Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση προγράμματος μετά την αναβάθμιση σε Windows Vista

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν έχετε πρόβλημα κατά την απεγκατάσταση ενός προγράμματος στα Windows Vista μετά την αναβάθμιση του υπολογιστή από προηγούμενη έκδοση των Windows. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα όταν το πρόγραμμα ή το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista. Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την απεγκατάσταση του προγράμματος.
Συμπτώματα
Μετά την αναβάθμιση σε Windows Vista από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα. Αυτό το ζήτημα προκύπτει είτε χρησιμοποιείτε το στοιχείο του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) είτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν το πρόγραμμα ή το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Χρήση του στοιχείου Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) για την απεγκατάσταση του προγράμματος

Εάν δεν έχετε ήδη προσπαθήσει να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) για την απεγκατάσταση του προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button, πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο appwiz.cpl στη λίστα Προγράμματα (Programs).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Μέθοδος 2: Απεγκατάσταση του προγράμματος με χρήση του αρχικού αρχείου προγράμματος εγκατάστασης του προγράμματος

Εάν το πρόγραμμα δεν εμφανίζεται στη λίστα Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features), ενδέχεται να μπορείτε να το απεγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης με χρήση του μενού "Έναρξη" (Start)

Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας το μενού "Έναρξη" (Start), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και κατόπιν εντοπίστε το φάκελο του προγράμματος.
 2. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης σε αυτόν το φάκελο.

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή (Allow).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης από το φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος

Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από το φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα στη λίστα Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα θέσης αρχείου (Open file location).
 3. Εντοπίστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και κατόπιν κάντε διπλό κλικ επάνω του.

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή (Allow).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης από το μέσο εγκατάστασης του προγράμματος

Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν βρίσκεται στο μενού "Έναρξη" (Start) ή στο φάκελο εγκατάστασης, ενδέχεται να το βρείτε στο μέσο εγκατάστασης του προγράμματος. Για παράδειγμα, το μέσο μπορεί να είναι CD ή DVD.

Εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης ή αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν απεγκαθιστά το πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Χρήση του Βοηθού συμβατότητας προγραμμάτων (Program Compatibility Assistant), για επανεγκατάσταση του προγράμματος εγκατάστασης

Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν λειτουργεί σωστά, ο Βοηθός συμβατότητας προγραμμάτων (Program Compatibility Assistant) ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα. Για να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμβατότητας προγραμμάτων (Program Compatibility Assistant), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επανεγκατάσταση με τη χρήση των προτεινόμενων ρυθμίσεων (Reinstall using recommended settings).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή (Allow).
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Ρύθμιση παραμέτρων του αρχικού προγράμματος εγκατάστασης για χρήση της λειτουργίας συμβατότητας

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αρχικού προγράμματος εγκατάστασης προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβατότητα (Compatibility).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση προγράμματος σε λειτουργία συμβατότητας (Run this program in compatibility mode).
 4. Στη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Windows XP (Service Pack 2) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης.

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή (Allow).
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Μέθοδος 3: Χρήση του πακέτου .msi του προγράμματος για την απεγκατάσταση του προγράμματος

Για να χρησιμοποιήσετε το πακέτο .msi του προγράμματος για την απεγκατάσταση του προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button, πληκτρολογήστε %windir%\Installer στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Ανοίγει ο φάκελος του προγράμματος εγκατάστασης.
 2. Στο μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Λεπτομέρειες (Details).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στη στήλη Όνομα (Name) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα (More).
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Θέμα (Subject) για να το επιλέξετε, πληκτρολογήστε 340 στο πλαίσιο Πλάτος επιλεγμένης στήλης (σε pixel) (Width of selected column (in pixels)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εμφανιστούν τα θέματα δίπλα σε όλα τα αρχεία .msi.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .msi του προγράμματος.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Μέθοδος 4: Χρήση του πακέτου .msi του προγράμματος με ενεργοποιημένη την καταγραφή προγράμματος εγκατάστασης

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής της διαδικασίας απεγκατάστασης του προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button, πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο cmd.exe στη λίστα Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator)

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε msiexec /x <packagename> /lv* "%userprofile%\desktop\msi.log", όπου <packagename> είναι η διαδρομή και το όνομα του αρχείου .msi για το πρόγραμμα που προσπαθείτε να απεγκαταστήσετε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπερυψωμένη γραμμή εντολών των Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.
 4. Ανοίξτε το αρχείο .msi.log στην επιφάνεια εργασίας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο καταγραφής, για να διερευνήσετε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία απεγκατάστασης του προγράμματος.

  Σημείωση Εάν η διαδικασία απεγκατάστασης παρουσιάσει σφάλμα, δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αρχείου καταγραφής, πριν να ολοκληρώσετε ή να ακυρώσετε τη διαδικασία απεγκατάστασης. Κατόπιν, μπορείτε να αναθεωρήσετε το αρχείο καταγραφής στο σημείο όπου προέκυψε το σφάλμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της καταγραφής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314852 Σχετικά με την ενεργοποίηση της καταγραφής του Windows Installer στα Windows XP

Μέθοδος 5: Επίσκεψη στην τοποθεσία Web του προμηθευτή του προγράμματος

Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του προμηθευτή του προγράμματος. Ο προμηθευτής μπορεί να παρέχει ένα πρόγραμμα απεγκατάστασης, ένα ενημερωμένο πακέτο .msi ή οδηγίες μη αυτόματης κατάργησης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927395 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/19/2007 21:53:52 - Αναθεώρηση: 1.1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbwindowsinstaller kbuninstall kbprb KB927395
Σχόλια
html>l>