Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασής του στα Windows Vista

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασής του στα Windows Vista, αποτυγχάνετε.

Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιεί ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης που βασίζεται σε αρχεία.
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν σχεδιάστηκε για τα Windows Vista.
Αιτία
Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα με εκτελέσιμα προγράμματα εγκατάστασης που βασίζονται σε αρχεία εάν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista.
 • Το πρόγραμμα οδήγησης δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista.
 • Παρουσιάζεται ζήτημα που σχετίζεται με τα δικαιώματα χρήστη τα οποία απαιτούνται για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας. Ή, χρησιμοποιήστε ένα λογαριασμό με πιστοποιήσεις διαχειριστή για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης. Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε το αρχείο .inf του προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης με μη αυτόματο τρόπο.

Σημαντικό Για να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις μεθόδους, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής ή του προγράμματος οδήγησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης στα Windows Vista.

Για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του προγράμματος εγκατάστασης ώστε να εκτελείται σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας στο Microsoft Windows XP Service Pack 2. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το εκτελέσιμο αρχείο για το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Όνομα_πακέτου (PackageName Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβατότητα (Compatibility).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση του προγράμματος σε λειτ. συμβατότητας για το (Run this program in compatibility mode for), κάντε κλικ στην επιλογή Windows XP (Service Pack 2) στη λίστα Εκτέλεση του προγράμματος σε λειτ. συμβατότητας για το (Run this program in compatibility mode for) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας πιστοποιήσεις διαχειριστή

Ρυθμίστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εκτελείτε στο περιβάλλον του λογαριασμού "Διαχειριστής" (Administrator). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το εκτελέσιμο αρχείο για το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 3. Ακολουθήστε τα βήματα για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

Για να εντοπίσετε το αρχείο .inf και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης με μη αυτόματο τρόπο

Χρησιμοποιήστε τη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Εντοπίστε το αρχείο .inf

Εντοπίστε το αρχείο .inf το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης. Συνήθως, το αρχείο .inf βρίσκεται σε έναν από τους ακόλουθους φακέλους του μέσου εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης:
 • Στον ίδιο φάκελο με αυτόν του προγράμματος εγκατάστασης (Setup).
 • Σε ένα δευτερεύοντα φάκελο που βρίσκεται στο φάκελο που περιέχει το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup). Συνήθως, ο δευτερεύοντας φάκελος έχει ένα όνομα όπως Windows XP, Drivers ή WinXP.
Στην περίπτωση που τα αρχεία προγράμματος οδήγησης βρίσκονται μέσα σε ένα μεμονωμένο εκτελέσιμο αρχείο, ίσως έχετε τη δυνατότητα να τα εξαγάγετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά με κάποιον άλλο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους και επιλέξτε την πλέον κατάλληλη για την περίπτωσή σας.
 • Για την εξαγωγή των αρχείων, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων.

  Στην περίπτωση που τα αρχεία προγράμματος οδήγησης βρίσκονται σε ένα μεμονωμένο εκτελέσιμο αρχείο, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο συμπίεσης αρχείων, όπως το WinZip ή το WinRAR για την εξαγωγή των περιεχομένων του πακέτου προγράμματος οδήγησης σε ένα φάκελο. Το αρχείο .inf πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των αρχείων που εξαγάγετε.
 • Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Συμπιεσμένοι φάκελοι" των Windows (Windows Compressed Folders) για την εξαγωγή των αρχείων.

  Εάν δεν διαθέτετε το πρόγραμμα WinZip ή το πρόγραμμα WinRAR, ίσως να μπορέσετε να εξαγάγετε τα αρχεία, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Συμπιεσμένοι φάκελοι" των Windows (Windows Compressed Folders). Για να το κάνετε αυτό, αλλάξτε την επέκταση ονόματος αρχείου από .exe σε .zip. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) για να αντιγράψετε τα αρχεία από το συμπιεσμένο φάκελο.
 • Κάντε εξαγωγή των περιεχομένων από το αρχείο .cab.

