Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista, η επιλογή "Αναβάθμιση" δεν είναι διαθέσιμη

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista σε υπολογιστή, η επιλογή Αναβάθμιση (Upgrade) δεν είναι διαθέσιμη. Ενδέχεται να εμφανιστεί και ένα μήνυμα που θα αφορά το υλικό του υπολογιστή.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ένα ή περισσότερα μέρη του υλικού που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή δεν είναι συμβατά με τα Windows Vista.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Αν η εγκατάσταση των Windows Vista είναι σε εξέλιξη, ακυρώστε την τρέχουσα εγκατάσταση των Windows Vista.
  2. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Σύμβουλο Αναβάθμισης των Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor). Για να κάνετε λήψη του Σύμβουλου Αναβάθμισης των Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
    Σημείωση Πριν να εκτελέσετε το Σύμβουλο Αναβάθμισης των Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor), συνδέστε όλες τις συσκευές που συνήθως έχετε συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Στις συσκευές περιλαμβάνονται εκτυπωτές, σαρωτές ή εξωτερικοί σκληροί δίσκοι. Ο Σύμβουλος Αναβάθμισης των Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) θα εξετάσει τις συσκευές αυτές για συμβατότητα με τα Windows Vista, εάν οι συσκευές είναι συνδεδεμένες.
  3. Εκτελέστε το Σύμβουλο Αναβάθμισης των Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor). Ο Σύμβουλος Αναβάθμισης των Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) σαρώνει τον υπολογιστή και δημιουργεί αναφορά με όλα τα γνωστά ζητήματα συμβατότητας συστημάτων, συσκευών και προγραμμάτων. Εάν υπάρχουν ζητήματα, ο Σύμβουλος Αναβάθμισης των Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) συνιστά τρόπους επίλυσής τους.
  4. Αναβαθμίστε ή αντικαταστήστε όλο το μη συμβατό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβούλου Αναβάθμισης των Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor).
  5. Βγάλτε από την πρίζα όλες τις προαιρετικές συσκευές. Μετά την εγκατάσταση των Windows Vista, συνδέστε αυτές τις συσκευές μία μία.
  6. Ξεκινήστε την εγκατάσταση των Windows Vista.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα υλικού στα Windows Vista, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να το προβάλετε στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
919183 Απαιτήσεις συστήματος για τα Windows Vista
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927688 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 16:55:42 - Αναθεώρηση: 1.1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbupgrade kbprb KB927688
Σχόλια