Τοποθεσίες αρχείων καταγραφής εγκατάστασης των Windows 7, Windows Server 2008 R2, και Windows Vista

Η υποστήριξη για Windows Vista χωρίς κανένα εγκατεστημένο service pack έληξε στις 13 Απριλίου 2010. Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows Vista με Service Pack 2 (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτή την ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αρχεία καταγραφής της εγκατάστασης των Windows είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες στο σκληρό δίσκο. Αυτές οι θέσεις εξαρτώνται από το στάδιο της εγκατάστασης. Αυτό το άρθρο περιγράφει πού να εντοπίσετε αυτά τα αρχεία καταγραφής και τα αρχεία καταγραφής που είναι πιο χρήσιμα για την αντιμετώπιση κάθε στάδιο της εγκατάστασης των Windows 7, του Windows Server 2008 R2, και των Windows Vista.
ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στάδιο κατώτερης έκδοσης

Το στάδιο για κατώτερη έκδοση είναι το στάδιο εγκατάστασης των Windows που εκτελείται στο πλαίσιο του προηγούμενου λειτουργικού συστήματος. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει σημαντικά αρχεία καταγραφής σε αυτό το στάδιο εγκατάστασης.
Αρχείο καταγραφής Περιγραφή
C:\WINDOWS\setupapi.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές των συσκευών, αλλαγές των οδηγών, και σημαντικές αλλαγές του συστήματος, όπως οι εγκαταστάσεις του Service Pack και επείγουσα επιδιόρθωση εγκαταστάσεων.

Σημείωση Αυτό το αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται μόνο από τα Microsoft Windows XP και παλαιότερες εκδόσεις.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με σφάλματα εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xmlΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή καταλόγου του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα αναγνωριστικά ασφαλείας (SID).
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την αρχική λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα κατά τη διάρκεια του σταδίου της κατώτερης έκδοσης

Περιβάλλον Windows Πριν την εγκατάσταση

Το Περιβάλλον Προεγκατάστασης των Windows (Windows PE ή WinPE) είναι το στάδιο εγκατάστασης των Windows, που συμβαίνει μετά την επανεκκίνηση στο τέλος του σταδίου για την κατώτερη έκδοση, ή κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τα μέσα εγκατάστασης των Windows. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει σημαντικά αρχεία καταγραφής σε αυτή τη φάση εγκατάστασης.
Αρχείο καταγραφήςΠεριγραφή
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με σφάλματα εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xmlΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή καταλόγου του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα αναγνωριστικά ασφαλείας (SID).
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την αρχική λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα κατά τη διάρκεια του σταδίου της κατώτερης έκδοσης.
or
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με σφάλματα εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xmlΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή καταλόγου του χρήστη(SIDs). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα αναγνωριστικά ασφαλείας (SID).
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την αρχική λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα κατά τη διάρκεια του σταδίου της κατώτερης έκδοσης.
Σημείωση Μπορείτε επίσης να δείτε ένα αρχείο καταγραφής στο φάκελο X:\Windows. Το αρχείο Setupact.log σε αυτόν τον κατάλογο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των επιλογών που έχουν επιλεγεί στην οθόνη εγκατάστασης των Windows. Η οθόνη εγκατάστασης των Windows εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τα μέσα εγκατάστασης των Windows.Μετά την επιλογή για εγκατάσταση τώρα από την οθόνη εγκατάστασης των Windows, το αρχείο Setup.exe ξεκινά, και αυτό το αρχείο καταγραφής δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Στάδιο απευθείας διαμόρφωσης

