστούν. Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ή Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) και εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS06-029, οι υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών όπως η Blackberry ή η GoodLink ενδέχεται να επηρεαστούν. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
916803 MS06-019: Ένα θέμα ευπάθειας στον Microsoft Exchange Server θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
912442 MS06-029: Θέμα ευπάθειας στο Microsoft Exchange Server θα μπορούσε να προκαλέσει εισαγωγή δέσμης ενεργειών όταν ο Exchange Server εκτελεί το Outlook Web Access

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Προϋποθέσεις

Προτού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για το Exchange, πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) και την ενημερωμένη έκδοση της ζώνης ώρας για τα Windows.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
836993 Τρόπος απόκτησης των τελευταίων Service Pack για τον Exchange Server 2003
931836 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Φεβρουαρίου 2007 για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Ωστόσο, η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store και όλες οι εξαρτημένες υπηρεσίες θα ξεκινήσουν εκ νέου.

Πληροφορίες αρχείου

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Exchange2003-KB926666-v2-x86-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Ιανουαρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Cdo.dll6.5.7651.61718.84814 Δεκεμβρίου 200623:00x86
Cdoex.dll6.5.7651.613.945.47214 Δεκεμβρίου 200622:15x86
Davex.dll6.5.7651.611.139.71214 Δεκεμβρίου 200622:08x86
Excdo.dll6.5.7651.613.692.54414 Δεκεμβρίου 200622:15x86
Exoledb.dll6.5.7651.612.616.32014 Δεκεμβρίου 200606:08x86
Exosal.dll6.5.7651.6169.12013 Δεκεμβρίου 200623:33x86
Lsmexhc.dll6.5.7651.61125.44014 Δεκεμβρίου 200621:23x86
Madfb.dll6.5.7651.61525.31214 Δεκεμβρίου 200622:15x86
Mdbmsg.dll6.5.7651.613.375.10414 Δεκεμβρίου 200600:16x86
Rtdsmcal.dll6.5.7651.6133.28014 Δεκεμβρίου 200621:29x86
Store.exe6.5.7651.614.879.36013 Δεκεμβρίου 200623:37x86

Για ποιο λόγο απαιτείται η ενημερωμένη έκδοση για το Exchange;

Το λογισμικό του ημερολογίου της Microsoft, όπως το Outlook, εξαρτάται από τις πληροφορίες ζώνης ώρας του λειτουργικού συστήματος για να εμφανίσει τις πληροφορίες. Ωστόσο, τα προγράμματα που βασίζονται στα CDO (Collaboration Data Objects), όπως το Outlook Web Access, εξαρτώνται από ξεχωριστούς εσωτερικούς πίνακες ζώνης ώρας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση τροποποιεί αυτούς τους εσωτερικούς πίνακες ζώνης ώρας για να ταιριάζουν με τις αλλαγές των ρυθμίσεων ζώνης ώρας.

Χωρίς αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, τα στοιχεία ημερολογίου στα προγράμματα που βασίζονται σε CDO και στην Outlook Web Access θα λειτουργούν με τη χειμερινή ώρα τις πρόσθετες εβδομάδες της θερινής ώρας. Για παράδειγμα, χωρίς αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, τα προγράμματα που βασίζονται σε CDO θα λειτουργήσουν με τη χειμερινή ώρα στη διάρκεια των ακόλουθων περιόδων το 2007:
  • 11 Μαρτίου 2007 έως 1 Απριλίου 2007
  • 28 Οκτωβρίου 2007 έως 4 Νοεμβρίου 2007

Με ποιον τρόπο αυτή η ενημερωμένη έκδοση επηρεάζει παλαιότερες εκδόσεις του Exchange

Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν μπορεί να εγκατασταθεί εάν χρησιμοποιείτε το Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης μιας έκδοσης αυτής της ενημέρωσης κώδικα, συμβατής με το Exchange Server 2003 SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
931978 Ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές της θερινής ώρας στο 2007 για το Exchange 2003 Service Pack 1

Exchange 2000 Server και Exchange Server 5.5

Εάν εκτελείτε το Exchange 2000 Server, το Exchange Server 5.5 ή άλλες παλαιότερες εκδόσεις του Exchange Server, επικοινωνήστε με το διαχειριστή λογαριασμού της Microsoft ή τον τεχνικό διαχειριστή λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Αναθεωρήσεις:

ΈκδοσηΗμερομηνίαΑλλαγή
1.015 Νοεμβρίου 2006Δημοσίευση της αρχικής έκδοσης του άρθρου
1.115 Νοεμβρίου 2006Μετατροπή του άρθρου σε δημόσιο
2.026 Δεκεμβρίου 2006Διόρθωση κατεστραμμένου URL
3.016 Ιανουαρίου 2007Αναθεωρημένο άρθρο για την έκδοση 2 της ενημερωμένης έκδοσης του DST
4.017 Ιανουαρίου 2007Διορθωμένη URL λήψης ώστε να συμβαδίζει με την ενημερωμένη έκδοση της έκδοσης 2 του DST
5.024 Ιανουαρίου 2007Προστέθηκε μια σημείωση που αναφέρει ότι το Exchange 2007 δεν απαιτεί ενημερωμένη έκδοση του DST
6.029 Ιανουαρίου 2007Καταργήθηκαν παλιές πληροφορίες για το Exchange 2003 SP1
7.031 Ιανουαρίου 2007Προστέθηκαν πληροφορίες για την Outlook Web Access
8.031 Ιανουαρίου 2007Προστέθηκε παραπομπή στο KB912918
9.011 Φεβρουαρίου 2007Προστέθηκε σημείωση σχετικά με την μετατροπή της ενημερωμένης έκδοσης του DST σε αθροιστική
10.012 Φεβρουαρίου 2007Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Exchange 2003 SP1 της ενημερωμένης έκδοσης του DST
10.112 Φεβρουαρίου 2007Διορθωμένος τύπος
11.012 Φεβρουαρίου 2007Αντικατάσταση παλιάς παραπομπής με την παραπομπή στο άρθρο KB931836
12.012 Φεβρουαρίου 2007Τροποποίηση σημείωσης σχετικά με την μετατροπή της ενημερωμένης έκδοσης του DST σε αθροιστική
12.123 Φεβρουαρίου 2007Προστέθηκε πίνακας αναθεωρήσεων
XCCC OWA
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 926666 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 07:44:09 - Αναθεώρηση: 12.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbupdate kbexpertiseadvanced KB926666
Σχόλια