Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν μπορείτε να επιλέξετε ή να μορφοποιήσετε ένα διαμέρισμα σκληρού δίσκου κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τα Windows Vista

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τα Windows Vista, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Ο σκληρός δίσκος στον οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista δεν αναφέρεται.
 • Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα διαμέρισμα σκληρού δίσκου για να εγκαταστήσετε τα Windows Vista.
 • Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε διαμέρισμα ή διαμερίσματα του σκληρού δίσκου.
 • Δεν μπορείτε να ορίσετε το σωστό μέγεθος για ένα διαμέρισμα του σκληρού δίσκου.
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Τα Windows δεν βρίσκουν τόμο συστήματος που να ικανοποιεί τα κριτήρια για εγκατάσταση

  (Windows is unable to find a system volume that meets its criteria for installation)
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί για έναν από τους εξής λόγους:
 • Τα Windows Vista δεν είναι συμβατά με έναν ελεγκτή μαζικής αποθήκευσης ή ένα πρόγραμμα οδήγησης μαζικής αποθήκευσης.
 • Ο ελεγκτής μαζικής αποθήκευσης ή το πρόγραμμα οδήγησης μαζικής αποθήκευσης είναι παλαιού τύπου.
 • Ο σκληρός δίσκος στον οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista είναι ένας δυναμικός δίσκος.
 • Ένα καλώδιο δεδομένων του υπολογιστή είναι χαλαρό ή έχει παρουσιαστεί κάποιο άλλο πρόβλημα υλικού.
 • Ο σκληρός δίσκος ή το σύστημα αρχείων των Windows είναι κατεστραμμένα.
 • Προσπαθήσατε να επιλέξετε ένα διαμέρισμα FAT32 ή έναν άλλο τύπο διαμερίσματος που δεν είναι συμβατός με τα Windows Vista.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Βεβαιωθείτε ότι το διαμέρισμα είναι συμβατό με τα Windows Vista

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista σε ένα διαμέρισμα FAT32. Επιπλέον, πρέπει να ρυθμίσετε σωστά τους δυναμικούς δίσκους ώστε να χρησιμοποιούνται με τα Windows Vista. Για να επαληθεύσετε ότι το διαμέρισμα είναι συμβατό με τα Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Για ένα δυναμικό δίσκο με απλό τόμο, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart.exe για να ρυθμίσετε το δίσκο ως ενεργό δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  300415 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart.exe
 2. Για ένα διαμέρισμα FAT32, αναδιαμορφώστε το διαμέρισμα ή μετατρέψτε το διαμέρισμα σε διαμέρισμα συστήματος αρχείων NTFS, χρησιμοποιώντας την εντολή Convert.exe.

  Σημείωση Όταν διαμορφώνετε ένα διαμέρισμα, όλα τα δεδομένα του καταργούνται. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία του διαμερίσματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εντολής Convert.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  314097 Τρόπος χρήσης της εντολής Convert.exe για μετατροπή ενός διαμερίσματος στο σύστημα αρχείων NTFS

Μέθοδος 2: Ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης για αυτόν τον ελεγκτή σκληρού δίσκου

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista ως αναβάθμιση, ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης του ελεγκτή σκληρού δίσκου με τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης.

Σημείωση Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista παρέχει μια δυνατότητα για την μετεγκατάσταση των τρεχόντων προγραμμάτων οδήγησης σε ένα νέο λειτουργικό σύστημα. Συνεπώς, το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista μπορεί να χρησιμοποιήσει προγράμματα που υπάρχουν εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Εάν ο υπολογιστής δεν διαθέτει τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα παλαιότερα προγράμματα οδήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας.

Μέθοδος 3: Παροχή των σωστών προγραμμάτων οδήγησης για τον ελεγκτή σκληρού δίσκου

Εάν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows Vista, πρέπει να εγκαταστήσετε τα σωστά προγράμματα οδήγησης για τον ελεγκτή σκληρού δίσκου. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε το δίσκο στον οποίο θα εγκαταστήσετε τα Window Vista, πρέπει επίσης να κάνετε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Φόρτωση προγράμματος οδήγησης (Load Driver). Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista θα σας οδηγήσει στο υπόλοιπο της διαδικασίας.

