Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Θέματα εικονικότητας κοινών αρχείων και μητρώου στα Windows Vista

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αναπαράστασης στα Windows Vista, μπορεί να αντιμετωπίσετε θέματα εικονικότητας αρχείου και μητρώου που περιγράφονται στα παρακάτω σενάρια.

Σενάριο 1: Εμφανίζονται μηνύματα λάθους όταν εγκαθιστάτε, αναβαθμίζετε ή χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή

Όταν εγκαθιστάτε, αναβαθμίζετε ή χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, μπορεί να εμφανιστούν διάφορα μηνύματα λάθους που δηλώνουν ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Για παράδειγμα, μπορεί να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Μετά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής σε φάκελο διαφορετικό από τον φάκελο %programfiles%, εμφανίζονται μηνύματα λάθους "δεν επιτρέπεται η πρόσβαση". Επιπλέον, η εφαρμογή δεν λειτουργεί έτσι όπως θα αναμενόταν.
 • Εμφανίζονται μηνύματα λάθους της εφαρμογής που μοιάζουν με τα ακόλουθα:
  Δεν είναι δυνατή η δημιουργία φακέλου στη διαδρομή C:\MyApp\Temp

  (Cannot create folder under C:\MyApp\Temp)
  Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αρχείου στη διαδρομή C:\MyApp\Temp\output.dat

  (Cannot create file under C:\MyApp\Temp\output.dat)
 • Εμφανίζονται μηνύματα λάθους που μοιάζουν με τα ακόλουθα:
  Σφάλμα εγγραφής στο αρχείο MyFile.exe

  (Error Writing to MyFile.exe)
  Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει όταν εκτελείτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Δημιουργείτε συνδέσεις σε θέσεις για τις οποίες έγινε αναπαράσταση.
  • Χρησιμοποιείτε το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (EFS) για να κρυπτογραφήσετε αρχεία.
  • Προσπαθείτε να προβάλετε συμπιεσμένα αρχεία.
  • Χρησιμοποιείτε τη γραμμή εντολών για να αντιγράψετε αρχείο .exe, .sys, ή .dll σε θέση με δυνατότητα αναπαράστασης.
 • Τμήματα της εφαρμογής που απαιτούν είσοδο ή έξοδο αρχείων δεν λειτουργούν πλέον σωστά.

Σενάριο 2: Δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο ή το φάκελο που μόλις δημιουργήσατε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογή για την οποία δεν είναι ενεργοποιημένη η εικονικότητα, δημιουργείτε αρχεία δεδομένων σε θέσης του συστήματος αρχείων με δυνατότητα αναπαράστασης. Όταν χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή ή τον Windows Explorer για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία που δημιουργήσατε πρόσφατα, δεν μπορείτε να τα βρείτε. Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύσετε αρχείο σε εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών στους φακέλους %programfiles%, %systemroot%, ή %programdata%, δεν μπορείτε να εντοπίσετε αυτό το αρχείο.

Σενάριο 3: Αναβαθμίζετε μια εφαρμογή και στη συνέχεια αντιμετωπίζετε απροσδόκητη συμπεριφορά από το πρόγραμμα

Μετά την αναβάθμιση μιας εφαρμογής, εμφανίζετε μήνυμα λάθους που μοιάζει με το ακόλουθο:
Σφάλμα. Αναβαθμίστε την εφαρμογή σας.

(Error. Please upgrade your application)
Επιπλέον, η εφαρμογή δεν λειτουργεί έτσι όπως θα αναμενόταν. Η εφαρμογή φαίνεται να χρησιμοποιεί εσφαλμένα δεδομένα ή δεδομένα πριν από την αναβάθμιση.

Σενάριο 4: Μετά την απεγκατάσταση μιας εφαρμογής, τα αρχεία της εφαρμογής εξακολουθούν να υπάρχουν στον υπολογιστή

Σε αυτό το σενάριο, αντιμετωπίζετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Σε άλλη εφαρμογή, παρατηρείτε ότι οι πληροφορίες αρχείου και φακέλου για την απεγκατάσταση της εφαρμογής εξακολουθούν να υφίστανται στους φακέλους %programfiles%, %programdata%, ή%systemroot%.
 • Ο φάκελος %userprofile%\AppData\Local\VirtualStore είναι μεγαλύτερος από ότι αναμενόταν. Όταν απεγκαταστήσατε την εφαρμογή, δεν καταργήθηκαν τα αρχεία για τα οποία έγινε αναπαράσταση και τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής.
Αιτία
Αυτά τα ζητήματα δημιουργούνται λόγω μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η εφαρμογή προσπαθεί να δημιουργήσει αρχεία ή φακέλους έξω από ορισμένους καθορισμένους φακέλους για τους οποίους έγινε αναπαράσταση.
 • Τα αρχεία που αποθηκεύονται από μια εφαρμογή στο φάκελο %programfiles% μπορεί να κατευθυνθούν προς κάποιο φάκελο διαφορετικό από το φάκελο εικονικού χώρου αποθήκευσης του χρήστη.
 • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αρχείο που δεν υποστηρίζεται για εικονικότητα.
.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Σενάριο 1

Για να εξακριβώσετε αν έχετε το θέμα που περιγράφεται στο Σενάριο 1, ψάξτε στο πρόγραμμα προβολής συμβάντων (Event Viewer) για συμβάντα FileCreateVirtualExclude. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε eventvwr στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή eventvwr.exe της λίστας "Προγράμματα" (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Αρχεία καταγραφής εφαρμογών και υπηρεσιών (Applications and Services Logs), κατόπιν το Microsoft, το Windows, το UacFileVirtualization, και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Σε λειτουργία (Operational). Αν το αναγνωριστικό συμβάντος είναι 5000, τότε προέκυψε συμβάν FileCreateVirtualExclude.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή στο φάκελο %programfiles% αν το πρόγραμμα δεν είναι ήδη εγκατεστημένο στο φάκελο %programfiles%.
 • Χρησιμοποιήστε λογαριασμό που έχει πιστοποιήσεις διαχειριστή για την εκτέλεση αυτής της εφαρμογής. Για να το κάνετε αυτό, εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση της εφαρμογής και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 • Εκτελέστε την εφαρμογή σε γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή cmd.exe "Προγράμματα" (Programs).
  2. Στη λίστα Προγράμματα (Programs), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο cmd και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).

    Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  3. Πληκτρολογήστε MyAppsPath/MyApp και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Το MyAppsPath/MyApp αντιστοιχεί στη διαδρομή και στο όνομα της εφαρμογής.
 • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο φάκελο της εφαρμογής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Συνδεθείτε ως χρήστης που έχει πιστοποιητικά διαχειριστή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το Windows Explorer για να ανοίξετε το φάκελο της εφαρμογής.
  2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο της εφαρμογής και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).

    Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  4. Στην περιοχή Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), κάντε κλικ στο λογαριασμό χρήστη που έχετε.
  5. Στην περιοχή Δικαιώματα για: Χρήστες (Permissions for Users), κάντε κλικ στην επιλογή Δυνατότητα (Allow) for the following permissions:
   • Τροποποίηση (Modify)
   • Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read & Execute)
   • Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents)
   • Ανάγνωση (Read)
   • Εγγραφή (Write)
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Σενάριο 2

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχεία συμβατότητας (Compatibility Files) που εμφανίζεται στη γραμμή του Explorer για να προβάλετε τα αρχεία του φακέλου για τα οποία έγινε αναπαράσταση. Το κουμπί Αρχεία συμβατότητας (Compatibility Files) εμφανίζεται μόνο αν υπάρχουν αρχεία του φακέλου για τα οποία έγινε αναπαράσταση.
 • Αναζητήστε στο φάκελο C:\Users\Όνομα_χρήστη\AppData\Local\VirtualStore folder και εντοπίστε αρχεία και φακέλους.
 • Αποθηκεύστε τα δεδομένα της εφαρμογής σας σε φάκελο κάτω από το δικό σας προφίλ χρήστη.

Σενάριο 3

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Εκτελέστε την εφαρμογή σε γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή cmd.exe της λίστας "Προγράμματα" (Programs).

    Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  2. Πληκτρολογήστε MyAppsPath/MyApp. Το MyAppsPath/MyApp αντιστοιχεί στο όνομα και τη διαδρομή της εφαρμογής και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 • Ανοίξτε τον εικονικό χώρο αποθήκευσης και στη συνέχεια διαγράψτε τα παλιά αρχεία δεδομένων της εφαρμογής. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον Windows Explorer για να ανοίξετε το φάκελο C:\Users\Όνομα_χρήστη\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ MyApp και στη συνέχεια διαγράψτε τα αρχεία που δεν είναι δικά σας έγγραφα ή δικά σας αρχεία δεδομένων.
 • Διαγράψτε τον εικονικό χώρο αποθήκευσης από το μητρώο.

  Για να εντοπίσετε τον εικονικό χώρο αποθήκευσης στο μητρώο και για να καταργήσετε όλα τα άχρηστα κλειδιά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή regedit.exe της λίστας "Προγράμματα" (Programs).

    Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  2. Εντοπίστε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
  3. Για όλα τα κλειδιά μητρώου εφαρμογής που δεν είναι πλέον αναγκαία, κάντε δεξιό κλικ στο κλειδί, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Σενάριο 4

Για να ζητήσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τον Windows Explorer για να ανοίξετε το φάκελο C:\Users\Όνομα_χρήστη\AppData\Local\VirtualStore\MyApp και στη συνέχεια διαγράψτε όλα τα άχρηστα δεδομένα εφαρμογής.
Περισσότερες πληροφορίες
Η εικονικότητα αρχείων και μητρώου βοηθά τους χρήστες με περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στο μητρώο και στο σύστημα αρχείων να γράφουν σε αυτές τις προστατευμένες περιοχές. Η εικονικότητα δημιουργεί αντίγραφο "ανά χρήστη" και στη συνέχεια ανακατευθύνει τις επακόλουθες λειτουργίες δεδομένων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια εφαρμογή εκτελείται υπό λογαριασμό χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα ή υπό λογαριασμούς που απαιτούν δικαιώματα ελέγχου λογαριασμού χρήστη. Όταν η εφαρμογή πραγματοποιήσει εγγραφή σε μια θέση του συστήματος, όπως στον φάκελο %programfiles%, τα Windows Vista ανακατευθύνουν τις λειτουργίες εγγραφής και τις λειτουργίες ανάγνωσης σε θέση καθορισμένη από το χρήστη στο φάκελο με το προφίλ του χρήστη (%localappdata%\VirtualStore). Από προεπιλογή, η θέση αυτή είναι η C:\Users\Όνομα_χρήστη\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Όνομα_εφαρμογής. Η εικονικότητα μητρώου λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο αλλά ισχύει για τα κλειδιά μητρώου στο δευτερεύον δέντρο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. Τα κλειδιά και τα δεδομένα κάτω από αυτό το δευτερεύον δέντρο ανακατευθύνονται στο δευτερεύον κλειδί
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927387 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/23/2007 14:04:18 - Αναθεώρηση: 2.5

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbfilesystems kbregistry kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB927387
Σχόλια
p;t=">king = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" did=1&t=">