Το στάδιο απευθείας διαμόρφωσης (το πρώτο στάδιο εκκίνησης) ξεκινά όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Παρακαλώ περιμένετε ένα λεπτό, ενώ τα Windows ετοιμάζονται να ξεκινήσουν για πρώτη φορά.
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η βασική υποστήριξη του υλικού είναι εγκατεστημένη. Αν αυτή είναι μια εγκατάσταση αναβάθμισης, τα δεδομένα και τα προγράμματα έχουν επίσης μεταφερθεί. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει σημαντικά αρχεία καταγραφής σε αυτό το στάδιο της εγκατάστασης.
Αρχείο καταγραφήςΠεριγραφή
C:\WINDOWS\PANTHER\setupact.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\WINDOWS\PANTHER\setuperr.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με σφάλματα εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\WINDOWS\PANTHER\miglog.xmlΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή καταλόγου του χρήστη(SIDs). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα αναγνωριστικά ασφαλείας (SID).
C:\WINDOWS\INF\setupapi.dev.logΠεριέχει πληροφορίες για συσκευές Plug and Play και την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
C:\WINDOWS\INF\setupapi.app.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση εφαρμογών.
C:\WINDOWS\Panther\PostGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα μετά το στάδιο απευθείας διαμόρφωσης.
C:\WINDOWS\Panther\PreGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την αρχική λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα κατά τη διάρκεια του σταδίου της κατώτερης έκδοσης.

Περιβάλλον Windows Πριν την εγκατάσταση

Η οθόνη υποδοχής των Windows περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:
  • Παρέχει τις επιλογές για να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών.
  • Παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσετε ένα όνομα για τον υπολογιστή.
  • Το Windows System Assessment Tool (Winsat.exe) τελειώνει τον έλεγχο της απόδοσης για τον προσδιορισμό της εμπειρίας των Windows Δείκτης βαθμολόγησης.
Η οθόνη υποδοχής των Windows είναι το τελικό στάδιο εγκατάστασης πριν ο χρήστης συνδεθεί. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει σημαντικά αρχεία καταγραφής σε αυτή τη φάση εγκατάστασης.
Αρχείο καταγραφήςΠεριγραφή
C:\WINDOWS\PANTHER\setupact.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\WINDOWS\PANTHER\setuperr.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με σφάλματα εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\WINDOWS\PANTHER\miglog.xmlΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή καταλόγου του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα αναγνωριστικά ασφαλείας (SID).
C:\WINDOWS\INF\setupapi.dev.logΠεριέχει πληροφορίες για συσκευές Plug and Play και την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
C:\WINDOWS\INF\setupapi.app.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση εφαρμογών.
C:\WINDOWS\Panther\PostGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα μετά το στάδιο της απευθείας διαμόρφωσης.
C:\WINDOWS\Panther\PreGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την αρχική λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα κατά τη διάρκεια του σταδίου της κατώτερης έκδοσης.
C:\WINDOWS\Performance\Winsat\winsat.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των Windows System Assessment Tool επιδόσεις, δοκιμές.

Στάδιο προηγούμενης έκδοσης

Εάν μια εγκατάσταση αναβάθμισης των Windows αποτύχει, και έχετε αλλάξει εκ νέου με επιτυχία την εγκατάσταση στην επιφάνεια εργασίας στο προηγούμενο λειτουργικό σύστημα, υπάρχουν πολλά αρχεία καταγραφής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει σημαντικά αρχεία καταγραφής σε αυτό το στάδιο.
Αρχείο καταγραφήςΠεριγραφή
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xmlΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή καταλόγου του χρήστη(SIDs). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα αναγνωριστικά ασφαλείας (SID).
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupapi\setupapi.dev.logΠεριέχει πληροφορίες για συσκευές Plug and Play και την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupapi\setupapi.app.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση εφαρμογών.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με την αρχική λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα κατά τη διάρκεια του σταδίου της κατώτερης έκδοσης.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PostGatherPnPList.logΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των συσκευών που είναι σχετικές με το σύστημα μετά μετά το στάδιο απευθείας διαμόρφωσης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927521 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/20/2010 11:58:42 - Αναθεώρηση: 1.7

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  • kbstepbystep kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB927521
Σχόλια