Μέθοδος 4: Εξέταση του αρχείου Setupact.log για να εξακριβώσετε αν το διαμέρισμα είναι ενεργό

Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι το διαμέρισμα είναι ενεργό, εξετάζοντας το αρχείο Setupact.log:
Τα Windows δεν βρίσκουν τόμο συστήματος που να ικανοποιεί τα κριτήρια για εγκατάσταση

(Windows is unable to find a system volume that meets its criteria for installation)
Σημειώσεις
 • Εάν εγκαταστήσετε τα Windows Vista ως αναβάθμιση, το αρχείο Setupact.log βρίσκεται στο φάκελο Μονάδα_δίσκου:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Μονάδα_δίσκου αντιπροσωπεύει τη μονάδα δίσκου που περιέχει την υπάρχουσα εγκατάσταση των Windows.
 • Εάν εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows Vista, το αρχείο Setupact.log βρίσκεται στο φάκελο Μονάδα_δίσκου:\$WINDOWS\Sources\Panther. Μονάδα_δίσκου αντιπροσωπεύει τη μονάδα δίσκου DVD που περιέχει τα αρχεία του προγράμματος εγκατάστασης των Windows Vista.
Για να βεβαιωθείτε ότι το διαμέρισμα είναι ενεργό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε notepad και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
 3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αρχείο Setupact.log και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open).
 4. Εντοπίστε την ενότητα "DumpDiskInformation". Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση διαμερισμάτων.
 5. Στην ενότητα "DumpDiskInformation", εντοπίστε την καταχώρηση αρχείου καταγραφής που είναι παρόμοια με την ακόλουθη:
  Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. Εάν αυτή η καταχώρηση αρχείου καταγραφής εμφανίζεται μετά από μια καταχώρηση παρόμοια με την ακόλουθη, ο σκληρός δίσκος ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στα Windows:
  Unknown
  Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart.exe για να ρυθμίσετε ένα διαφορετικό διαμέρισμα ως ενεργό.

  Σημείωση Αυτό το βήμα αποτρέπει την εκκίνηση ενός λειτουργικού συστήματος άλλου κατασκευαστή.

Μέθοδος 5: Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις υλικολογισμικού και για ενημερωμένες εκδόσεις του BIOS του συστήματος

Για ενημερωμένες εκδόσεις υλικολογισμικού και του BIOS του συστήματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού του υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του υλικού, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου από την παρακάτω λίστα, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z

Μέθοδος 6: Επιβεβαίωση ότι το BIOS του συστήματος εντοπίζει σωστά το σκληρό δίσκο

Για πληροφορίες σχετικά με τον επαλήθευσης ότι το BIOS του συστήματος εντοπίζει σωστά το σκληρό δίσκο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού του υπολογιστή.

Μέθοδος 7: Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Chkdsk.exe για την εφαρμογή ελέγχου για προβλήματα

Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk.exe για να ελέγξετε για τυχόν προβλήματα δίσκου. Αντικαταστήστε το σκληρό δίσκο εάν είναι κατεστραμμένος.

Μέθοδος 8: Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Diskpart.exe για την εκκαθάριση του δίσκου και, στη συνέχεια, εκ νέου εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης των Windows Vista

Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις μεθόδους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα και το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart.exe για να κάνετε εκκαθάριση του δίσκου και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows Vista.

Σημείωση Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο όταν θέλετε να εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows Vista. Όταν κάνετε εκκαθάριση του σκληρού δίσκου, ο δίσκος διαμορφώνεται. Όλα τα διαμερίσματα και τα δεδομένα του σκληρού δίσκου καταργούνται οριστικά. Συνιστούμεν ιδιαίτερα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του σκληρού δίσκου προτού κάνετε εκκαθάριση του δίσκου.

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart.exe για την εκκαθάριση του σκληρού δίσκου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε diskpart και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε list disk και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους σκληρούς δίσκους.
 3. Πληκτρολογήστε sel disk αριθμός και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. αριθμός είναι ο αριθμός του σκληρού δίσκου στον οποίο θέλετε να κάνετε εκκαθάριση. Ο σκληρός δίσκος είναι πλέον επιλεγμένος.
 4. Πληκτρολογήστε det disk και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται μια λίστα διαμερισμάτων στο σκληρό δίσκο. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο σωστός δίσκος.
 5. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν περιέχει απαιτούμενα δεδομένα, πληκτρολογήστε clean all και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER για εκκαθάριση του δίσκου. Όλα τα διαμερίσματα και τα δεδομένα του δίσκου καταργούνται οριστικά.
 6. Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows Vista για να πραγματοποιήσετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows Vista.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927520 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 19:00:00 - Αναθεώρηση: 1.5

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520
Σχόλια