  Εάν δεν υπάρχει αρχείο .inf στο πακέτο προγράμματος οδήγησης, αλλά υπάρχουν ένα ή περισσότερα αρχεία .cab, ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των περιεχομένων από τα αρχεία .cab.

  Σημείωση Αυτή η μέθοδος συνήθως αποτυγχάνει. Συνήθως, αυτά τα είδη πακέτων προγραμμάτων οδήγησης δημιουργούνται με το πρόγραμμα InstallShield. Το πρόγραμμα InstallShield χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή αρχείου .cab η οποία δεν έχει σχεδιαστεί να είναι προσβάσιμη από εργαλεία όπως το WinZip ή το WinRAR.
 • Εντοπίστε τα αρχεία στο φάκελο Temp.

  Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία εγκατάστασης, δοκιμάστε να εντοπίσετε τα προσωρινά αρχεία που έχουν εξαχθεί. Συνήθως, τα αρχεία εξαγάγονται σε έναν προσωρινό φάκελο Temp κατά την εγκατάσταση ενός προγράμματος. Ίσως μπορέσετε να προβάλετε τα περιεχόμενα του πακέτου προγράμματος οδήγησης εξετάζοντας τα περιεχόμενα του φακέλου Temp. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Διαγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου Temp. Με την κατάργηση των περιεχομένων του φακέλου Temp, μπορείτε πιο εύκολα να εντοπίσετε τα προσωρινά αρχεία που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης. Για να καταργήσετε τα περιεχόμενα από το φάκελο Temp, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής (Computer).
   • Κάντε δεξιό κλικ στο σκληρό δίσκο στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows Vista και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
   • Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες τοπικού δίσκου (Γράμμα_μονάδας_δίσκου) (Local Disk (DriveLetter) Properies), κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση δίσκου (Disk Cleanup).
   • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εκκαθάρισης δίσκου (Disk Cleanup Options), κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία από όλους τους χρήστες σε αυτόν τον υπολογιστή (Files from all users on this computer).

     Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
   • Στην ενότητα Αρχεία προς διαγραφή (Files to delete), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Προσωρινά αρχεία (Temporary files) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   • Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να διαγράψετε οριστικά τα αρχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων (Delete Files).
  2. Χρησιμοποιήστε την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) για το άνοιγμα του φακέλου Temp. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε %temp% στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Ξεκινήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

   Σημείωση Ορισμένα προγράμματα εγκατάστασης διαγράφουν αυτόματα τα προσωρινά αρχεία κατά τον τερματισμό ενός προγράμματος εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, αφήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης να εκτελείται στο παρασκήνιο.
  4. Εξετάστε τα περιεχόμενα του φακέλου Temp για να εντοπίσετε τα αρχεία του προγράμματος οδήγησης.

Βήμα 2: Μη αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης

Μόλις εντοπίσετε το αρχείο .inf του προγράμματος οδήγησης που θέλετε να εγκαταστήσετε, εγκαταστήστε το νέο πρόγραμμα οδήγησης με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής (Computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στο τμήμα του παραθύρου Εργασίες (Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συσκευών (Device Manager).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 3. Στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager), εντοπίστε τη συσκευή για την οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

  Σημείωση Για να εμφανίσετε κρυφές συσκευές, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices) του μενού Προβολή (View).
 4. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση λογισμικού προγράμματος οδήγησης (Update Driver Software).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση στον υπολογιστή μου για λογισμικό προγράμματος οδήγησης (Browse my computer for driver software), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή από μια λίστα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή μου (Let me pick from a list of device drivers on my computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από δίσκο (Have Disk).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση από δίσκο (Install From Disk), κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Browse), εντοπίστε ένα αρχείο .inf για το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 7. Ακολουθήστε τα βήματα του παραθύρου διαλόγου Ενημέρωση λογισμικού του προγράμματος οδήγησης του Όνομα_συσκευής (Update Driver Software DeviceName) για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927524 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 19:00:00 - Αναθεώρηση: 2.6

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524
Σχόλια
ml>y>arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("