Η μετάδοση ενός φαξ ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί μετά τη δημιουργία μιας σύνδεσης στα Windows Vista

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε το "Φαξ και σάρωση των Windows" (Windows Fax and Scan) για την αποστολή ή τη λήψη ενός φαξ στα Windows Vista, η μετάδοση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί μετά τη δημιουργία μιας σύνδεσης.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Υπάρχει θόρυβος γραμμής στην τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένη με το μόντεμ.
 • Αντιμετωπίζετε απροσδόκητη συμπεριφορά από το μόντεμ.
 • Υπάρχει ζήτημα χρονισμού μεταξύ του υπολογιστή και του μόντεμ.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια υποστήριξη διαφορετικής κλάσης για την αναμετάδοση του φαξ. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε device manager στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συσκευών (Device Manager) της λίστας Προγράμματα (Programs).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Μόντεμ (Modems), κάντε δεξιό κλικ στο μόντεμ που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics), κάντε κλικ στο κουμπί Ερώτημα μόντεμ (Query Modem).
 4. Στη στήλη Εντολή (Command), εντοπίστε το στοιχείο AT+FCLASS=? και, στη συνέχεια, σημειώστε την τιμή στη στήλη Απόκριση (Response).

  Σημείωση Όταν η στήλη Απόκριση (Response) περιέχει την τιμή 1, 2 ή 2.0, το μόντεμ υποστηρίζει την Κλάση 1, την Κλάση 2 και την Κλάση 2.0, αντίστοιχα.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή regedit της λίστας Προγράμματα (Programs).
 6. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Fax\TAPIDevices
 7. Αναπτύξτε το στοιχείο TAPIDevices και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αναγνωριστικό συσκευής του μόντεμ.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Μόντεμ (Modem), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή FixModemClass και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 9. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε τα ακόλουθα, ανάλογα με την κλάση που θέλετε να ορίσετε:
  • Πληκτρολογήστε 1 για να ρυθμίσετε το μόντεμ ώστε να χρησιμοποιεί την Κλάση 1
  • Πληκτρολογήστε 2 για να ρυθμίσετε το μόντεμ ώστε να χρησιμοποιεί την Κλάση 2
  • Πληκτρολογήστε 20 για να ρυθμίσετε το μόντεμ ώστε να χρησιμοποιεί την Κλάση 2,0
 10. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 11. Κάντε επανεκκίνηση της υπηρεσίας φαξ. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε Υπηρεσίες (Services) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες (Services) της λίστας Προγράμματα (Programs).
   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 12. Στη λίστα Υπηρεσίες (Services), κάντε κλικ στην επιλογή Φαξ (Fax) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart).
 13. Δοκιμάστε να στείλετε το φαξ. Εάν το ζήτημα εμφανιστεί ξανά, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 12 και ρυθμίστε το μόντεμ ώστε να χρησιμοποιεί διαφορετική κλάση.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή φαξ στα Windows Vista, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927526 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 09:20:29 - Αναθεώρηση: 1.6

 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB927526
Σχόλια